Pěvecký sbor SGV

Archiv akcí

30. 5. 2024   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:00 - slavnost Těla a Krve Páně

obelečení: slušný civil - slavnost Těla a Krve Páně

14:30 nácvik v basilice (8h ukončena výuka pro sboristy+ministerku)
14:55 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení
17:00 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 710 - 2 sloky
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. (Jakub Macek)
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
Věřím - P. Josef Olejník

k obětování: Toužím přinést na oltář - schola
k přijímání: Řeka Tvé lásky - schola
                           Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví + preludium varhany
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval a maturitního vysvědčení absolventům 4.A + 4.B - preludium varhany
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

v případě potřeby:
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

24. 4. 2024   natáčení dalšího CD k 20. výročí SGV

Natáčení nového CD
1/ příprava ve škole - školní jezuitská kaple: pondělí 22.04. 12:55-15:20 (7,8,9h)
3/ příprava ve škole - školní jezuitská kaple: úterý 23.04. 08:50-11:30 (2,3,4h) - zkouška s klavírním doprovodem
4/ samotné natáčení v https://www.tonstudio.cz/: středa 24:04. 08:00-22:00 (režie Aleš Podařil)

Odjezd autobusu je v 08:00 od morového sloupu - nezapomeňte noty, tužku, pití a velkou svačinu!

odkaz na mši po jednotlivých hlasech:
https://www.youtube.com/@Big-Virus/search

program:
Sonja Poorman - Dona nobis pacem
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
Jacob Narverud - Sisi ni moja
John Leavitt - Missa Festiva (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus)
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
John Rutter - Look at the world
Mite Balduzzi - Credo
Israel Goldfarb - Shalom Aleichem 
Petr Chaloupský - Vítej, božský těšiteli

4. 4. 2024   Zkouška na přípravu natáčení nového CD

Čtvrtek 04.04. 12:55 - 15:20 (7,8,9h) - omluva z vyučování

program:
Sonja Poorman - Dona nobis pacem
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
Jacob Narverud - Sisi ni moja
John Leavitt - Missa Festiva (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus)
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
John Rutter - Look at the world
Mite Balduzzi - Credo
Israel Goldfarb - Shalom Aleichem 
Petr Chaloupský - Vítej, božský těšiteli

3. 4. 2024   Pravidelná zk. od 13:45 v U1 (15:00 ve Slovanském sále malý koncert)

13:45 - 14:55 zkouška v U1
15:00 - 15:20 společný zpěv se sborem z Bulharska ve Slovanském sále SGV

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Jacob Arcadelt - Ave Maria 

14. 2. 2024   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili (sólo)
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381(sólo)
k obětování: James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
Velehradské ordinárium - Svatý, Beránku

k přijímaní: Sonja Poorman - Dona nobis pacem
na závěr: František Macek - Můj kříži jednohlasně (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

1. 2. 2024   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00 (pololetí)

08:00-09:35 výuka dle rozvrhu
09:45 sraz u varhan v předu v basilice

(čtvrtek 4. týdne v mezidobí)

vstup: Jacob Narverud - Sisi ni moja
Kyrie: John Leavitt - Missa Festiva
k evangeliu: schola - Milosrdný Otec
k obětování: John Rutter - Look at the world
Svatý + Beránku Boží: Velehradské ordinárium
k přijímání: Sonja Poorman - Dona nobis pacem + schola - Jen ty sám
na závěr: Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví + dohra varhany

P.S. teple se obléct!

21. 12. 2023   Adventní koncert Pustiměř - chrám sv. Benedikta

12:20 - ukončení výuky
12:25 - oběd
13:00 - zkouška v Zimním sále
14:20 - 14:45 příprava na cestu (vzít školní klávesy!)
14:45 odjezd autobusem
16:00 - 16:40 akustická zkouška
17:00 - 18:00 koncert
18:00 - 18:30 pohoštění
19:30 příjezd na Velehrad

oblečení: teplý civil + sborová šála + svíčka

program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Mite Balduzzi - Credo (s doprovodem kláves)
John Rutter - Look at the world  (s doprovodem kláves)
Sonja Poorman - Dona nobis pacem (s doprovodem kláves)
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Josef Olejník - Žalm 150
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Irma Močnik - Nech ten chrám (s doprovodem kláves)
Good King Wenceslas (český překlad Iva Albrechtová)

 

19. 12. 2023   adventní koncert - Strání

14:30 - ukončení pravidelné výuky
14:35 - zkouška v Zimním sále
15:40 - 16:00 příprava na cestu (vzít školní klávesy!)
16:00 odjezd autobusem od morového sloupu
17:00 - 17:40 akustická zk. na místě
18:00 - 19:00 koncert
19:15 - pohoštění
21:00 - příjezd na Velehrad

oblečení: teplý civil + sborová šála + svíčka

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Mite Balduzzi - Credo (s doprovodem kláves)
John Rutter - Look at the world  (s doprovodem kláves)
Sonja Poorman - Dona nobis pacem (s doprovodem kláves)
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Josef Olejník - Žalm 150
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Irma Močnik - Nech ten chrám (s doprovodem kláves)
Good King Wenceslas (český překlad Iva Albrechtová)

4. 12. 2023   Adventní setkání Olomouc 19:00

13:10 - ukončení výuky
13:10 - 13:40 oběd
13:45 - 15:00 zkouška v Zimním sále
15:00 - 15:20 příprava na cestu
15:30 - odjezd od morového sloupu
17:00 - 18:00 zkouška na místě
18:15 - 19:00 klid v sále
19:00 zahájení
cca 19:20 + 19:55 zpěv
20:30 odjezd z Olomouce
21:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

1/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
2/ Jacob Arcadelt - Ave Maria
3/ arr. František Macek - De colores
4/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa
5/ Sonja Poorman - Dona nobis pacem

společní skladba se Spirituálem Kvartetem - V jeslích dítě spinká

1. 12. 2023   Koncertní turné - Trenčín (Slovenko) - hledá se další volný termín

01.-03.12.2023 - hledá se další volný termín v roce 2024

10. 11. 2023   FDH 10.-12.11.2023 (info zatím z roku 2022)

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Kluci A - 1. patro (na každého bude postel)
Dívky B - 1. patro (v každém pokoji bude 1 na karimatce)

1/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
2/ Jacob Arcadelt - Ave Maria
3/ arr. František Macek - De colores
4/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa
5/ Sonja Poorman - Dona nobis pacem

Společné písně:
Petr Chaloupský - Vítej, božský Těšiteli
Rich Mullins - Náš Pán
Chris Tomlin - Větší je náš Bůh
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
Hillsong – Oceány
Sonja Poorman - Dona nobis pacem

Pátek 10. 11.
14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (klávesy, pulty…)
14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH pro SGV
16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů
17:30-17:45 domluva zpěvů na mši sv. – sbormistři v kanceláři zástupce
17:45 - usazení v basilice
18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim)
19:10 - večeře I (Velehrad, Miskolec) - dohled Holomčíková+Kalivoda
19:40 - večeře II (Trenčín, Budějovice, Hradec) - dohled Holomčíková+Kalivoda
20:00 - 20:30 - porada sbormistrů v ředitelně
20:30 - 22:30 - společný program ve Slovanském sále:

 • 20:30 - moderace, informace
 • 20:45 - rozdělení na hru
 • 21:00 - 21:30 hra - poznej sbormistra
 • 21:45 - 22:25 - představení sborů 1-2 písněmi v civilu
 • 22:30 - poslední informace, slovo spirituála a modlitba

22:30 - 23:30 - osobní volno, možnost čajovny ve sborovně, chvály v kapli?…. (animátoři?)
24:00 - 06:00 noční klid, uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Sobota 11. 11.
8:00 - snídaně  I (Velehrad, Miskolec) - dohled Hýsek + Vandová
8:30 - snídaně  II (Trenčín, Budějovice, Hradec) - dohled Hýsek + Vandová
9:00-11:30 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál
12:00 oběd I (Velehrad, Miskolec) - dohled Okénka + Svoboda
12:30 oběd II (Trenčín, Budějovice, Hradec) - dohled Okénka + Svoboda

Velehrad objednán autobus z Kyjova (BUS Šmak 777 205 674 odjezd 13:15 – doba cesty 45 min.)
Trenčín – odjezd ve 13:15 (Bus Sedláček - 15 volných míst)
České Budějovice - svůj autobus 13:15 (12 volných míst)
Hradec Králové ve 13:15 k Trenčínu, k Budějovicím
Miskolec - svůj autobus ve 13:15
výstup u gymnázia – parkovat u vlakového nádraží
14:15 - 15:45 společná zkouška ve farním kostele v Kyjově
17:30-19:00 festivalový koncert - každý sbor cca 10 minut + společné sbory
autobus zpět: 19:00 – 19:45
19:45 - večeře I (dle příjezdu) - dohled Šrámková + Klubusová
20:15 - večeře II (dle příjezdu) - dohled Šrámková + Klubusová
21:00 společné posezení dospělých v ředitelně
21:00 společný program – organizace animátorů:

 • slovanský sál: program PONTO
 • zimní sál: program PONTO
 • sklepení školy: program PONTO

23:30 – slovo spirituála, noční klid
24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 12. 11.
7:30 - snídaně I (Velehrad, Miskolec) - dohled Macíčková + Kočí
8:00 - snídaně II (Trenčín, Budějovice, Hradec) - dohled Macíčková + Kočí
9:15 – 9:45 zkouška v bazilice
9:45 - usazení na místě v basilice
10:00 – 11:25 mše svatá v basilice s koncertem
11:30 - 12:00 kontrola tříd, pokojů….
12:00 oběd I (Budějovice, Hradec, Miskolec) - dohled Preč + Valenta
12:30 oběd II (Velehrad, Trenčín) - dohled Preč + Valenta
po obědě - rozjezd domů
linka bus Velehrad – SM železniční stanice: 13:08

11. 10. 2023   11.-15.10.2023 - Krakow

Turné sboru do Krakowa - cena 3.000 Kč (doprava, ubytování, strava)
Nocleh: 2x Lapsze Nižne, 2x Krakow

Program:

Středa  11.10.2023
08:30 - Odjezd z Velehradu
13:30 - Kežmarok – prohlídka města, individuálně oběd
15:30 - odjez do Vrbova
16:00 - 18:30 návštěva termálních koupelí Vrbov
18:30 - odjezd do Lapsze Nižne
20:20 - příjezd, 20:30 večeře, ubytování
21:00 - zkouška sboru, večerní program
23:00 - večerka

Čtvrtek 12.10.2023
08:00 - snídaně
1. varianta (pokud bude otevřen hraniční přechod Lysá nad Dunajcom)
08:50 - odjezd do Červeného Kláštora
09:30 - nástup na pltě – splavování Dunajce
11:00 - zpáteční cesta do Červeného Kláštora
2. varianta – návštěva Zakopaného + výjezd lanovkou
Oběd formou balíčku
13:00 - odjezd na hrad Niedzica
13:30 - 15:00 prohlídka hradu
15:00 - návrat do Lapsze Nižne
16:00 - 17:00 zkouška
18:00 - 19:30 - mše svatá a následný koncertní program
20:00 - večeře
21:00 - večerní program
23:00 - večerka

Pátek 13.10.2023
08:00 - snídaně
08:50 - odjezd směr Krakow
11:00 - příjezd do Lagiewniků – prohlídka Sanktuária, Kostel Božího Milosrdenství a kostela Jana Pavla II – možnost malého koncertu
13:00 - odjezd do centra, prohlídka hradu Wavel + oběd individuálně
15:30 - odjezd do gymnázia
16:00 - příjezd na piaristické gymnázium
18:30 - večeře
19:30 - uvítací program + prezentace skupin
20:30 - přednáška P. Sebastiána – nutný mobil s rádiem a sluchátky
21:15 -  večerní chvály – doprovod  sboru a dalších těles SGV
Další program v rámci setkání mládeže
23:00 - večerka

Sobota 14.10.2023
08:15 - snídaně
09:00 - návštěva aquaparku
10:30 - návrat do gymnázia
12:00 - mše svatá ve vedlejší piaristické farnosti – SGV zajišťuje hudební doprovod
cca 13:30 oběd hned po skončení mše svaté
Odpoledne – prohlídka města Krakova – hlavní náměstí + centrum
18:00 - návrat do gymnázia na večeři
19:00 - přehlídka schól, každá skupina max. 5 min
20:00 - diskotéka
21:45 - večerní modlitba
23:30 - večerka

Neděle 15.10.2023
08:00 - snídaně
08:50 - odjezd na Kalvárii Zebrzedowickou
11:00 - mše svatá (česká mše pro skupinu Velehrad + Strážnice)
12:00 - oběd, prohlídka kalvárie
13.30 - odjezd směr Wadovice
15.00 - prohlídka Wadovic – rodný dům JP II. (muzeum), cukrárna
17:00 - odjezd na Velehrad
20:30 - příjezd na Velehrad

Nezapomeňte kromě sborového (bílo-černé oblečení + sborová šála + noty) a hudebního vybavení na:

plavky, ručník, karimatku, spacák, telefon s FM rádiem + sluchátka, OP (jedeme přes státní hranice), kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, léky, psací a hygienické potřeby, sportovní oblečení, papuče….

Škola všem účastníkům sjedná cestovní pojištění (bez úrazového)

Playlist PS SGV
Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Marie
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Gordon Young - Alleluia
anonym - Mnogaja ljeta
František Macek - Velehradské ordinarium
František Macek – Můj kříži!

Vedoucí hlasových skupin: Přádková N., Kaláčová, Grebík, Preč
Seznam:

Bečica Šimon 1.B 
Burešová Aneta 3.B - A1
Bůžková Tereza 2.B - S1
Dohnalová Kateřina 2.B - A2 
Elsnerová Eliška 3.B - A2
Gajdůšek Vojtěch 1.B
Grebík Vojtěch 2.B - T2
Hanáčková Barbora 2.A S2
Hegrová Ester 2.A - A2
Hloušek Jindřich 1.B
Honsová Adriana 1.A
Chytková Anežka 2.B - S1
Kaláčová Eliška 3.B - A2
Kalivoda Marek 1.A - B1
Kočí Benedikta 2.B
Kosinová Natálie 2.B - S2
Koutný Ondřej 2.B  - B1
Križanová Iveta 2.A
Kroča Mikuláš Michael 2.B - T2
Macíčková Edita 2.A - A2
Martinů Viktorie 3.B - A2
Mrázková Klára - 1.B
Okénka Oliver 1.A - T2
Opravilová Sarah 2.B - T1
Panáčková Lucie 1.B 
Preč Václav 2.B - B2
Přádková Faustina 3.B - A1
Přádková Noemi 3.B - S2
Slobodová Zuzana 2.B - A2
Škarková Linda 2.A - A2
Šrámková Anna 3.B - S1
Šrámková Klára 1.B 
Šťastná Lucie 3.B - S1
Valenta David 2.B - B1
Vojáčková Klára 2.B - S2
Zderčík Matyáš 2.A - B1
Zůbková Natálie 2.A - T1

 

1. 10. 2023   Koncert 19:00 v basilice na Velehradě

 
16:45 - 17:00 možnost si odložit věci na DM (od 16:45 otevřen DM)
17:00 - 17:10 rozezpívání v jídelně SGV
17:15 - 17:29 zkouška mikrofonů v basilice
bílo-černé oblečení + sborová šála!

https://www.tvnoe.cz/porad/38268-slavnostni-koncert-k-pripomince-100-vyroci-umrti-arcibiskupa-antonina-cyrila-stojana-velehrad-bazilika-sv-cyrila-a-metodeje

 

4) 16.30 - 17.30 - zvuková zkouška (sraz v 17:00 - Můj kříži v basilce 17:15-17:29)

7) 18.55 - příchod sboru, orchestru a pana dirigenta

8) 18.57 - ladění orchestru

9) 19.00 - Intráda k poctě českým světcům, op. 28 od Františka Macka (orchestr - 2 min.)

10) 19.02 - příchod P. Josefa Čunka SJ, administrátora velehradské farnosti – přivítání a uvedení biskupa Mons. Josefa Nuzíka (3 min.)

11) 19.05 - příchod biskupa Mons. Josefa Nuzíka – úvodní slovo (5 min.)

12) 19.10 - Můj kříži, op. 6 na slova arcibiskupa A. C. Stojana od Františka Macka (sbor SGV + orchestr - 5 min.)

13) 19.15 - odchod sboru → živý vstup (Mgr. František Macek (3 min.)

14) 19.18 - Symfonie č. 4 "Romantická" od Antona Brucknera (orchestr - 65 min.)

16) 20.25 - konec koncertu → titulky TV NOE

13. 9. 2023   2. zkouška sezóny + 1. zkouška pro prváky

odkazy na poslední akce v TV

6. 9. 2023   1. zkouška školního roku 2023/2024

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

(1. ročník - Rajnochovice)

4. 9. 2023   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška v basilice - budeme stát před svatostánkem
10:00 začátek mše sv.

program:
vstup - pleno varhany + 421 (možnost až 2 slok) + Petr Chaloupský - Vítej, božský Těšiteli
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne (pondělí 22. týdne)
po žalmu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
odpověď přímluv - hraje varhaník
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus, John Rutter - Look at the world
na závěr - pleno varhany (chystáme plátno, DAT a bude svědectví z Lisabonu včetně promítání fotek)

19. 8. 2023   5. Deutsch-Tschechischen Jugendchorwoche 19.-27.8.2023 Kláštěr Teplá

Kontakt na vedoucého akce: Mgr. Filip Macek - tel.: 608 619 602

Každý sám si zajistí jízdenku + místenku na cestu tam i zpět!
19.8. sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě nejpozději v 11:15 (odjezd vlaku je v 11:33) a příjezd do Teplé 19:35
R 888 Slovácký expres - vůz 369, IC 558 Západní expres - vůz 369, Os 7112 bez místenky
jídlo na celý den sebou!
Cesta zpět:
27.8. odjezd z Teplé v 11:46 a příjezd do SM v 19:37
Os 7105 - bez místenky,
IC 561 Západní expres - vůz 369, EC 581 Metropolitan/281 - vůz 369, EC 100 Moravia - vůz 349
Je potřeba spacák!!!
Hudební tělesa, která se účastní projektu:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad - výběr
schóla mládeže z Bad Mergentheimu - výběr
Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení na vystoupení (sborová šála není potřeba!), OP, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, plavky, psací potřeby, hygienické potřeby, krém proti intenzivnímu slunečnímu záření, osušku, sportovní oblečení, papuče.....
Obchod je ve vesnici vzdálené asi 2 km

Noty sebou:

 • John Rutter - Look at the world
 • Mite Balduzzi - Credo
 • Gordon Young - Alleluia
 • Jacob Arcadelt - Ave Maria
 • James E. Moore - Spirit of God
 • James E. Moore - An Irish Blessing
 • Jacob Narverud - Sisi ni moja
 • Schalom aleichem
 • A million dreams
 • Cantate Domino (Hassler)
 • Cantate Domino (Kanon nach Buxtehude)
 • Panis angelicus (C. Franck)
 • Ave verum (Mozart)
 • For the beauty oft he earth (Rutter)
 • The Lord bless you (Rutter)
 • You raise me up
 • Lobe den Herren (Distler)
 • Ubi caritas (Duruflé oder…)
 • Da pacem Domine (M. Franck)
 • Dona nobis pacem (Poorman)
 • Evtl.: Zigeunerleben (Schumann)

Tag/Uhrzeit

Was findet statt 

   

 

 

 

 

Samstag 19.08

 

 

 

bis ca. 20 Uhr

 

Anreise der beiden Chöre nach Tepl; 

Begrüssung durch den Vorstand

Besuch des Stadtfestes Tepl mit Imbiss

Unterbringung in den Gästezimmern, Konvent und Alter Apotheke  Stift Tepl

   

 

 

 

 

Sonntag, 20.08

 

 

 

 

Möglichkeit die Morgenandacht in der Klosterkapelle zu besuchen

 

 

7.30-8.15

Frühstück

   

 

 

 

 

ganztags

09.05 Uhr

Ausflug nach Petschau

Zugabfahrt Bahnhof Tepl

Besuch Burg Petschau mit Schrein

Besuch Botanischer  Garten Petschau inklusive Mittagessen und Klettermöglichkeit

   

17.27 Uhr

Rückfahrt nach Tepl

 

 

18.00 Uhr

Abendessen

   

abends

Beisammensein im Kloste

   

Tag/Uhrzeit

Was findet statt 

   

 

 

 

 

Montag, 21.08

 

 

 

7.30-8.15

Frühstück

 

 

Morgens

Zeit für Chorprobe

   

12.00 Uhr

Mittagessen

   

ab ca. 15 Uhr

Klostergelände erkunden mit Ratespiel

 

   

18.00 Uhr

Abendessen

   

abends

Beisammensein im Kloster

   

Dienstag 22.08

 

 

 

7.30-8.15

Frühstück

   

Morgens

Zeit für Chorprobe

   

12.00 Uhr

Mittagessen

 

 

ab ca. 14 Uhr

Noch offen:

-Wanderung und Schwimmen am Bethlemsee

- Wanderung nach Tepl / Besuch

   Heimatmuseum /Besuch im

   Altersheim /Kapelle dort ...

 - Radltour nach Novy Dur /

 -Kurs in der Hroznata-Akademie z.B. Keramik-

  kacheln

   

18.00 Uhr

Abendessen

 

 

abends

Taize - Abend  im Klosterpark oder Gloriet

Einladung auch an Mitarbeiter Stift, Hroznata Akademie, die Stadt Tepl, Marienbad, ???

Lieder, Impulsgebete, max bis 22. 00 Uhr

(Einladung auch an Mitarbeiter Stift, Hroznata Akademie, die Stadt Tepl, Marienbad, ???

   

 

 

 

 

Mittwoch 23.08

 

 

 

 

Frühstückspaket

   

 

 

   

Ganztags

7.11 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug nach Eger

Zugabfahrt Bahnhof Tepl

Vormittags 2 Optionen

- Besuch im Stadtmuseum Eger

   Tschechische Führung  4 Euro

   Deutsche Führung 6 Euro

   (Teilnahme mgl für alle)

 -  Dachböden von Eger

    Dauer ca. 1,5 h , max 15 Personen, nur

    möglich für 'geländegängige' Personen

   (enge Treppen etc.)

   Tschechische Führung ?

    Deutsche Führung ?

 

Abfrage nach Aufteilung /Interesse am Sonntag abend

   

12.00 Uhr

Mittagessen (freie Wahl in  Eger)

 

 

14. 00 Uhr

 

 

 

 

 

 

16.00 Uhr  (17.04 Ankunft T.)

18.33 Uhr (19.35 Ankunft T.)

Stadt  Eger

- Führung

- Geschichte der Stadt (Zeitstrahl)

- 'Freilauf'

 

Abfrage nach Aufteilung /Interesse am Sonntag abend

Rückfahrt nach Tepl

   

18.00 /20.00 Uhr

Abendessen

Beisammensein im Kloster

 

 

Tag/Uhrzeit

Was findet statt 

   

 

 

   

Donnerstag 24.08.

 

 

 

7.30-8.15

Frühstück

   

Morgens

Zeit für Chorprobe

   

12.00 Uhr

Mittagessen

   

14.00 Uhr

Akrobatikworkshop

   

18.00 Uhr

Abendessen

   

ab ca. 20 Uhr

Akrobatik - Vorführung ???

danach:

Gitarre und Singen, Disco und Tanzen

   

19 Uhr

Treffen mit Abt Lobkowicz

   

Freitag 25.08

 

   

7.30-8.15

Frühstück

   

Morgens

Zeit für Chorprobe

   

12.00 Uhr

Mittagessen

   

 

Freizeit

 

 

Ab mittags

Anreise der Mitglieder zur Versammlung

 

 

17.15 Uhr

Konzertauftritt des Chors in Marienbad

Anreise/ Rückreise mit Bus (45-55 Personen)

   

ca. 18.30-19 Uhr

Abendessen

   

 

 

   

Tag/Uhrzeit

Was findet statt 

   

 

 

 

 

Samstag 26.08

 

 

 

7.30-8.15

Frühstück

   

8.45 Uhr

 

 

 12.00 Uhr

 

 

 

 

 

 

18.00 Uhr

 

20.00 Uhr

ab. ca. 21.15 Uhr

Jahreshauptversammlung Verein; Rahmenprogamm Verein, siehe Einladung 28. JHV 2023

Mittagessen

 

 

 

Chorprobe oder einfach 'Rumlümmeln', Teilnahme an der Exkursion nach Marienbad

 

Abendessen

 

 Konzert in der Stiftskirche (kirchliche Lieder)

 Kleines Standkonzert vor der Kirche

 

Besammensein Alt und Jung

 

 

 

 

 

 

 

   

Sonntag, 27.08.2023

 

 

 

7.30-8.30 Uhr

10.00 Uhr

 

ab ca. 11.30 Uhr

 

 

Frühstück

Mitwirkung bei der Hl. Messe

 

Heimreise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. německo-český týden sborů mládeže v klášteře Teplá

 Uprostřed kopcovité krajiny západních Čech, 14 km od světově známého lázeňského města Mariánské Lázně, se nachází  klášter premonstrátů Teplá. „Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historii osídlení a církve v srdci Evropy, v západočeském trojúhelníku. Jedná se o celoevropsky významný klášter, kde se spojuje historie umění a kultury, vzdělávání a věda, zdravotní a pastorační péče.Této historii hrozil konec zvláště v období 2. světové války. Vyhoštění, vyvlastnění a cizí užívání celého klášterního prostoru jako kasáren československé armády dokazují až doposud zlé následky. Avšak Teplá se stále znovu a znovu zvedá ze stavu bezmocí a zpustošení. Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal v klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Nyní chceme již popáté (2008, 2010, 2015, 2018) uspořádat německo- české setkání mládežnických sborů. Pozvání jsou mladí lidé (nejnižší věk 13 let). Partnerem sborového projektu je vedle premostrátského kláštera, jakožto místa konání, také Sdružení přátel des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.. Jako pořadatelé a organizátoři jsou:
1/ Stojanovo gymnázium Velehrad, církevní gymnázium Metropolitní diecéze Olomouc s paní Evou Ertlovou a panem Filipem Mackem.
2/ Mládežnický sbor katolické obce Sv. Jana v Bad Mergentheim s jejich vedoucím a ředitelem Michaelem Müllerem. Pan Macek a pan Müller jsou sbormistři (hudební vedoucí) těchto mládežnických sborů. Hledají atraktivní a různorodou sborovou literaturu, pocházející z oblasti populární hudby, která spojuje mladé lidi ze všech zemí, ať už se jedná o oblast klasické hudby nebo folklóru. Určují denní program a vedou sborové zkoušky. V sobotním odpoledni, 26. srpna 2023, se uskuteční sborový koncert v modrém sále kláštera v Teplé. (S sebou si vezměte černobílé koncertní oblečení). V neděli ráno, 27. srpna 2023, proběhne bohoslužba v chrámu, kterou doprovodí pěvecké sbory. Kromě hudebních zkoušek vám toto místo nabízí také dostačující čas na rekreační aktivity v krásných lesích nebo při jezeře. Během týdne jsou naplánovány celodenní výlety nebo polodenní výlety do okolí a projížďky na kanoích. Západočeský lázeňský trojúhelník nabízí dostatek atraktivních destinací(cílů)! Proto doporučujeme přivést si i sportovní oblečení, plavky a tak dále. Náklady na ubytování, stravu a výlety jsou hrazeny spolkem a štědrými partnery. Doporučujeme si vzít i menší kapesné pro osobní potřeby (např. na nápoje atd.). V Hotelu Klášter Teplá bude možnost proměnit €. Vzhledem k tomu, že je možné pouze celkem 40 účastníků celkově, tj. 20 na národnost, doporučujeme, abyste se brzy zaregistrovali (viz adresy apod.). Po registraci následuje písemné potvrzení o registraci. Podrobnější informace budou kdispozici před letními prázdninami.

Rodiče můžou přijet na soustředění za stejných podmínek, pokud by se podíleli na organizování volného času mladých.

Informace o příjezdu, celotýdenním programu, výběru akcí atd. budou zaslány včas přihlášeným účastníkům. Těšíme se na společný týden mládežnického sboru!

Hudební vedoucí týdnního sborového víkendu:
Filip Macek a Eva Ertlova, Stojanovo gymnazium, Velehrad
Michael Müller, Bad Mergentheim

5. 7. 2023   Zpěv při mši sv. na Velehradě


7:00 - 7:30 příprava pódia – (varhany, klávesy, pulty, zvony, židle, tympány)
7:30 - 8:00 zvuková zkouška mikrofonů - pouze orchestr a sóli
8:00 - 9:30 zvuková zkouška všech hudebníků a zpěváků
9:30 - 10:25 časová rezerva na přípravu TV přenosu
10:25-12:10 TV přenos
12:25-12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
12:45-13:15 oběd na Stojanově - stravenky budu rozdávat po generálce kolem 9:30.
13:30 uzamčení DM

oblečení bílo-černé (tak jako vždy)

Program:

Program:
1   Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                                        2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                     0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                       2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se - Fr. Macek: Missa solemnis Sancti Cyrille et Methodii  - sóla, sbor, orchestr, lid       1:30
6   Sláva - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                                4:00
7   Žalm 116: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                   2:15

8   Po 2. čtení - Fr. Macek: Allilujija - sóla, sbor, orchestr                                     2:30
9   Po evangelium - Fr. Macek: Allilujija s VI-DE - sóla, sbor, orchestr                  1:20
10 Věřím: P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                            2:40
11 Přímluvy zpívané: In aeternum misericordia eius - sóla, sbor, orchestr, lid  1x 0:12
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů: Fr. Macek - Můj Kříži (text A. C. Stojan) - sóla, sbor,
orchestr, lid                                                                                                               3:40                                           
14 Svatý - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                                3:50
15 Proměnění: a/ Těla Páně - Fr. Macek - intráda                                                    0:15 
                        b/ Krve Páně - Fr. Macek - intráda                                                   0:15
16 Zpěv po  proměnění - lid
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                               0:20
18 Neboť tvé je království - lid
19 Beránku Boží - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                   2:00
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                  0:30
b/ Píseň 829, 4 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid (4x 1:25)                                          5:20
c/ varhanní modulace As-B
d/ Fr. Macek - Nejvyšší a mocný dobrý Pane - sóla, sbor, orchestr, lid (čas dle potřeby)
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka s předehrou -  sóla, sbor, orchestr, lid                                    1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intráda - orchestr                                                                               1:40
27 Varhany modulace a píseň 828, 4 sloky s předehrou - sóla, sbor, orchestr lid   6:40

4. 7. 2023   Koncert lidí dobré vůle (info z roku 2022)

oblečení: černo-bílé + sborová šála
na přespání nutný spacák - zajištěna večeře 4.7. v jídleně SGV a oběd 5.7. na Stojanově

 

8:00 -  sraz v U1 - zkouška

08:30 – 08:45 - stavba židlí na pódiu pro SBOR
10:00 – 13:00 - zvuková zkouška (Hradišťan.....)
11:30 - 13:00 - zvuková zkouška pro sbor
13:00 – 13:45 - pauza oběd
13:45 – 16:15 - kamerové zkoušky (nejdříve všichni interpreti, poté s filharmonií)

13:45 - 15:30 zkouška v U1 pro sólisty
15:30 - 17:00 sóli + PS SGV Svatopluk na 5. 7.

17:00 – 18:30 - GENERÁLKA
18:30 – 19:15 - pauza večeře
19:30 - začátek koncertu (fotografování před služebním vchodem)
20:04 – 21:24 – přímý přenos koncertu ČT
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

noty:
1/ Modlitba za vodu
2/ Voda živá
3/ Můj kříži
4/ Naděje svatých
5/ S láskou má svět naději 
6/ Být tady pro druhé

 

3. 7. 2023   Mimořádná zkouška v U1 18:00-20:40

Mimořádná zkouška na SGV v U1
18:00-20:40

autobusové spojení z UH:

UH 17:25 - Vel 17:43
Vel 20:54 - UH 21:10

noty na 04.07.

 • obraz 4/07:00 - Modlitba za vodu
 • obraz 6/14:00 - Voda živá
 • obraz 9/23:00 - Můj kříži
 • obraz 17/45:30 - Naděje svatých
 • obraz 21/54:00 - S láskou má svět naději 
 • obraz 27/68:30 - Být tady pro druhé

noty na 05.07.

 • Velehradská intráda (součást not Missa solemnis Sancti Cyrille et Methodii)
 • Missa solemnis Sancti Cyrille et Methodii (Hospodi, pomiluj, Slava, Svjat, Jahenče Božij)
 • Žalm 116 - Jděte do celého světa
 • Allilujija
 • Věřím (P. Olejník)
 • In aeternum misericordia eius - odpověď přímluv
 • Můj Kříži
 • Amen
 • Nejvyšší a mocný dobrý Pane
 • písně z kancionálu 829, 828

29. 6. 2023   Závěrečná mše sv. v basilice v 9:30 (slavnost sv. Petra a Pavla)

9:15 nácvik
9:30 mše sv.

vstup: kancionál 827 první sloka (Vyvolil si apoštoly)
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva)
žalm: varhaník + Noemi
k evangeliu: schola - Nám Pane dal jsi slovo své
věřím: František Macek - Velehradské (Věřím)
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum + schola?
po sv. přijímání: Te Deum 982
na závěr: kancionál 931 - obě sloky (Tam, kde strmí církve skála) 

 

28. 6. 2023   Společná zkouška na 4.+5.7.

Společná zkouška na 4.+5.7. (ostatní žáci mají úklid + prezentace aktivit)

Zkouška 09:00-12:30

27. 6. 2023   Společná zkouška na 4.+ 5. 7.

Společná zkouška na 4.+ 5. 7. (ostatní žáci mají obhajoby)

Zkouška 08:00-12:30

15. 6. 2023   Mimořádná zkouška obou sborů: Svatopluk + PS SGV od 18:45

Mimořádná zkouška obou sborů: Svatopluk + PS SGV od 18:45

18:45 - 20:45 v U1

 • Velehradská intráda
 • Missa solemnis Sancti Cyrille et Methodii
 • Žalm 116
 • Allilujija
 • Věřím
 • In aeternum misericordia eius
 • Můj Kříži
 • Amen
 • Nejvyšší a mocný dobrý Pane
 • Veřím
 • písně 828, 829

 

 

 

9. 6. 2023   Zpěv při svátosti Biřmování v basilice - pátek 09.06.2023 od 11:00

oblečení: bílo-černé + sborová šála

pravidelná výuka celé školy do 12:20
10:40 končí škola pouze pro sboristy a ministerku
10:45 sraz na kůru basiliky
11:00 mše sv.

vstup: Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus (sbor na kůru basiliky)
ordinárium: Velehradské ordinárium (+Sláva) (sbor na kůru basiliky)
žalm - varhaník
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš (sbor na kůru basiliky, pak odchod dopředu)
při udělování svátosti: 422 B varhany + schola Srdce dokorán
k obětování: Petr Chaloupský - Vítej, božský Těšiteli + preludium/421 - 4 sloka
Svatý: Velehradské ordinárium
Beránku Boží: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus sbor (vpředu)
schola - Příjď
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
na závěr: 806 (Máti Páně přesvatá) varhany + lid
varhany pleno

7. 6. 2023   zpěv Slovincům v Zimním sále od 09:40

Krátké vystoupení pro Slovince v Zimním sále od 09:40

program:
Traditional - Ipharadisi
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

25. 5. 2023   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:00

14:30 nácvik v basilice (8h ukončena výuka pro celou školu)
14:55 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení
17:00 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš (na kůru)
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku)
žalm: ze dne - čtvrtek 7. velikonočního týdne (Jakub Macek)
k evangeliu: Gordon Young - Alleluia (na kůru)
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria (vpředu)
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus (vpředu)
schola: Áronské požehnání
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

21. 5. 2023   15:00 basilika Velehrad - 172. výročí narození A.C.Stojana

14:00 - 14:30 zkouška na kůru v basilice ve sborovém oblečení (bílo-černé + šála)
(14:30 - 15:00 růženec)
15:00 zpěv při slavnostní mši sv.
16:00 - 18:00 zahradní kavárna před basilikou  - společné setkání v rámci oslav A.C. Stojana (narozen v Beňově 22. 05. 1851)

vstup: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš (sbor na kůru basiliky) + dohra pleno varhany
ordinárium: František Macek - Velehradské ordinarium (sbor na kůru basiliky) (Pane, smiluj se, Sláva)
žalm: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
k evangeliu: Ty jsi král (Staré páky)
veřím: František Macek - Velehradské ordinarium (sbor na kůru basiliky) (Věřím)
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria (sbor na kůru basiliky)
k přijímání: Adorare (Staré páky)
William Byrd - Ave verum (uprostřed bailiky)
kancionál - varhaník
závěr: kancionál 989 - Můj kříži! (sbor na kůru basiliky)

dále venku vystoupí: schola SGV, hosté ze ZŠ Velehrad, CM SGV, Under The Stage.....
 

17. 5. 2023   Dnešní zkoška 13:45-14:30

Dnešní zkoušku (13:45-14:30) sboru povede Mgr. Jakub Macek (já jsem u maturit) a je zaměřena:
 
1/ nedělní program
2/ zpěv: 25.05., 09.06., 29.06., 05.07.

21. 4. 2023   Koncertní turné Praha 21.-23.04.

Každý účastník si sám koupí lístek na vlak tam i zpět + místenku ve voze 366!
pátek 21.04. SM 07:33 - Praha 11:05 - místenka vůz číslo 366
neděle 23.04. Praha 13:03 - SM 16:20 - místenka opět vůz číslo 366

pátek:
07:15 sraz na vlakovém nádraží ve SM
07:33 odjezd vlakem do Prahy
11:05 příjezd do Prahy a přesun na AG (Korunní 586/2 Vinohrady)
11:30 ubytování ve třídách + oběd z vlastních zásob
13:30 rozezpívání v aule AG
14:00 - 17:00 společná zkouška všech sborů v aule AG
17:00 - 17:30 večeře z vlastních zásob
17:45 přesun MHD do katedrály
18:45 - 21:30 akustická zkouška v katedrále
22:30 příjezd na AG + večerka
sobota:
06:50 - 07:20 snídaně z vlastních zásob
07:30 přesun MHD do katerály
08:30 - 09:30 akustická zkouška v katedrále
10:00 slavnostní bohoslužba přenášená TV NOE
11:45 společný raut + zpěv
14:00 plánovaný přesun do centra Prahy
14:30 - 18:00 program v jednání (volno, návštěva muzea?)
18:00 - 18:30 večeře z vlastních zásob
19:00 - 21:00 procházka centrem Prahy (zpěv u Koně?)
22:00 večerka
neděle:
07:30 - 08:00 snídaně z vlastních zásob
08:15 - 08:30 přesun pěšky do basiliky
08:30 - 09:00 akustická zkouška v basilice
09:00 zpěv při mši svaté u sv. Ludmily
10:30 - 11:30 program v jednání
11:30 úklid tříd na AG
12:00 přesun na hlavní nádraží
12:45 obsazení vlaku
13:03 odjezd vlaku do Starého Města
16:20 příjezd vlaku (autobus na Velehrad jede až v 17:35)
16:30 ukončení akce

Sebou: karimatku, spacák, polštář, černé teplé oblečení, sborovou šálu, noty, jídlo
platba: vlak každý sám + 100 Kč za ubytování (vyberu ve vlaku) + MHD

 • 120 Kč na 24 hodin
 • 130 Kč na měsíc - profil přes aplikaci pidlitacka.cz + digitální foto + číslo ISIC, nebo O.P. průkaz totožnosti věku 15-18 let
 • 130 Kč na měsíc - profil přes aplikaci pidlitacka.cz + digitální foto + číslo ISIC, průkaz totožnosti věku 18-26 let
 • 30 Kč na 30 minut - platba formou SMS - musí být povoleny platby, nebo kartou přes aplikaci pidlitacka.cz

program v katedrále:
Petr Chaloupský - Vítej, božský Těšiteli
Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus
Rich Mullins - Náš Pán
Petr Eben - ordinárium - Pane, smiluj se, Sláva (kancionál 504)
George Friedrich Händel - Aleluja z oratoria Mesiáš
přímluvy - Hospodi pomiluj
kancionál - 839 (4.+5. sloka)
Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Petr Eben - ordinárium - Svatý, Beránku Boží (kancionál 504)
Marty Haugen - Amen
Chris Tomlin - Větší je náš Bůh
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
Hillsong - Oceány
Mnogaja ljeta
Hospodine pomiluj ny
Regina coeli
Jakub Blycharz - Blahoslavení

program na zahradě:
Traditional - Ipharadisi
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song - Siyahamba

 

20. 4. 2023   Mimořádná zkouška sboru od 13:45

Pro všechny (50) zpěváků, kteří odjíždí do Prahy je mimořádná zkouška ve čtvrtek 20.04. od 13:45 do 15:20.

Z výuky jste omluveni!

22. 2. 2023   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímaní: William Byrd - Ave verum corpus
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

2. 2. 2023   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 11:00 (pololetí)

08:00-10:40 výuka dle rozvrhu
10:45 sraz u varhan v předu v basilice

(Svátek Uvedení Páně do chrámu)

vstup: kancionál 292 (Sióne, již otvírej)
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Svatý, Beránku)
žalm: Hospodin zástupů, on je král Slávy!
k evangeliu: schola - Chci Tě chválit
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + schola - Požehnání
na závěr: varhany

P.S. teple se obléct!

12. 12. 2022   Adventní setkání Olomouc 19:00

13:10 - ukončení výuky
13:10 - 13:40 oběd
13:45 - 15:00 zkouška ve školní kapli
15:00 - 15:20 příprava na cestu
15:30 - odjezd od morového sloupu
17:00 - 18:00 zkouška na místě
18:15 - 19:00 klid v sále
19:00 zahájení
cca 19:40 zpěv
20:00 odjezd z Olomouce
21:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

 1. arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
 2. William Byrd - Ave verum corpus
 3. Matt Maher - Because he Lives
 4. John Rutter - Look at the world
 5. Erik Lund - Give me that old time religion
  společné:
 6. Irma Močnik - Nech ten chram

16. 11. 2022   Dnešní zkouška 13:45-14:30 (14:40 autobus)

PLAYLIST - listopad 2022

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Josef Olejník - Žalm 150
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Matt Maher - Because he Lives
Jay Althouse - A festive Gloria
Mite Balduzzi - Credo
John Rutter - Look at the world

William Byrd - Ave verum
Gordon Young - Alleluia
anonym - Mnogaja ljeta
František Macek - Velehradské ordinarium
Irma Močnik - Nech ten chrám
Jacques Berthier - Bless the Lord

11. 11. 2022   IX. ročník Festivalu duchovní hudby Velehrad 11.-13.11.2022

 1. arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
 2. William Byrd - Ave verum corpus
 3. Matt Maher - Because he Lives
 4. John Rutter - Look at the world
 5. Erik Lund - Give me that old time religion

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

 

 

Sbor:

Počty čipů:

Kontakt:

Počet:

Ubytování děvčata:

Ubytování chlapci:

Ubytování muži:

Ubytování

ženy:

Zkušebna:

Velehrad

 

 

31

DMB

227-238

DMA

212

226

XXX

Slovanský sál

Miskolec

 

 

51

DMB

136-146

DMA

přízemí

1x řidič 122

v průjezdu DM

DMB 133,134

Zimní sál

Hradec Králové

 

 

40

U4

U3

PC2

Jaz6

U3 nebo U4

Trenčín

 

 

31

U5

U6

U7

Poslední kabinet  267

U5 nebo U6

České Budějovice

 

 

39

U1

U2

1x řidič 124
PC2

Jaz6

 

U1 nebo U2

Maribor

 

 

23

Klausura
2-7

Klausura
8,9,10,11

1x řidič
Pokoj č. 12

Pokoj č. 1

Klausura – spol. místnost

13x dospělí - matrace s povlečením – Tomáš

 

Počty + Trička:

 

Celkem jídlo

Celkem triček

Dospělí-muž/žena

Chlapců

Dívek

M

S

L

XL

2XL

3XL

Velehrad

31

33

1/0

5

26

19

8

4

1

0

0

Miskolec

51

51

1/2 + 1x řidič

22

25

16

21

11

3

0

0

Hradec

40

40

1/2

9

28

19

10

9

2

0

0

Trenčín

31

31

2/2

10

17

17

6

6

2

0

0

Budějovice

39

35

3 + 1x řidič

6

29

18

9

4

4

0

0

Maribor

23

19

0/2 + 1 řidič

7

12

5

2

9

3

0

0

Tidit+Nov

0

18

?

?

?

8

4

2

4

0

0

Celkem

216 + 10

225

?

59

138

102

60

45

19

0

0

skupina animátorů Tidit – 2xS, 1xL, 3xM, vedení 1xXL, vychovatelky 2xM, 1xL, Radim 1xXL, kuchyně 2x M, 2x S, 2x XL, Irena – M

+ jídlo 10x servis (animátoři + učitelé)

 

BEZLEPKOVÁ DIETA

VEGETARIÁNSKÁ STRAVA

BEZLEPKOVÁ + LAKTÓZOVÁ

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE

Velehrad

1

0

0

1

Miskolec

1

1

1

1

Hradec Králové

1

0

0

0

Trenčín

0

2

0

0

České Budějovice

0

0

0

3

Maribor

0

0

0

0

 

 

1) 1x alergie na oříšky, semínka, mléčné výrobky, měkkýši/korýši, kiwi. Tohle je velmi silná alergie a musíme být velmi opatrní.

3) 1x alergie na lískové oříšky

 

SPRCHY: (teplá voda 06:00-24:00)

 

Chlapci

Dívky

Dospělí

Trenčín

šatny TV

šatny TV

sborovna

Hradec

šatny TV

šatna TV

sborovna

Maribor

klausura

klausura

klausura

Velehrad

DMA 1. patro

DMB 1. patro

sborovna

Budějovice

před PC2

před PC2

sborovna

Miskolec

DMA přízemí

DMB přízemí

DM přízemí

 

 

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

 

Pátek 11. 11.

14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (schody, klávesy, pulty…)

14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH pro SGV

16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (Macek + Šrámková, Šťastná)
 

17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů – (Macek, Krause)

18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim) – vstup?, k evangeliu Maribor, k obětování?, k přijímaní?

19:20 - porada sbormistrů v ředitelně – Macek + Krause

19:10 - večeře I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

19:40 - večeře II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

20:30 – 22:00 - společný program ve Slovanském sále – každý sbor se představí  2 písněmi v civilu + krátké (moderace + Šrámková, Šťastná)

22:00 – 23:30 – osobní volno, možnost čajovny ve sklepě…. (animátoři?)

23:30 - slovo spirituála, společná modlitba ve Sl. sále – P. Radim

24:00-06:00 noční klid, uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

 

Sobota 12. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli – P. Radim – domluva 11.11. v 19:20 v ředitelně

8:00 - snídaně  I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:30 - snídaně  II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9:00-10:00 zkouška jednotlivých sborů s jiným sbormistrem (Hradec – Spirit of God, Velehrad – Svou pšenicí, Budějovice - ?, Miskolec - ?, Maribor - ?, Trenčín - ?)
10:00-11:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál – co?

11:00-12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně se svým sbormistrem (Budějovice, Velehrad, Hradec, Trenčín)
 • lapidárium + basilika ? (Miskolec?, Maribor?)

12:00 oběd I možnost jedoucí linkovým autobusem 13:00 (Velehrad, Hradec, Budějovice)

12:30 oběd II zbývající jedoucí s autobusy sborů (Maribor, Miskolec, Trenčín)
objednán autobus (Dubovský) Velehrad – UH (odjezd 13:15, 13:45)

Trenčín - Dubovský 2 (13:45) + (10 volných míst)

České Budějovice - svůj autobus (10 volných míst)
Hradec Králové - Dubovský 1 (13:15) + (10 volných míst)
Velehrad – využije volné místa v autobusech
Miskolec - svůj autobus
Maribor - svůj autobus + (10 volných míst)

DOMLUVIT ŠKOLNÍ AUTO NA ODVOZ NÁSTROJŮ KE KOSTELU

DOMLUVIT PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ (49.0700561N, 17.4721181E)

 •  možnost prohlídky galerie Joži Úprky – (vstupné 30 Kč)
 • „něco na zub“ - návštěva kavárny, rychlého občerstvení, ….
 • památky UH - Morový sloup, Stará radnice, kašna, lékárna U Zlaté Koruny, kaple sv. Šebastiána, Slovácké muzeum…..

16:30-17:30 zkouška ve frant. kostele v UH (domluva pořadí zkoušky kvůli úspoře času)
17:30 v kostele růženec (klid)
18:00 – 20.00 mše svatá se zpěvy jednotlivých sborů
18:45-20:00 festivalový koncert - každý sbor cca 10 minut (Macek+Kletvík)
objednán autobus (Dubovský) UH - Velehrad (odjezd 20:15 DUBOVSKÝ 1, 20:45 DUBOVSKÝ 2)

20:15 - večeře I (dle příjezdu)

20:45 - večeře II (dle příjezdu)
21:00 společné posezení dospělých v ředitelně (Nováková)

21:00 společný program – organizace animátorů:

 • slovanský sál: program PONTO
 • zimní sál: program PONTO
 • sklepení školy: program PONTO

23:30 – slovo spirituála, noční klid

24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 12. 11.
7:30 - snídaně I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:00 - snídaně II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9.15 – 9.45 zkouška v bazilice

9:45 - usazení na místě v basilice (Macek+Nováková)

10:00 - mše svatá v basilice

11:00 - 11:30 festivalový koncert - každý sbor cca 5 minut
11:30 – 12:00 kontrola tříd, pokojů….
12:00 oběd I (Budějovice, Hradec, Miskolec,)

12:30 oběd II (Velehrad, Trenčín, Maribor )

13:30 - rozjezd domů

Hradci odjíždí vlak ze SM v 13:32 (potřebuje odvoz do SM – linka jede 13:01-13:16 je u vlaku)

 

 

4. 11. 2022   Zpěv při svátosti Biřmování 11:00

oblečení: teplé sváteční + sborová šála

pravidelná výuka do 10:25 (10:40) - výuku omlouvá škola
10:30 sraz v basilice
11:00 mše sv.

vstup - schola Hymnus k Duchu sv.
ordinárium: Velehradské ordinárium (+Sláva)
žalm - varhaník
k evangeliu: schuola - Buď světlem mým
při udělování svátosti: 422 varhany + lid (preludium)
k obětování: schola - Hosana
Svatý: Velehradské ordinárium
Beránku Boží: Velehradské ordinárium
k přijímání:
John Rutter - Look at the world (klavír) 
William Byrd - Ave verum corpus
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

19. 10. 2022   Pravidelná zkouška v U1 13:45 - 15:15

1/ seznam zpěváků na FDH
2/ velikosti triček M - 3XL (v pátek 21.10. - musí být objednáno)
3/ do 31.10. zaplatit poplatek (tričko, strava....) 650 Kč
4/ program FDH - noty

 1. arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
 2. William Byrd - Ave verum corpus
 3. Matt Maher - Because he Lives
 4. John Rutter - Look at the world
 5. Erik Lund - Give me that old time religion

9. 10. 2022   Koncert Dolní Benešov - hledáme náhradní termín!

Z důvodu školních akcí (Slovinsko, Maďarsko, Skotsko, Praha) hledáme náhradní termín již odložené akce:-(

Mariánský koncert + výstav a sv. požehnání
12:30 odjezd autobusem
15:00 zkouška
16:00 koncert
 

14. 9. 2022   2. zkouška sezóny + 1. zkouška pro prváky

Videa z konce sezóny 2021-2022

Ti co zpívali 04.07.:
https://www.tvnoe.cz/porad/34936-modlitba-za-vlast-dny-lidi-dobre-vule-velehrad-2022
Ti co zpívali 05.07.:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14728585448-bohosluzba-z-velehradu/
Ti co zpívali 02.07.:
https://www.youtube.com/watch?v=zz2zarW4yX4

noty:
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Josef Olejník - Žalm 150
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
James E. Moore - Spirit of God
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všecho světa
Mite Balduzzi - Credo (doprovod klavír)
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
Matt Maher – Because He Lives - doprovod
Jay Althouse – A Festive Gloria - doprovod

Gordon Young - Alleluia
William Byrd - Ave verum
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jan Zlatoústý - Svjataj Bože
Mnohaja Ljeta

7. 9. 2022   1. zkouška školního roku 2022/2023

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

(1. ročník - Rajnochovice)

program:
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Josef Olejník - Žalm 150
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
James E. Moore - Spirit of God
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všecho světa
Mite Balduzzi - Credo (doprovod klavír)
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
Matt Maher – Because He Lives - doprovod
Jay Althouse – A Festive Gloria - doprovod

Gordon Young - Alleluia
William Byrd - Ave verum
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jan Zlatoústý - Svjataj Bože
Mnohaja Ljeta

 

1. 9. 2022   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška v basilice
10:00 začátek mše sv.

program:
vstup - monumentální pleno varhany + 421 (možnost až 2 slok)
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm ze dne: čtvrtek 22. týdne - varhaník
hned po žalmu: 422 B (Příjď, ó Duchu přesvatý - 5 slok)
odpověď k přímluvám: Kyrie - varhaník
k obětování: Jacob Arcadelt – Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání:
1/ schola

2/ Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
3/
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr - pleno varhany

5. 7. 2022   Zpěv při mši sv. na Velehradě

7:00 - 7:15 snídaně ve školní jídelně
7:00 - 7:30 příprava pódia – (varhany, klávesy, pulty, zvony, židle, tympány)
7:30 - 8:00 zvuková zkouška mikrofonů - pouze orchestr a sóli
8:00 - sraz velké dechovky na parkovišti
8:00 - 9:00 zvuková zkouška všech kromě dechovky
9:00 - 9:30 zvuková zkouška všech včetně dechovky
9:30 - 10:00 časová rezerva na přípravu TV přenosu
10:00 - 10:15 průvod krojovaných včetně dechovky od Cyrilky k pódiu
10:25-12:10 TV přenos
12:25-12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
12:45-13:15 oběd na Stojanově - stravenky budu rozdávat po generálce kolem 9:30

oblečení bílo-černé (tak jako vždy)

Program:
1  Velehradská intráda – Fr. Macek – dechovka, sóla, sbor, orchestr                      2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                        0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - dechovka, sóla, sbor, orchestr, lid                                       2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se – P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                              0:40
6   Sláva - P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                                       2:10
7   Žalm 116 - Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                    2:15
8   Po 2. čtení: píseň 829 - 1 sloka - dechovka, sóla, sbor, orchestr, lid                   1:25
9   Po evangelium: Fr. Macek - Aleluja - Mše B dur - sóla, sbor, orchestr, lid                 0:50
10 Věřím - P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                               2:40
11 Přímluvy - zpívané: Hospodi, pomiluj - sóla, sbor, orchestr, lid                   1x 0:15
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů a obětování:
a/ píseň 829 - 1 sloka - dechovka, sóla, sbor, orchestr, lid                                        1:25
b/ varhanní modulace As-C-E-E7-A
c/ Fr. Macek: Bogorodice Děvo (premiéra) – sóla, sbor, orchestr                            3:30
d/ dohra dle potřeby – trombone I, II, tuba
14 Svatý - P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                                0:40
15 Proměnění: a/ Těla Páně – dechovka, žestě                                                           0:25 
                        b/ Krve Páně – dechovka, žestě                                                          0:25
16 Zpěv po  proměnění - sóla, sbor, orchestr, lid                                                       0:30
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                                 0:20
18 Neboť tvé je království: Fr. Macek - sóla sbor, orchestr, lid                               0:20
19 Beránku Boží - P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                 0:45
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                    0:30
b/ Píseň 829, 4 sloky, dechovka, sóla, sbor, orchestr, lid (4x 1:25)                          5:20
c/ dohra dle potřeby – trombone I, II, tuba
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka s předehrou - dechovka, sóla, sbor, orchestr, lid                    1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intráda, orchestr                                                                                   1:40
27 Varhany modulace a píseň 828, 4 sloky s předehrou dechovka, sóla, sbor,orchestr lid  6:40
28 na závěr
a/ varhanní preludium
b/ M. Machek – fanfára 3x – dechovka

4. 7. 2022   Koncert lidí dobré vůle

8:00 - 9:30  sraz v U1 + zkouška

09:30 –   9:50 – stavba židlí a MIKROFONŮ pro orchestr a velký sbor
10:00 – 10:25 – Hradišťan zvuk (+ možná P.Helan č.3)
10:25 – 10:50 – Ostapčuk zvuk  + č.5 s Hradišťanem
10:50 – 11:20 – Anna K – zvuk + č.7 s Hradišťanem , pak č.8 s orchestrem
11:20 – 12:20 – Orchestr + SBOR zvuk +  všichni  č. 8,6,1,2,10, 11,12,4
12:00 – 12:20 – + Cor Unum č.4 + Helan
12:20 – 12:30 – Cor Unum + Helan + Hradišťan č.3

Adam Plachetka –bude až odpoledne (č. 10,11,12)

12:30 – 13:30 - pauza

13:30 - 13:45   kamerová zkouška s moderátory
13:45 - 17:00   kamerové zkoušky (nejdříve všichni interpreti, poté s filharmonií)

16:40 zpěv při vyhodnocení výstavy Cesta dvou bratří ve sklepení školy


17:00 - 18:30   generálka
18:30 večeře pro sbor

18:30   zhodnocení generálky (režisér + kameramani + střihač + as. Režie)
20:00 - 21:15   koncert
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

2. 7. 2022   Koncert - Slovensko (Butkov)

v rámci projektu "Mládí - naděje pro budoucnost.....".
Skalní sanktuárium Božího milosrdenství na hoře Butkov nad obcí Ladce

10:15 odjezd autobusem z UH - (ČSAD - nástupiště 26)
11:45 příjezd Butkov (SK)
12:00 akustická zkouška na místě
13:00 zahájení
17:00 ukončení akce v UH - (ČSAD - nástupiště 26)

PS SGV
Piarissimo
RB:BOYS & Radek Blahuš

1/ Josef Olejník  - Žalm 150
2/ J. A. Komenský - Soudce všecho světa
3/ Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
4/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
5/ Zulu song – Siyahamba

+ společná skladba W. A. Mozarta - Ave verum

30. 6. 2022   Závěrečná mše sv. v basilice v 09:30

9:00 nácvik (schola) cca od 09:15 sbor
9:30 mše sv.

vstup: schola - Den co den
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: varhaník
k evangeliu (po 2. čtení): J. A. Komenský - Soudce všecho světa
k obětování: Jacob Arcadelt – Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
schola - Neboj se, já budu s Tebou
kancionál 982 - Te Deum (4. sloky)
na závěr: pleno varhany

Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi

29. 6. 2022   Společná zkouška na 4.+5.7. (ostatní žáci mají úklid + prezentace aktivit)

Zkouška 09:00-12:30

29. 6. 2022   Koncert - basilika Velehrad 15:00

v rámci projektu "Mládí - naděje pro budoucnost.....".

čas v jednání (předběžně 15:00, zkoušky od 12:00)
PS SGV
Piarissimo
RB:BOYS & Radek Blahuš (zk. 12:00-12:45)

1/ Josef Olejník  - Žalm 150
2/ J. A. Komenský - Soudce všecho světa
3/ Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
4/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
5/ Zulu song – Siyahamba

+ společná skladba W. A. Mozarta - Ave verum

28. 6. 2022   Společná zkouška na 2.+ 4.+ 5. 7. (ostatní žáci mají obhajoby)

Společná zkouška na 2.+ 4.+ 5.7. (ostatní žáci mají obhajoby: 8:00-12:30)

26. 6. 2022   Zpěv při primiční mši svaté na Velehradě v 15:00

13:00 - 13:30 zvuková zkouška jen sbor na kůru
13:30 - 14:30 zvuková zkouška všichni
14:30 - 14:50 pauza (v basilice růženec)
15:00 - 16:30 mše sv. (záznam TV NOE)
16:30 - 23:00 pohoštění (dechovka, CM.....) před basilikou

Hubert Parry - I Was Glad
František Macek – Velehradské ordinárium
G. F. Handel - Aleluja (Mesiáš)
Aleluja (Mše B- dur)
přímluvy – Hospodi, pomiluj
Jacob Arcadelt – Ave Maria
J. S. Bach - Jesus bleibet meine Freude BWV 147

23. 6. 2022   Mimořádná zkouška obou sborů: Svatopluk + PS SGV od 18:45

18:45 - 20:45 v U1

Hubert Parry - I Was Glad
František Macek – Velehradské ordinárium
G. F. Handel - Aleluja (Mesiáš)
Aleluja (Mše B- dur)
přímluvy – Hospodi, pomiluj
Jacob Arcadelt – Ave Maria
J. S. Bach - Jesus bleibet meine Freude BWV 147

František Macek - Velehradská intráda
P. Josef Olejník - ordinárium
František Macek - Žalm 116
František Macek - Aleluja - Mše B dur
Přímluvy - Hospodi, pomiluj
František Macek - Bogorodice Děvo
Amen před Pater noster
Neboť tvé je království

26. 5. 2022   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:30

14:50 nácvik v basilice (jste omluveni z výuky, na začátku hodiny to prosím oznamte pedagogovi)
15:25 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:30 mše svatá (slavnost Nanebevstoupení Páně)
16:30 předání maturitních vysvědčení
17:30 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 415 (2 sloky)
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Věřím, Svatý, Beránku - Jakub Macek)
žalm: ze dne (Jakub Macek)
k evangeliu: Josef Olejník - Žalm 150
k obětování: schola
k přijímání: schola na začátek + James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee + varhany
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

8. 5. 2022   Zpěv - Luhačovice

program v jednání:

František Macek – Velehradské ordinárium
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee

Josef Olejník - Žalm 150
J. A. Komenský - Soudce všecho světa

Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba
Mite Balduzzi – Credo (doprovod klavír)

Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)

 

14:45 sraz v kostele svaté rodiny - Luhačovice (49.1015986N, 17.7571697E) - po vlastní ose
15:00 akustická zkouška PS v kostele svaté rodiny - Luhačovice (49.1015986N, 17.7571697E)
15:45 Benefiční koncert Pěveckého sboru Stojanova gymnázia, Velehrad
16:00 Představení osobnosti arcibiskupa A. C. Stojana, následuje druhá část koncertu PS SGV
16:30 StojanDrama - činoherní ztvárnění života kandidáta na svatořečení, následuje krátká beseda s tvůrci
17:15 ticho + modlitba růžence
18:15 mše sv. - doprovází PS svým zpěvem
19:00 ukončení


19:24 odjezd vlaku, další 19:45, 20:20 (zpět auty, nebo vlakem + zajištění odvozu SM-Velehrad)
 

21. 4. 2022   XXVI. ročník Gymnasia cantant - celostátní kolo - Brno 21.-23.04.2022

Seznam:
 

Ambrozková Markéta 3.B S2
Běhávková Romana 2.A - S1
Drábková Adriana 2.B - S2
Fridrichová Eliška 2.B - S2
Honsová Eliška 1.A - S1
Hrobařová Anežka 3.A - S1
Chudíková Anežka 2.A - S1
Klečková Jana 3.B - S1
Koníčková Veronika 2.B - S2
Kroutilíková Klára 2.B - S1
Kučerová Karolína 3.B - S2
Macková Magdaléna 3.B - S1
Přádková Faustina 1.B - S2
Přádková Noemi 1.B - S1
Ševčíková Beáta 2.B . S1
Šrédlová Karolína 2.B - S1
Vandová Barbora 2.A - S1
Vojtěchová Ema 2.A - S1
Cibulcová Magdaléna 2.B - A2
Elsnerová Eliška 1.B - A2
Hrubcová Adéla 2.B - A1
Janíková Štěpánka 2.B - A1
Jankůjová Lucie 3.B - A1
Kaláčová Eliška 1.B - A2
Kubičíková Elana Maria 2.A - A2
Kuchařová Kristýna 3.A -  A1
Martináková Aneta 1.A - A2
Mičková Alžběta 2.A - A2
Ševčíková Valentina 3.A - A1
Tomšejová Anna 3.A - A1
Berková Zita 2.A - T1 
Dvoracká Lenka 3.A - T1
Juřičková Zuzana 2.B - T1
Kopecká Adéla 2.B - T1
Lapčíková Anna 3.B - T1
Šišáková Amálie 2.B - T1 
Všetulová Karolína 2.A - T1
Bartošík Marek 2.B - B1
Dohnal Jan 2.B - B2
Hýsek Lukáš 1.B - B1
Juřík Jan 2.A -  B1
Just Mikuláš 2.A - B1
Kapsa Václav 2.B - B2
Mička Matěj 4.A - B2
Nevřivý Jiří 4.A - B1
Oharek Šimon 2.A - B2
Přádka Benedikt 3.B - B2
Šálek Martin 2.B - B1

Nezapomeňte: sborové oblečení, karimatku, spacák, hygienické potřeby, léky, pyžamo!!!!

program:

1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/ Lau Heinz - Príjdi ty, šuhajko
3/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
4/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
+ znělka Gymnasia Cantant od Jana Ocetka


oblečení: bílo-černé + sborová šála!!!

Čtvrtek 21. dubna
08:00 - 12:00 zkouška ve Slovanském sále

12:00 - oběd ve školní jídelně
12:30 - odjezd vlastním autobusem do Brna (z parkoviště u morového sloupu)
13:30 - příjezdy sborů, ubytování na gymnáziu
13:30-14:15 zkouška
14:15 - zahajovací porada sbormistrů a vedoucích sborů v jídelně školy
14:45 - večeře
15:30 - odjezd autobusy na Špilberk
16:00 - zahájení Gymnasia Cantant 2022 na nádvoří hradu Špilberk
16:15 – 17:00 - společný nácvik všech sborů, po skončení nácviku krátká informace o historii Brna a hradu
17:00 – 17:40 - prohlídka areálu hradu (jednotlivé sbory si ho samostatně projdou)
17:45 - shromáždění sborů na nádvoří hradu a příprava společného zpěvu
18:00 - společný Zpěv pro Brno za přítomnosti paní primátorky
18:20 - odjezd ze Špilberku do společenského sálu v Maloměřicích
19:00 - koncert Sbory sborům ve společenském sále v Maloměřicích
20:30 - odjezd z Maloměřic ke gymnáziu

Pátek 22. dubna
07:25 - snídaně

08:00 - 11:00 zkouška sboru
11:15 - oběd
12:00 - odjezd autobusy na soutěž

12:40 - akustická zkouška v koncertním sále Konzervatoře Brno na tř. Kpt. Jaroše 45
13:35 - 13:50 - soutěžní vystoupení
14:20 - 15:20 poslech ostatních sborů
15:25 - odjezd autobusy zpět
18:00 - večeře
16:30 - 18:30 - rozborový seminář s porotou pro sbormistry v jídelně školy
18:30 - odjezd autobusy na společný program
19:00 - 22:00 - společenský večer v KS Omega v Židenicích, vystoupení sborů, večeře pro sbormistry a porotu, taneční kapela

Sobota 23. dubna
07:35 - snídaně
09:20 - odjezd autobusy do centra Brna

10:00 - 11:45 - Slavnostní vyhlášení výsledků Gymnasia Cantant 2022 v Besedním domě, vystoupení sborů, předání Zvláštních cen

13. 4. 2022   zkouška 13:45-15:15

Přesto, že začínájí velikonoční svátky - potřebuji udělat zkoušku pěveckého sboru ve středu 13.04. od 13:45 do 15:15. Autobus jede v 15:33 a DM bude otveřen do 15:45. V příštím týdnu nás čeká prestižní celorepubliková soutež GYMNASIA CANTANT!

3. 4. 2022   Řím 03.-08.04.2022

s P. Miroslavem Heroldem SJ, velehradským kaplanem

Odjezd z Velehradu: neděle 3.4.2022 ve 14:00; příjezd do Říma 8:00-10:00

Odjezd z Říma: ve čtvrtek 7. 4. 2022 cca ve 14:00; návrat do ČR: v pátek cca v 10:00

Ubytování: Centro Velehrad (Poutní dům Velehrad v Římě, Via delle Fornaci 200, 00165 Roma Italia)

Typ ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje hotelového typu se sociálním zařízením

Strava: bohatá polopenze (od pondělní večeře do čtvrteční snídaně)

Co všechno uvidíte: úplné maximum, program bude naplněný a náročný

Cena:   
- ubytování a strava:  150 E (31,5 E za ubytování + 3,5 E pobytová taxa + 15 E polopenze = 50E/den)
- doprava: 2 500 Kč
- pojištění: 100 Kč
Celkem: 6500 Kč – z toho záloha 1000 Kč (zaplacená do 30.11.2021), doplatek: 5500 Kč

Doplatek je třeba zaplatit na účet Společenství přátel SGV č. 252463300/0300 (ČSOB a.s.)
nejpozději do 20. března 2022. Pro identifikaci vaší platby uveďte do zprávy pro příjemce: 
Řím, jméno, příjmení, třída (např.: Řím – Marie Nováková, 1.B).

Další náklady:   drobné občerstvení v průběhu dne, jízdné hromadnou dopravou (PD Velehrad se                         nachází v centru města a většina našich cílů je v docházkové vzdálenosti)

Epidemiologická a organizační opatření: zájezd se uskuteční pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace. Zúčastní se ho pouze osoby, které budou splňovat aktuální podmínky pro vstup do Itálie.

Vedoucí akce: Mgr. Michal Hegr

Pedagogický dozor: Mgr. Filip Macek, Mgr. Michaela Psíková, Mgr. Barbora Hegrová

Zajištění odborného programu: P. Miroslav Herold SJ, částečně průvodci PD Velehrad

Celý tým organizátorů se těší na žasně prožitý a obohacující týden v Římě.

Hudební program v jednání:
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Josef Olejník - Žalm 150
František Macek - Velehradské ordinárium
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
James E. Moore - Spirit of God
Nikolai Kedrov - Otče náš


 

30. 3. 2022   Zkouška + natáčení hymny Světových dnů mládeže

13:45 - 14:30 (1/ Josef Olejník - Žalm 150, 2/ Lau Heinz - Príjdi ty, šuhajko, 3/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee, 4/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír) + znělka Gymnasia Cantant od Jana Ocetka

14:30 - 16:30 (Důvěřuj - hudba: Pedro Ferreira, český text: Hana Svobodová, arr. Josef Macek)
18:00 - 19:00 generální zkouška i s orchestrem
19:00 - 20:00 natáčení

13. 3. 2022   Koncert za Ukrajinu 18:00

17:30 sraz v basilice
18:00 Modlitba za Ukrajinu (budeme stát před svatostánkem)

teplé oblečení + sborová šála

vstup: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
pozdravy + modlitba + čtení z písma + žalm, promluva JP II.
Mariánská píseň 2-3 sloky
pozdravy
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všecho světa
Mite Balduzzi - Credo (doprovod klavír)
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
Josef Olejník - Žalm 150 ???

svědectví z Ukrajiny + Jiří Pavlica + text o Stojanovi + litanie
závěrečná modtlitba

11. 3. 2022   Zkouška na nedělní koncert

Sraz všech sboristů zítra v pátek 11.03. v 10:15 ve Slovanském sále - domluva + zkouška na nedělní koncert:

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všecho světa
Mite Balduzzi - Credo (doprovod klavír)
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
Josef Olejník - Žalm 150

Nezapomeňte v neděli na sborovou šálu!

2. 3. 2022   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Pane, smiluj se, Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
k přijímaní: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

3. 2. 2022   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 11:00 (pololetí)

08:00-10:40 výuka dle rozvrhu
10:45 sraz u varhan v předu v basilice

(mše sv. ze čtvrtka 4. týdne v mezidobí)

vstup: schola: První a poslední
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Svatý, Beránku)
k evangeliu: Jay Althouse - A Festive Gloria (doprovod klavír)
k obětování: Mite Balduzzi - Credo (doprovod klavír)
k přijímání: schola: Víra
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr: varhany

P.S. teple se obléct!

5. 1. 2022   První zkouška v roce 2022 - Aleluja

Zvuk pro nácvik Aluluja - je to Part II, část 44.
Pak už stačí jen kliknout na svůj hlas - který bude znít silněji, než ohlasy ostatní.
Bohužel není text:-(
 
http://www.cyberbass.com/Major_Works/Handel_GF/Handel_Messiah.htm

16. 12. 2021   Koncert v kostele sv. Josefa ve Starém Městě u Frýdku - přesun na rok 2022

Přesouvá se na rok 2022!

13:00 odjezd Velehrad
15:30 akustická zkouška
17:00 koncert
18:45 odjezd domů
20:45 příjezd Velehrad

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song – Siyahamba
Josef Olejník - Žalm 150
Josef Fojta - Anežka Česká
Mite Balduzzi – Credo - doprovod
Matt Maher – Because He Lives - doprovod
Jay Althouse – A Festive Gloria - doprovod


 

12. 12. 2021   Adventní koncert na Vyšehradě

Předběžný program:
06:50 přistavení autobusu (+ ukázání negativního testu)
07:00 odjezd od Morového sloupu - SGV Velehrad
10:45 příjezd na Vyšehrad
11:00 - 12:00 rozezpívání v sále
12:30 - 13:00 samotné natáčení v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (bílo-černé oblečení + šála)
13:00 - 16:00 prohlídka vedlejšího hřbitova (Němcová, Dvořák, Havel.....) nebo centra Prahy dle času a možností
16:15 - 20:00 cesta zpět na Velehrad

Nutné: sborové oblečení (černý spodek, bílý vrch + sborová šála) + teplé oblečení (studený kostel) + jídlo a pití na celý den + zajistit si nedělní mši sv. v sobotu večer - nebude možnost nedělní mše sv.

3. adventní koncert - přímý přenos od 17:30 do 18:25
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13913929621-adventni-koncerty-ceske-televize-2021/221562224300003/


1/ James E. Moore - Spirit of God (zpaměti)
2/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa (zpaměti)

1 Běhávková Romana 2.A - S1
2 Burešová Aneta 1.B - S1
3 Drábková Adriana Michaela 2.B - S2
4 Hrobařová Anežka 3.A - S2
5 Chudíková Anežka 2.A - S1
6 Kučerová Karolína 3.B - S1
7 Macková Magdaléna 3.B - S1
8 Ondrůšková Alžběta 1.A - S2
9 Přádková Faustina 1.B - S2
10 Přádková Noemi 1.B - S2
11 Ševčíková Beáta 2.B - S1
12 Šimčáková Barbora 1.A - S2
13 Šrámková Anna 1.B - S1
14 Šrédlová Karolína 2.B - S1
15 Šťastná Lucie 1.B - S1
16 Tomaštíková Zoe 2.B - S2
17 Vandová Barbora 2.A - S1
18 Vojtěchová Ema 2.A - S1
1 Cibulková Amálie 2.A - A1
2 Elsnerová Eliška 1.B - A1
3 Hrubcová Adéla 2.B - A1
4 Janíková Anežka 4.B - A2
5 Jankůjová Lucie 3.B - A1
6 Kaláčová Eliška 1.B - A1
7 Kubičíková Elana Maria 2.A - A1
8 Martináková Aneta 1.A - A2
9 Mičková Alžběta 2.A - S1
10 Mrkusová Anežka 1.B - A2
11 Němcová Štěpánka 2.A - A1
12 Šáchová Adéla 2.A
13 Ševčíková Valentina 3.A - A1
14 Šimčíková Nela 2.B - A1
15 Tomšejová Anna 3.A - A1
16 Vojáčková Karolína 4.B - A2
17 Závorková Natálie 3.A
1 Berková Zita 2.A - T1 
2 Gieslová Marie 3.B - T1
3 Horehleď Ondřej 1.A - T2
4 Kopecká Adéla 2.B - T1
5 Klečková Jana 3.B - S1
6 Lapčíková Anna 3.B - T1
7 Matušková Kateřina 1.B - T1
8 Urbánková Hana 3.B - T1
9 Všetulová Karolína 2.A - T1
1 Bartošík Marek 2.B - B1
2 Cigoš Alexandr 1.A - B1
3 Dohnal Jan 2.B - B2
4 Hýsek Lukáš 1.B - B1
5 Juřík Jan 2.A - B2
6 Just Mikuláš 2.A - B1
7 Mička Matěj 4.A - B2
8 Nevřivý Jiří 4.A - B1
9 Pavlacký Jan 2.A - B2
10 Přádka Benedikt 3.B - B2
11 Pikner Jan 1.B - B2
12 Šálek Martin 2.B - B1
13 Vašek Robert 4.A - B2
14 Zalubil Jan 1.B - B1
15 Žižlavský Pavel 4.A - B2

6. 12. 2021   Adventní setkání Olomouc 18:00

12:20 - ukončení výuky
12:20 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 zkouška ve Slovanském sále
14:00 - 14:20 příprava na cestu
14:30 - odjezd od morového sloupu
16:00 - 17:00 zkouška na místě
17:00 - 18:00 klid v sále
18:00 zahájení
cca 18:40 zpěv
19:00 odjezd z Olomouce
20:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

1/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
2/ James E. Moore - Spirit of God
3/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

4/ Mite Balduzzi – Credo - (doprovod klavír)
5/ Matt Maher – Because He Lives - doprovod (doprovod klavír)
společné:
???

10. 11. 2021   Pravidlená zkouška ve Slovanském sále od 13:45

Z důvodů epidemiologické situace proběhne pravidelná středeční zkouška (10.11.) od 13:45 do 15:15 ve Slovanském sále s rozestupy. Neočkovaní budou mít roušku.

 

22. 10. 2021   Zpěv při svátosti Biřmování 11:00

oblečení: teplé sváteční + sborová šála

pravidelná výuka do 10:25 (10:40)
10:30 sraz v basilice
11:00 mše sv.


vstup - schola Hymnus k Duchu sv.
ordinárium: Velehradské ordinárium (+Sláva)
žalm - varhaník
k evangeliu: schola Naplňuj mě Duchem svým
při udělování svátosti: 422 varhany + lid (preludium)
k obětování: Mite Balduzzi – Credo (klavír)
Svatý: Velehradské ordinárium
Beránku Boží: Velehradské ordinárium
k přijímání: schola Světlo světa (sbor k přijímání)
Matt Maher - Because He Lives (klavír)
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr              
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

17. 9. 2021   Zpěv při mši sv. v basilice - oslavy SGV - 17:00

16:30 zkouška na místě
17:00 mše svatá
program:
vstup - varhany
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník ze dne
k evangeliu: Ipharadisi
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: James E. Moore - Spirit of God
na závěr - varhany

8. 9. 2021   1. zkouška školního roku 2021/2022

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

6. 9. 2021   Zpěv při zahájení školního roku v basilice - celebruje Mons. Jan Graubner

9:30 akustická zkouška v basilice
10:00 začátek mše sv.

program:
vstup - pleno varhany + 421 (možnost až 2 slok)
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne (slavnost Ducha Svatého cyklus C - varhaník)
po druhém čtení: 422 B (Příjď, ó Duchu přesvatý - 5 slok)
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: James E. Moore - Spirit of God
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr - pleno varhany

5. 7. 2021   Zpěv při mši sv. na Velehradě

7:00 - 7:15 snídaně ve školní jídelně
7:15 - 7:45 příprava pódia – všichni chlapy (varhany, klávesy, pulty, zvony, židle, tympány)
7:45 - 8:00 zvuková zkouška mikrofonů - pouze orchestru na hlavním pódiu
8:00 - 9:30 zvuková zkouška všichni včetně sboru  na hlavním pódiu
9:30 - 10:15 čas na přípravu TV přenosu
10:25-12:10 TV přenos
12:25-12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
12:45-13:15 oběd - Turistické centrum (naproti Stojanova) - stravenky budu rozdávat kolem 9:30
13:30 uzamčení DM

oblečení bílo-černé (tak jako vždy)

Předběžný program:
1.  Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                                         2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                       0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                       2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se - Fr. Macek: Poutní mše - sóla, sbor, orchestr, lid                      0:55
6   Sláva - Fr. Macek: Poutní mše - sóla, sbor, orchestr, lid                                      3:50
7   Žalm 116 - Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                    2:15
8   Po 2. čtení: píseň 829 - 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                     1:25
9   Po evangelium: Fr. Macek - Aleluja I - sóla, sbor, orchestr                                 0:45
10 Věřím – P. Olejník - sóla, sbor, varhany, lid                                                         3:40
11 Přímluvy - zpívané: Hospodi, pomiluj - sóla, sbor, orchestr, lid                    1x 0:15
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů - Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                              2:50
14 Svatý - Fr. Macek: Poutní mše - sóla, sbor, orchestr                                             2:25
15 Proměnění: a/ Těla Páně – Zvony                                                                           0:08 
                        b/ Krve Páně - Zvony                                                                           0:08
16 Zpěv po  proměnění - sóla, sbor, orchestr, lid                                                        0:30
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                                  0:20
18 Neboť tvé je království: Fr. Macek - sóla sbor, orchestr, lid                                0:20
19 Beránku Boží - Fr. Macek: Poutní mše - sóla, sbor, orchestr                               1:00
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                     0:30
b/ Píseň 829, 2 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid                                                             2:50
c/ Fr. Macek – Hymnus k sv. Ludmile - sóla, sbor, orchestr                                              2:40
d/ Píseň 829, 2 sloky dle potřeby, sóla, sbor, orchestr, lid                                        2:50
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                                            1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intrada, sóla, orchestr                                                                           1:40
27 Varhany modulace a Píseň 828, 2 sloky s předehrou sóla, sbor, orchestr, lid     3:20
28 Varhanní dohra

4. 7. 2021   Koncert lidí dobré vůle - nácvik

Prostor Velehradu pro osobní dopravu bude uzavřen od 04.07. 16:00 do 05.07. 17:00 - povolen pouze vjezd na propustku!
V této době bude funkční náhradní kyvadlová autobusová doprava.

Letošní účinkující:
Hradišťan, Václav Hudeček, David Deyl, Slovácký komorní orchestr, Antikvartet Dušana Vančury, Petra Alvárez Šimková.....

10:00 - 12:00 zkouška v U1
12:00 - 12:30 ubytování na DM (pro nocleh: spacák, karimatku a polštářek)
12:30 - 13:30 oběd z vlastních zdrojů
13:30 - 15:30 zkouška v U1
15:30 - 17:30 zkouška v U1 (+ Svatopluk, sóli)
16:00 - zpěv při zahájení výstav (bílo-černé oblečení + sborová šála)
17:00 - zpěv při zahájení výstav (bílo-černé oblečení + sborová šála)
18:00 - zpěv při zahájení výstav (bílo-černé oblečení + sborová šála)
18:30 večeře ve školní jídelně, nebo v U1 dle aktuálních pokynů
23:00 večerka na DM + uzamčení (všichni na pokojích pro dobrý spánek náročného dalšího dne)

Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

30. 6. 2021   Závěrečná mše sv. v basilice v 10:00

9:30 nácvik
10:00 mše sv.

vstup: schola - Zůstaň
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník
k evangeliu: James E. Moore - Spirit of God
k obětování: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
schola - Pán volá nás
na závěr: pleno varhany

Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi

29. 6. 2021   Společná zkouška na 4.+5.7. (ostatní žáci mají obhajoby)

Společná zkouška na 4.+5.7. (ostatní žáci mají obhajoby: 8:00-11:30, následuje stěhování)

František Macek – Poutní mše
František Macek – Velehradská intráda
František Macek – žalm 116
František Macek – Aleluja I
František Macek – Hymnus k sv. Ludmile
828, 829 - písně z kancionálu
P. Josef Olejník - Věřím
František Macek - Hospodi, pomiluj
Tvou smrt zvěstujeme
František Macek - Amen
Neboť tvé je království

25. 6. 2021   Zkouška scholy na závěrečnou mši sv. 30.06.2021

pátek od 11:30 do 12:45 v U1 (hudební nástroje sebou)
první autobus jede v 13:01

program:
Zůstaň
Pán volá nás

24. 6. 2021   Mimořádná zkouška obou sborů: Svatopluk + PS SGV od 18:45

18:45 - 20:45 v U1

František Macek – Poutní mše
František Macek – Velehradská intráda
František Macek – žalm 116
František Macek – Aleluja I
František Macek – Hymnus k sv. Ludmile
828, 829 - písně z kancionálu
P. Josef Olejník - Věřím
František Macek - Hospodi, pomiluj
Tvou smrt zvěstujeme
František Macek - Amen
Neboť tvé je království

23. 6. 2021   Pravidlená zkouška v U1 13:45-15:15

Pravidlená zkouška v U1 13:45-15:15

program:
František Macek - Velehradské ordinárium
James E. Moore - Spirit of God
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi

František Macek – Poutní mše
František Macek – Velehradská intráda
František Macek – žalm 116
František Macek – Aleluja I
František Macek – Hymnus k sv. Ludmile
828, 829 - písně z kancionálu
P. Josef Olejník - Věřím
František Macek - Hospodi, pomiluj
Tvou smrt zvěstujeme
František Macek - Amen
Neboť tvé je království

16. 6. 2021   Pravidlená zkouška v U1 13:45-15:15

Bez 1. ročníku (POR ve Fryštáku)

11. 6. 2021   Zpěv při svátosti Biřmování 15:00 (pátek)

Bude zpívat schola + sbor!
14:00 sraz v basilice
15:00 mše sv. (slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)
vstup - schola Hymnus k Duchu sv.
ordinárium: Velehradské (Pane,smiluj se + Sláva)
žalm: - varhaník (Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek)
k evangeliu po druhém čtení: schola - Kéž poznají nás po ovoci
při udělování svátosti: 422 varhany + lid (preludium)
k obětování: Mite Baldizzi - Credo
k přijímání: schola - Nádherný
James E. Moore - Spirit of God
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

10. 6. 2021   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:30

14:50 nácvik v basilice (jste omluveni z výuky, na začátku hodiny to prosím oznamte pedagogovi)
15:25 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:30 mše svatá
16:30 předání maturitních vysvědčení
17:30 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 523 (Václav Lapčík)
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku - Jakub Macek)
žalm: ze dne (Jakub Macek)
k evangeliu: James E. Moore - Spirit of God
k obětování: Mite Balduzzi - Credo (Jakub Macek)
k přijímání: James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee + varhany
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

9. 6. 2021   Pravidlená zkouška v U1 13:45-15:15

Pravidlená zkouška v U1 13:45-15:15

2. 6. 2021   Zkouška jen pro 1. ročník

2. + 3. ročník mají POR ve Fryštáku

26. 5. 2021   První zkouška tváří v tvář

Středa 26.05. 13:45 - 15:15

informace
program na:

1/ 10. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení
2/ 11. 6. sv. biřmování
3/ 30. 6. závěrečná mše sv.
4/ 4. 7. koncert lidí dobré vůle (přenos TV)
5/ 5. 7. velehradská pouť (přenos TV)

očekávám 100% účas a domluva na jednotlivých projektech!

6. 11. 2020   Zpěv při svátosti Biřmování 11:00

oblečení: černo-bílé + sborová šála

pravidelná výuka do 10:40
10:45 sraz v basilice
11:00 mše sv.
vstup - schola (Hymnus k Duchu sv.)
ordinárium: Velehradské (i Sláva)
žalm: - varhaník
k evangeliu: schola
při udělování svátosti: 422 varhany + lid
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: schola
                 James E. Moore - Spirit of God
                 Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
(Mnogaja ljeta?) - jako poděkování
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

7. 10. 2020   Zkouška on-line

Dnes od 13:45 proběhne zkouška PS SGV on-line přes MS Teams. Vyzkoušíme kvantitu a kvalitu přenosu, následně bych chtěl přezpívat po hlasech Ave verum, tak abyste měli noty a možnost si zaznamenat zvuk.
Těším se:-)
 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A06bff66d76904c84a5ec8b621b33c72e%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D1bd8e024-45db-4731-90cc-51acfa7a0ab5%26tenantId%3Dbc75ab8b-8d6c-40b2-ac6b-e16c8d4c7ecd%26fbclid%3DIwAR1DtFo1g3-e8vNrxEsJw7NaRtS-uQerRWhC-omdJ0dl6LxJk84xelaBWE8&type=team&deeplinkId=d1913981-50d4-4763-a796-f19cabd6a5dc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

23. 9. 2020   Dnešní zkouška - zrušena!!!

Dnešní zkouška - zrušena!!!

9. 9. 2020   1. zkouška školního roku 2020/2021 (v prvním týdnu jsou naplánované sportovní kurzy)

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15
(pravidelná linka autobusu do UH bude jezdit v 15:33)

soutěžní program:
1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/
Ernaniho Aguiara - Žalm 150
3/ Lau Heinz - Príjdi ty, šuhajko
4/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
5/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)

 

1. 9. 2020   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

09:30 akustická zkouška
10:00 zpěv

Důležité: bílá halenka (košile) a sborová šála - hned po mši sv. se fotíme!!!

program:
vstup - kancionál 421 + Josef Olejník - Žalm 150
ordinárium - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne
k evangeliu  - kancionál 422 (Příjď, ó Duchu - přesvatý všech 5 slok)
k obětování - František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr - varhany

5. 7. 2020   Zpěv při mši sv. na Velehradě


08:25 - 9:45 zvuková zkouška v basilice
09:45 - 10:15 čas na přípravu přenosu TV
10:25 - 12:10 TV přenos (sbor v basilice)
12:25 - 12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
12:45 - 13:15 oběd (na Stojanově)
do 13:45 vyklidit DM - bude uzamčena budova

Předběžný program:

1.  Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                                                    2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                                 0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                  2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                               1:20
6   Sláva - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                                              3:20
7   Žalm 116 - Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                              2:15
8   Po 2. čtení: píseň 829 - 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                                1:25
9   Po evangelium: Fr. Macek - Aleluja (Mše B-dur) sóla, sbor, orchestr                           0:50
10 Věřím - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                                            3:40
11 Přímluvy - zpívané: Kyrie - arch. č. 142  sóla, sbor, orchestr, lid                             1x 0:15
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů a obětování - Fr. Macek: Modlitba umírajícího K. Cyrila za Církev a vlast -sóla, sbor, orchestr
                                                                                                            4:20
14 Svatý - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr                                                    1:20
15 Proměnění: a/ Těla Páně - Zvony                                                                                               0:08                        
b/ Krve Páně - Zvony                                                                                   0:08
16 Zpěv po  proměnění - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                 0:30
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                                           0:20
18 Neboť tvé je království: Fr. Macek - sóla sbor, orchestr, lid                                          0:20
19 Beránku Boží - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr                                       1:25
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                              0:30
b/ Píseň 829, 4 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid                                                                      5:40
c/ Fr. Macek - Nejvyšší a mocný dobrý Pane - sóla, sbor, orchestr  čas podle potřeby              
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                     1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intrada, sóla, orchestr                                                                                    1:40
27 Varhany modulace a Píseň 828, 2 sloky s předehrou sóla, sbor, orchestr, lid                3:20
28 Varhanní dohra

Noty:
Velehradská intráda
829 - jednohlas
Fr. Macek - Missa brevis (Pane smiluj se, Sláva, Věřím, Svatý, Beránku Boží)
Žalm 116
Aleluja
Kyrie
Modlitba umírajícího K. Cyrila za Církev a vlast
Zpěv po proměnění

Amen
Neboť tvé je království
Nejvyšší a mocný dobrý Pane
828 - jednohlas 

4. 7. 2020   Koncert lidí dobré vůle

8:00 - 10:15 sraz v U1 + nachystání židlí na pódium + zkouška

08:00 – 09:15 - stavba židlí, pultů a mikrofonů pro ORCHESTR a SBOR
09:15 – 10:00 – příprava mikrofonů pro ORCHESTR, SBOR a HRADIŠŤAN
10:00 – 10:30 – zvuková zkouška HRADIŠŤAN
10:30 – 12:00 - zvukové zkoušky HRADIŠŤAN,ORCHESTR, SBOR - skl .1,3,4,5,6,7 (zvuková zkouška skladby č.10 až v rámci kamerovek)
12:00 – 12:30 - zapojení a zvuková zkouška M. Žbirka - technici
12:30 – 13:30 – pauza oběd
13:30 – 13:45 - kamerová zkouška s moderátory
13:45 – 17:00 - kamerové zkoušky (nejdříve všichni interpreti, poté s filharmonií)

13:45 - 16:30 zkouška v U1 pro sólisty, PS SGV, Svatopluk na 5. 7.

17:00 – 18:30 – GENERÁLKA
18:30 – 18:45 - schůzka - zhodnocení generálky (režisér + kameramani + střihač + as. režie)
18:45 – 19:30 – pauza večeře
19:30 - začátek koncertu (fotografování před služebním vchodem)
20:00 – 21:15 – KONCERT
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka
 

Noty pro sbor:
Jiří Pavlica - Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus)
Miroslav Žbirka - Čo bolí, to prebolí
Jacek Sykulski - Abba otče

2. 7. 2020   Zkouška sboru na Velehradě od 15:00

generální zkouška s orchestrem a sólisty na koncert lidí dobré vůle 4. 7. (přenos ČT) na SGV  -  v jídelně školy (vstup hlavním vchodem)

sbor + orchestr + sólisté
program:
Jiří Pavlica - Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus)
Miroslav Žbirka - Čo bolí to prebolí
Jacek Sykulski - Abba otče

1. 7. 2020   Zpěv při primiční mši svaté - akce potvrzena!

Primiční mše svatá (v obecním parku u kostela sv. Anny v Říkovicích)
mapy.cz: 49.3828172N, 17.4464264E

Doprava individuální:
vlak jede ze Starého Města do Říkovic 11:29 - Říkovice 12:13 (11:43-12:13 s přesedáním v Hulíně)
zpět do SM jede z Říkovic: 16:50-17:30, 17:44-18:15, 19:15-19:53
oblečení: pěkný civil - zpíváme venku
13:00 - 13:30 zkouška mikrofonů
13:30 - 14:30 zkouška sboru a varhan (od 14:30 růženec)
15:03 (po vypnutí zvonů a začátku průvodu)
1/ Intrada jen hudba
2/ Ejhle Oltář 829 1 a 2 sloka (dle času)
3/ Otvírejte brány Kristu
4/ Ordinárium: Velehradské - Pane smiluj se, Sláva
5/ Žalm po druhém čtení: Pán je můj pastýř
6/ Před Evangelie: Irské aleluja
7/ Po Evangeliu: Irské aleluja
8/ Ordinárium: Velehradské - Věřím
9/ odpověď Kyrie k přímluvám
10/ K obětování: Henryk Jan Botor - Misericordias Domini
11/ Ordinárium: Velehradské - Svatý
12/ Intrada při pozdvihování jen hudba
13/ Amen před Otčenášem
14/ Ordinárium: Velehradské – Beránku Boží
15/ Přijímání: Jesus bleibet meine Freude" BWV 147
16/ Přijímání: Ježíši Králi 707
17/ Přijímání: Ejhle oltář 829
18/ po sv. přijímání: předehra varhany Te Deum 982 (4 sloky)
19/ Intrada jen hudba
20/ Závěr: Chválu vzdejme 802 (až 11 slok)

Po skončení bohaté agapé v parku za kostelem

Noty pro sbor:
Ejhle oltář – jednohlas 829 sloka 1,2, 6,7,8
Otvírejte brány Kristu
Velehradské ordinárium (Pane smiluj se, Sláva, Věřím, Svatý, Beránku Boží)
Pán je můj pastýř
Irské aleluja

Kyrie
Misericordias Domini
Amen
Jesus bleibet meine Freude BWV 147
Ježíši Králi – jednohlas 707 sloka 1-7
Bože chválíme Tebe – jednohlas 982 sloky 1-4
Chválu vzdejme – jednohlas 802 až 11 slok

30. 6. 2020   9:00 - 13:00 zkouška sboru

v U1

program:
1/ 1. 7.
2/ 4. 7.
3/ 5. 7.

29. 6. 2020   9:00 - 13:00 zkouška sboru

v U1

program:
1/ 1. 7.
2/ 4. 7.
3/ 5. 7.

26. 6. 2020   Závěrečná mše sv. v basilice v 15:00

14:30 nácvik v basilice
15:00 úvodní slovo ředitele školy
15:10 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení

vstup: pleno vahany
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník
k evangeliu: Josef Olejník - Žalm 150
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
Svatý + Beránku: Velehradské
k přijímání: James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr - Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A, projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání maturitního vysvědčení a pochval 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé


Josef Fojta - Anežka Česká
Gordon Young - Alleluia
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba
James E. Moore - Spirit of God
arr. František Macek - De colores
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Nikolai Kedrov - Otče náš
James E. Moore - An Irish Blessing
Mnogaja ljeta

24. 6. 2020   9:00 - 13:00 zkouška sboru

v U1

program:

1/ 26. 6.
2/ 1. 7.
3/ 4. 7.
4/ 5. 7.

26. 2. 2020   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Pane, smiluj se, Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili (tříhlas - Václav a spol.)
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
k přijímaní: Nikolai Kedrov - Otče náš, VG 6
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

30. 1. 2020   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v předu v basilice

vstup: schola Duchem Svatým + Josef Olejník - Žalm 150
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Svatý, Beránku) - sbor
k evangeliu: Ernaniho Aguiara - Žalm 150
k obětování: Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
k přijímání: schola Plný rozporu, James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr: varhany

12. 1. 2020   Vánoční děkování 18:00 - sraz v 17:30 (sborové oblečení)

Harmonogram Vánočního poděkování:

Neděle 12. 1. 2020

17:00 otevření školy
18:00 - 18:10 - úvodní slovo moderátora (pozve pana ředitele)
18:10 - 18:25 - třída 1 A politický horor
18:25 - 18:40 - třída 1. .B balet z prostředí SGV
18:40 - 18:45 - třída 2.A + 2.B vánoční tanec
18:45 - 18:55 - tanec (Strachotová Helena...)
18:55 - 19:15 - Pauza na občerstvení, víno, zákusek (účinkující v U8, rodiče + učitelé v klubu)
19:15 - 19:25 - folklórní sbor
19:25 - 19:35 - CM
19:35 - 19:45 - vychovatelé (divadlo)
19:45 - 19:55 - pěvecký sbor
19:55 - 20:00 - závěrečné slovo + modlitba o. Radim

program zpívání PS:
Josef Olejník - Žalm 150
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
Zulu song – Siyahamba

 

12. 12. 2019   Adventní setkání Olomouc

16:00 - odjezd od morového sloupu
17:30 - 18:30 zkouška
18:30 - 19:30 klid v sále
19:30 zahájení
cca 20:10 zpěv
20:30 odjezd z Olomouce
22:00 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
3/ František Macek - Zdrávas Maria
4/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
společné:
C.Franck - Panis Angelicus
A.L.Webber - Pie Jesu

1. 12. 2019   Adventní koncert Domanín, Bzenec

8:30 odjezd autobusu z UH (u policie)
9:30 mše sv. Bzenec
11:30 oběd
16:00 koncert Domanín
18:00 koncert Bzenec
večeře
návrat autobusem na Velehrad přes UH

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Gordon Young - Alleluia
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song – Siyahamba
Josef Olejník - Žalm 150
Josef Fojta - Anežka Česká

Mnogaja ljeta
František Macek – Velehradské ordinarium

25. 11. 2019   Koncertní turné Strasbourg 25.-27.11.2019

Všichni, co jedou do Strasbourgu se dnes zastaví pro potvrzení o bezinfekčnosti, které nechají podepsat rodiči.

Před vstupem do autobusu budu vybírat:
1/ potvrzení o bezinfekčnosti
2/ podepsaný program

Kontrola dokladů před nástupem do autobusu:
1/ kartička pojištěnce (stálá - připojištění zajišťuje SGV)
2/ cestovní doklad (PAS, nebo OP - co jste uvedli v seznamu pro security)

Kdo nemá noty, tak se zastavte!

Konečný seznam:
Ambrozková Markéta Ambrozková Veronika Berková Anežka Bistrý Vojtěch Brunclíková Františka Červínková Klára Filáková Monika Flekačová Sofie Flekačová Viktorie Fojtíková Lenka Gabrielová Jana Gieslová Marie Holá Kamila Hrbková Monika Janíková Anežka Ježková Tereza Jurásková Dominika Kazíková Markéta Knotková Andrea Kreisingerová Lucie Kuchařová Kristýna Lamborová Veronika Lapčík Václav Lapčíková Anna Macek Josef Macková Magdaléna Mahdalová Tereza Miklová Tereza Nevřivý Jiří Piknová Kateřina Presová Eliška Seidlerová Marie Ševčíková Valentina Šišperová Magdalena Tomeček Vojtěch Urbánková Hana Vašek Robert Vašků Barbora Vojáček David Vojáčková Karolína Zahrádková Barbora Žižlavský Pavel

Ubytování:

Hotel F1 Strasbourg Oswald

12, Rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald, Francie

+33 0388 667 774

www.dalmatahospitality.com  

Program:

Odjezd autobusu z Kroměříže neděle 24.11.2019 ve 22:50 hod. z Masarykova náměstí

Přistavení autobusu na Velehradě (za morovým sloupem) neděle 23:30 hod

pondělí 25. listopadu

 

 0:00

Odjezd z parkoviště za morovým sloupem

14:00 - 15:00

Příjezd do Štrasburku, prohlídka parku Oranžerie, Rady Evropy, budovy Václava Havla

15:00

Akreditace v Evropském parlamentu, budova Winston Churchill

15:30 - 16:30

Přednáška o činnosti Evropského parlamentu s Michaelou Šojdrovou

16:45

Focení u evropských vlajek

17:00 - 18:00

Zahájení plenárního zasedání - galerie

18:30

Večeře v Evropském parlamentu

19:30

Odjezd do hotelu ve Štrasburku

20:00

Ubytování v hotelu (2 a 3 lůžkové pokoje)

úterý 26. listopadu

7:30

Snídaně v hotelu

8:30

Odjezd do centra Štrasburku

9:00 - 11:00

Prohlídka historického centra Štrasburku

11:00 - 11:30

Přesun do Evropského parlamentu procházkou kolem řeky (v nepřízni počasí tramvají)

11:30 – 12:00

Akreditace v Evropském parlamentu

12:00 – 12:45

Oběd v Evropském parlamentu

13:00 - 14:00

Vystoupení sboru – Oslava 30-ti let svobody „Flower‘s Carpet“
Za účasti místopředsedů Evropského parlamentu Mairead McGuinnessové a Rainera Wielanda, a poslanců Michaely Šojdrové a Ivana Štefance, v kulisách výstavy o pádu Berlínské zdi

14:00 - 14:30

Přesun do centra Štrasburku

14:30 - 15:45

Projížďka na lodi centrem Štrasburku

15:45 – 16:00

Přesun do centra ke katedrále

16:00 – 16:30

Příprava na mši v  katedrále Notre-Dame

17:00 - 18:00

Vystoupení sboru - Mše v  katedrále Notre-Dame

Celebrují biskup Zdenek Wasserbauer, koncel. dp. Ivan Růžička a Mons. Martin Holík, doprovod mše - sbor

18:00 - 20:00

Večeře s europoslankyní Michaelou Šojdrovou v centru Štrasburku

Flam’s, 29 Rue de Frères, Strasbourg, +33 3 88 36 36 90

20:00 - 20:30

Přesun do hotelu

Středa  27. listopadu

8:00

Snídaně v hotelu

9:00

Odjezd z hotelu

10:00 - 12:00

Prohlídka hradu Haut-Koenigsbourg

http://www.haut-koenigsbourg.fr/en/

12:00-13:00

Přesun k hore Sv.Odily, cestou zastavení na nákup jídla na cestu.

13:00-15:00

Prohlídka hory Sv.Odily

Na hoře se nachází opatství Hohenbourg, založené svatou Odilií, patronkou Alsaska.
http://mabellefrance.blog.cz/1404/le-mont-sainte-odile

15:30

Odjezd do ČR

     

Čtvrtek  28. listopadu

6:00   ???

Předpokládaný příjezd  k budově Gymnázia na Velehradě; autobus pokračuje do Kroměříže.

Doporučujeme vzít s sebou deku a malý polštářek do autobusu, jídlo na cestu a pití, potřebné léky (např. Kinedryl v případě nevolnosti), finanční hotovost pro vlastní potřebu a nákup jídla na cestu zpět. Ostatní vydání spojená s pobytem jsou v režii paní europoslankyně.
Autobus bude cestou pravidelně zastavovat. Nezapomeňte DOKLADY- OP nebo PAS!!!Dále: noty, sborovou šálu, černo-bílé oblečení včetně odpovídající obuvi
hudební program koncertu:

1/ hymna ČR – česky 2/ hymna SR – slovensky 3/ hymna EU – německy 4/ Josef Fojta - Anežka Česká 5/ Pink Floyd - " Another Brick in The Wall " 6/ Gordon Young – Alleluia 7/ Traditional – Ipharadisi 8/ Jacques Berthier - O Lord hear my prayr 9/ Zulu song – Siyahamba 10/ James E. Moore - Spirit of God 11/ František Macek - Zdrávas Maria 12/ arr. František Macek - De colores 13/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem 14/ Josef Olejník - Žalm 150 15/ James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee 16/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže 17/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem 18/ Nikolai Kedrov - Otče náš 19/ James E. Moore - An Irish Blessing 20/ Mnogaja ljeta
hudební porgram mše svaté: vstup: James E. Moore - An Irish Blessing, František Macek – Velehradské ordinarium, žalm: Všechna díla Páně, velebte Pána, k evangeliu: Gordon Young – Alleluia, k obětování: František Macek - Zdrávas Maria, k přijímání: Josef Fojta - Anežka Česká, James E. Moore - Spirit of God, James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee, na závěr: Zulu song – Siyahamba

 

10. 11. 2019   Koncertní zájezd Řím 10. - 16. 11. 2019

1/ žáci si sami zakoupí lístek v Římě na MHD (7 dní – 24 Euro)
2/ žáci si zajistí cestovní (turistické) pojištění (10.-16.11. – 7 dní – od 12 Kč/den) - kopie je nutnou vstupenkou do auto busu
3/ strava není zajištěna: doporučuji si vzít sebou trvanlivé potraviny + hrnek, čaj – na hotelu je malá kuchyňka, pečivo je možné si zakoupit v obchodě: orientační ceník potravin: https://www.cicala.cz/italie/informace/
4/ na místě se pokusím dle zkušeností zajistit možnost dokoupení večeře za 10 Euro/kus. Menu v restauracích vypadá takto: první chod – různé druhy těstovin (bolognese, matriciana, lasagna atd.), druhý chod – různé druhy masa, popř. drůbež s brambory jako přílohou (zapečené brambory, hranolky apod.) + salát + dezert nebo ovoce + voda + chléb.
5/ ubytování: Holiday Roma, Via Carlo Cattaneo 22
6/ Sebou: noty, černé oblečení (dívky celé v černém - šaty, halenka, sukně, ryfle, punčocháče..., chlapci černé kalhoty, bílá košile, černé sako, černý motýlek) + vhodná pohodlná obuv + sborová červená šála, hygienické potřeby, telefonní poplatky jsou stejné jako v ČR – nutné aktivovat roaming, nabíječku na telefon, cestovní doklad (pas, nebo OP), kartičku pojišťovny, léky, papuče, 0,5 euro mince na toalety, malý batůžek do města, teplé oblečení, deštník, nebo bundu do deště...
7/ seznam a pořadí not dle sborového webu
8/ časový program se bude upřesňovat dle dostupných informací
9/ rozchod žáků bude na max. 3 hodiny v minimálním počtu 3 žáků
10/ doporučené kapesné: 24E (MHD), 10E (vstupy), 50E (na jídlo)
11/ žáci odevzdají při vstupu do autobusu podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti + kopii pojištění
12/ autobus pojede: Velehrad-UH-Veselí-Strážnice-Hodonín-Břeclav-Mikulov..... (zpět stejnou cestou)
13/ z důvodu bezpečnosti je lepší pláštěnka, než deštník (k sv. Petru nemusíte projít bezpečnostní kontrolou)
14/ rozdělení do pokojů: 6+6+2 (kluci), 6+4+4+3+2+2 (holky)
Rozpis:
1x4-Zahrádková, Šišperová, Přidalová, Číhalová
1x5-Miklová, Fojtíková, Janíková, Vojáčková, Gabrielová


10. 11. Neděle
13:45 přistavení autobusu na parkoviště u morového sloupu - nalodění
14:00 odjezd autobusem do Říma
11. 11. Pondělí
6:00 příjezd na konečnou stanici metra C
10:00 akustická zkouška v basilice sv. Klimenta
11:00 Slavnostní zahájení národní pouti v basilice sv. Klimenta – jen pro VIP
14:00 akustická zkouška v basilice S.M. Maggiore
15:00 pontifikální mše sv. v basilice S.M. Maggiore – nezpíváme!, 16:30 ubytování na hotelu
18:00 koncert České nebe v chrámu sv. Jana v Lateránu – není nutné
12. 11. Úterý
9:00 akustická zkouška v bazilice sv. Petra
10:00 pontifikální mše sv. v basilice sv. Petra – přímý přenos TV NOE
20:00 koncert SBM v kostele sv. Marcelína a Petra
13. 11. Středa
7:30 bezpečnostní kontrola na náměstí sv. Petra, 9:30 generální audience se sv. Otcem Františkem, 14:00 akustická zkouška v basilice sv. Jana v Lateránu, 15:00 pontifikální mše sv. v basilice sv. Jana v Lateránu – vše v přímém přenosu TV NOE
14. 11. Čtvrtek
prohlídka Říma (Vatikánu – kopule sv. Petra, Piazza Navona, Španělské schody, fontána di Trevi….)
14:30 – 17:00 prohlídka S.M. Maggiore + fakulta Instituto Orientale
15. 11. Pátek
10:00 opuštění hotelu, 16:00 odjezd na Velehrad
16. 11. Sobota
dopoledne příjezd na Velehrad

Noty dle pořadí:

modlitba i sv. Klimenta:
1/ kancionál 828 - 7 slok
mše u sv. Petra:
1/ Totus tuus
2/ Kyrie
3/ Gloria
4/ odpověď žalmu: Budete mými svědky až na konec země.
5/ Aleluja - Já jsem dobrý pastýř
6/ odpověď přímluv: Christe, exaudi nos
7/ kancionál 843 - 5 slok
8/ Sanctus
9/ Amen
10/ Agnus Dei
11/ Dobrý pastýř
12/ kancionál 712 - 7 slok
13/ O sacrum convivium
14/ kancionál 631
mše u sv. Jana
1/ kancionál 839 - 3 sloky
2/ Blíž k nepatrným
3/ P. Eben - Pane smiluj se, Sláva
4/ odpověď žalmu: Veleb duše má, Hospodina
5/ Aleluja
6/ odpověď přímluv: Kyrie
7/ Jak svíce v šeru
8/ Hle, anděl
9/ P. Eben - Svatý, beránku Boží
10/Podle toho všichni poznají
11/ kancionál 839 - 3 sloky
12/ Ave verum corpus
13/ kancionál 932A - 1,2,3,12 sloka

Noty pro stýčka příhodu do Říma:

1/ hymna ČR
4/ Josef Fojta - Anežka Česká
6/ Gordon Young - Alleluia
7/ Traditional - Ipharadisi
8/ Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
9/ Zulu song – Siyahamba
10/ James E. Moore - Spirit of God
11/ František Macek - Zdrávas Maria
12/ arr. František Macek - De colores
13/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
14/ Josef Olejník - Žalm 150
15/ James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
16/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
17/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
18/ Nikolai Kedrov - Otče náš
19/ James E. Moore - An Irish Blessing
20/ Mnogaja ljeta

8. 11. 2019   VIII. ročník Festivalu duchovní hudby Velehrad 8.-10.11.

1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
3/ František Macek - Zdrávas Maria
4/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
společená skladba: Josef Fojta - Anežka Česká

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Pátek 8. 11.

14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (schody, klávesy, pulty…)
14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH
16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (Macek, Burgetová)
Hradec okolo 17:00, Miskolec 17:00-18:00,
17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů – (Macek, Kletvík)
18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim)
19:20 - porada sbormistrů v ředitelně - Macek
19:30 - večeře I (Velehrad, Trenčín, London)
20:00 - večeře II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
20:30 - společný program ve Slovanském sále – Cesta světla – Tidit, P. Radim (Nesrsta, Janíková, Fojtíková, Brunclíková)
23:00 - slovo spirituála, noční klid – P. Radim
24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Sobota 9. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli – P. Radim – domluva 8.11. v 19:20 v ředitelně
8:00 - snídaně  I (Velehrad, Trenčín, London)
8:30 - snídaně  II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
9:00-10:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál – Macek+Černý (Červínková, Žižlavský, Nevřivý)
10:00-12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně (Trenčín, Velehrad)
 • prohlídka muzea bible a domu C+M (nikdo – zrušeno!)
 • sportovní hry na školní zahradě, nebo v tělocvičně (možnost posilovny pod dozorem)
 • procházka + skanzen (Miskolec + Londýn) skanzen je domluven na 10:30
 • lapidárium (nikdo – zrušeno!)
 • basilika (nikdo – zrušeno!)

12:00 oběd I (Velehrad, Trenčín, Hradec)
13:30 oběd II (Korměříž, London, Miskolec)
13:15-14:45 akustické zkoušky jednotlivých sborů v basilice dle pořadí: (Nováková)
13:15 Velehrad (nachystat klávesy + schody)
13:30 Trenčín
13:45 Hradec
14:00 Miskolec
14:15 Kroměříž
14:30 Londýn
15:00 – 17:00 Festivalový program v basilice – všechny sbory přítomné po celou dobu koncertu! (moderace Valovič, Skopalová + Nováková)
1/ Velehrad
2/ Londýn
3/ Kroměříž
4/ Miskolec
5/ Hradec
6/ Trenčín
18:00 - večeře I (Velehrad, Trenčín, London)
18:30 - večeře II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
20:00 společné posezení dospělých v ředitelně
20:00 společný program: (Flekačová, Piknová, Berková)

 • slovanský sál: cimbálka
 • zimní sál: diskotéka
 • sklepení školy: čajovna
 • tělocvična pouze s dozorem a ve sportovním oblečení

23:00 – slovo spirituála, noční klid
24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 10. 11. (Vaculínová)
7:15 mše svatá ve školní kapli pro účastníky zájezdu do Říma – P. Radim
7:30 - snídaně + balíček I (Velehrad, Trenčín, London)
8:00 - snídaně + balíček II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
8:30 - kontrola tříd, pokojů….
9:00 - odjezd do Starého Města (farní kostel sv. Ducha) – Velehrad, Kroměříž
9:30 - odjezd do Starého Města (farní kostel sv. Ducha) – Londýn, Hradec
9:45 - usazení na místě
10:00 - mše svatá 
11:15 - 11:45 krátký koncert
Autobus ze SM na vlakové nádraží (Hradec, Kroměříž) -  Londýn na Velehrad
12:00 - rozjezd domů

Servis:
Focení: Matějek
Natáčení: Matějek
aparatura SS: Tidit
Společné noty – Anežka Česká (zahraniční stačí refrén): Macek
Klíče pro dospělé (U7, Jaz5, PC2): školník
rozpis sboristů SGV pomoci v refektáři:
pátek večeře: Klečková, Urbánková
sobota snídaně: Ambrozková, Jankůjová
sobota oběd: Gieslová, ?
sobota večeře: ?
neděle snídaně: ?

 

 

 

3. 11. 2019   Mimořádná nedělní zkouška na Řím 17:00-20:00

16:30 rozezpívání v U1
17:00 - 20:00 zkouška skladeb na Řím s dirigentem plk. Mgr. Janem Zástěrou

Zkouška je bezpodmínečnou podmínkou účasti na celém projektu v Římě!


mše u sv. Petra:
1/ Totus tuus
2/ Kyrie
3/ Gloria
4/ Aleluja - Já jsem dobrý pastýř
5/ Christe, exaudi nos
6/ Sanctus
7/ Amen
8/ Agnus Dei
9/ Dobrý pastýř
10/ O sacrum convivium
mše u sv. Jana
1/ Blíž k nepatrným
2/ Aleluja
3/ Jak svíce v šeru
4/ Hle, anděl
5/ Podle toho všichni poznají
6/ Ave verum corpus

 

11. 10. 2019   Zpěv při svátosti Biřmování 11:00

oblečení: černo-bílé + sborová šála

pravidelná výuka do 10:40
10:45 sraz v basilice
11:00 mše sv.
vstup - schola (Hymnus k Duchu sv.)
ordinárium: Velehradské (i Sláva)
žalm: - varhaník
k evangeliu: schola
při udělování svátosti: 422 varhany + lid
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: schola
                 James E. Moore - Spirit of God
                 Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
(Mnogaja ljeta?) - jako poděkování
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

6. 10. 2019   Mimořádní zkouška sboru od 20:00

Pro všechny, co jedou do Říma!

v U1 od 20:00 do 22:00

noty na serveru: S:\Materialy Mgr. Macek\PĚVECKÝ SBOR\Řím 2019

Missa2 - sv. Petr ve Vatikánu
Missa3 - sv. Jana v Lateráně

29. 9. 2019   Mimořádní zkouška sboru od 20:00

Pro všechny, co jedou do Říma!

v U1 od 20:00 do 22:00

noty na serveru: S:\Materialy Mgr. Macek\PĚVECKÝ SBOR\Řím 2019

Missa2 - sv. Petr ve Vatikánu
Missa3 - sv. Jana v Lateráně

Seznam do Říma - pořadí se může měnit dle zvládnutí repertoáru:

  soprán:  
1 Běhávková Alžběta 3.A S1 3.000
2 Berková Anežka 2.A S2 3.000
3 Červínková Klára 2.A S1  
4 Filáková Monika 3.A  
5 Hnilicová Ester 2.A S2 3.000
6 Klečková Jana 1.B S1  
7 Lamborová Veronika 2.A 3.000
8 Macková Magdaléna 1.B S1  
9 Miklová Tereza 2.B S2  
10 Němečková Alžběta 2.B S2  
11 Piknová Kateřina 2.A S2 3.000
12 Přidalová Josefína 3.B S1 3.000
13 Seidlerová Marie 2.A 3.000
14 Šišperová Magdalena 3.B S2  
15 Zahrádková Barbora 3.B S2 3.000
  alt:  
1 Ambrozková Veronika 3.A  
2 Číhalová Kristýna 3.B A2  
3 Dejmková Tereza 4.B A2  
4 Flekačová Viktorie 2.A A1  
5 Fojtíková lenka 2.B A2  
6 Gabrielová Jana 2.B A2  
7 Gašparová Sára 2.A A2  
8 Janíková Anežka 2.B A2  
9 Jurásková Dominika 2.A A2 3.000
10 Kolářová Aneta 2.A A1  
11 Mahdalová Tereza 2.A A2 3.000
12 Minaříková Veronika 3.A A1 3.000
13 Mitášová Adéla 2.B  
14 Tužilová Kateřina 3.B A2  
15 Vojáčková Karolína 2.B A1  
  tenor:  
1 Urbánková Hana 1.B  
2 Klečka Václav 3.A T2  
3 Kočí Tadeáš 3.A T2 3.000
4 Lapčíková Anna 1.B  
5 Pešlová Anna 3.B 3.000
6 Uřičářová Lucie 3.A T1 3.000
7 Urbánková Hana 1.B  
8 Všetulová Blanka 3.A T1  
  bas:  
1 Ilík František 2.B B2  
2 Lapčík Václav 3.B B1  
3 Macek Josef 4.A B2  
4 Menšík Ladoslav 3.A B2 3.000
5 Mička Matěj 2.A B1  
6 Nesrsta František 3.B B2  
7 Nevřivý Jiří 2.A B1  
8 Valovič Viktor 3.A B2  
9 Vašek Robert 2.A B1  
10 Žižlavský Pavel 2.A  
Náhradnící:
soprán: alt: tenor:  bas: 
Vašků Barbora 2.B S2 Presová Eliška 2.B A2 Bistrý Vojtěch 1.A Přádka Benedikt 1.B
  Ševčíková Valentina 1.A Kydlíčková Lucie 1.B Ludvíček Šimon 1.B
    Dvoracká Lenka 1.A Březina Max 1.A
    Kreisingerová Lucie 1.B Zderčík Patrik 1.A
    Kolaja Ladislav 1.B Grebík Josef 1.B
    Gieslová Marie 1.B Vojáček David 1.B

 

14. 9. 2019   15. výročí školy

mše svatá + koncert k 15. výročí SGV
+ společný zpěv všech bývalých zpěváků PS SGV od roku 2004!

13:30 sraz všech zpěváků v přední části basiliky - nácvik ve sborovém oblečení!
14:00 mše sv.

program mše sv.:
vstup: varhany pleno + P. Josef Olejník - Žalm 150
ordinárium: Františk Macek - Velehradské ordinárium (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: varhaník
(jen jedno čtení!)
k evangeliu: Franišek Macek - Můj kříži
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
ordinárium: Františk Macek - Velehradské ordinárium (Svatý, Beránku)
k přijímání: James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee + varhany
Te Deum - kancionál 982 (4 sloky)
závěr: varhany pleno - dořešit společný zpěv všech přítomných sboristů (bývalých + současných)
Společný zpěv všech absolventů:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
Mnogaja ljeta

Před basilikou společné focení všech přítomných!
 

 

11. 9. 2019   1. zkouška školního roku 2019/2020

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15
(pravidelná linka autobusu do UH bude jezdit v 15:30)

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
Mnogaja ljeta

P. Josef Olejník - Žalm 150
Františk Macek - Velehradské ordinárium
Franišek Macek - Můj kříži
František Macek - Zdrávas Maria
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee

9. 9. 2019   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

8:15 akustická zkouška
8:30 zpěv

program:
vstup - kancionál 421
ordinárium - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne
k evangeliu  - kancionál 422 (Příjď, ó Duchu - přesvatý všech 5 slok)
k obětování - František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání - František Macek - Chléb, hle svatých nebešťanů
na závěr - varhany

5. 7. 2019   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 8:00 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně (na Stojanově)
7:15 - 7:45 stěhování z přízemí DM na tribunu (všichni kluci) varhany, zvony, klávesy, pulty, tympány, židle....
7:45 - 9:30 zvuková zkouška na tribuně
9:30 - 10:15 čas na přípravu přenosu TV
10:25 - 12:10 TV přenos
12:25 - 12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
do 12:45 možnost zanechání všech věcí na předem určeném místě - pokoje jsou již uklízeny zaměstanci SGV
12:45-13:15 oběd (na Stojanově)
do 13:45 vyklidit DM - bude uzamčena budova

Předběžný program:
1. Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 2:45
2 Předehra písně - varhany 0:15
3 Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid 2:50
4 Varhany – preludium dle času
5 Pane, smiluj se - Fr. Macek: Missa solemnis Sancti Cyrilli et Methodii - sóla, sbor, orchestr, lid 1:30
6 Sláva - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid 4:00
7 Žalm 116: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid 2:15
8 Po 2. čtení: píseň 829 - 1 sloka – sóla, sbor, orchestr, lid 1:25
9 Po evangelium: Fr. Macek - Aleluja II - sóla, sbor, orchestr 0:50
10 Věřím: P. Olejník – sbor, varhany, lid 2:30
11 Přímluvy - zpívané: Hospodi, pomiluj - sóla, sbor, orchestr, lid 1x 0:20
12 Varhany modulace (mezi přímluvami a písní k obětování)
13 Přinášení darů a obětování: předehra písně - Oboe a varhany. Píseň 829 - 2 sloky sóla, sbor, orchestr, lid 3:00
14 Svatý: Missa solemnis – sóla, sbor, orchestr, lid 3:50
15 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid 0:20
16 Neboť tvé je království: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr, lid 0:20
17 Beránku Boží: Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid 2:00
18 Sv. přijímání a/Fr. Macek: Pronošaše sja - sóla, sbor, zvony a varhany 3:30
b/ Píseň 829 – 2 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid 2:50
c/ Fr. Macek: Chléb, hle svatých nebešťanů – sóla, sbor, orchestr podle času 3:00
19 Požehnání ostatky sv. Cyrila
20 Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
21 Píseň 828 - 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid 1:40
22 Předání cen
23 Pozdravné projevy
24 Fr. Macek: Intráda - orchestr 1:40
25 Varhany modulace a Píseň 828 - 2 sloky s předehrou sóla, sbor, orchestr, lid 3:20
26 Varhanní dohra

4. 7. 2019   Koncert lidí dobré vůle

8:00 - 10:45 zkouška v učebně 1
8:15 - stavba sborových židlí na pódium (60 ks)
11:00 - 11:45 zvuková zkouška na tribuně (Modlitba)
11:45 - 12:15 zvuková zkouška na tribuně (Věrozvěstové, Anežka)
12:15 - 12:30 zvuková zkouška na tribuně (Ztrácíš)
12:30 - oběd z vlastních zásob
13:30 - 17:15 zkouška v  U1 pro sólisty (od 16:00 pak + PS SGV + Svatopluk)
13:30 - 16:50 kamerové zkoušky ČT
17:00 - 18:30 generální zkouška
17:30 - 17:45 zpěv 2x píseň ve sklepení školy - výstava Cesta dvou bratří (ve sborovém!)
17:40 - zpěv sboru Svatopluk v basilice (Modlitba za vlast)
18:30 - večeře (na Stojanově)
19:30 - začátek koncertu (fotografování před služebním vchodem)
20:03 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

28. 6. 2019   Závěrečná mše sv. - Slavnost Nejsvětějšího srdce ježíšova

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

vstup: vahany + schola
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
k evangeliu: schola
Věřím - P. Olejník
k obětování: František Macek - Pronošaše sja
Svatý + Beránku: Velehradské
k přijímání - František Macek - Chléb, hle svatých nebešťanů
na závěr - varhany

27. 6. 2019   Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

26. 6. 2019   Společná zkouška na 4. a 5. 7.

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

24. 6. 2019   Mimořádná zkouška sboru v 18:45

18:45 - 20:45 v U1

program Velehrad

30. 5. 2019   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:00 akustická zk. v basilice (bílo-černé oblečení + sborová šála)
15:30 Slavnostní vyřazení při mši sv. (slavnost Nanebevstoupení Páně)
program:
vstup: schola??? (P. Josef Olejník - Žalm 150)
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku)
k evangeliu: Gordon Young - Aleluja
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee, arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor
předávání vysvědčení:  po skončení mše

 • ředitel – organizační pokyny + krátký projev
 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A, projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání maturitního vysvědčení a pochval 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé

Pleno na varhany!!
Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song – Siyahamba

15. 5. 2019   zpěv na Masarykově náměstí v UH (14:40-15:00)

DEN PRO PAHOP  - Mobilní hospic
13:45 sraz v U1 - docházka
14:00 odjezd linkou ČSAD do UH
14:30 sraz u pódia na Masarykově náměstí v UH
14:40 - 15:00 zpěv na pódiu
15:10 - možný odjezd auty PAHOP na Velehrad

oblečení: černo-bílé + sborové šály

program:
Gordon Young - Alleluia
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
Zulu song – Siyahamba

3. 5. 2019   Koncert v kostele sv. Filip a Jakuba ve Zlíně

11:30 - ukončeno vyučování
11:40 - 12:25 zkouška všech vystupujících v U1 (podmínka účasti na koncertě)
12:30 - oběd
13:15 - odjezd autobusem do Zlína
14:00 - 17:00 zvuková zkouška Dasha + SGV
17:00 - 18:15 adorace, mše sv. (první pátek)
19:00 koncert
20:15 odjezd ze Zlína na Velehrad přes UH

oblečení: černo-bílé + sborová šála (kdo nebude mít vše OK - nezpívá!)

program:
1/ SGV:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
Zulu song – Siyahamba

2/ DASHA
(13x skladeb)

3/ společné písně:
Don't let the sun go down on me původně Elton John
Fantasy od Earth Wind
Freedom George Michael

11. 4. 2019   zpěv ve Slováckém muzeu od 17:00

Sraz v muzeu (Smetanovy sady 179 UH) v 16:40 ve sborovém oblečení (bílo-černé + šála)

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Nikolai Kedrov - Otče náš
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem

P. Josef Olejník - Žalm 150

Jedná se o zahájení výstavy "Umění pravěku. Pravěk umění."

Představuje nejstarší estetické a  umělecké (výtvarné) projevy v našich dějinách tj. od středního paleolitu (cca 40 0000 před Kristem) až po dobu Velké Moravy.

28. 3. 2019   Festival stredoškolských speváckych zborov Cantare choraliter - opět potvrzeno!!!

Sebou: karimatku, spacák, černo-bílé oblečení, sborová šála, noty!

odjezd z Velehradu ve čtvrtek 28. 3. v 13:00
návrat na Velehrad v sobotu 30. 3. do 12:00

program:
Da nobis pacem, Domine - společně s ostatními sbory
Joshua Fit The Battle Of Jericho - společně s ostatními sbory
Hymna SDM 2016 - slovensky - společně s ostatními sbory
Jay Althouse – A Festive Gloria
James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria

Časový harmonogram festivalu
Štvrtok 28. 3. 2019

14.45 - 16.45 registrácia (GSA)
Registrácia sa začína vo štvrtok 28. 3. 2019 od 14.45 v budove Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku (GSA, Námestie A. Hlinku 5). Prosíme všetkých účastníkov, aby rešpektovali začiatok registrácie a nežiadali možnosť ubytovania na GSA pred 14.45 hod. Ďakujeme za pochopenie.
17.00 sv. omša v Kostole sv. Rodiny (Ružomberok - Rybárpole), bezprostredne po sv. omši je nácvik spoločných piesní v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite, presun spoločný.
20.00 nácvik troch spoločných piesní s orchestrom vo Farskom kostole sv. Ondreja (Námestie A. Hlinku)

Piatok 29. 3. 2019
od 7.00 raňajky v budove školy podľa harmonogramu (GSA)
8.30 odchod z GSA do Auly Jána Pavla II. (pešo - presun cca 25 min.)
9.00 prezentácia jednotlivých zborov (Aula Jána Pavla II.)
11.00 nácvik spoločných piesní (Aula Jána Pavla II.)
11.30 obed (podľa harmonogramu)
13.00 akustické skúšky jednotlivých zborov vo Farskom kostole sv. Ondreja (podľa harmonogramu)
15.00 nácvik nástupu (Farský kostol sv. Ondreja)
15.45 stretnutie vedúcich (GSA)
17.00 generálna skúška troch spoločných piesní
18.00 koncert (Farský kostol sv. Ondreja)

Sobota 30. 3. 2019
odchod domov (z GSA )

Použité skratky:
GSA - Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
Ubytovanie
Ubytovanie je zabezpečené zdarma v priestoroch Gymnázia sv. Andreja; je potrebné doniesť si spacák a karimatku. Pre pedagogický dozor sú zabezpečené rozkladacie matrace.
Pozn. Ubytovanie priamo v škole nie je podmienkou účasti na festivale, je to však jediná možnosť, ktorú vieme účastníkom ponúknuť zdarma. Ak niektorá skupina má možnosť zabezpečiť si ubytovanie na inom mieste, môže tak urobiť, náklady si však hradia účastníci alebo ich vysielajúca organizácia; ďakujeme za pochopenie.

Strava
Počas festivalových dní je strava zabezpečená nasledovne:
štvrtok: večera z vlastných zdrojov
piatok: raňajky v priestoroch školy (cena 1,50 €)
obed (cena 3 €)
suchá večera v priestoroch školy (cena 1,50 €)
sobota: raňajky v priestoroch školy (cena 1,50 €)
Okrem toho je možné využiť menší bufet v priestoroch školy, kde sa dajú zakúpiť bagety, obložené žemle, syrové rožky aj sladké pečivo; taktiež je možné využiť na nákup potraviny v blízkosti školy (5 min. pešej chôdze), prípadne kaviareň Café Bistro v tesnom susedstve školy. V škole bude k dispozícii rýchlovarná kanvica.

Registračný poplatok za účasť na festivale je 10 eur / zbor. 

6. 3. 2019   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
k přijímaní: P. Olejník - graduál, Nikolai Kedrov - Otče náš
na závěr: František Macek - Můj kříži (text A. C. Stojan)

31. 1. 2019   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v basilice

10:00 mše sv.

vstup: schola
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku) - sbor
k evangeliu: schola
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus, James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr: Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)

13. 1. 2019   Vánoční děkování 18:00

Harmonogram Vánočního poděkování:

Neděle 11. 1. 2019
18:00 - 18:10 - úvodní slovo (pan ředitel, S + A, úvod, scénka)
18:10 - 18:20 - třída 1.A
18:20 - 18:30 - taneční kroužek
18:30 - 18:40 - třída 1.B
18:40 - 18:55 - TheCoffees - Tom a Viky
18:55 - 19:15 - Pauza na perníčky, víno, zákusek …
19:15 - 19:25 - Třída 3.B
19:25 - 19:40 - cimbálka
19:40 - 19:55 - pěvecký sbor
19:55 - 20:00 - závěrečné slovo + modlitba o. Radim

program zpívání PS:
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
William Dawson - Give Me Jesus
Zulu song – Siyahamba

9. 1. 2019   Koncert Tvarožná Lhota

13:45 - 15:15 pravidelná zkouška v U1

15:45 odjezd autobusem z Velehradu
16:20 - 16:45 akustická zkouška
17:00 mše svatá
18:00 koncert
19:00 pohoštění
20:30 návrat na Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Gordon Young - Alleluia
William Byrd - Ave verum
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song – Siyahamba

Mnogaja ljeta
František Macek – Velehradské ordinarium
 

14. 12. 2018   Koncert Ostrava - Gong

Všechny časy se mohou aktuálně měnit!
13:30 odjezd autobusem do Ostravy
16:00 - 18:00 prohlídka Dolních Vítkovic (Vysokopecní okruh vč. Bolt Tower) podmínka je teplé oblečení + šála a čepice budeme venku a pojedeme na věž!
18:30 - 19:15 akustická zkouška (Gong)
20:00 - 22:00 koncert
22:00 odjezd autobusu na Velehrad
0:30 příjezd na Velehrad (SM, UH) - DM je pro všechny uzamčen!!!
Všechny zpěváky předám osobám starší 18 let - jinak nocují u mě doma.-)

bílo-černé oblečení, sborová šála, noty, mobil, nabíječku, sluchátko, tužku, učení, pití, velkou svačinu

 1. Oh holy Night - S,A,T,B + S1, S2, A
 2. White Christmas - Irving Berlin – S1,S2,A1,A2
 3. Varpunen Jouluaamuna - S,A,T,B
 4. Walking In The Air – není sbor
 5. Jouluyö, Juhlayö (Stilie Nacht) -  S1,S2,A
 6. Panis Angelicus – S,A1,A2,T,B
 7. En Etsi Valtaa, Loistoa (Giv mig ej glans) – S1,S2,A
 8. Come, O Come, Emmanuel – S,A1,A2
 9. Together  S1,S2,A,T1,T2,B1,B2
 10. We Three Kings – S,A1,A2
 11. Deck The Halls - S
 12. Pie Jesu – S,A,T,B
 13. Amazing Grace – S1,S2,A
 14. Tannenbaum – není sbor
 15. Have Yourself A Merry Little Christmas – není sbor
 16. God Rest Ye – S1,S2,A
 17. Feliz Navidad – S,A1,A2
 18. What Child Is This – S,A1,A2,T,B
 19. We Wish You A Merry Christmas – S1,S2,A1,A2

13. 12. 2018   Koncert Znojmo - Sportovní hala

Všechny časy se mohou aktuálně měnit!
15:45 odjezd autobusem do Znojma
18:30 - 19:30 akustická zkouška
20:00 - 22:00 koncert
22:00 odjezd autobusu na Velehrad
0:30 příjezd na Velehrad

bílo-černé oblečení, sborová šála, noty, mobil, nabíječku, sluchátko, tužku, učení, pití, velkou svačinu (odhlásit večeři na SGV)

 1. Oh holy Night - S,A,T,B + S1, S2, A
 2. White Christmas - Irving Berlin – S1,S2,A1,A2
 3. Varpunen Jouluaamuna - S,A,T,B
 4. Walking In The Air – není sbor
 5. Jouluyö, Juhlayö (Stilie Nacht) -  S1,S2,A
 6. Panis Angelicus – S,A1,A2,T,B
 7. En Etsi Valtaa, Loistoa (Giv mig ej glans) – S1,S2,A
 8. Come, O Come, Emmanuel – S,A1,A2
 9. Together  S1,S2,A,T1,T2,B1,B2
 10. We Three Kings – S,A1,A2
 11. Deck The Halls - S
 12. Pie Jesu – S,A,T,B
 13. Amazing Grace – S1,S2,A
 14. Tannenbaum – není sbor
 15. Have Yourself A Merry Little Christmas – není sbor
 16. God Rest Ye – S1,S2,A
 17. Feliz Navidad – S,A1,A2
 18. What Child Is This – S,A1,A2,T,B
 19. We Wish You A Merry Christmas – S1,S2,A1,A2

12. 12. 2018   Koncert Zlín - Kongresové Centrum

Všechny časy se mohou aktuálně měnit!

13:45 zkouška sboru v U1
17:00 odjezd autobusem do Zlína
18:30 - 19:30 akustická zkouška
20:00 - 22:00 koncert
22:00 odjezd autobusu na Velehrad
23:00 příjezd na Velehrad

bílo-černé oblečení, sborová šála, noty, mobil, nabíječku, sluchátko, tužku, učení, pití, velkou svačinu (odhlásit večeři na SGV)

 1. Oh holy Night - S,A,T,B + S1, S2, A
 2. White Christmas - Irving Berlin – S1,S2,A1,A2
 3. Varpunen Jouluaamuna - S,A,T,B
 4. Walking In The Air – není sbor
 5. Jouluyö, Juhlayö (Stilie Nacht) -  S1,S2,A
 6. Panis Angelicus – S,A1,A2,T,B
 7. En Etsi Valtaa, Loistoa (Giv mig ej glans) – S1,S2,A
 8. Come, O Come, Emmanuel – S,A1,A2
 9. Together  S1,S2,A,T1,T2,B1,B2
 10. We Three Kings – S,A1,A2
 11. Deck The Halls - S
 12. Pie Jesu – S,A,T,B
 13. Amazing Grace – S1,S2,A
 14. Tannenbaum – není sbor
 15. Have Yourself A Merry Little Christmas – není sbor
 16. God Rest Ye – S1,S2,A
 17. Feliz Navidad – S,A1,A2
 18. What Child Is This – S,A1,A2,T,B
 19. We Wish You A Merry Christmas – S1,S2,A1,A2

11. 12. 2018   Koncert - Flora Olomouc

Všechny časy se mohou aktuálně měnit!

12:30 konec vyučování
12:40 oběd
13:00 odjezd autobusem do Olomouce
14:30 - 18:00 akustická zkouška
20:00 - 22:00 koncert
22:00 odjezd autobusu na Velehrad
23:30 příjezd na Velehrad

bílo-černé oblečení, sborová šála, noty, mobil, nabíječku, sluchátko, tužku, učení, pití, velkou svačinu (odhlásit večeři na SGV)

 1. Oh holy Night - S,A,T,B + S1, S2, A
 2. White Christmas - Irving Berlin – S1,S2,A1,A2
 3. Varpunen Jouluaamuna - S,A,T,B
 4. Walking In The Air – není sbor
 5. Jouluyö, Juhlayö (Stilie Nacht) -  S1,S2,A
 6. Panis Angelicus – S,A1,A2,T,B
 7. En Etsi Valtaa, Loistoa (Giv mig ej glans) – S1,S2,A
 8. Come, O Come, Emmanuel – S,A1,A2
 9. Together  S1,S2,A,T1,T2,B1,B2
 10. We Three Kings – S,A1,A2
 11. Deck The Halls - S
 12. Pie Jesu – S,A,T,B
 13. Amazing Grace – S1,S2,A
 14. Tannenbaum – není sbor
 15. Have Yourself A Merry Little Christmas – není sbor
 16. God Rest Ye – S1,S2,A
 17. Feliz Navidad – S,A1,A2
 18. What Child Is This – S,A1,A2,T,B
 19. We Wish You A Merry Christmas – S1,S2,A1,A2

10. 12. 2018   zpěv při předávání ceny KÚ - Zimní sál SGV 16:00

15:00 akustická zkouška
16:00 vystoupení při slavnostním předávání ocenění hejtmanem zlínského kraje
koncertní černo-bílé oblečení + sborová šála

program:
1/ Gordon Young - Alleluia
2/ Nikolai Kedrov - Otče náš
3/ František Macek - Zdrávas Maria
4/ Zulu song – Siyahamba

diriguje: Jakub Macek

soprán: Novotná, Přádková, Rychlíková, Šindlerová
alt: Sikmundová, Pavková
tenor: Erlt, Lužová, Stoláriková, Válková
bas: Lapčík, Jochim, Hejda
+ komorní sbor Jakuba Macka

 

10. 12. 2018   zkouška v Olomouci s MFO a Tarjou 13:00-20:00

Všechny časy se mohou aktuálně měnit!

11:00 konec vyučování
11:10 oběd
11:30 odjezd autobusem do Olomouce
13:00 - 20:00 zkouška v MFO
20:00 odjezd autobusu na Velehrad
21:30 příjezd na Velehrad

Noty, mobil, nabíječku, sluchátko, tužku, učení, pití, velkou svačinu (odhlásit večeři na SGV)
 

12. 11. 2018   Koncertní turné - Praha

12. - 14. 11. 2018

pondělí
sraz v 7:25 na nádraží ve SM (odjezd vlaku 7:44 - Praha 11:04)
přesun MHD k Pražskému Hradu
11:50 sraz na II. nádvoří PH
11:55 střídání stráže na pražském hradě
12:15 sraz na 2. nádvoří u studny + odbavení v tiskovém centru
12:30 prohlídka Hradu 2. patro
13:30 prohlídka Hradu 1. patro
přesun MHD k Muzeu
? prohlídka Národního Muzea (focení + zpěv ve sborovém oblečení)
16:30 mše svatá a koncert u sv. Ludmily
přesun MHD k Loretě - ubytování
? večerní Praha
úterý
9:30 Břevnovský klášter
18:00 zpěv při mši sv. + koncert (katedrála sv. Víta za účasti otce kardinála)
středa
9:00 - 10:00  návštěva parlamentu ČR (jednání poslanecké sněmovny)
odjezd z Prahy 12:58 - SM 16:18, ukončení akce bude ve SM v 16:20
ubytování: http://kapucinat.kapucini.cz/subdom/kapucinat/index.php/cz/

Zakoupené místenky vlaku:
SM - Praha 12. 11. vůz 368 - sedadla: 24, 26, 31-38, 41, 43-47, 52, 54-58, 61-68, 71-78, 81-88, 91, 93, 95, 97
Praha-SM 14. 11. vůz 369 - sedadla: 21-28, 31-33, 35, 36, 38, 41, 43-47, 52, 54-58, 61-68, 71-78, 81-88

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Gordon Young - Alleluia
William Byrd - Ave verum
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song – Siyahamba

Mnogaja ljeta
František Macek – Velehradské ordinarium
P. Eben - ordinárium

Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení na vystoupení + sborová šála, OP - podmínka vstupu na PH, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, hygienické potřeby, ručník, pyjamo, nabíječku na mobil....

Jídlo budeme řešit společným nákupem snídaně a večeře + teplý čaj v kuchyňce kláštera

Spacák není nutný - všichni budou mít povlečenou postel

soprán:
Běhávková Alžběta 2.A S1
Berková Anežka 1.A S2
Červínková Klára 1.A S1
Hnilicová Ester 1.A S2
Kolářová Barbora 4.A S2
Kučerová Leona 2.B S1
Lesovská Viktorie 4.B
Piknová Kateřina 1.A S2
Přidalová Josefína 2.B S1
Šindlerová Johanka 2.B S2
Šišperová Magdalena 2.B S2
Zahrádková Barbora 2.B S2
alt:
Ambrozková Veronika 2.A A2
Ammerová tereza 2.A A1
Číhalová Kristýna 2.B A2
Dejmková Tereza 3.B
Flekačová Viktorie 1.A A1
Janíková Anežka 1.B A2
Jurásková Dominika 1.A A2
Mahdalová Kateřina 4.B A1
Mahdalová Tereza 1.A A2
Pavková Ludmila 2.B
Tužilová Kateřina 2.B A2
tenor:
Ertl Vojtěch 4.A T2
Jankových Ráchel 4.B T1
Klasová Kateřina 2.A T1
Klečka Václav 2.A T2
Marková Dominika 2.B T1
Pešlová Anna 2.B T1
Stoláriková Anna 2.A T1
Uřičářová Lucie 2.A T1
Válková Adéla 4.A T1
Všetulová Blanka 2.A T1
bas:
Bruštík Daniel 1.B
Gřes kristián 2.A B2
Hejda Štěpán 3.B B2
Hruška František 4.A B2
Ilík František 1.B B2
Kolář Vojtěch 2.A B1
Lapčík Václav 2.B B1
Macek Josef 3.A B2
Menšík Ladislav 2.A B1
Nesrsta František 2.B B2
Tomeček Vojtěch 2.A B2
Valovič Viktor 2.A B2
Vašek Robert 1.B B1
Žižlavský Pavel 1.A B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 10. 2018   Zpěv italům

9:35 - 9:45 v zimním sále SGV

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
Zulu song – Siyahamba

9. 10. 2018   Zpěv při zahájení konference Paliativní a hospicová péče na SGV v 9:30

za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a pěti univerzit ze Zlína, Ružomberku, Trnavy, Krakowa a Rennwegu

program:

1/ Traditional - Ipharadisi
2/ František Macek - Zdrávas Maria
3/ James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
4/ William Byrd -  Ave verum corpus
5/ Zulu song - Siyahamba

oblečení: oblečení: černo-bílé + sborová šála

5. 10. 2018   Zpěv při svátosti Biřmování

oblečení: černo-bílé + sborová šála

10:00 sraz v basilice
11:00 mše sv.
vstup - schola
ordinárium: Velehradské (i Sláva)
žalm: - varhaník
k evangeliu: schola
při udělování svátosti: 422 varhany + lid
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus, James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
Te deum 982 varhany + lid (Mnogaja ljeta?)
na závěr: Jay Althouse/Michael Muller - A festive Gloria + varhany pleno

5. 9. 2018   1. zkouška školního roku 2018/2019

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

3. 9. 2018   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška
10:00 zpěv

program:
vstup - 421
ordinárium - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: ze dne
k evangeliu  - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
k obětování - František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání - William Byrd - Ave verum, James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr - James E. Moore - Spirit of God

1. 9. 2018   Zpěv při mši sv. v katedrále 10:30

Zpěv slavnostní mše svaté v katedrále svatého Václava v Olomouci

7:00 odjezd autobusu z Velehradu přes Staré Město (u nového kostela) do Olomouce
7:05 SM, 7:10 UH u policie
8:30 - 10:00 zkouška na místě
10:30 mše svatá

oblečení: sborové s šály

program:

1   vstup: Intráda - Svatohubertská mše
2   vstup: Ejhle, oltář  - 2 sloky
3   Pane, smiluj se -  Missa brevis
4   Sláva -  Missa brevis
5   Žalm -  Pán je můj pastý - Svatohubertská mše
6   k evangeliu: Ejhle oltář
7   po evangeliu: Aleluja - Svatohubertská mše
8   přímluvy: odpověď - Hospodi, pomiluj
9   k obětování: Svatohostýnské Zdrávas
10 Svatý: Missa brevis
11 Beránku Boží: Missa brevis
12 zpěv k sv. přijímání:  a   Ejhle, oltář
                                       b   Boží Beránku
                                       c   Ježíši, Králi
                                       d  Nejvyšší a mocný
13 k blahopřání: Mnogaja ljeta 
14 závěr                              a  Svatý Václave
                                            b  Intráda Svatohubertská
                                            c  Chválu vzdejme
                                            d  Intráda glagolskaja

18. 8. 2018   4. Deutsch-Tschechischen Jugendchorwoche 18.-26.8.2018 Kláštěr Teplá

Kontakt na vedoucého akce: Mgr. Filip Macek - tel.: 608 619 602

Na facebooku sboru SGV je vložen předpokládaný týdenní program.

Poslední verze seznamu s koupeným lístkem na vlak do Teplé:
Běhávková, Filáková, Kučerová, Macková, Číhalová, Filáková, Minaříková, Ertl, Klečka, Marková, Lapčíková, Uřičářová, Válková, Lapčík, Macek - jede sám, Menšík - jede sám, Nesrsta, Valovič
Cesta tam:
18.8. sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě nejpozději v 9:45 (odjezd vlaku je v 10:05)
jídlo na celý den sebou!
Cesta zpět:
26.8. odjezd z Teplé v 9:53 a příjezd do SM v 17:48
Není potřeba spacák ani karimatka!!!
Hudební tělesa, která se účastní projektu:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad - výběr
schóla mládeže z Bad Mergentheimu - výběr
Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení na vystoupení (sborová šála není potřeba!), OP, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, plavky, psací potřeby, hygienické potřeby, krém proti intenzivnímu slunečnímu záření, osušku, sportovní oblečení, papuče.....
Obchod je ve vesnici vzdálené asi 2 km

Noty sebou!
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Nikolai Kedrov - Otče náš
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
František Macek - Zdrávas Maria
Mite Balduzzi - Credo
Christopher Tin - Baba Yetu

 

Pozvánka na

4. německo-český týden sborů mládeže v klášteře Teplá

 Uprostřed kopcovité krajiny západních Čech, 14 km od světově známého lázeňského města Mariánské Lázně, se nachází  klášter premonstrátů Teplá. „Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historii osídlení a církve v srdci Evropy, v západočeském trojúhelníku. Jedná se o celoevropsky významný klášter, kde se spojuje historie umění a kultury, vzdělávání a věda, zdravotní a pastorační péče.Této historii hrozil konec zvláště v období 2. světové války. Vyhoštění, vyvlastnění a cizí užívání celého klášterního prostoru jako kasáren československé armády dokazují až doposud zlé následky. Avšak Teplá se stále znovu a znovu zvedá ze stavu bezmocí a zpustošení. Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal v klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Nyní chceme již počtvrté (2008, 2010, 2015) uspořádat německo- české setkání mládežnických sborů. Pozvání jsou mladí lidé (nejnižší věk 14 let). Partnerem sborového projektu je vedle premostrátského(řád) kláštera, jakožto místa konání, také Sdružení přátel des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.. Jako pořadatelé a organizátoři jsou:
1/ Stojanovo gymnázium Velehrad (v Brně), církevní gymnázium Metropolitní diecéze Olomouc(Morava) s paní Evou Ertlovou a panem Filipem Mackem.
2/ Dětský(mládežnický) sbor katolické obce Sv. Jana v Bad Mergentheim s jejich vedoucím a ředitelem Michaelem Müllerem. Pan Macek a pan Müller jsou sbormistři (hudební vedoucí) těchto mládežnických sborů. Hledají atraktivní a různorodou sborovou literaturu, pocházející z oblasti populární hudby, která spojuje mladé lidi ze všech zemí, ať už se jedná o oblast klasické hudby nebo folklóru. Určují denní program a vedou sborové zkoušky. V pátečním odpoledni, 24. srpna 2018, se uskuteční sborový koncert v kolonádách Mariánských Lázní. (S sebou si vezměte černobílé koncertní oblečení). Koncert v sobotu, 25. srpna, je stále v plánování. V neděli ráno, 26. srpna 2018, proběhne bohoslužba v chrámu, kterou doprovodí pěvecké sbory. Kromě hudebních zkoušek vám toto místo nabízí také dostačující čas na rekreační aktivity v krásných lesích nebo při jezeře. Během týdne jsou naplánovány celodenní výlety nebo polodenní výlety do okolí a projížďky na kanoích. Západočeský lázeňský trojúhelník nabízí dostatek atraktivních destinací(cílů)! Proto doporučujeme přivést si i sportovní oblečení, plavky a tak dále. Náklady na ubytování, stravu a výlety jsou hrazeny spolkem a štědrými partnery. Doporučujeme si vzít i menší kapesné pro osobní potřeby (např. na nápoje atd.). V Hotelu Klášter Teplá bude možnost proměnit €. Vzhledem k tomu, že je možné pouze celkem 40 účastníků celkově, tj. 20 na národnost, doporučujeme, abyste se brzy zaregistrovali (viz adresy apod.). Po registraci následuje písemné potvrzení o registraci. Podrobnější informace budou kdispozici před letními prázdninami.

Rodiče můžou přijet na soustředění za stejných podmínek, pokud by se podíleli na organizování volného času mladých.

Informace o příjezdu, celotýdenním programu, výběru akcí atd. budou zaslány včas přihlášeným účastníkům. Těšíme se na společný týden mládežnického sboru!

Hudební vedoucí týdnního sborového víkendu:
Filip Macek a Eva Ertlova, Stojanovo gymnazium, Velehrad u Brna
Michael Müller, Bad Mergentheim a pro organizaci: Andrea Schmid, 1. předsedkyně

 

5. 7. 2018   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 8:00 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně
7:30 - stěhování (všichni kluci) varhany, zvony, klávesy, pulty, židle....
8:00 - zkouška na tribuně

 

 

1.    Velehradská intráda: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                   2:45

  2.    Předehra písně -  varhany                                                              0:15

  3.    Píseň 829 – 2 sloky – sóla, sbor, orchestr         , lid                               2:50

  4.    Varhany – preludium dle času

  5.    Pane, smiluj se–Fr. Macek: Mše B-dur–sóla, sbor, orchestr, lid  0:50

  6.    Sláva: Mše B-dur – sóla, sbor, orchestr, lid                                  2:50

  7.    Žalm 116: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr, lid                                      2:15

  8.    Po 2. čtení: Aleluja (Mše B-dur) - sóla, sbor, orchestr, lid           2:00

9.     Po evangeliu – Aleluja Fr. Macek (Mše B-dur)–

        sóla, sbor, orchestr, lid                                                                   0:50    

10.   4x Věřím + 4x Amen - odpověď: Mše B-dur – sóla, sbor, orchestr, lid         

11.  Přímluvy –zpívané: Hospodi, pomiluj-sóla, sbor, orchestr, lid 1x         0:20

12.   Fr.Macek: Zdrávas Maria – sóla, sbor, orchestr                            2:50

13.   Svatý: Mše B-dur - sóla, sbor, orchestr, lid                                    1:30 

14.   Amen před modlitbou Otče náš - sóla, sbor, orchestr, lid              0:20

15.   Neboť tvé je království – Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid    0:20

16.   Beránku Boží, Mše B-dur - sóla, sbor, orchestr, lid                     1:40

17.   Sv. přijímání  a) Fr.Macek – Pane, Ty víš všechno –

                                  sóla, sbor,orchestr - (s VI-DE)                             2:50                                  

                 b) Píseň 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                   2:50

                 c) Mše B-dur, Nejvyšší a mocný dobrý Pane                      1:40

                 d) Píseň 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                   2:50 

18.   Požehnání ostatky sv. Cyrila

19.   Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

20.   Předehra a píseň 828 – 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid             1:55

21.   Předání cen

22.   Pozdravné projevy

23.   Velehradská intráda – orchestr                                                      2:25

24.   Otče náš, vyslyš nás…  sbor, orchestr, lid

25.  Varhanní dohra

4. 7. 2018   Koncert lidí dobré vůle

8:00 -10:45 zkouška v učebně 1
do 9:30 stavba sborových židlí na pódium (60 ks)
11:00-12:00 zvuková zkouška na tribuně - Peděkování, Sanctus
12:20-12:40 zvuková zkouška na tribuně - Beránek
13:00 oběd z vlastních zásob
13:00-14:00 zkouška v učebně 1 (dle potřeby)
14:00-16:00 kamerové zkoušky ČT
16:00-18:30 generální zkouška
17:30-17:45 zpěv 2x píseň ve sklepení školy - výstava Cesta dvou bratří (ve sborovém!)
18:05 - sál kard. Špidlíka "1918-2018 Katolická církev a republika" - zpěv 2x píseň (ve sborovém!)
18:30 - večeře (ve školní jídelně)
18:55 - zpěv sboru Svatopluk v basilice (Modlitba za vlast)
19:30 - začátek koncertu
20:03 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

3. 7. 2018   Mimořádná zkouška v U1

9.00 - 13:00

1/ program 4. 7. (Poděkování, Sanctus, Ubohý beránek)

2/ program 5. 7. (Velehradská intráda, Ejhle oltář, Mše B-dur, Jděte do celého světa, Aleluja, Hospodi pomiluj, Svatohostýnské zdrávas, Amen, Neboť tvé je království, Pane, ty víš, Nejvyšší a mocný, Bože cos ráčil, Otče nás)

29. 6. 2018   Závěrečná mše sv.

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

vstup - arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž (schola?)
ordinárium - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
k evangeliu - J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Věřím - P. Olejník
k obětování - František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání - William Byrd - Ave verum, James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr - Papežská hymna + varhany

28. 6. 2018   Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

27. 6. 2018   Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

25. 6. 2018   Zkouška se sborem Svatopluk

16:00 - 17:50 jen pěvecký sbor SGV
18:00 - 20:30 SGV + sbor Svatopluk
program: Velehradská pouť

21. 6. 2018   Koncert pro obec v Zimním sále 9:40-9:50

9:35 sraz všech v Zimním sále
9:40 - 9:50 koncert pro obec (významní hosté)

oblečení: slušný civil

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
William Dawson - Give Me Jesus
Nikolai Kedrov - Otče náš
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee

17. 6. 2018   Zpěv na sv. Antonínku

9:25 sraz na místě
9:30 akustická zkouška mimo venkovní oltář, kde je od 9:00 mše sv.
10:30 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína - venkovní atrium

vstup: dechovka fanfára + sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže + sloka písně 829
František Macek – Velehradské ordinarium (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku)
žalm z neděle: Dobré je chválit Hospodina
k evangeliu: dechovka píseň 829
Věřím - P. Josef Olejník
odpověď k přímluvám: Kyrie
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus, James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
závěr: dechovka: Na Blatnické hoře

oběd zajištěn (upřesnit počet!)

14:00 zpěv při adoraci v kostele
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
Gordon Young – Aleluja
William Dawson - Give Me Jesus
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James E. Moore - Spirit of God

 

1. 6. 2018   natáčení CD ve studiu - potvrzen termín!!!

Po celou dobu (pátek, sobota) nezajišťuji stravu - nezapomeňte si vzít jídlo a pití do studia!!!
Ze soboty na neděli bude DM uzamčen!
Z pátka na sobotu mohou přespat i neubytovaní na DM - podmínka vlastní spacák!

pátek 1. 6. 2018
zkouška na SGV v U1 14:00-18:00

sobota 2. 6. 2018
8:00 odjezd autobusem do studia v Dolních Bojanovicích
9:00-21:00 natáčení CD
21:30 odjezd autobusem do SM, UH, Velehrad

program:
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
František Macek - Zdrávas Maria
William Byrd - Ave verum
František Macek - Můj kříži
Mite Balduzzi - Credo
Antonín Tučapský - Sanctus
Jake Runestad - Nyon Nyon
František Macek - Fatimské Ave
Gaudeamus igitur
Kde domov můj
Christopher Tin - Baba Yetu
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee

 

 

 

31. 5. 2018   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:00 akustická zk. v basilice (bílo-černé oblečení + sborová šála)
15:30 Slavnostní vyřazení při mši sv. (slavnost Těla a krve Páně)
program:
vstup: Duchem svatým - schola
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku)
k evangeliu: sekvence 717B + Gordon Young – Aleluja
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus,  James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor
předávání vysvědčení:  po skončení mše

 • ředitel – organizační pokyny + krátký projev
 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A, projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání maturitního vysvědčení a pochval 4.A + 4.B - Zde jsem schola
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé

Pleno na varhany!!
Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!

arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Traditional - Ipharadisi

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Jake Runestad - Nyon Nyon

30. 5. 2018   Pravidelná zkouška od 13:45 v U1

program:
1/ slavnostní vyřazení (na druhý den)
2/ program CD
3/ Sv. Antonínek
4/ pouť 5. 7.

23. 5. 2018   Dnes není zkouška!

Z důvodu maturity, POR a ředitelského volna není dnes pravidelná zkouška sboru.

20. 5. 2018   Carmina Burana na Masarykově náměstí UH

17:00-19:30 zkouška na místě (Masarykovo náměstí)
20:35 sraz všech účinkujících
20:45 zahájení (znělka města UH + pozdravy představitelů)
21:00 koncert
22:00 ukončení a odjezd zpět
oblečení: celé černé + sborová šála - škola nezajišťuje dopravu - začátek a ukončení akce je na jevišti v 17:00 a na konci koncertu!
- v předsálí Reduty bude připraveno
- 100x káva
- horká voda - čaj
- minerální voda - barel

umělec

kontakt

šatna

Czech Virtuosi, Brno

Miloš Vávra

Velký sál - Reduta

PS Svatopluk, UH

Filip Macek

zkušebna

PS Antonína Tučapského, Vyškov

Světlana Petrová

Komorní sál - Reduta

PS Stojanova gymnázia, Velehrad

Filip Macek

Městský salonek

dirigent

Filip Macek

Herecké šatny

Sólista - soprán

Ivana Zámečníková

Herecké šatny

Sólista - tenor

Michal Pavel Vojta

Herecké šatny

Sólista - bas

Jakub Tolaš

Herecké šatny

Mluvené slovo

Igor Stránský

Herecké šatny

Memento mori

Pavel Jurčeka

Komorní sál - Reduta

19. 5. 2018   Carmina Burana - Vyškov

17:00-19:30 zkouška na místě (Masarykovo náměstí - Vyškov)
20:35 sraz všech účinkujících
21:00 koncert
22:00 ukončení a odjezd zpět
oblečení: celé černé + sborová šála - škola nezajišťuje dopravu - začátek a ukončení akce je na jevišti v 17:00 a na konci koncertu!
 

1. 2. 2018   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.

vstup: schola - Hospodin je můj pastýř
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku) - sbor
k evangeliu: Gordon Young – Aleluja
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus, James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr: - schola - Túžim rasť

7. 1. 2018   Vánoční děkování 18:00

Koncert ve Slovanském sále SGV od 18:00 ve sborovém oblečení

sraz v 17:00

program:

1/ sv. Jan Chrysostomos  - Svjatýj Bóže       

2/ William Byrd -  Ave verum corpus

3/ Gordon Young – Aleluja

4/ František Macek - Zdrávas Maria

5/ William Dawson - Give Me Jesus

21. 12. 2017   Adventní koncert - Uherský Ostroh - přeloženo!!!

Koncert přeložen na rok 2018!!!

12. 12. 2017   zkoušky a koncerty s Tarjou Turunen + MFO

Úterý 12. 12. Praha - Kongresové centrum

9:30 odjezd z Velehradu
zkouška 15:00 - 17:30
20:00 Koncert

Nocleh: http://kapucinat.kapucini.cz/subdom/kapucinat/index.php/cz/

spacáky a 15 karimatek sebou!!!


Návrat ve středu večer

11. 12. 2017   zkoušky a koncerty s Tarjou Turunen + MFO

Pondělí 11. 12. Olomouc
14:00 odjezd z Velehradu
16:00 zkouška na Arcibiskupství
18:00 Koncert na Arcibiskupství
20:00 Koncert (pavilon Flora A)
23:30 návrat na Velehrad

10. 12. 2017   zkoušky a koncerty s Tarjou Turunen + MFO

Neděle 10. 12. Olomouc (pavilon Flora A)
13:00 odjezd z Velehradu
15:00 - 17:30 zkouška
20:00 Koncert
23:30 návrat na Velehrad

9. 12. 2017   zkoušky a koncerty s Tarjou Turunen - Moravská filharmonie Olomouc

Sebou: noty ve složce (ještě obdržíte jedny nové), mobil se sluchátkem a tužku. Ze soboty na neděli není možné spát na DM. V neděli večer již ano! Pokud neseženete nocleh - dejte prosím dopředu vědět!

Sobota 9. 12. Olomouc (pavilón Flóra A)
11:00 odjezd z Velehradu
13:00 - 16:00 - zkouška
17:00 - 20:00 - zkouška
21:30 návrat na Velehrad

Program:

 1. Oh holy Night - S,A,T,B + S1, S2, A
 2. White Christmas - Irving Berlin – S1,S2,A1,A2
 3. Varpunen Jouluaamuna - S,A,T,B
 4. Walking In The Air – není sbor
 5. Jouluyö, Juhlayö (Stilie Nacht) -  S1,S2,A
 6. Panis Angelicus – S,A1,A2,T,B
 7. En Etsi Valtaa, Loistoa (Giv mig ej glans) – S1,S2,A
 8. Come, O Come, Emmanuel – S,A1,A2
 9. Together  S1,S2,A,T1,T2,B1,B2
 10. We Three Kings – S,A1,A2
 11. Deck The Halls - S
 12. Pie Jesu – S,A,T,B
 13. Amazing Grace – S1,S2,A
 14. Tannenbaum – není sbor
 15. Have Yourself A Merry Little Christmas – není sbor
 16. God Rest Ye – S1,S2,A
 17. Feliz Navidad – S,A1,A2
 18. What Child Is This – S,A1,A2,T,B
 19. We Wish You A Merry Christmas – S1,S2,A1,A2

8. 12. 2017   Mimořádní zkouška

Zítra mimořádná zkouška (seznam Tarja) v Zimním sále od 11:40 pro soprán a alt a od 12:30 také pro tenor a bas!!!
Chci skončit do 13:55.
Sebou: noty ve složce (ještě obdržíte jedny nové), mobil se sluchátkem a tužku. Ze soboty na neděli není možné spát na DM. V neděli večer již ano! Pokud neseženete nocleh - dejte prosím dopředu vědět!

Sobota 9. 12. Olomouc (pavilón Flóra A)
11:00 odjezd z Velehradu
13:00 - 16:00 - zkouška
17:00 - 20:00 - zkouška
21:30 návrat na Velehrad

Neděle 10. 12. Olomouc (pavilon Flora A)
13:00 odjezd z Velehradu
15:00 - 17:30 zkouška
20:00 Koncert
23:30 návrat na Velehrad

Pondělí 11. 12. Olomouc
14:00 odjezd z Velehradu
16:00 zkouška na Arcibiskupství
18:00 Koncert na Arcibiskupství
20:00 Koncert (pavilon Flora A)
23:30 návrat na Velehrad

Úterý 12. 12. Praha - Kongresové centrum
10:00 odjezd z Velehradu
zkouška 15:00 - 17:30
20:00 Koncert
Návrat ve středu večer

soprán 1
Lesovská Viktorie 3.B
Kučerová Leona 1.B
Orságová Anežka 3.B
Přádková Sholastika 3.B
Přidalová Josefína 1.B
Rychlíková Kateřina 2.B
Slivová Markéta 3.B
Šáchová Ester 1.B
soprán 2
Filáková Monika 1.A
Běhávková Alžběta 1.A
Kolářová Barbora 3.A
Němečková Alžběta 1.B
Pohanková Lada 1.A
Šišperová Magdaléna 1.B
Vintrová Adéla 3.B
alt 1
Ambrozková Veronika 1.A
Ammerová Tereza 1.A
Lesovská Ellen 1.B
Mahdalová Kateřina 3.B
Minaříková Veronika 1.A
Sikmundová Pavla 2.B
Zicháčková Natálie 1.B
alt 2
Burešová Adéla 1.A
Číhalová Kristýna 1.B
Dejmková Tereza 2.B
Filáková Kristýna 4.A
Flekačová Sofie 1.A
Fojtová Alžběta 4.A
Chudíková Eliška 2.A
Kapounková Beáta 4.A
Krchňavá Marcela 2.A
Machová Ester 1.A
Pavková Ludmila 1.B
Tužilová Kateřina 1.B
tenor 1
Hofrová Klára 2.A
Holá Kamila 1.A
Jankových Ráchel 3.B
Klasová Kateřina 1.A
Lužová Štěpánka 2.A
Pešlová Anna 1.B
Stoláriková Anna 1.A
Uřičářová Lucie 1.A
Válková Adéla 3.A
Vintrová Aneta 2.A T
Vojáčková Eliška 4.A
Všetulová Blanka 1.A
tenor 2
Flekač Marian 4.A
Ertl Vojtěch 3.A
Klečka Václav 1.A
bas 1
Jochim Václav 3.B
Kolář Vojtěch 1.B
Lapčík Václav 1.B
Menšík Ladislav 1.A
Valovič Viktor 1.A
bas2
Beníček Daniel 4.B
Hruška František 3.A
Macek Josef 2.A
Nesrsta František 1.B
Zalubil Stanislav 4.B

7. 12. 2017   Koncert přeložen !!!

Koncert přeložen na termín ? - v jednání

6. 12. 2017   Pravidelná zkouška od 13:45 v U1

Pouze, Ti co zpívají koncerty s Tarjou (poslední zkouška!!!)

1. 12. 2017   Mezinárodní soutěž v Římě

PROGRAM FESTIVALU CHORUS INSIDE ADVENT – SGV

30. 11. – 5. 12. 2017

 

    30. 11. Čtvrtek

14:05 ukončeno vyučování

14:10-15:00 zkouška sboru v U1 + info

15:30 přistavení autobusu k morovému sloupu na Velehradě

16:00 odjezd směr Řím (bezpečnostní zastávky po 4 hodinách)

12. pátek

9:00 příjezd na parkoviště na okraji Říma a odjezd MHD do hotelu (zakoupit 1,5 Eura MHD - 100 minut)

Adresa hotelu:

Adresa hotelu Dina http://www.hoteldina.it/
Via Principe Amedeo 62
tel: 06 474 0694

http://www.hoteldina.it/ukmonumenti.htm

prohlídka Říma (S. Maria Maggiore, Lateránská bazilika, Piazza Navona, Španělské schody a fontána di Trevi….)

zkouška sboru v hotelu

možnost dokoupení večeře za 10 Euro

Menu v restauracích vypadá takto: první chod – různé druhy těstovin (bolognese,matriciana,lasagna atd.), druhý chod – různé druhy masa, popř. drůbež s brambory jako přílohou (zapečené brambory, hranolky apod.) + salát + dezert nebo ovoce + voda + chléb. (domluva počet večeří na sobotu)

12. sobota

Snídaně

9:50-13:00 pěší exkurze organizátora po městě s průvodcem: Křesťanský Řím (sraz u Kolosea)

14:00-16:00 zahajovací program festivalu Chorus Inside Advent v Panteonu (teplý civil + sborová šála)

sborová zkouška v hotelu

možnost dokoupení večeře za 10 Euro

12. neděle

Snídaně

Mše sv.: 7:00, 8:00, 10:00

12:30-14:00 akustická zkouška sborů

18:00 mezinárodní soutěž v kostele Santa Caterina dei Funari Via dei Funari, 00186 Roma RM

18:30 naše vystopení - ve sborovém černo-bílém oblečení + sborová šála (zajištěná místnost na převlečení)

19:30 – 21:00 ceremoniál předání ocenění a galakoncert vítězů (sborové oblečení)

21:30 možnost dokoupení večeře za 10 Euro

12. pondělí

Snídaně

Odvoz věcí MHD do autobusu a zpět do centra Říma (autobus se nesmí před cestou pohnout)

9:00-11:00 návštěva Vatikánu (basilika sv. Petra + kopule?)

18:00 odjezd domů

12. úterý

11:00 předpokládaný příjezd na Velehrad

(nástup do školy od středy 6. 12.)

program:

1/ sv. Jan Chrysostomos  - Svjatýj Bóže       

2/ William Byrd -  Ave verum corpus

3/ Gordon Young – Aleluja

4/ František Macek - Zdrávas Maria

5/ William Dawson - Give Me Jesus

společné písně:

6/ Ave verum corpus - Mozart

7/ Inno Chorus Inside – Wesley

 

Sebou:

noty, černo-bílé oblečení + vhodná obuv + sborová červená šála, hygienické potřeby, telefonní poplatky jsou stejné jako v ČR – nutné aktivovat roaming, nabíječku na telefon, cestovní doklad (pas, nebo OP), kartičku pojišťovny, léky, papuče, jídlo a pití na cestu + jídlo přes den, 0,5 euro mince na toalety, drobné na případnou MHD po Římě, malý batůžek do města, teplé oblečení...

 

Kalkulace:

Ubytování + snídaně celkem 8060 Euro

Autobus – financuje podporovatel SGV (cca 100.000 Kč)

MHD (1,5 Euro jedna jízda, nebo 6 Euro denní lístek) – každý sám

Pojištění udělám se slevou hromadně z vybrané částky – cca 10 Kč/den

Domluva ohledně večeře – 10Euro/večeře

Vstupy: (kopule cca 6 Eura)

 

Nezapomenout!

Sborové oblečení, noty soutěže+Tarja, (pas, nebo občanku) kartičku pojišťovny, funkční mobil, léky, euro mince, odhlásit stravu na SGV

 

Soupeři v naší kategorii:-)

17:45 Parpignol Junior - Roma - Italia

18:00 Ulybka - Mosca - Russia

18:15 Societa Artistico Culturale - Pola - Croazia

18:30 Stojan Grammar School choir - Velehrad - Rep. Ceca

18:45 Voci di Pianura - Cerea - Italia

19:00 Jakarta Youth Choir - Jakarta - Indonesia

 

 

Mše sv. – Santa Maggiore (250 m od hotelu)

Všední den: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00

neděle: 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 18:00

 

 

 

15. 11. 2017   Zkouška od 13:45 v U1

Zkoušku povede Jakub Macek

13. 11. 2017   CM - Řím

13. 11. - pondělí

17:30 před služebním vchodem naložení osobních věcí, nástrojů, krojů

18:00 odjezd do Říma přes Břeclav, Wien, Graz, Udine, Padova, Bologna, Firenze

14. 11. - úterý

08:00 příjezd do Říma: Centro Velehrad, Via delle Formaci 200, 00165 Roma, tel.: +420 577 440 070, +39 06 636 256

Dopoledne: ubytování, prohlídka Říma

Odpoledne: prohlídka Říma

18:00 koncert v Centro Alleti (i s večeří)

15. 11. – středa

7:30 snídaně

9:00 – 11:30 hod. účast na generální audienci u Jeho Svatosti papeže Františka (prima fila pro vedoucí delegace – paní I. místopředsedkyně Senátu PČR paní senátorka Miluše Horská, náměstek ministra zahraničních věcí ČR Václav Kolaja, paní primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, primátor Olomouce Antonín Staněk). – pro CM kroj

17.00 – 17.40 hod pietní akt položení květin na hrob arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana a položení květin k soše svaté Anežky České v bazilice svatého Petra. Zastavení u oltáře sv. Václava. Prohlídka baziliky

19:00 – 21:00 hod. recepce s kulturním programem v Nepomucenu  ke státnímu svátku 17. listopadu (dává velvyslanec, zve velvyslanec spolu s rektorem papežské koleje Nepomucenum) – zvaní zástupci Svatého stolce, SŘMR, diplomatický sbor, krajané – pro CM kroj

16. 11. – čtvrtek

6:50 snídaně

7:00 odjezd stejnou cestou do ČR

19:00 příjezd na Velehrad

Sebou: noty, nástroj, kroj, deku a polštář do auta, hygienické potřeby, ručník bude v hotelu, wifi je v hotelu, telefonní poplatky jsou stejné jako v ČR, nabíječku na telefon, cestovní doklad (pas, nebo OP), kartičku pojišťovny, léky, papuče, funkční telefon, jídlo a pití na cestu, 0,5 euro mince na toalety, drobné na případnou MHD po Římě, potraviny jsou 200 m od ubytování otevřené 24 hodin, kódy na hotel osobně, karty od pokojů a osvětlení budou na místě, hygienické zastávky na cestě budou po cca 3-4 hodiny, malý batůžek do města...

12. 11. 2017   zkouška projektu TARJA

Nedělní zkoušky v U1, pro Ty co se účastní projektu TARJA:

neděle 12., 19., 26. listopadu od 18:00 do 20:00

10. 11. 2017   VII. ročník Festivalu duchovní hudby Velehrad

10. - 12. 11. 2017

program:

1/ sv. Jan Chrysostomos  - Svjatýj Bóže       

2/ William Byrd -  Ave verum corpus

3/ Gordon Young – Aleluja

4/ František Macek - Zdrávas Maria

5/ William Dawson - Give Me Jesus

6/ Baba Yetu

Je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Pátek 10. 11.

14:00 - 17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH

16:00 - 17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů

17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů

18:00 - zahájení v basilice mší sv.

19:20 - porada sbormistrů v ředitelně

19:30 - večeře I (Hradec, Budějovice, Trenčín)

20:00 - večeře II (Miskolec, Velehrad)

20:30- společný program ve Slovanském sále

23:00 - slovo spirituála, noční klid

Uzamčení přepážek (IVT, Ševčíková, Macek) 24:00-06:00

Sobota 11. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli ???

8:00 - snídaně  I (Hradec, Budějovice, Trenčín)

8:30 - snídaně  II (Miskolec, Velehrad)

9:00 - 10:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál

10:00 - 11:00 zkouška sborů s jiným sbormistrem – sbory zůstávají na místě a točí se sbormistři

11:00 - 12:30  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně (SGV, Hradec)
 • prohlídka muzea bible a domu C+M (30x Miskolec)
 • sportovní hry na školní zahradě (nikdo)
 • procházka + skanzen (Trenčín)
 • lapidárium (19x Budějovice)
 • basilika (nikdo)

12:30 oběd I (Hradec, Budějovice, Velehrad)

13:00 oběd II (Miskolec, Trenčín)

13:15-14:45 akustické zkoušky jednotlivých sborů v basilice dle pořadí:

13:15 Pěvecký sbor SGV

13:30 Sqadra risonante - Hradec Králové

13:45 BIGYSBOR - České Budějovice

14:00 Magis Choir and Fényi Chamber Choire  – Fényi Gyula Jesuit Gimnasium

14:15 Piarissimo – Trenčín

14:30 nácvik společné písně pro všechny sbory

15:00 – 17:00 Festivalový program v basilice – všechny sbory přítomné po celou dobu koncertu!

1/ Piarissimo - Trenčín
2/ Magis Choir and Fényi Chamber Choire  – Fényi Gyula Jesuit Gimnasium

3/ BIGYSBOR - České Budějovice

4/ Sqadra risonante – Hradec Králové

5/ Pěvecký sbor SGV

18:00- večeře I

18:30- večeře II

20:00 společný program:

 • slovanský sál: cimbálka
 • zimní sál: diskotéka
 • sklepení školy – čajovna

23:00 – slovo spirituála, noční klid

Uzamčení přepážek (IVT, Ševčíková, Macek) 24:00-06:00

Neděle 12. 11.

7:00 - snídaně + balíček I (Miskolec, Velehrad)

7:30 - snídaně + balíček II (Hradec, Budějovice, Trenčín)

7:45 - odjezd do UH (farní kostel sv. Františka Xaverského) – jen SGV

8:15 - kontrola tříd

8:30 - mše svatá v UH (jen SGV)

8:30 - odjezd svým autobusem Miskolec a ČB

8:30 a 9:00 - odjezd do UH (farní kostel sv. Františka Xaverského) – Trenčín, Hradec

9:20 - usazení na místě

9:30 - 9:55 krátký koncert (všichni)

10:00 - mše svatá, zpěv při mši

11:00 -11:45 krátký koncert jednotlivých sborů (každý cca 10 minut)

13:00 - rozjezd domů

 

25. 10. 2017   Není zkouška

Nebude zkouška z důvodu podzimních prázdnin a školení všech pedagogů od 15:00 v Kostelanech.

25. 10. 2017   velikost festivalového trička !!!

Potřebuji od každého velikost festivalového trička: výběr z M, S, L, XL, XXL.
1. , 2 . a 4. ročníky si "vyzpovídám" 30. a 31. 10. ve výuce.

Kdo nebude ve škole, nebo ho neučím ať mi pošle velikost na email. Kdo tak neučiní do konce října bude bez trička:-)

6. 10. 2017   Zpěv při svátosti Biřmování

10:00 sraz v basilice

11:00 mše sv.

vstup - Korunovaná hvězdami

ordinárium: Velehradské (i Sláva)

žalm: - varhaník

po 2. čtení: Duchu Svatý, příjď

při udělování svátosti: 422 varhany + lid

k obětování: František Macek - Zdrávas Maria

k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus + Vezmi ma

Te deum 982 varhany + lid

na závěr: Oceans

6. 9. 2017   1. zkouška školního roku 2017/2018

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

4. 9. 2017   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška

10:00 zpěv

5. 7. 2017   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 8:00 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně – jídelna SGV

7:15 - 7:45 příprava pódia – všichni pánové (varhany, klávesy, pulty, zvony, židle, tympány)

7:45 - 9:45 zvuková zkouška

9:45 - 10:15 čas na přípravu TV přenosu

10:25-12:10 TV přenos

12:25-12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice

12:45-13:15 oběd na Stojanově

13:30- uzamčení DM

Program liturgické hudby

 

 1. Velehradská intráda: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                          2:45
 2. Předehra písně -  varhany                                                                     0:15
 3. Píseň 829 – 2 sloky – sóla, sbor, orchestr                                             2:50
 4. Varhany – preludium dle času
 5. Pane, smiluj se – Missa brevis: Fr. Macek – sóla, lid, sbor, orchestr   1:20
 6. Sláva: Missa brevis – sóla, lid, sbor, orchestr                                       3:20
 7. Žalm 116: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                                           2:15
 8. Po 2. čtení: Píseň 829 – 1 sloka - sóla, sbor, orchestr                              1:25

9.  Po evangeliu – Aleluja I Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                         0:50

10. Věřím: Petr Eben – sóla, lid, sbor, orchestr                                             3:00   

11. Přímluvy – zpívané, sóla, sbor, orchestr, Hospodi, pomiluj              1x0,15                                

12. Přinášení darů a obětování: Svatohostýnské Zdrávas:

Fr. Macek –    sóla, sbor, orchestr                                                              2:50

13. Svatý: Missa brevis - sóla, lid, sbor, orchestr                                       1:20   

14. Amen před Otče náš - sóla, sbor, orchestr                                            0:20

15. Neboť tvé je království – Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                           0:20

16. Beránku Boží, Missa brevis - sóla, lid, sbor, orchestr                         1:25

17. Sv. přijímání a) Píseň 829, 1 sloka - sóla, sbor, orchestr                     1:25

                                 b) Boží Beránku  - sóla, sbor, orchestr                            3:20 

                            c) Píseň 829, 3 sloky - sóla, sbor, orchestr                     4:15

18. Požehnání ostatky sv. Cyrila

19. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

20. Předehra písně – žestě                                                                                    0:15

21. Píseň 828 – 1 sloka - sóla, sbor, orchestr                                                       1:40

22. Předání cen

23. Pozdravné projevy

24. Velehradská intráda – sóla, sbor, orchestr                                           2:25

25. Varhany (modulace)

26. Hymna SDM Krakov – sóla, sbor, orchestr                                          5:10

27. Varhany - dohra

 

 

 

4. 7. 2017   Koncert lidí dobré vůle

8:00-11:00 zkouška v učebně U1

8:30 stavění židlí na pódium

11:30-11:45 Náš Bůh

11:45-12:15 Máma

12:15-13:00 Svůj kříž neseme
13:00-13:45 oběd z vlastních zásob
13:45-14:00 zkouška a poslední info v učebně 1

14:30  koncert Cyrilka 4x skladba

15:00-17:30 generální zkouška

17:30 vernisáž Cesta dvou bratří zpěv 2x skladeb před 18:00 ve sklepení školy
18:30 večeře (ve školní jídelně)
19:30 - začátek koncertu
20:02 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka (po této hodině nebude nikdo vpuštěn na DM a odjíždí taxikem na vlastní náklady domů!)

    nocleh DM 4.-5.7. večeře 4.7. snídaně 5.7. oběd 5.7.
  soprán:        
1 Běhávková Alžběta A A A N
2 Běhávková Anežka 3.B A A A A
3 Filípková Veronika 2.B II A A A A
4 Gahurová Kateřina 2.B N A N A
5 Kolísková Šárka 2.A II N A N N
6 Krchňavá Magdaléna 3.A A A A A
7 Leskovanová Patricie 3.A A A A A
8 Lesovská Viktorie 2.B A A A A
9 Marečková Teraza A A A A
10 Matoušková Klára A A A A
11 Novotná Magdaléna 1.A N N N A
12 Petříková Barbora 3.A A A A A
13 Přidalová Blanka A A A A
14 Rychlíková Kateřina 1.B vegetarián A A A A
15 Slivová Markéta 2.B A A A A
16 Svobodová Natálie 3.B N N N N
17 Škrášková Klára N A N N
18 Vintrová Adéla 2.B II A A A A
  alt:        
1 Benešová Jitka 1.A N A N N
2 Dejmková Tereza 1.B A A A A
3 Filáková Kristýna 3.A A A A A
4 Filáková Monika  A A A A
5 Fojtová Alžběta 3.A A A A A
6 Frolková Eliana 1.B A A A A
7 Gomelská Klára 2.A N A N N
8 Habartová Eliška 1.B A A A A
9 Haničincová Hana 1.A A A A A
10 Hermanová Doroty A A A A
11 Chudíková Eliška 1.A A A A A
12 Janásová Zuzana 1.B A A A A
13 Kapounková Beáta 3.A N A N N
14 Krchňavá Marcela 1.A N A N N
15 Kuntová Adéla 2.A N A N N
16 Mahdalová Kateřina 2.B A A A A
17 Matyášová Markéta 2.B A A A A
18 Sikmundová Pavla 1.B A A A A
19 Studničková Jitka A A A A
20 Štrajtová Tina 1.B A A A A
21 Trnovcová Katka 1.B A A A A
  tenor:        
1 Flekač Marian 3.A A A A A
2 Jankových Ráchel 2.B A A A A
3 Kocábová Kamila 2.B N A N N
4 Kylarová Adéla 1.B A A A A
5 Lužová Štěpánka 1.A N A N N
6 Pchálek František 1.B A A A A
7 Sedláčková Petra 1.B A A A A
8 Válková Adéla 2.A A A A A
9 Vojáčková Eliška 3.A ? ? ? ?
  bas:        
1 Beníček Daniel 3.B N A N N
2 Blažek Jan A A A N
3 Filípek Ondřej 2.B N A N N
4 Hejda Štěpán 1.B A A A A
5 Hruška František 2.A  A A A A
6 Jochim Václav 2.B A A A A
7 Macek Josef 1.A A A A A
8 Přádka Nikodém 3.A A A A A
9 Škrášek Roman N A N N
10 Vogl Oskar 2.B N A N A

 

30. 6. 2017   Závěrečná mše sv.

9:30 zkouška v basilice

10:00 mše sv.

29. 6. 2017   Koncert - Hluk 20:00

18:15 odjezd autobusem od morového sloupu

18:45 - 19:45 akustická zkouška

20:00 - 21:00 koncert

21:00 - pohoštění

21:30 odjezd z Hluku na Velehrad

oblečení: bílo-černé + sborové šály

 

Program

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže

Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem

Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy

arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž

Jacob Arcadelt - Ave Maria

arr. František Macek - De colores

Jan Nowak - Benedictus Dominus

Nikolai Kedrov - Otče náš

Gordon Young - Aleluja

J. A. Komenský - Soudce všeho světa

Traditional - Ipharadisi

James E. Moore - An Irish Blessing

Erik Lund - Give me that old time religion

arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

James E. Moore - Spirit of God

J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

Zulu song - Siyahamba

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

 

  Seznam SGV Hluk 29. 6.  
  soprán:   
1 Běhávková Anežka 3.B A
2 Filípková Veronika 2.B II A
3 Gahurová Kateřina 2.B  
4 Kolísková Šárka 2.A II A
5 Krchňavá Magdaléna 3.A  
6 Leskovanová Patricie 3.A A
7 Lesovská Viktorie 2.B A
8 Orságová Anežka 2.B II A
9 Pchálková Zdeňka 3.B A
10 Přádková Scholastika 2.B A
11 Rychlíková Kateřina 1.B A
12 Stehlíková Marie 2.A A
13 Strachotová Helena 1.B A
14 Strachotová Karolína 3.A A
15 Studničková Adéla 2.A II A
16 Svobodová Natálie 3.B A
17 Vintrová Adéla 2.B II A
  alt:   
1 Dejmková Tereza 1.B A
2 Fojtová Alžběta 3.A A
3 Frolková Eliana 1.B A
4 Gomelská Klára 2.A A
5 Habartová Eliška 1.B A
6 Haničincová Hana 1.A A
7 Hanzalíková Anna 2.B A
8 Holcmanová Terezie 2.A A
9 Chudíková Eliška 1.A A
10 Kapounková Beáta 3.A A
11 Krchňavá Marcela 1.A A
12 Kuntová Adéla 2.A A
13 Mahdalová Kateřina 2.B A
14 Sikmundová Pavla 1.B A
15 Štrajtová Tina 1.B A
16 Trnovcová Katka 1.B A
17 Vajdíková Eliška 2.A A
  tenor:   
1 Ertl Vojtěch 2.A A
2 Flekač Marian 3.A A
3 Jankových Ráchel 2.B A
4 Kazíková Veronika 3.A A
5 Pchálek František 1.B A
6 Válková Adéla A
7 Vojáčková Eliška 3.A A
  bas:   
1 Beníček Daniel 3.B A
2 Filípek Ondřej 2.B A
3 Hruška František 2.A  A
4 Jochim Václav 2.B A
5 Macek Josef 1.A A
6 Mihal Martin 1.B A
7 Přádka Nikodém 3.A A
8 Vogl Oskar 2.B A
9 Zalubil Stanislav 3.B A

29. 6. 2017   Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

28. 6. 2017   Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

26. 6. 2017   Zkouška se sborem Svatopluk

16:00 - 17:50 jen pěvecký sbor SGV

18:00 - 20:30 SGV + sbor Svatopluk

program: Velehradská pouť

21. 6. 2017   pravidelná zkouška od 13:45

1/ Hluk

2/ basilika 30. 6.

3/ Cyrilka + výstavy na SGV 4. 7.

4/ koncert 4. 7.

5/ pouť 5. 7.

4. 7. večer je v plánu:

Slza - Pouta

Cmorík - Stuj kříž neseme

Hradišťan - Účtování na vesmírných kontech

Rottrová - Lásko voníš dešťem, Máma

17. 6. 2017   Koncert na náměstí UH

Sraz sboristů v sobotu 17.6. je v 18:10 u hlavní tribuny na Masarykově náměstí v UH.
18:25-18:35 akustická zkouška na tribuně
19:15-19:30 zpívání
Černo-bílé oblečení + sborová šála
program:
1/ arr. Gregory Hamilton - Ride On, Jesus Ride
2/ Antonín Tučapský - Sanctus
3/ Mite Balduzzi - Credo
4/ Jake Runestad - Nyon Nyon
seznam:
soprán:
Filípková Veronika 2.B II
Gahurová Kateřina 2.B
Lesovská Viktorie 2.B
Novotná Magdaléna 1.A
Přádková Scholastika 2.B
Rychlíková Kateřina 1.B
Slivová Markéta 2.B
Vintrová Adéla 2.B II
alt:
Fojtová Alžběta 3.A
Chudíková Eliška 1.A
Krchňavá Marcela 1.A
Sikmundová Pavla 1.B
Štrajtová Tina 1.B
Škrášková Renáta 4.A
Trnovcová Katka 1.B
tenor:
Ertl Vojtěch 2.A
Kylarová Adéla 1.B
Lužová Štěpánka 1.A
Sedláčková Petra 1.B
Válková Adéla 2.A
bas:
Filípek Ondřej 2.B
Hejda Štěpán 1.B
Hruška František 2.A
Macek Josef 1.A
Přádka Nikodém 3.A
Zalubil Stanislav 3.B

2. 6. 2017   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:00 akustická zk. v basilice
15:30 Slavnostní vyřazení při mši sv.
17:00 raut v zimním sále
18:00 předpokládaný konec
program:

vstup: schola - Den, co den

Pane, smiluj se + Sláva na výsostech Bohu - Velehradské ordinárium

žalm - Macek

k evangeliu: schola - Chval Ho ó duše má

k obětování: Antonín Tučapský - Sanctus

Svatý + Baránku: Velehradské ordinárium

k přijímaní: - schola - Nikdy nekončící mislost

James E. Moore - An Irish Blessing

 • GAUDEAMUS IGITUR – společný zpěv

  Projev - Mgr. Michal Hegr, ředitel školy

  Projev - Mgr. Eva Ertlová, TU 4. A

  Poděkování absolventů 4. A

  Předání maturitních vysvědčení a pochval 4. A

  Projev - Ing. Miroslava Mahrová Ph.D., TU 4. B 

  Poděkování absolventů 4. B

  Předání maturitních vysvědčení a pochval 4. B

  Závěrečné slovo - P. Radim Kuchař, spirituál

  Společné foto 4. A + 4. B

 • Pleno na varhany!!!

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!

Traditional - Ipharadisi

Erik Lund - Give me that old time religion

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

James E. Moore - Spirit of God

Jake Runestad - Nyon Nyon

26. 5. 2017   Koncert PS SGV - 1. ročník sraz ve SS ve 14:00

V rámci projektu koncert pěveckých sborů:

PS Mayen

PS Svatopluk

PS Viva la musica

PS SGV

17:00 Slovanský sál SGV

program:

Mite Balduzzi - Credo

arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Traditional – Ipharadisi

arr. Gregory Hamilton  - Ride On, Jesus Ride

Zulu song – Siyahamba

6. 4. 2017   Gymnasia cantant - celostátní kolo - Brno 6.-8.4.2017

Poplatek za stravu je 300 Kč - prosím nejpozději do 29.3. !!!

Nezapomeňte: sborové oblečení, festivalové tričko pro pohyb mimo vystoupení, karimatku, spacák, hygienické potřeby, léky, pyžamo!!!!

program:

1/ arr. Gregory Hamilton  - Ride On, Jesus Ride
2/ Antonín Tučapský - Sanctus
3/ Mite Balduzzi - Credo
4/ Antonín Tučapský - V tej naší studni
5/ Jake Runestad - Nyon Nyon


oblečení: bílo-černé + sborová šála!!!

Čtvrtek 6. dubna
12:00 - oběd ve školní jídelně
12:30 - odjezd vlastním autobusem do Brna (z parkoviště u morového sloupu)

14:00 - 15:00 zkouška
14:20 - organizační schůze sbormistrů
15:00 - 17:00 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:00  - večeře
18:20 - odjezd na zahajovací slavnostní koncert Sbory sborům v sále Dělnického domu Židenice, fotogalerie prostor a adresa zde: http://www.delnickydumbrno.cz/
pátek 7. dubna
7:00 -- snídaně

8:00  - akustická zkouška
10:10 - soutěžní vystoupení
11:30 - oběd
13:30 - 15:30 -  účast na přehlídce
16:00 - 17:30 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:00 - večeře
17:50 - odjezd do klubu KS Omega na společný program, nácvik společné skladby, doprovodná hudební vystoupení, více informací o sále KS Omega: http://www.ksomega.cz/

22:15 - odjezd zpět
sobota 8. dubna
7:30 - snídaně
9:10 - odjezd historickými tramvajemi a zvláštními tramvajemi na Náměstí Svobody
9:30 - společný Zpěv pro Brno na Náměstí Svobody
10:00 - 12:00 - slavnostní závěrečný program v Besedním domě + vyhlášení výsledků
12:15 - odjezd vlastním autobusem na Velehrad (UH)

8. 3. 2017   Gymnasia Cantant - Brno regionální kolo

oblečení: bílo-černé + sborová šála!!! (sál má teplotu 22 stupňů)

Předběžný harmonogram:
7:25 - odjezd z parkoviště
8:40 - příjezd do Brna
9:10 - akustická zkouška
10:00 - zahájení přehlídky
12:15 - vystoupení PS SGV
12:45 - ukončení přehlídky
13:30 - 15:00 setkání sbormistrů s porotou
14:00 - odjezd z Brna
15:15 - příjezd na Velehrad

program:

1/ arr. Gregory Hamilton  - Ride On, Jesus Ride
2/ Antonín Tučapský - Sanctus
3/ Filip Macek - Velehradská modlitba
4/ Antonín Tučapský - V tej naší studni
5/ Jake Runestad - Nyon Nyon


Nominace včetně 4 náhradníků!
Soprán 1
Běhávková Anežka 3.B
Leskovanová Patricie 3.A
Marečková Teraza 4.A
Pchálková Zdeňka 3.B
Přádková Scholastika 2.B
Slivová Markéta 2.B
Stehlíková Marie 2.A
Strachotová Helena 1.B
Strachotová Karolína 3.A
Soprán 2
Filípková Veronika 2.B
Kolářová Barbora 2.A
Orságová Anežka 2.B
Studničková Adéla 2.A
Vintrová Adéla 2.B
Alt 1
Fojtová Alžběta 3.A
Holcmanová Terezie 2.A
Koňaříková Simona 2.A
Krchňavá Magdaléna 3.A
Mahdalová Kateřina 2.B
Matoušková Klára 4.B
Alt 2
Frolková Eliana 1.B
Hanzalíková Anna 2.B
Chudíková Eliška 1.A
Kapounková Beáta 3.A
Krchňavá Marcela 1.A
Kuchařová Veronika 2.B
Vajdíková Eliška 2.A
Tenor 1
Jankových Ráchel 2.B
Lovecká Lucie 4.B
Válková Adéla 2.A
Vojáčková Eliška 3.A
Tenor 2
Ertl Vojtěch 2.A
Flekač Marian 3.A
Pchálek František 1.B
Bas 1
Jochim Václav 2.B
Jochim Vojtěch 4.B
Macek Josef 1.A
Zalubil Stanislav 3.B
Bas 2
Beníček Daniel 3.B
Filípek Ondřej 2.B
Jochim Vojtěch 4.B
Přádka Nikodém 3.A
Uřičář Jonáš 4.B
Vogel Oskar 2.B

 

7. 3. 2017   soustředění sboru

Soustředění v úterý 7.3. v U1
PRO NOMINOVANÉ
8:00 - 12:00
12:00 - 12:25 OBĚD
odpolední výuka od 12:30

Soprán 1

Tenor 1

Běhávková Anežka 3.B

Jankových Ráchel 2.B

Leskovanová Patricie 3.A

Lovecká Lucie 4.B

Marečková Teraza 4.A

Válková Adéla 2.A

Pchálková Zdeňka 3.B

Vojáčková Eliška 3.A

Přádková Scholastika 2.B

Tenor 2

Slivová Markéta 2.B

Ertl Vojtěch 2.A

Stehlíková Marie 2.A

Flekač Marian 3.A

Strachotová Helena 1.B

Bas 1

Strachotová Karolína 3.A

Jochim Václav 2.B

Soprán 2

Jochim Vojtěch 4.B

Filípková Veronika 2.B

Macek Josef 1.A

Kolářová Barbora 2.A

Zalubil Stanislav 3.B

Orságová Anežka 2.B

Bas 2

Studničková Adéla 2.A

Beníček Daniel 3.B

Vintrová Adéla 2.B

Filípek Ondřej 2.B

Alt 1

Hruška František 2.A

Fojtová Alžběta 3.A

Přádka Nikodém 3.A

Holcmanová Terezie 2.A

Uřičář Jonáš 4.B

Koňaříková Simona 2.A

Vogel Oskar 2.B

Krchňavá Magdaléna 3.A

 

Mahdalová Kateřina 2.B

 

Matoušková Klára 4.B

 

Alt 2

 

Frolková Eliana 1.B

 

Hanzalíková Anna 2.B

 

Chudíková Eliška 1.A

 

Kapounková Beáta 3.A

 

Krchňavá Marcela 1.A

 

Kuchařová Veronika 2.B

 

Vajdíková Eliška 2.A

 

 

2. 2. 2017   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.


Program - svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)

9:50 komentář u ambonu - shromáždění všech pod kůrem

10:00 po zazvonění pleno varhany - průvod celou basilikou až pod kůr

po výzvě: Vyjděme v pokoji - píseň 292 - 4 sloky (mobilní aplikace) - varhany

po skončení ihned modulace Sláva - začíná sbor
ordinárium: Velehradské (Sláva, Svatý, Beránku) - sbor
k evangeliu: Filip Macek - Velehradská modlitba - sbor
k obětování: schola
k přijímání: Antonín Tučapský - Sanctus - sbor + schola
na závěr: arr. Gregory Hamilton  - Ride On, Jesus Ride + Jake Runestad - Nyon Nyon

8. 1. 2017   Tříkrálový koncert - Nedachlebice (neděle)

14:30 odjezd autobusu z Uherského Hradiště (u Grandu)

15:00 akustická zkouška - Nedachlebice kostel sv. Cyrila a Metoděje

16:00 koncert

17:00 pohoštění

17:30 cesta zpět až na Velehrad přes UH

program:

1/ sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
2/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
3/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
4/ arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
5/ arr. František Macek - De colore
6/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

7/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

8/ Nikolai Kedrov - Otče náš

9/ Traditional – Ipharadisi

10/ James E. Moore - An Irish Blessing

11/ Erik Lund - Give me that old time religion

12/ arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

13/ William Dawson - Give Me Jesus

14/ Zulu song – Siyahamba

Seznam do Nedachlebic - otazníky se dosud nevyjádřili:-(((
soprán:
1 Dvořanová Magdaléna 2.A ???
2 Gahurová Kateřina 2.B
3 Krchňavá Magdaléna 3.A
4 Leskovanová Patricie 3.A ???
5 Lesovská Viktorie 2.B
6 Marečková Tereza 4.A
7 Petříková Barbora 3.A ???
8 Pchálková Zdeňka 3.B
9 Přádková Scholastika 2.B
10 Rychlíková Kateřina 1.B
11 Strachotová Helena 1.B
12 Vintrová Adéla 2.B
alt:
1 Dejmková Tereza 1.B
2 Filáková Kristýna 3.A ???
3 Fojtová Alžběta 3.A ???
4 Hlaváčová Dominika 1.B
5 Holcmanová Terezie 2.A
6 Holčíková Anna 1.B ???
7 Chudíková Eliška 1.A
8 Janásová Zuzana 1.B
9 Kapounková Beáta 3.A
10 Kuchaříková Kristýna 3.A ???
11 Kuntová Adéla 2.A
12 Mahdalová Kateřina 2.B
13 Sikmundová Pavla 1.B
14 Škrášková Renáta 4.A ???
15 Štrajtová Tina 1.B
16 Trnovcová Katka 1.B
17 Vajdíková Eliška 2.A
18 Vintrová Aneta 1.A ???
tenor:
1 Ertl Vojtěch 2.A
2 Flekač Marian 3.A ???
3 Hofrová Klára 1.A
4 Jankových Ráchel 2.B
5 Kazíková Veronika 3.A ???
6 Lužová Štěpánka 1.A
7 Macháčková Sabina 1.A ???
8 Pchálek František 1.B
9 Sedláčková Petra 1.B
10 Válková Adéla 2.A
11 Vojáčková Eliška 3.A
bas:
1 Beníček Daniel 3.B
2 Hejda Štěpán 1.B
3 Jochim Vojtěch 4.B ???
4 Kapsa Štěpán 3.B ???
5 Kazík František 4.B ???
6 Macek Josef 1.A
7 Přádka Nikodém 3.A
8 Zalubil Stanislav 3.B

 

 

 

15. 12. 2016   3. adventní koncert - Kuželov

15:00 odjezd od morového sloupu

15:45-16:30 akustická zkouška

16:30 modlitba růžence

17:00 mše sv.

17:45 koncert

18:30 pohoštění

20:00 SGV

program:

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colore
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa

Varhany - Johann Sebastian Bach – Preludium a fuga a-moll

Varhany - John Stanley – Trumpet voluntary

Traditional – Ipharadisi

James E. Moore - An Irish Blessing

Erik Lund - Give me that old time religion

arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

Karel Jenkins – Adiemus (doprovod klavír)

Bernd Hans Gietz – Conquest of Paradise (doprovod klavír)

Mite Balduzzi – Credo (doprovod klavír)

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

James E. Moore - Spirit of God

Zulu song – Siyahamba

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

Jakub Blycharz – Blahoslavení (doprovod klavír)
Mnogaja ljeta

13. 12. 2016   Adventní setkání Olomouc za účasti premiéra ČR

14:30 - odjezd
16:00 - 17:00 zkouška
17:00 - 18:00 klid
18:00 zahájení
cca 18:40 zpěv (20 min.)
19:00 djezd Olomouc
20:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

program:

1)      Jan Nowak - Benedictus Dominus - sbor                                                     2:30

2)      Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy – sbor                                2:30

3)      William Dawson - Give Me Jesus - sbor                                                      2:00

4)      Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství - sbor                          2:30

5)      arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž  - sbor                                                   2:00

6)   Leonard Cohen – Hallelujah – sólo                                                                6:00

7)     Jakub Blycharz – Blahoslavení (hymna mládeže Krakov) sbor + sólo         4:00

 

8. 12. 2016   Turné do Londýna 8.-12.12.2016

Koncertní turné PS SGV do Londýna 8. - 12. 12. 2016

 

1.500 Kč (ubytování) prosím přineste do úterý 6. 12. do zástupcovny

Pedagogický dozor: Mgr. Michal Hegr (tel.: 734435467), Mgr. Filip Macek (tel.: 608619602),

                                 Mgr. Alena Rosíková

Čtvrtek

15:10 - letiště Brno - sraz a zahájení (pro Grebíkovou a Halodovou až na Stansted u příletové brány v 19:10)

17:10 - odlet do Londýna

19:30 - odvoz na ubytování - Ashvale Road, (Guesthouse Ashvale Road) SW17 8PW

Pátek

celodenní výlet s průvodcem minibusy do Cambridge (včetně koncertu) - University of Cambridge, West Rd, Cambridge CB3 9DR

Sobota

dopoledne prohlídka památek v centru Londýna

12:30 – 13:30 koncert v St Paul's Church, Covent Garden

odpoledne odpočinek

20:00 – 22:00 Vystoupení v Brookside Methodist Church, Barnet

Neděle

dopoledne v jednání účast a zpěv na nedělní mši sv.

14:15 – Velehrad „Mikulášská slavnost s koncertem SGV“ 39 Lonsdale Road, Barnes, SW13 9JP

Pondělí

13:40 – odlet letadlem ze Stanstedu do Brna

21:45 – odlet letadlem z Gatwicku do Prahy (Praha Velehrad - bude školní dodávka – ukončení bude na Velehradě v cca 3:30)

16:45 – přílet do Brna a ukončení

Program se může změnit na základě aktuálních skutečností. Do programu může být operativně vložena prohlídka muzeí, galerií, pamětihodností, ale také rozchod žáků (pouze za dodržení všech bezpečnostních podmínek – skupinky minimálně o třech žácích, všichni mají funkční mobilní telefon, pohyb pouze v domluveném prostoru/lokalitě)

Nezapomeňte:

Sborové oblečení, noty, cestovní doklad (který máte na letence), vytištěné letenky (před odletem bude provedena kontrola), průkaz pojišťovny, zavazadlo dle velikosti a váhy společnosti, pozor na převoz tekutin v palubním zavazadle, na hostelu je zajištěno povlečení a ručník, prohlášení o bezinfekčnosti podepsané u nezletilých zákonným zástupcem, kapesné, finance na nákup potravin, léky, hygienu, jídlo

Je nutné si samostatně zřídit cestovní pojištění!!

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores

Jan Nowak - Benedictus Dominus

Nikolai Kedrov - Otče náš

Gordon Young - Aleluja
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God

J. Gordon - My Jesus, I Love Thee
Zulu song - Siyahamba

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

Mnogaja ljeta

Jake Runestad – Nyon

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa

Varhany - Johann Sebastian Bach – Preludium a fuga a-moll

Varhany - John Stanley – Trumpet voluntary

Traditional – Ipharadisi

James E. Moore - An Irish Blessing

Erik Lund - Give me that old time religion

arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

Karel Jenkins – Adiemus (doprovod klavír)

Bernd Hans Gietz – Conquest of Paradise (doprovod klavír)

Mite Balduzzi – Credo (doprovod klavír)

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

James E. Moore - Spirit of God

Zulu song – Siyahamba

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

Jakub Blycharz – Blahoslavení (doprovod klavír)
Mnogaja ljeta

 

 

 

 

7. 12. 2016   2. adventní koncert - Vnorovy - středa!!!

16:15 odjezd od morového sloupu

17:00-17:30 akustická zkouška

17:30 modlitba růžence

18:00 mše sv.

18:45 koncert

19:30 pohoštění

20:00 SGV

program:

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa

Varhany - Johann Sebastian Bach – Preludium a fuga a-moll

Varhany - John Stanley – Trumpet voluntary

Traditional – Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

Karel Jenkins – Adiemus (doprovod klavír)

Bernd Hans Gietz – Conquest of Paradise (doprovod klavír)

Mite Balduzzi – Credo (doprovod klavír)

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song – Siyahamba
Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

Jakub Blycharz – Blahoslavení (doprovod klavír)
Mnogaja ljeta

1. 12. 2016   1. adventní koncert - Uherský Brod - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

16:00 odjezd od morového sloupu

16:30-17:30 akustická zkouška na místě

17:30 modlitba růžence

18:00 mše sv.

18:45 koncert

19:30 pohoštění

20:30 SGV

program:

BEZ POŘADÍ!!!

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství


Mnogaja ljeta

Karel Jenkins – Adiemus (doprovod klavír)

Brendan Graham – You raise me up (doprovod klavír)

Bernd Hans Gietz – Conquest of Paradise (doprovod klavír)

Mite Balduzzi – Credo (doprovod klavír)

Jakub Blycharz – Blahoslavení (doprovod klavír)

František Macek – Velehradské ordinárium (doprovod varhany)

Jake Runestad – Nyon ???

24. 11. 2016   Opava cantat - celostátní kolo v Opavě 24. 11. - 27. 11.

Nezapomeňte na karimatku, papuče a spacák!!!

černo-bílé oblečení + sborová šála

14:05 ukončeno vyučování

14:40 odjezd z Velehradu autobusovou linkou do SM

15:30 zahájení akce ve Staré Městě na vlakovém nádraží (24.11.)

15:43 (čtvrtek) odjezd vlakem ze Starého Města do Opavy (rezervace ve vlaku zajištěna)

12:18 (neděle) příjezd vlakem do Starého Města

12:20 ukončení akce ve Starém Městě na vlakovém nádraží (27.11.)

Pořádající škola zajišťuje stravu a ubytování !

soutěžní program:

1/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

2/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

3/ Mite Balduzzi - Credo

4/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

5/ William Dawson - Give Me Jesus

společné sbory:

1/ J. E. Moore - Spirit of God

2/ B. Smetana - Proč bychom se netěšili

3/ Svatováclavský chorál

pátek dopoledne - výchovný koncert v Hradci na círekvní ZŠ (autobusová doprava zajištěna)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores
Jan Nowak - Benedictus Dominus
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství
Mnogaja ljeta

Jake Runestad – Nyon

Sobota 26. 11. 2016 – 1. kategorie

10.15    PS Gymnázia Strakonice
10.30    Armonia, Rokycany
10.45    PS Stojanova gymnázia Velehrad
11.00    Pueri gaudentes, Praha
11.15    Puellae et pueri, Nový Jičín
11.30    PS Gymnázia Havířov
11.45    SMoG, Podkrušnohorské gymnázium Most
12.00    Gybon, Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové
12.15    Harmonie, Velké Meziříčí

11. 11. 2016   Festival duchovní hudby na Velehradě 11. - 13. 11. 2016

Nezapomeňte na karimatku a spacák!!!

Pozvání budou všechny církevní gymnázia ČR + partnerské školy SGV.

1/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

2/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

3/ Mite Balduzzi - Credo

4/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

5/ William Dawson - Give Me Jesus

Sbor:

Počty čipů:

Kontakt:

Počet:

Ubytování děvčata:

Ubytování chlapci:

Ubytování dospělí:

Zkušebna:

Velehrad

0

Macek

60

DMB 1 patro

DMA přízemí

vychovatelna

Slovanský sál

London

20

Kletvík

34

XXX

DMA 1 patro

Čajovna+klubovna

Klubovna DM

Prostějov

0

Macek

0

XXX

XXX

XXX

Slovanský sál

Miskolec

20

Krátká

44

DMB přízemí

XXX

DMB přízemí, nebo klauzura

Zimní sál

České Budějovice

15

Vlková

21

U2

U1

Dozor v učebně, ostatní možnost na klauzuře

U1 nebo U2

Krakow

15

Petruchová

31

U8

Klub

Dozor v učebně, ostatní možnost na klauzuře

U8

Hradec Králové

15

Petruchová

27

U3

U4

Dozor v učebně, ostatní možnost na klauzuře

U3 nebo U4

Trenčín

15

Vlková

55

U5

U7

Dozor v učebně, ostatní možnost na klauzuře

U5 nebo U7

 

řidiči - klausura:

ČB

1

Miskolec

2

Krakow

1

 

dospělí - matrace s povlečením:

ČB

3

Krakow

3

HK

3

Trenčín

3

 

 

Je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

 

Předběžný program:

 

Pátek 11. 11.

14:00-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH

16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů

17:45- usazení v basilice - Filip

18:00- zahájení v basilice mší sv. (P. Radim)

19:20- porada sbormistrů v ředitelně - ředitel

19:15- večeře (HK, Trenčín)

19:45-večeře II (ČB, Krakow, Miskolec)

20:15-večeře III (SGV, London)

20:30- společný program ve Slovanském sále - Lukáš

23:00 – slovo spirituála, noční klid – P. Radim

 

Uzamčení přepážek (IVT, Ševčíková, Macek) 24:00-06:00

 

Sobota 12. 11. (Petruchová, Vlčková, Petrucha, Macek, Hegr, Hegrová)

7:30- nabídka mše sv. v kapli – P. Radim

7:30- snídaně  (HK, Trenčín)

8:00- snídaně  (ČB, Krakow, Miskolec)

8:30- snídaně  (SGV, London)

9:00 – 10:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál - Filip

10:00 - 12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně (Trenčín, Velehrad, ČB)
 • prohlídka muzea bible a domu C+M (Krakow+Miskolec) – zajištěno
 • sportovní hry na školní zahradě (Miskolec)
 • lapidárium nikdo nechtěl – je nutné případně zavolat IC
 • basilika je obsazená 10:00-12:00 (pohřeb)

12:00 oběd (HK, Trenčín)

12:30 oběd (ČB, Krakow, Miskolec)

13:00 oběd (SGV, London)

13:00-14:55 akustické zkoušky jednotlivých sborů v basilice dle pořadí:

13:00 Piarissimo - školský spevácký zbor Piaristického gymnázia Josefa Braneckého – Trenčín

13:15 Squadra Risonante - Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína - Hradec Králové

13:30 Chór LO Zakonu Pijarów – Krakow

13:45 Pěvecký sbor Biskupského gymnázia J. N. Neumanna - České Budějovice

14:00 The Magis choire, Fenyi chamber choire – Miskolec

14:15 Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia – Prostějov

14:30 The Saint Ignatius College Choir – London

14:45 Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad

15:00 – 17:30 Festivalový program v basilice

1/ Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
2/ The Saint Ignatius College Choir – London

3/ Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia – Prostějov

4/ The Magis choire, Fenyi chamber choire – Miskolec

5/ Pěvecký sbor Biskupského gymnázia J. N. Neumanna - České Budějovice

6/ Chór LO Zakonu Pijarów – Krakow

7/ Squadra Risonante - Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína - Hradec Králové
8/ Piarissimo - školský spevácký zbor Piaristického gymnázia Josefa Braneckého - Trenčín

17:30- večeře (HK, Trenčín)

18:00- večeře (ČB, Krakow, Miskolec)

18:30- večeře  (SGV, London)

20:00 společný program: - Lukáš

 • slovanský sál: cimbálka
 • zimní sál: diskotéka
 • sklepení školy – čajovna

23:00 – slovo spirituála, noční klid

 

Uzamčení přepážek (IVT, Ševčíková, Macek) 24:00-06:00

 

Neděle 13. 11. (Macek, Rosíková, Hegr)

6:00- snídaně + balíček (HK, Trenčín)

6:30- snídaně + balíček (ČB, Krakow, Miskolec)

7:00- snídaně + balíček (SGV, London)

7:15 – kontrola tříd

7:30 – odjezd do Olomouce (cca 80 km) – uzavření brány Milosrdenství za účasti arcibiskupa

9:00 - usazení v kostele (akustická zkouška)

9:30 – růženec (možnost toalety)

10:00- mše svatá

11:30-12:15 - krátký koncert jednotlivých sborů (každý cca 6 minut)

13:00- rozjezd domů

 

Autobusy Velehrad-Olomouc

1/ Sedláček – London34 pokračuje na letiště do Ostravy

2/ Sedláček – SGV40 zpět na Velehrad a UH

3/ Pfeifer – HK27+20 zpět na Velehrad a UH (HK vlakem do HK)

4/ Miskolec44 – pokračuje do Miskolce

5/ ČB21 – pokračuje do ČB

6/ Krakow31 – pokračuje do Krakowa

7/ Trenčín55 – pokračuje do Trenčína

 

 

Olomouc – katedrála 10:00

9:55 komentář

10:00 průvod ze sakristie k bráně BM - ticho

Telefonem znamení pro začátek hymnu k BM

3 úkon kajícnosti (není Kyrie)

Gloria – Velehradské ordinárium

K evangeliu: ???

K obětování: ???

K přijímaní: ???

Po závěrečné modlitbě: Magnificat

Požehnání a zpěv na závěr: ???

4. 11. 2016   Zpěv při svátosti Biřmování

10.45 sraz v basilice

11:00 mše sv.

vstup - schola

ordinárium: Velehradské (i Sláva)

žalm:

po 2. čtení: schola

při udělování svátosti: schola + 422 varhany

k obětování: schola

k řijímání:

Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem

James E. Moore - An Irish Blessing

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

James E. Moore - Spirit of God

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

na závěr: schola

16. 9. 2016   Mše sv. v basilice k 100. výročí školy

10:30 akustická zkouška

11:00 mše sv.

vstup: schola

ordinárium: Velehradské

k evangeliu: schola

k obětování: Jan Nowak - Benedictus Dominus

k přijímání: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

Te Deum?

na závěr: varhany

15. 9. 2016   Koncert k 100. výročí školy - Hradišťan

10:50 příprava pódia a ozvučení v basilice

11:20 - 16:00 zkouška v U1 (+ čas na oběd)

16:30 - 17:30 akustická zkouška v basilice

18:00 koncert v basilice

program:

1/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

2/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

3/ Mite Balduzzi - Credo (s doprovodem kláves)

4/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

5/ William Dawson - Give Me Jesus

společné s Hradišťanem

1/ Věrozvěstové

2/ Vstávej haleluja

3/ Jdu já, jdeš Ty

4/ Modlitba za vodu

5/ Sanctus

 

7. 9. 2016   1. zkouška školního roku 2016/2017

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15.

7. 9. 2016   15:00 - zpěv ve Slovanském sále SGV při výstavu nejsvětější svátosti


15:00 - zpěv ve Slovanském sále SGV při výstavu nejsvětější svátosti

zpěv ve sborových šálách!!!

program:
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Jan Nowak - Benedictus Dominus
rr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - Spirit of God
Erik Lund - Give me that old time religion

1. 9. 2016   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška

10:00 zpěv

5. 7. 2016   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 8:00 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně
7:30 - stěhování (všichni kluci) varhany, zvony, klávesy, pulty, židle....
8:00 - zkouška na tribuně

Program liturgické hudby – Velehrad 5.července 2016 – začátek 10:30 h.

 

 1. Velehradská intráda: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                 2:45
 2. Předehra písně -  varhany                                                             0:15
 3. Píseň 829 – 2 sloky – sóla, sbor, orchestr                                              2:50
 4. Varhany – preludium dle času
 5. Pane, smiluj se – Poutní mše: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr   0:55
 6. Sláva: Poutní mše – sóla, sbor, orchestr                                       3:50
 7. Žalm 116: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                                  2:15
 8. Po 2. čtení: Píseň 829 – 1 sloka - sóla, sbor, orchestr                            1:25
 9. Po evangeliu – Aleluja (Mše B dur): Fr. Macek - sbor, orchestr 0:50

10. Věřím: K .Bříza – sóla, sbor, varhany

11. Přímluvy zpívané (K roku milosrdenství) - sóla, sbor, orchestr

12. Přinášení darů a obětování: Hymnus ke sv. Cyrilu a Metoději:                 Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr                                                 4:10

13. Svatý: Poutní mše - sóla, sbor, orchestr                                      2:25

14. Amen před Pater Noster - sóla, sbor, orchestr                            0:20

15. Neboť tvé je království – Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                  0:20

16. Beránku Boží, Poutní mše - sóla, sbor, orchestr                         1:00

17. Sv. přijímání a) Píseň 829, 1 sloka - sóla, sbor, orchestr           1:25

                                 b)Hymna SDM – Krakov – sóla, sbor, orchestr    5:10

                            c) Píseň 829, další sloky podle potřeby

18. Požehnání ostatky sv. Cyrila

19. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

20. Předehra písně – žestě                                                                           0:15

21. Píseň 828 – 1 sloka - sóla, sbor, orchestr                                             1:40

22. Předání cen

23. Pozdravné projevy

24. Velehradská intráda – sóla, sbor, orchestr                                   2:25

25. Předehra písně – varhany (modulace)

26. Píseň 828 – 1 sloka – sóla, sbor, orchestr                                    1:40

 

4. 7. 2016   Koncert lidí dobré vůle

Je nutné si zajistit spacák pro spaní na DM!!!

Nahrávka Sluneční písně je uložena: serverstudent/pěvecký sbor/velehrad4.7.2016

 

8:00-10:25 zkouška v učebně 1 (+ židle na pódium)
10:30-12:15 zvuková zkouška na tribuně
12:30 oběd z vlastních zásob
14:00-16:00 kamerové zkoušky ČT+ generální zkouška
18:00 zpěv při zahájení výstavy Cesta dvou bratří
18:30 večeře (ve školní jídelně)
19:30 - začátek koncertu
20:02 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

Jiří Pavlica - Jsme zrodu slunečního

Jakub Blycharz - Blahoslavení (hymna SDM)

Jiří Suchý - Nashledanou

Jiří Suchý - Jó, to jsem ještě žil

  soprán: 
1 Běhávková Anežka 2.B
2 Dvořanová Magdaléna 1.A
3 Filípková Veronika 1.B
4 Grebíková Eva 3.A
5 Halodová Tereza 3.A
6 Kamarádová Kateřina 2.B
7 Kolářová Barbora 1.A
8 Kolísková Šárka 1.A
9 Krchňavá Magdaléna 2.A
10 Leskovanová Patricie 2.A
11 Lesovská Viktorie 1.B
12 Marečková Tereza 3.A
13 Matoušková Klára 3.B
14 Orságová Anežka 1.B
15 Petříková Barbora 2.A
16 Přádková Scholastika 1.B
17 Slivová Markéta 1.B
18 Stehlíková Marie 1.A
19 Studničková Adéla 1.A
20 Svobodová Natálie 2.B
21 Vintrová Adéla 1.B
22 Kořínková Klára
23 Ondrůšková Zdislava - nespí!
24 Libosvárová Ludmila
25 Nedomová Klára
  alt: 
1 Filáková Kristýna 2.A
2 Fojtová Alžběta 2.A
3 Gomelská Klára 1.A
4 Hanzalíková Anna 1.B
5 Holcmanová Terezie 1.A
6 Kapounková Beáta 2.A
7 Kopečná Iveta 1.B
8 Kuchaříková Kristýna 2.A
9 Kuntová Adéla 1.A
10 Lukášová Veronika 1.B
11 Studničková Adéla 1.A
12 Škrášková Jitka 3.B
13 Vajdíková Eliška 1.A
14 Všetulová Lenka 2.A
15 Hermanová Doroty 
16 Zemanová Anna
  tenor: 
1 Ertl Vojtěch 1.A
2 Filípek Ondřej 1.B
3 Flekač Marian 2.A
4 Jankových Ráchel 1.B
5 Kazíková Veronika 2.A
6 Lovecká Lucie 3.B
7 Paciorek Ondřej 2.B
8 Vojáčková Eliška 2.A
  bas: 
1 Beníček Daniel 2.B
2 Hruška František 1.A 
3 Jochim Václav 1.B
4 Kapsa Štěpán 2.B
5 Kazík František 3.B
6 Přádka Nikodém 2.A
7 Trampota Kryštof 2.A
8 Vašica Dominik 2.A
9 Vogl Oskar 1.B
10 Škrášek Roman 
11 Mařák František - nespí!
12 Zrůna Michal 
13 Červinka Petr
14 Uher Robin
15 Blažek Jan

30. 6. 2016   Závěrečná mše sv. v basilice

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

vstup: schola - Tobě Králi toužím

ordinárium IV.: CM + sbor

k evangeliu: Jan Nowak - Benedictus Dominus

k obětování: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy

k přijímání: schola - Králi, Ježíši můj

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

závěr: Kéž poznají nás po ovoci

 

29. 6. 2016   zkouška v U1 8:45 - 13:00

8:45 - 13:00 zkouška sboristů v U1 - nácvik programu 4. 7. + 5. 7.

ostatní mají úklid + prezentace ve Slovanském sále

 

28. 6. 2016   Zkouška v U1 8:45 - 13:00

8:45 - 13:00 zkouška pro sboristy (koncert lidí dobré vůle + mše sv. 5. 7.)

ostatní studenti mají sportovní den

27. 5. 2016   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:30 akustická zk. v basilice
16:00 Slavnostní vyřazení při mši sv.
17:10 raut v zimním sále
18:00 předpokládaný konec
program:

vstup: Jan Nowak - Benedictus Dominus - sbor (Nad všechny Krále)

Pane, smiluj se + Sláva na výsostech Bohu - ordinárium dle hosany - CM + sbor + schola

žalm - Macek

k evangeliu: Gordon Young - Aleluja - sbor

k obětování: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy - sbor

Svatý + Baránku: dle hosany - CM + sbor + schola

k přijímaní: Oceans: Hillsong - schola

na závěr: Náš Bůh: Adorare - schola

předávání vysvědčení:  po skončení mše

 • Gaudeamus igitur - sbor
 • ředitel – organizační pokyny + krátký projev
 • projev třídního 4. A, následuje nastoupení žáků před obětní stůl a rozdání vysvědčení
 • studenti zůstávají na místě a jeden z nich pronese zhodnocení/poděkování, focení s biskupem, odchod do lavic
 • TU 4. B + rozdání, poděkování, focení
 • poté závěrečné slovo P. Kuchař, pozvání na přípitek, pozvání na 100. výročí
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, biskup, vedení, lid se již rozchází

Pleno na varhany!!!

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže

Traditional - Ipharadisi

James E. Moore - An Irish Blessing

Erik Lund - Give me that old time religion

arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

William Dawson - Give Me Jesus

James E. Moore - Spirit of God

22. 5. 2016   DNY SLOVANSKÉ KULTURY 22.-23.5.

22. 5. neděle (oblečení na vycházku)

8:45 sraz na parkovišti u morového sloupu na Velehradě

9:00 odjezd slovinským autobusem do Osvětiman ke kostelu (v případě špatného počasí pod Klimentek)

11:00 – 12:00 Hora sv.  Klimenta (vystoupení tří pěveckých sborů pod širým nebem)

12:30 – 13:15 ochutnávka slovenských specialit v hospodě Na srubu - Osvětimany

13:30 - odjezd autobusem na Velehrad

16:00 – 17:30 GALAKONCERT tří pěveckých sborů v basilice na Velehradě (bílo-černé oblečení + šála)

večeře není zajištěna!

23. 5. pondělí

8:00 odjezd autobusem do Starého Města

9:00 – 10:30 ŠKOLNÍ GALAKONCERT dvou pěveckých sborů v kostele sv. Ducha ve Starém Městě (bílo-černé oblečení + šála)

10:45 - odjezd zpět na Velehrad (pokračuje pravidelné vyučování)

Společené sbory:

Sijahamba + Blahoslavení

výběr z programu:

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores

Jan Nowak - Benedictus Dominus

Nikolai Kedrov - Otče náš

Gordon Young - Aleluja
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God

Mnogaja ljeta

Při koncertech spoluúčinkují pěvecké sbory z Ljutomeru (Slovinsko) a Trenčína (Slovensko).

10. 4. 2016   Koncert pro setkání KDU na Velehradě

16:00 akustická zkouška v basilice před hlavním oltářem

17:00 koncert (civil + sborová šála - teplé oblečení do basiliky - 11 C)

17:45 oteveřen DM

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. František Macek - De colores

Jan Nowak - Benedictus Dominus

Nikolai Kedrov - Otče náš

Gordon Young - Aleluja
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God

J. Gordon - My Jesus, I Love Thee
Zulu song - Siyahamba

Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdenství

Mnogaja ljeta

 

Seznam koncertu pro KDU 10.4.2016
soprán: 
Běhávková Anežka 2.B
Dvořanová Magdaléna 1.A
Filípková Veronika 1.B
Gahurová Kateřina 1.B
Grebíková Eva 3.A
Halodová Tereza 3.A
Hrdinová Lenka 1.B
Kamarádová Kateřina 2.B
Kolářová Barbora 1.A
Kolísková Šárka 1.A
Leskovanová Patricie 2.A
Lesovská Viktorie 1.B
Marečková Tereza 3.A
Matoušková Klára 3.B
Orságová Anežka 1.B
Pchálková Zdeňka 2.B
Přádková Scholastika 1.B
Slivová Markéta 1.B
Stehlíková Marie 1.A
Studničková Adéla 1.A
Tomšejová Ludmila 3.B
Vintrová Adéla 1.B
alt: 
Beníčková Anežka 1.B
Filáková Kristýna 2.A
Flekačová Regina 1.A
Fojtová Alžběta 2.A
Gomelská Klára 1.A
Hanzalíková Anna 1.B
Holcmanová Terezie 1.A
Kapounková Beáta 2.A
Kopečná Iveta 1.B
Kuchařová Veronika 1.B
Kuntová Adéla 1.A
Mahdalová Kateřina 1.B
Matyášová Markéta 1.B
Škrášková Renáta 3.A
Vajdíková Eliška 1.A
Zemanová Anna 4.A
Ženatá Adéla 1.B
tenor: 
Ertl Vojtěch 1.A
Filípek Ondřej 1.B
Flekač Marian 2.A
Grubl Matyáš 1.A
Holečková Jana 1.B
Jankových Ráchel 1.B
Kazíková Veronika 2.A
Kocábová Kamila 1.B
Lovecká Lucie 3.B
Lukášová Veronika 1.B
Paciorek Ondřej 2.B
Válková Adéla 1.A 
Vojáčková Eliška 2.A
bas: 
Beníček Daniel 2.B
Hruška František 1.A 
Jochim Václav 1.B
Kasan Richard 3.A
Kazík František 3.B
Lžičař Jan 2.B
Němec Jan 1.A
Přádka Nikodém 2.A
Vašica Dominik 2.A
Zalubil Stanislav 2.B
Zrůna Michal 4.B

7. 4. 2016   Opava cantat - postupová přehlídka v Brně

1 - 3 h pravidelné vyučování

11:00 oběd pro objednané ve školní jídelně

11:30 odjezd autobusem od Morového sloupu (bílo-černé oblečení, noty, polobotky - ne tenisky, sborová šála)

13:00 akustická zkouška

13:50 zahájení soutěže

14:00 soutěžní program SGV

15:00 ukončení, vyhlášení výsledků a cesta zpět na Velehrad

 

1/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

2/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

3/ Mite Balduzzi - Credo

4/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

5/ William Dawson - Give Me Jesus

Seznam pěveckého sboru - Opava cantat
  soprán: 
1 Běhávková Anežka 2.B
2 Gahurová Kateřina 1.B
3 Grebíková Eva 3.A
4 Halodová Tereza 3.A
5 Kamarádová Kateřina 2.B
6 Kolářová Barbora 1.A
7 Krchňavá Magdaléna 2.A
8 Leskovanová Patricie 2.A
9 Lesovská Viktorie 1.B
10 Marečková Tereza 3.A
11 Matoušková Klára 3.B
12 Pchálková Zdeňka 2.B
13 Přádková Scholastika 1.B
14 Stehlíková Marie 1.A
15 Strachotová Karolína 2.A
16 Tomšejová Ludmila 3.B
17 Vintrová Adéla 1.B
  alt: 
1 Filáková Kristýna 2.A
2 Fojtová Alžběta 2.A
3 Hanzalíková Anna 1.B
4 Holcmanová Terezie 1.A
5 Kapounková Beáta 2.A
6 Kuchaříková Kristýna 2.A
7 Mahdalová Kateřina 1.B
8 Matyášová Markéta 1.B
9 Škrášková Renáta 3.A
10 Zemanová Anna 4.A
  tenor: 
1 Ertl Vojtěch 1.A
2 Filípek Ondřej 1.B
3 Flekač Marian 2.A
4 Jankových Ráchel 1.B
5 Kazíková Růžena 4.A
6 Kazíková Veronika 2.A
7 Lovecká Lucie 3.B
8 Paciorek Ondřej 2.B
9 Válková Adéla 1.A 
10 Vojáčková Eliška 2.A
  bas: 
1 Beníček Daniel 2.B
2 Janošek Denis 4.A
3 Jochim Václav 1.B
4 Kasan Richard 3.A
5 Kazík František 3.B
6 Přádka Nikodém 2.A
7 Zalubil Stanislav 2.B
8 Zrůna Michal 4.B

6. 4. 2016   soustředění sboru před soutěží Opava cantat

Navhrávka ke stažení z dnešního dne: sdudent/pevěckýsbor/natáčení 6.4.2016

8:50 - 13:15 v Zimním sále

Jen účastníci soutěže - max 45 zpěváků.

1/ J. A. Komenský - Soudce všeho světa

2/ Jan Nowak - Benedictus Dominus

3/ Mite Balduzzi - Credo

4/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi

5/ William Dawson - Give Me Jesus

Seznam pěveckého sboru - Opava cantat
  soprán: 
1 Běhávková Anežka 2.B
2 Gahurová Kateřina 1.B
3 Grebíková Eva 3.A
4 Halodová Tereza 3.A
5 Kamarádová Kateřina 2.B
6 Kolářová Barbora 1.A
7 Krchňavá Magdaléna 2.A
8 Leskovanová Patricie 2.A
9 Lesovská Viktorie 1.B
10 Marečková Tereza 3.A
11 Matoušková Klára 3.B
12 Pchálková Zdeňka 2.B
13 Přádková Scholastika 1.B
14 Stehlíková Marie 1.A
15 Strachotová Karolína 2.A
16 Tomšejová Ludmila 3.B
17 Vintrová Adéla 1.B
  alt: 
1 Filáková Kristýna 2.A
2 Fojtová Alžběta 2.A
3 Hanzalíková Anna 1.B
4 Holcmanová Terezie 1.A
5 Kapounková Beáta 2.A
6 Kuchaříková Kristýna 2.A
7 Mahdalová Kateřina 1.B
8 Matyášová Markéta 1.B
9 Škrášková Renáta 3.A
10 Zemanová Anna 4.A
  tenor: 
1 Ertl Vojtěch 1.A
2 Filípek Ondřej 1.B
3 Flekač Marian 2.A
4 Jankových Ráchel 1.B
5 Kazíková Růžena 4.A
6 Kazíková Veronika 2.A
7 Lovecká Lucie 3.B
8 Paciorek Ondřej 2.B
9 Válková Adéla 1.A 
10 Vojáčková Eliška 2.A
  bas: 
1 Beníček Daniel 2.B
2 Janošek Denis 4.A
3 Jochim Václav 1.B
4 Kasan Richard 3.A
5 Kazík František 3.B
6 Přádka Nikodém 2.A
7 Zalubil Stanislav 2.B
8 Zrůna Michal 4.B

29. 3. 2016   Koncertní turné Krakow 29. 3 - 1. 4.

Nezapomenout: sborová šála, noty, občanský průkaz nebo pas, léky, hygienické potřeby, kartičku pojišťovny - připojištění zajištěno, kapesné pro vlastní potřebu a na jídlo (ubytování+vstupy hrazeny ze zálohy)

Čestné prohlášení!!!

Úterý

8.30 – odjezd z Velehradu (morový sloup)

8:45 - parkoviště u Policie/autobusové nádraží 

další zastávky pro nástup jsou: Hranice benzina MOL (Pchálková)  Příbor - Papp Oil (Přádkovi)

13.00 – příjezd na Kalwarii Zebrzydowskou, společný oběd

13.30 – ubytování, osobní volno

14.30 – společný duchovní program (křížová cesta po kalvárii)

18.00 – mše svatá – sbor doprovází, po skončení koncert 

20.00 – večeře z vlastních zásob

20.00 – 22.00 – společný/individuální program

Středa

7.30 – společná snídaně

9.00 – odjezd

10.00 – prohlídka solných dolů ve Wieliczce

13.00 – oběd – samostatně v místních restauracích a bufetech

14.00 – odjezd

15.00 – Lagiewniki – účast na pobožnosti korunka Božího milosrdenství

                - prohlídka areálu – klášter, bazilika, kaple s hrobem sv. Faustiny, Centrum Jana Pavla II.

                - mše svatá - sbor doprovází, po skončení koncert 

20.00 - společná večeře

                - společný/individuální program

Čtvrtek

7.00 - mše svatá

7.30 - společná snídaně

8.45 - odjezd do Krakowa

10.30 - návštěva piaristického gymnázia – prohlídka školy, krátký koncert

12.00 - Královský rynek  a jeho okolí - prohlídka – podzemí, Bazilika Panny Marie, kostel sv.      Vojtěcha, tržnice s galerií, vyhlídková věž

                - oběd – samostatně během prohlídky rynku

14.00 – přesun Královskou cestou na prohlídku hradu Wavel – katedála, hrobky, zvonice

17.00 – odjezd

17:30 KONCERT Kościele Przemienienia Pańskiego, ul Pijarska 2      

19.00 – společná večeře

20.00 - společný/individuální program

Pátek

7.00 - mše svatá

7.30 - společná snídaně

8.30 - odjezd do Wadovic

9.00 - prohlídka muzea Jana Pavla II. a kostela

11.00 - odjezd

15.00 - příjezd do Uherského Hradiště

program koncertů:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Jacob Arcadelt - Ave Maria
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God

Jan Nowak - Benedictus Dominus
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

Mnogaja ljeta

23. 3. 2016   info pro zpěváky do Krakowa od 13:45

Pouze poslední info pro turné do Krakowa - domluva platby za pojištění.

Nezapomeňte si odhlásit stravu na SGV!!!

Sebou na turné: noty, sborová šála, OP nebo PAS, kartičku pojištěnce, jídlo na cestu, kapesné, hygienické potřeby....

16. 3. 2016   pravidlená zkouška v 13:45

program:

1/ Krakow

2/ soutěž

3/ koncert pro KDU

9. 3. 2016   Návštěva pěveckých sborů z Polska, Slovenska a Slovinska na SGV

14:15  - příjezd pěveckých sborů na SGV

13:45 - začátek zkoušky PS ve Slovanském sále (+ přinesení 4x stupňů)
14:30 - 14:55 - krátký koncert pěveckého sboru SGV ve Slovanském sále


15:00 - 16:30 - prohlídka baziliky x lapidária v angličtině
16:30 - 16:50 - varhanní koncert v basilice
17:00 - 17:40  - večeře ve školní jídelně
17:40 - 18:15 - prohlídka školy

22. 2. 2016   Návštěva St. Ignatius London 21. 2. - 24. 2.

Při návštěvě pěveckého sboru z Londýna proběhne v rámci návštěvy koncert obou sborů.

16:45 odjezd od morového sloupu

17:10-17:30 akustická zkouška

17:30 - modlitba sv. růžence

18:00 - mše sv.

18:40 - společný koncert obou sborů

19:30 - návrat na SGV

výběr z programu:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - Spirit of God
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

Jan Nowak - Benedictus Dominus

28. 1. 2016   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.


Program:

vstup: Jakub Blycharz - Blahoslavení
ordinárium: Koudelková Petra: Ordinárium IV s CM (Pane, smiluj se, Svatý, Beránku Boží)
k evangeliu: J.A. Komenský - Soudce všeho světa
k obětování: Paul Inwood - Hymnus pro Svatý rok milosrdentsví + Coda polifonica
k přijímání: Brendan Graham - You raise me up + William Dawson - Give Me Jesus
na závěr: Náš Bůh

26. 12. 2015   Svatoštěpánský koncert - Hradišťan+SGV

? zkouška
16:30 - koncert

program:
1/ koleda
2/ Puer Natus in Betlehem
3/ Vítej milé Jezulátko
4/ koleda
5/ Pavlica: Sanctus

17. 12. 2015   4. Adventní koncert

kostel sv. Martina - Buchlovice

10. 12. 2015   3. Adventní koncert

Kde?

3. 12. 2015   2. Adventní koncert - Prostějov

kostel Povýšení sv. Kříže

29. 11. 2015   1. Adventní koncert - neděle

kostel sv. Petra a Pavla - Kunovice
domluva pí Strašáková

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - Spirit of God
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

13. 11. 2015   V. ročník Festivalu duchovní hudby (13.-15.11.2015)

pátek 13.11.
18:00 mše sv. na zahájení festivalu
sobota 14.11.
15:00 Festival duchovní hudby

10. 11. 2015   Nahrávání pro ČT 10.+11.11.

10.+11.11. obraz ve Křtinách

6. 11. 2015   Biřmování - Velehrad

10:30 zkouška v basilice
11:00 zpěv při sv. Biřmování

loňský program a letos?
vstup - schola (Emanuel)
Velehradské ordinárium - sbor (Kyrie+Gloria)
Žalm: Sešli svého Ducha - varhaník
po 2. čtení: schola (Tvoje jméno vyznávám)
k svátosti: schola (Hymnus k Duchu Svatému)
Přijď o Duchu přesvatý 422 + Veni Spiritus Sanctus - sbor
odpověď přímluv: Kyrie - sbor
k obětování: schola (Dávám Ti Pane)
Svatý: Velehradské - sbor
Beránku Boží: Velehradské - sbor
k přijímání: schola (Přijímám)
Svou pšenicí mě nasytíš - sbor
Te Deum
na závěr: schola (Hledám Vás)

3. 11. 2015   Natáčení pro ČT pro cca 30 osob (3.+4.11.)

3.+ 4. 11. zvuková stopa playbacků pořadu ve studiu v Dolních Bojanovicích
SGV, Hradišťanu a Slováckého komorního orchestru - pro Vánoční pořad ČT

1/ koleda
2/ Puer Natus in Betlehem
3/ Vítej milé Jezulátko
4/ koleda
5/ Pavlica: Sanctus

27. 10. 2015   Koncertní turné Praha 27-28.10.

Spacák, černo-bílé oblečení, sborové šály s sebou!

27.10.
6:00 - odjezd do Prahy
10:00 - návštěva ČT
13:00 - ubytování Loreta
17:00 - kostel sv. Ignáce
17:30 - mše sv.
18:15 - koncert
28.10.
10:00 - vyklizení ubytování
14:30 - Pražský hrad
16:00 - zpěv u památníku T.G.M.
20:00 - zpěv ve Vladislavském sále (přímý přenos ČT)
21:00 - návrat domů
24:00 - příjezd (SM, UH, Velehrad - nutné předání rodičům)
další den - podzimní prázdniny!!!

program na Hradě:
1/ u sochy T. G. Masaryka
Teče voda, teče
Hymna ČR
Ach synku, synku
2/ ve Vladislavském sále
Hymna ČR

program u jezuitů:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - Spirit of God
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

29. 9. 2015   Zpěv k výročí úmrtí A.C. Stojana 18:00 (arcibiskup Jan)

17:45 - sraz v předu u varhan
bílo-černé oblečení + šála!

program:
Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus)
k evangeliu: Alleluia
k obětování: Tebe poem
k přijímání: Ave verum corpus
O Lord hear my prayr
při průvodu k hrobce: Můj kříži
na závěr: In paradisi + Andělé Boží (kancionál)

16. 9. 2015   Den círekvního školství

8:00 zpěv při mši sv. v basilice!!!
program v jednání

13. 9. 2015   Velkomoravský koncert v 17:00 - Staré město u kostela sv. Ducha

13:00 autobusová linka do SM (Lidový dům)
14:45 akustická zkouška na místě
17:00 koncert
19:29 autobusová linka na Velehrad (Lidový dům)
Náměstí Velké Moravy
Hradišťan a Jiří Stivín, Slovácký komorní orchestr s Jiřím Pospíchalem
program:
1/ Zdeněk Pololáník - Ave Maria (s orchestrem)
2/ Oldřich Halma - Mikulecká dědina
3/ Gordon Young - Alleluia
4/ G. F. Handel - Aleluja (s orchestrem)
na závěr všichni dohromady:
1/ Jiří Pavlica - Vstávej, haleluja
2/ Jiří Pavlica - Sanctus
4/ Jiří pavlica - Jdu já, jdeš Ty, všichni jdem
5/ Jiří Pavlica - S Pánem Bohem, idem od vás

12. 9. 2015   Koncert Velehrad

ve večerních hodinách

11. 9. 2015   Soustředění sboru

Platba za Teplou je 500 Kč
Filip

11.-13.9. - víkend (přespáváme všichni na DM)
Ti, co nejsou ubytováni si vezmou svůj spacák!
Pro malý zájem nezajišťuji stravu!!!

11.9. zkouška 15:30 - 17:30, 18:00 mše sv. v basilice
12.9. zkouška 9:00 - 16:00 pak koncert ve Slovanském sále
13.9. zkouška 9:00 - 9:30, 10:00 mše sv. v basilice, zkouška ve SM

příprava na:
1/ 12.9. koncert Velehrad
2/ 13.9. koncert Staré Město
3/ 28.10. Koncert Praha
4/ listopad nátáčení pro ČT
5/ 6.11. biřmování
6/ 14.11. FDH
7/ Adventní koncerty

posílám ty nahrávky hlasů na Handela:
# soprán: http://www.youtube.com/watch?v=fjT5_8rAmG8
# alt: http://www.youtube.com/watch?v=-P5b6EN65ow
# tenor: http://www.youtube.com/watch?v=u6EXOsUONO4
# bas: http://www.youtube.com/watch?v=R9nZqoic4BI

8. 9. 2015   Zkouška 19:00 v UH

Mimořádní zkouška v UH
v prostorách domu Delta na Protzkarově 1220 (SZUŠS)

18:17 - odjezd autobusu do UH (linka ČSAD)
18:35 - UH
19:00 - zkouška s komorním orchestrem
19:30 - zkouška s Hradišťanem
22:40 - odjezd autobusem na Velehrad (linka ČSAD)

program:
1/ Zdeněk Pololáník - Ave Maria (s orchestrem)
2/ Oldřich Halma - Mikulecká dědina
3/ ?
4/ G. F. Handel - Aleluja (s orchestrem)
na závěr všichni dohromady:
1/ Jiří Pavlica - Vstávej, haleluja
2/ Jiří Pavlica - Sanctus
3/ Jiří Pavlica - S Pánem Bohem, idem od vás
rezerva
1/ Zdeněk Pololáník - Bůh je láska
2/ Jiří Pavlica - Věrozvěstové
3/ Jiří pavlica - Jdu já, jdeš Ty, všichni jdem

2. 9. 2015   První pravidelná zkouška sboru v U1

13:45 - 15:15
příprava na:
1/ 12.9. koncert Velehrad
2/ 13.9. koncert Staré Město
3/ 28.10. Koncert Praha
4/ listopad nátáčení pro ČT
5/ 6.11. biřmování
6/ 14.11. FDH
7/ Adventní koncerty

1. 9. 2015   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.30 zk. v basilice
10.00 mše sv.

program:
vstup: 421
Pane smiluj se: ordinárium CM (jako v NOE)
Sláva: ordinárium CM (jako v NOE)
žalm: varhaník
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
přímulvy: Kyrie
k obětování: Nikolai Kedrov - Otče náš
k přijímání:William Byrd - Ave verum corpus
Moore James E. - An Irish Blessing
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

22. 8. 2015   3. Deutsch-Tschechischen Jugendchorwoche

22.-30.8.2015 Kláštěr Teplá
prosím - zde se budou aktualizovat informace do poslední chvíle:
Cesta tam:
22.8. sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě v 5:45
6:03 - odjezd ze SM do Olomouce (R 801)
8:09 - odjezd z Olomouce do Mariánských Lázní (Pendolino)
13:05 - odjezd z Mariánských Lázní do Teplé (autobus)
13:27 - příjezd do Teplé
jídlo na celý den sebou!

Cesta zpět:
30.8.
13:54 - odjezd vlakem z Teplé do Mariánských lázní
15:04 - odjezd z Mariánských lázní do Olomouce (Pendolino)
21:08 - odjezd z Olomouce do Starého Města (R 800)
21:54 - příjezd do Starého Města

Cesta již zakoupena!!!
Není potřeba spacák ani karimatka!!!

Sopran:
Krchňavá Magdaléna
Leskovanová Patricie
Musilová Dominika
Petříková Barbora
Alt.
Filáková Kristýna
Hermanová Doroty (tam po vlastní ose)
Filáková Monika
Vranková Kateřina
Všetulová Lenka
Walterová Julie (tam po vlastní ose)
Zemanová Anna (nástup v Olomouci)
Kapounková Beáta (nástup v Olomouci)
Tenor:
Flekač Marian
Kazíková Růžena (nástup v Olomouci)
Kazíková Veronika (nástup v Olomouci)
Mikuláštíková Anna
Vojáčková Eliška
Bas:
Fuchs Albert
Jochim Vojtěch (tam po vlastní ose)
Kazík František (nástup v Olomouci)
Přádka Nikodém (nástup v Olomouci)
Uher Robin
Zrůna Michal

Hudební tělesa, která se účastní projektu:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad - výběr
schóla mládeže z Bad Mergentheimu - výběr

Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení, OP, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, plavky, psací potřeby, hygienické potřeby, krém proti intenzivnímu slunečnímu záření, osušku, sportovní oblečení, papuče.....
Obchod je ve vesnici vzdálené asi 2 km
28.8. - pátek (17:15)
koncert na kolonádě v Mariánských lázní
29.8. - sobota (15:30)
mše sv. za doprovodu zpěvů projektového sboru - Teplá
30.8. - neděle (10:00)
mše sv. za doprovodu zpěvů projektového sboru - Teplá

5. 7. 2015   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 8:00 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně
7:30 - stěhování (všichni kluci) varhany, zvony, klávesy, pulty, židle....
8:00 - zkouška na tribuně

1. Velehradská intráda: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 2:45
2. Předehra písně – varhany 0:15
3. Píseň 829 – 2 sloky – sóla, sbor, orchestr 2:50
4. Varhany – preludium dle času
5. Pane, smiluj se – Fr. Macek : Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 1:30
6. Sláva: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 4:00
7. Žalm 116: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 2:15
8. Po 2. čtení: Píseň 829 – 1 sloka – sóla, sbor, orchestr 1:25
9. Po evangeliu: Allilujija – sbor, orchestr 0:45
10. Věřím: P. Olejník – sbor, varhany
11. Přímluvy zpívané: Hospodin pomiluj – sóla, sbor, orchestr 1x 0:15
12. Přinášení darů – Varhanní preludium
13. Obětování: Píseň č. 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
14. Svatý: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 3:50
15. Při pozdvihování Těla Páně – Fr. Macek – Intráda – žestě 0:20
16. Při pozdvihování Krve Páně – Intráda – žestě 0:20
17. Amen před Pater Noster – sóla, sbor, orchestr 0:20
18. Neboť tvé je království : Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 0:20
19. Beránku Boží : Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 2:00
20. Sv. přijímání a) Fr. Macek : Chléb, hle, svatých nebešťanů 3:00 – sóla, sbor, orchestr
b) Píseň 829, 2 sloky – sóla, sbor, orchestr 2:50
c) J. P. Lécot: Kriste náš – sóla, sbor, orchestr
čas podle potřeby až 6:00
21.Požehnání ostatky sv. Cyrila
22.Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
23.Předehra písně – žestě
24.Píseň 828 1 sloka – sóla, sbor, orchestr 1:40
25.Předání cen
26.Pozdravné projevy
27.Velehradská intráda – sóla, sbor, orchestr 2:45
28.Předehra písně ¬– varhany (modulace)
29.Píseň 828 1 sloka ¬– sóla, sbor, orchestr 1:40
30.Varhanní dohra

4. 7. 2015   Koncert lidí dobré vůle

8:00-10:45 zkouška v učebně 1
11:00-12:15 zvuková zkouška na tribuně
12:30 oběd z vlastních zásob
13:00-14:30 zkouška v učebně 1 (dle potřeby)
15:00-17:30 kamerové zkoušky ČT
17:30-18:40 generální zkouška
17:00 - zpěv SGV
18:00 - zpěv SGV
18:30 večeře (ve školní jídelně)
19:30 - začátek koncertu
20:02 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

v jednání: FBM, Hradišťan, No Name, Nezmaři

předběžný program PS SGV:
1/ Vivaldi - Gloria (https://www.youtube.com/watch?v=XQx2TWgxX14)
2/ Nezmaři - Hej člověče Boží (https://www.youtube.com/watch?v=SNg9q6KuY-4)
3/ Hradišťan - Jdu já, jdeš ty, všichni jdem (uloženo na serveru student/zpěvy 4.7.2015)
4/ No Name – Večnosť (https://www.youtube.com/watch?v=WNibNgYA07Y)
Želám ti dobré ráno,
rád by som ale vedel kde si,
veď zaspávali sme spolu,
a ja tu som a ty tu nie si.
Necítim ani tvoju vôňu,
ktorou očarila si ma,
jediné čo si pamätám je,
neprestávajúca zima.
Už viem ako chutí večnosť,
jej chuť je trpká,
chýba mi tvoj smiech.
Ja si počkám kým príde rad na teba,
vezmem ťa tam,
kde milovanie nie je hriech
chýbaš mi celá...
Už viem čo znamená
byť za vodou
a aká je večnosť krásna
dovtedy kým sa stretneme
ti želám
zostaň šťastná.
Tu nejestvuje čas
ja neviem či je ráno
a či poobede
a v duši zavládol mi pokoj
už mám na všetky otázky odpovede.
5/ Nezmaři – Co je dobré (https://www.youtube.com/watch?v=8JcA3V7EigQ)

3. 7. 2015   Zkouška na Velehradě

9:00 - 12:00 učebna 1

program:
1/ 4.7.
2/ 5.7.
3/ 13.9.

Seznam:
Běhávková Anežka 1.B
Grebíková Eva 2.A
Halodová Tereza 2.A
Hůsková Tereza 2.A
Kamarádová Kateřina 1.B
Krchňavá Magdaléna 1.A
Leskovanová Patricie 1.A
Marečková Tereza 2.A
Martonová Tereza 2.A
Matoušková Klára 2.B
Musilová Dominika 3.A
Nedomová Klára 3.B
Ondrůšková Martina 2.B
Petříková Barbora 1.A
Strachotová Karolína 1.A
Svobodová Natálie 1.B
Šindlerová Marie 3.B
Tomšejová Ludmila 2.B
Zalubilová Vendula 3.B
Fazekašová Simona 2.A
Filáková Kristýna 1.A
Fojtíková Anna 2.A
Fojtová Alžběta 1.A
Heliová Anna 2.A
Hermanová Doroty 3.A
Horáková Karolína 2.A
Kapounková Beáta 1.A
Kuchaříková Kristýna 1.A
Orlová Iva 3.B
Osohová Aneta 2.A
Pelikánová Magdaléna 1.A
Prokešová Veronika 2.A
Studničková Jitka 2.B
Šáchová Monika 1.A
Škrášková Ema 2.B
Škrášková Renáta 2.A
Filáková Kristýna 1.A
Vranková Kateřina 2.A
Všetulová Lenka 1.A
Walterová Julie 2.A
Dohnalová Johana 2.B
Flekač Marian 1.A
Holková Kristýna 3.B
Kazíková Růžena 3.A
Kazíková Veronika 1.A
Kuchařová Kristýna 3.A
Lovecká Lucie 2.B
Mikuláštíková Anna 3.A
Niklová Tamara 2.B
Paciorek Ondřej 1.B
Vaňková Kateřina 2.B
Vojáčková Eliška 1.A
Brunclík Vilém 1.A
Beníček Daniel 1.B
Fuchs Albert 2.A
Janošek Denis 3.A
Jochim Vojtěch 2.B
Kasan Richard 2.A
Kazík František 2.B
Macek Lukáš 3.A
Přádka Nikodém 1.A
Trampota Kryštof 1.A
Uher Robin 3.A
Zrůna Michal 3.B

Skrášek Roman
Mařák František
Blažek Jan

30. 6. 2015   Závěrečná mše sv.

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

ordinárium CM (jako v NOE)
Mite Balduzzi - Credo
Gordon Young - Alleluia
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

24. 6. 2015   Pravidelná zkouška v 13:15

program:
1/ 4. 7.
2/ 5.7.

11. 6. 2015   Koncert pro výstavu vín

13:20 - 13:29 (9 minut!!!!) akustická zkouška
13:30 - 13:50 koncert ve SS SGV (sborové šály)
pak oběd ve školní jídelně

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song - Siyahamba

Běhávková Anežka 1.B
Cihlářová Michaela 3.B
Kamarádová Kateřina 1.B
Krchňavá Magdaléna 1.A
Leskovanová Patricie 1.A
Musilová Dominika 3.A
Ondrůšková Martina 2.B
Pchálková Zdeňka 1.B
Strachotová Karolína 1.A
Šindlerová Marie 3.B
Zalubilová Vendula 3.B
Fazekašová Simona 2.A
Fojtíková Anna 2.A
Hermanová Doroty 3.A
Kapounková Beáta 1.A
Kuchaříková Kristýna 1.A
Pavlicová Anžka 3.B
Pelikánová Magdaléna 1.A
Šáchová Monika 1.A
Škrášková Ema 2.B
Uřičářová Františka 3.B
Všetulová Lenka 1.A
Zemanová Anna 3.A
Flekač Marian 1.A
Holková Kristýna 3.B
Kazíková Růžena 3.A
Kazíková Veronika 1.A
Kuchařová Kristýna 3.A
Lovecká Lucie 2.B
Mikuláštíková Anna 3.A
Paciorek Ondřej 1.B
Vaňková Kateřina 2.B
Vojáčková Eliška 1.A
Beníček Daniel 1.B
Brunclík Vilém 1.A
Fuchs Albert 2.A
Janošek Denis 3.A
Kazík František 2.B
Macek Lukáš 3.A
Přádka Nikodém 1.A
Trampota Kryštof 1.A
Uher Robin 3.A
Vašica Dominik 1.A
Zalubil Stanislav 1.B

10. 6. 2015   Koncert - Velehrad

17:00 - večeře pro ubytované na DM
17:20 - akustická zkouška v kapli Cyrilka (vedle WC za basilikou)
18:00 - vystoupení

program:
1/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij: Iže Cheruvimy
2/ arr. František Macek: De colores
3/ Otče náš od Nikolaie Kedrova

3. 6. 2015   Koncertní turné - Miskolc

3.-5.6.2015
Společný zájezd s CM, taneční složkou.
celkem 30 zpěváků
zálohu 1000 Kč vybírám do pondělí 1.6. 12:00!

Nutné: spacák, OP, noty, léky, sborová šála + černo-bílé oblečení, kapesné
Seznam:
Elsnerová Veronika 1.A
Hůsková Tereza 2.A
Nedomová Klára 3.B
Ondrůšková Martina 2.B
Strachotová Karolína 1.A
Hermanová Doroty 3.A
Šáchová Monika 1.A
Škrášková Ema 2.B
Škrášková Renáta 2.A
Uřičářová Františka 3.B
Vranková Kateřina 2.A
Walterová Julie 2.A
Janošek Denis 3.A
Kasan Richard 2.A
Nedoma Petr 4.B
Přádka Nikodém 1.A
Trampota Kryštof 1.A
Zrůna Michal 3.B
Jochim Vojtěch 2.B
Beníček Daniel 1.B

program v jednání:

1. 6. 2015   Koncert Brno

13:30 odjezd do Brna
15:00 akustická zkouška
16:30 zpěv při mši sv.
17:20 koncert
18:30 večeře
20:40 návrat na Velehrad

společné písně:
Jacob Arcadelt - Ave Maria
James E. Moore - An Irish Blessing
Gordon Young - Alleluia

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song - Siyahamba

29. 5. 2015   Slavnostní vyřazení absolventů SGV - termín v jednání!

13:45 nachystání Slovanské sálu
15:30 akustická zk. ve Slovanském sále
16:00 Slavnostní vyřazení
17:00 raut ve vestibulu školy
18:00 předpokládaný konec

Sborové šály + černobílé oblečení

program:
Gordon Young - Alleluia
Hymna ČR
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Zulu song - Siyahamba

možné přídavky:
Nikolai Kedrov - Otče náš
Moore James E. - An Irish Blessing
African song - Thula baba, thula sana
Lund Erik - Give me that old time religion
Traditional - Ipharadisi

27. 5. 2015   Důležitá zkouška pro všechny!!!

Je nutné potvrdit účast na projektech:
1/ 29.5. slavnostní vyřazení od 15:00
2/ 1.6. koncert Brno
3/ 3.-5.6. Maďarsko
4/ 10.6. koncert Velehrad
5/ 11.6. koncert Velehrad
6/ 30.6. zpěv basilika
7/ 4.7. koncert Velehrad
8/ 5.7. poutní mše
9/ projekt Teplá (22.-30.8.)

+ nácvik nových písní na 4.7.!!!
očekávám 100% účast

24. 4. 2015   Koncertní turné Řím

Předběžný program!
02:00 odjezd autobusem z Velehradu do Prahy
06:45 přítomnost na letišti Kbely (letadlo AČR)
8:00 odlet z Prahy do Říma letadlem AČR
9:30 přílet do Říma
9:55 odjezd do basiliky sv. Petra
11:00 prohlídka basiliky sv. Petra
12:00 příprava na vystoupení
12:20 Modlitba za vlast (u oltáře sv. Václava - kardinál Dominik Duka)
12:30 položení květin u hrobu papeže Jana Pavla II.
12:50 odjezd do Nepomucena
13:45 oběd
14:45 zkouška v kapli
15:20 návštěva pana prezidenta a paní Zemanové v klapli (koncert sboru SGV)
15:45 odjezd na letiště
16:15 příjezd na letiště v Římě
16:45 nástup do letadla
17:10 odlet z Říma
18:45 přílet Praha Kbely
22:00 příjezd autobusem na Velehrad

vlak z Prahy 19:14 do Plas 22:00 (biřmovanci)


Seznam:
1 Elsnerová Veronika
2 Flekač Marian
3 Hermanová Doroty
4 Horáková Karolína
5 Hůsková Tereza
6 Janošek Denis
7 Jochim Vojtěch
8 Kapounková Beáta
9 Kasan Richard
10 Kazík František
11 Kazíková Růžena
12 Krchňavá Magdaléna
13 Kuchaříková Kristýna
14 Kuchařová Kristýna
15 Leskovanová Patricie
16 Lovecká Lucie
17 Macek Lukáš
18 Marečková Tereza
19 Martonová Tereza
20 Matoušková Klára
21 Mikuláštíková Anna
22 Nedomová Klára
23 Strachotová Karolína
24 Studničková Jitka
25 Škrášková Renáta
26 Uřičářová Františka
27 Vaňková Kateřina
28 Vojáčková Eliška
29 Vranková Kateřina
30 Walterová Julie
31 Zalubil Stanislav
32 Zemanová Anna
33 Zrůna Michal
34 Mgr. Macek Filip - sbormistr
35 Mgr. Hegr Michal - ředitel

návrh zpěvů:
12:20 zastavení se u oltáře sv. Václava
Modlitba za vlast
průběh
1) úvodní skladba v podání pěveckého sboru Stojanova gymnázia
(Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy)
2) úvodní slovo, Modlitba za vlast a Modlitba Páně (Dominik kardinál Duka)
3) Svatováclavský chorál v podání pěveckého sboru (4 sloky)
4) státní hymna České republiky
12:35 přechod prezidentského páru boční lodí baziliky
12:40 položení květin ke hrobu J.S. papeže Jana Pavla II.
* hudební doprovod pěveckého sboru: Nikolai Kedrov ?Otče náš?
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) ?Svjatýj Bóže?, příp. Jacob Arcadelt ?Ave Maria?
prezidentský pár přechází následně do krypty baziliky (členové delegace a doprovodu následují)
12:50 položení květin ke hrobu Jeho Eminence Josefa kardinála Berana
15:20 návštěva kaple sv. Jana Nepomuckého
1) úvodní slovo rektora koleje
2) tři skladby v podání pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad
program:
William Byrd ? ?Ave verum corpus?
arr. František Macek ? ?De colores?
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij ? ?Tebe poem?
3) poděkování prezidenta republiky
4) závěrečné slovo rektora koleje
15:40 přechod z kaple na terasu

náhradníci:
Kazíková Veronika
Musilová Dominika
Ondrůšková Martina
Tomšejová Ludmila

23. 4. 2015   Natáčení pro TV NOE

Natáčení pro TV NOE
mše sv. za doprovodu CM SGV
zajišťuje prof. Haloda
Všichni, co se přihlásí u prof. Halody a nejedou další den do Říma.

23. 4. 2015   Zkouška na Řím

15:00-17:00

22. 4. 2015   Zkouška na Řím

13:45-15:15

21. 4. 2015   Zkouška na Řím

14:10-15:45

20. 4. 2015   Zkouška na Řím

14:10-15:45

15. 4. 2015   pravidelná zkouška 13:45 (i přes pedagogickou poradu)

Jen pro Římany + náhradníci (neomluvená neúčast, znamená neučast do Říma!!!)
program:
Svatý Václave
František Macek - Velehradské ordinárium
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba

10. 4. 2015   Gymnasia cantant - celostátní kolo - Brno 9.-11.4.2015

Díky všem za skvělou reprezentaci školy!!!!!
nahrávka: serverS:Nahrávka GC 19.3.2015

Nezapomeňte: sborové oblečení, festivalové tričko pro pohyb mimo vystoupení, karimatku, spacák, hygienické potřeby, léky, pyžamo!!!!

program:
1/ arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
2/ Nikolai Kedrov - Otče náš
3/ Antonín Tučapský - V tej naší studni
4/ William Byrd - Ave verum corpus
5/ Antonín Tučapský - Potom
oblečení: bílo-černé + sborová šála!!!

6/ pro ostatní vystoupení:
James E. Moore - An Irish Blessing
Traditional - Ipharadisi
Erik Lund - Give me that old time religion
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba

Čtvrtek 9. dubna
8:00 - zkouška v zimním sále SGV (40 zpěváků)
12:00 - oběd ve školní jídelně
12:45 - odjezd vlastním autobusem do Brna (z parkoviště u morového sloupu)
14:45 - organizační schůze sbormistrů
15:00 ? 17:00 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:35 - večeře
18:30 - odjezd autobusem
19:15 - 20:40 zahajovací slavnostní koncert Sbory sborům v sále Dělnického domu Židenice, fotogalerie prostor a adresa zde: http://www.delnickydumbrno.cz/
pátek 10. dubna
8:10 - snídaně
11:10 - 12:15 - účast na přehlídce
12:50 - akustická zkouška
13:15 - oběd
14:45 - soutěžní vystoupení
15:45 ? 17:30 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:50 - večeře
18:15 - odjezd do klubu KS Omega, večeře
19:00 ? 22:30 - společný program pro účastníky v KS Omega, nácvik společné skladby, doprovodná hudební vystoupení, více informací o sále KS Omega: http://www.ksomega.cz/
sobota 11. dubna
7:25 - snídaně
9:00 - odjezd historickými tramvajemi a zvláštními tramvajemi. V historických vozech společný zpěv sborů ?Zpívající šalina?
9:30 - společný Zpěv pro Brno na nádvoří Nové radnice
10:00 ?12:00 - slavnostní závěrečný program v Besedním domě
12:15 - odjezd vlastním autobusem na Velehrad (UH)

Seznam:
Elsnerová Klára 4.A
Hůsková Tereza 2.A
Krchňavá Magdaléna 1.A
Leskovanová Patricie 1.A
Marečková Tereza 2.A
Matoušková Klára 2.B
Musilová Dominika 3.A
Nedomová Klára 3.B
Ondrůšková Martina 2.B
Strachotová Karolína 1.A
Tomšejová Ludmila 2.B
Fazekašová Simona 2.A
Fojtová Alžběta 1.A
Hermanová Doroty 3.A
Horáková Karolína 2.A
Kapounková Beáta 1.A
Kuchaříková Kristýna 1.A
Studničková Jitka 2.B
Škrášková Renáta 2.A
Vranková Kateřina 2.A
Zemanová Anna 3.A
Paciorek Ondřej 1.B
Flekač Marian 1.A
Kazíková Růžena 3.A
Kazíková Veronika 1.A
Kuchařová Kristýna 3.A
Lovecká Lucie 2.B
Mikuláštíková Anna 3.A
Niklová Tamara 2.B
Vaňková Kateřina 2.B
Vojáčková Eliška 1.A
Janošek Denis 3.A
Jochim Vojtěch 2.B
Kasan Richard 2.A
Kazík František 2.B
Macek Lukáš 3.A
Zalubil Stanislav 1.B
Zrůna Michal 3.B

Náhradníci:
Elsnerová Veronika 1.A
Halodová Tereza 2.A
Pchálková Zdeňka 1.B
Běhávková Anežka 1.B
Osohová Aneta 2.A
Walterová Julie 2.A

19. 3. 2015   Gymnasia cantant - regionální kolo - Brno

oblečení: bílo-černé + sborová šála!!! (sál má 22 stupňů)

Předběžný harmonogram:
7:00 - odjezd z parkoviště
8:15 - příjezd do Brna
8:30 - akustická zkouška
10:00 - zahájení přehlídky
10:30 - vystoupení PS SGV
12:00 - ukončení přehlídky
13:15 - 15:00 setkání sbormistrů s porotou
14:00 - odjezd z Brna
15:15 - příjezd na Velehrad

program:
1/ arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
2/ Nikolai Kedrov - Otče náš
3/ Antonín Tučapský - V tej naší studni
4/ William Byrd - Ave verum corpus
5/ Antonín Tučapský - Potom

Pěvecké gymnasiální sbory dle pořadí přehlídky:
1/ Brno
2/ Tišnov
3/ Velehrad
4/ Uherský Brod
5/ Vsetín
6/ Zlín
7/ Hradec Králové
8/ Znojmo

18. 3. 2015   Soustředění sboru 9:00-15:15

Dnešní nahrávky jsou na serveru student:
S:\Nahrávka před GC 18.3.2015

Pro 40 vybraných a 5 náhradníků

program:
1/ arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
2/ Nikolai Kedrov - Otče náš
3/ Antonín Tučapský - V tej naší studni
4/ William Byrd - Ave verum corpus
5/ Antonín Tučapský - Potom

Seznam:
Cihlářová Michaela 3.B
Hůsková Tereza 2.A
Krchňavá Magdaléna 1.A
Leskovanová Patricie 1.A
Marečková Tereza 2.A
Martonová Tereza 2.A
Matoušková Klára 2.B
Nedomová Klára 3.B
Ondrůšková Martina 2.B
Pchálková Zdeňka 1.B
Strachotová Karolína 1.A
Halodová Tereza 2.A
Elsnerová Klára 4.A
Musilová Dominika 3.A
Tomšejová Ludmila 2.B
Fazekašová Simona 2.A
Hermanová Doroty 3.A
Horáková Karolína 2.A
Kapounková Beáta 1.A
Kuchaříková Kristýna 1.A
Osohová Aneta 2.A
Studničková Jitka 2.B
Škrášková Renáta 2.A
Vranková Kateřina 2.A
Walterová Julie 2.A
Zemanová Anna 3.A
Fojtová Alžběta 1.A
Paciorek Ondřej 1.B
Flekač Marian 1.A
Kazíková Růžena 3.A
Kazíková Veronika 1.A
Kuchařová Kristýna 3.A
Lovecká Lucie 2.B
Mikuláštíková Anna 3.A
Niklová Tamara 2.B
Vaňková Kateřina 2.B
Vojáčková Eliška 1.A
Janošek Denis 3.A
Jochim Vojtěch 2.B
Kasan Richard 2.A
Kazík František 2.B
Macek Lukáš 3.A
Uřičář Jonáš 2.B
Zalubil Stanislav 1.B
Zrůna Michal 3.B

12. 2. 2015   Povídání o sboru SGV na ČR1

Povídání od 10:45 na cca 5. minut

29. 1. 2015   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.
Program:
vstup: schola
ordinárium: František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Nikolai Kedrov - Otče náš
k obětování: Mite Balduzzi - Credo
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus
na závěr: schola a pak arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

18. 12. 2014   3. Adventní koncert - Zlechov

Zlechov - farní kostel
15:45 odjezd z Velehradu
16:00 akustická zkouška
17:00 mše sv.
17:30 koncert
19:00 návrat Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

přídavek:
Mnogaja ljeta

11. 12. 2014   2. Adventní koncert - Vnorovy

Vnorovy - farní kostel
16:30 odjezd z Velehradu
17:00 akustická zkouška
18:00 mše sv.
18:45 koncert
19:45 pohoštění
21:15 návrat Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

přídavek:
Mnogaja ljeta

3. 12. 2014   1. Adventní koncert - středa!

Kyjov - farní kostel

15:00 odjezd z Velehradu
16:00 akustická zkouška
17:00 mše sv.
17:45 koncert
18:45 pohoštění
20:15 návrat Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
William Dawson - Give Me Jesus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Norman Luboff - All my trials
Zulu song - Siyahamba
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

přídavek:
Mnogaja ljeta

1. 12. 2014   Koncert AO

Pravidelný rozvrh pro nahlášené končí v 14:55!
15:30 - odjezd
17:00 - 18:00 zkouška
18:00 - 19:00 klid
19:00 zahájení
cca 19:40 zpěv (20 min.)
20:00 odjezd Olomouc
21:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

program:
Traditional - Ipharadisi
William Byrd - Ave verum corpus
William Dawson - Give Me Jesus
Norman Luboff - All my trials
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
James E. Moore - An Irish Blessing
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

21. 11. 2014   Festival duchovní hudby 2014

4. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY NA VELEHRADĚ
21.- 23. 11. 2014

1/ Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
Filip Macek
2/ AVE - Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
Jakub Macek
3/ Magis choire, Fenyi chamber choire of the Fenyi Gyula Jesuit Secondary School Miskolec (Maďarsko)
Klára Herpainé Velkey
4/ Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého
?PIARISSIMO? Trenčín (Slovensko)
Martin Holúbek
5/ Squadra resonanta ? Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradco Králové
Ondřej Havel

Ubytování:
1 ? DM 1. patro B, přízemí A (karimatka + spacák) - Macek
2 ? DM 1. patro strana A (karimatka + spacák) - Macek
3 ? DM přízemí strana B (karimatka + spacák) - Krátká
4 ? škola učebna 3+4 (karimatka + spacák) - Macek
5 ? škola učebna 5 +7 (karimatka + spacák) - Macek

Pátek 21. 11.
16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů
17:45- usazení v basilice
18:00- zahájení v basilice mší sv.
19:00- večeře I
19:30- večeře II
20:30- společný program ve Slovanském sále
23:00 ? slovo spirituála, noční klid

Sobota 22. 11.
7:30- nabídka mše sv. ve školní kapli, nebo v basilice dle počtu účastníků, nahlásit 21.11. do 20:15
8:00- snídaně I
8:00- snídaně II
9:00 - 12:00 prohlídka Uherského Hradiště
(možnost prohlídky lapidária, basiliky, archeoskanzenu, domu C+M)
12:15 oběd I
12:45 oběd II
13:00-15:45 akustická zkouška v basilice
16:00-17:45 Festivalový program v basilice
18:00- večeře I
18:30- večeře II
20:00 společný program: sklepení školy, zimní sál, slovanský sál
(společné aktivity POR, CM, diskotéka?)
23:00 ? slovo spirituála, noční klid

Neděle 23. 11.
7:45- snídaně I
8:15- snídaně II
8:45- odjezd na svatý Hostýn (60 km)
10:45- usazení v basilice (domluva programu zpěvů: vstup, k evangeliu, k obětování, k přijímání)
11:00- mše svatá za účasti arcibiskupa Jana (slavnost Krista Krále)
12:00- krátký koncert jednotlivých sborů (každý cca 10 minut)
13:00- prohlídka basiliky a okolí Sv. Hostýna dle počasí
13:30- oběd formou balíčku
14:30- rozjezd domů

program:
Traditional - Ipharadisi
William Byrd - Ave verum corpus
William Dawson - Give Me Jesus
Norman Luboff - All my trials
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
James E. Moore - An Irish Blessing
J. Gordon - My Jesus, I Love Thee

Cenu 250 Kč již vybírám!!!

21. 11. 2014   Zkouška v učebně 1

14:00-16:00
1/ zpěv
2/ pomoc s přípravou FDH

19. 11. 2014   Pravidelná zkouška v učebně 1 (13:45-15:15)

1/ informace FDH
2/ program FDH
3/ koncert 1.12.
4/ koncert 3.12.
5/ program Gymnasia Cantant

7. 11. 2014   Biřmování - Velehrad

10:30 akustická zkouška v basilice
11:00 zpěv při sv. Biřmování

program:
vstup - schola (Emanuel)
Velehradské ordinárium - sbor (Kyrie+Gloria)
Žalm: Sešli svého Ducha - varhaník
po 2. čtení: schola (Tvoje jméno vyznávám)
k svátosti: schola (Hymnus k Duchu Svatému)
Přijď o Duchu přesvatý 422 + Veni Spiritus Sanctus - sbor
odpověď přímluv: Kyrie - sbor
k obětování: schola (Dávám Ti Pane)
Svatý: Velehradské - sbor
Beránku Boží: Velehradské - sbor
k přijímání: schola (Přijímám)
Svou pšenicí mě nasytíš - sbor
Te Deum
na závěr: schola (Hledám Vás)

29. 9. 2014   Zpěv k výročí úmrtí A.C. Stojana 18:00

17:45 - sraz v předu u varhan
bílo-černé oblečení + šála!

program:
Velehradské ordinárium
Můj kříži

In paradisi
O Lord hear my prayr
Ave verum corpus
Alleluia
Give Me Jesus

26. 9. 2014   Soustředění sboru

26.-28.9.2014
spacák + bílo-černé oblečení
snídaně 22, oběd 24, večeře 24 Kč
pátek
8:15 - 10:00 zkouška ve Slovanském sále
10:30 zpěv v basilice
12:00 - 13:00 zkouška ve Slovanském sále
13:00 - oběd
14:30 - 16:00 zpěv na akademii
16:00 - dort
18.00 - raut
sobota
8:00 - 8:30 snídaně
9:00 - 12:00 zkouška
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 14:30 osobní volno (učení)
14:30 - 17:30 zkouška
18:00 - 18:30 večeře
19:00 - 20:30 zkouška
neděle
8:00 - 8:30 snídaně
8:30 - 9:30 zkouška
10:00 - zpěv při mši sv. v basilice
11:00 - 12:00 zkouška
12:00 - oběd
Ti, co nejsou ubytováni na DM si přinesou vlastní spacák!

předběžný program:
Můj kříži
Otvítejte brány
In paradisi
O Lord hear my prayr
Ave verum corpus
Alleluia
Give Me Jesus
An Irish Blessing
Siyahamba
All my trials
Velehradské ordinárium

26. 9. 2014   10. výročí SGV - Slovanský sál 14:30

Program v jednání:
Můj kříži
Otvítejte brány
In paradisi
O Lord hear my prayr
Ave verum corpus
Alleluia
Give Me Jesus
An Irish Blessing
Siyahamba
All my trials

1. 9. 2014   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.30 zk. v basilice
10.00 mše sv.

program:
vstup: 421
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
přímulvy: Kyrie
k obětování: Nikolai Kedrov - Otče náš
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání:William Byrd - Ave verum corpus

Moore James E. - An Irish Blessing
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

5. 7. 2014   Velehradská pouť

5. 7. 2014 Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:30

7:30 snídaně
8:00 akustická zkouška na tribuně
10:30 produkce
12:30 oběd

program:
1/ Velehradská intráda - František Macek
2/ Velehradské ordinárium - František Macek
3/ Žalm 116 - František Macek
4/ Alleluja II - František Macek
5/ Hospodi pomiluj - František Macek
6/ Pane, ty víš všechno - František Macek
7/ Nejvyšší a mocný, dobrý Pane - František Macek

1. Velehradská intráda: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 2:45
2. Předehra písně ? varhany (modulace) 0:15
3. Píseň 829 : 2 sloky- sóla, sbor, orchestr 2:50
4. Varhany ? preludium dle času
5. Pane, smiluj se : Fr. Macek, Velehradské ordinárium -sóla, sbor, orchestr 0:45
6. Sláva: Velehradské ordinárium -sóla, sbor, orchestr 3:00
7. Žalm 116: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 2:15
8. Po 2. čtení: Píseň 829 ? 1 sloka- sóla, sbor, orchestr 1:25
9. Po evangeliu: Fr. Macek -Alleluja II.- sóla, sbor, orchestr 0:50
10. Věřím: Velehradské ordinárium -sóla, sbor, orchestr 4:30
11. Přímluvy: Hospodi pomiluj - sóla, sbor, orchestr 1x 0:20
12. Obětování: Píseň 829 ? 2 sloky- sóla, sbor, orchestr 2:50
13. Svatý - Velehradské ordinárium -sóla, sbor, orchestr 1:20
14. Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr 0:20
15. Neboť tvé je království : Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 0:20
16. Beránku Boží: Velehradské ordinárium -sóla, sbor, orchestr 1:20
17. Sv. Přijímání: a) Fr. Macek: Pane,ty víš všechno ? sóla, sbor, orchestr 2:40
b) Píseň 829 ? 2 sloky- sóla, sbor, orchestr 2:50
c) Fr. Macek: Nejvyšší a mocný, dobrý Pane ? sóla i dětská,
sbor, orchestr 1:40

18. Požehnání ostatky sv. Cyrila
19. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
20. Předehra písně ? žestě
21. Píseň 828 - sóla, sbor, orchestr 1:40
22. Předání cen
23. Pozdravné projevy
24. Hudební vložka bohoslovců z Afriky (před oltářem, 2x mikrofon)
25. Velehradská intráda: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 2:45
26. Předehra písně ? varhany (modulace)
27. Píseň 828 - sóla, sbor, orchestr 1:40
28. Varhanní dohra

4. 7. 2014   Zkouška na pouť - učebna 1

8:00-11:30 zkouška v učebně 1
11:45-13:30 zvuková zkouška na tribuně
14:00 oběd z vlastních zásob
15:00-17:30 kamerové zkoušky ČT
17:30-18:30 generální zkouška
17:00 - zpěv SGV
18:00 - zpěv SGV
18:30 večeře (ve školní jídelně)
19:30 - začátek koncertu
20:02 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka
6:45 - budíček

program v jednání:
1/ Václav Neckář - Půlnoční (noty v sekci ke stažení)
http://www.youtube.com/watch?list=RD95E5S1SndnY&v=95E5S1SndnY
2/ Václav Neckář - Stín katedrál (noty v sekci ke stažení)
http://www.youtube.com/watch?v=ScRoZZxPFH0
3/ Hradišťan+filharmonie
Jdu já, jdeš ty, všichni jdem (MP3 v sekci ke stažení)
4/ F. Macek - Gloria (FBM) (noty v sekci ke stažení)
http://www.youtube.com/watch?v=VVAO5zRSdSA
od 1:30
oblečení: bílo-černé + šály

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE


Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase 2.
Účinkující:

Jiří Pavlica a Hradišťan
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Václav Neckář
Ewa Farna
Markéta Konvičková
Elis - Eliška Mrázová
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
Pěvecký sbor ze Zambie

Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černošková

Soprán: 17
Cihlářová Michaela 2.B
Grebíková Eva 1.A
Grebíková Lucie 3.A
Halodová Tereza 1.A
Marečková Tereza 1.A
Martonová Tereza 1.A
Matoušková Klára 1.B
Nedomová Klára 2.B
Ondrůšková Martina 1.B
Šindlerová Marie 2.B
Tomšejová Ludmila 1.B
Zalubilová Vendula 2.B
Špačková Marie
Vávrová Anna
Nedomová Adéla
Běhávková Anežka
Macková Magdaléna
Alt: 16
Alagia Nicole 1.A
Fazekašová Simona 1.A
Fojtíková Anna 1.A
Heliová Anna 1.A
Hermanová Doroty 2.A
Orlová Iva 2.B
Osohová Aneta 1.A
Pavlicová Anežka 2.B
Studničková Jitka 1.B
Šimíčková Anna 3.B
Škrášková Renáta 1.A
Tomanová Barbora 3.A
Uřičářová Františka 2.B
Vranková Kateřina 1.A
Walterová Julie 1.A
Zemanová Anna 2.A
Tenor: 12
Holková Kristýna 2.B
Hromečková Veronika 1.A
Chrástková Kristýna 1.A
Janoš Petr 1.A
Kazíková Růžena 2.A
Komárková Vendula 3.B
Lovecká Lucie 1.B
Mikuláštiková Anna 2.A
Vaňková Kateřina 1.B
Vašek Jiří 1.A
Hrbáček Jan
Macek Josef
Bas: 13
Fuchs Albert 1.A
Chudík Pavel 2.A
Kazík František 1.B
Macek Lukáš 2.A
Mička Jan 3.B
Uher Robin 2.A
Zrůna Michal 2.B
Blažek Jan
Holomčik Libor
Nedoma Petr
Škrášek Roman (5.7.)
Mařák Framtišek
Červinka Petr

2. 7. 2014   Zkouška PS v učebně 1

8:00 - 12:00
program:
1/ 4.7.
2/ 5.7.

Účast je podmínkou zpěvu na obou dnech velehradské poutě!

27. 6. 2014   Závěrečná mše sv. v basilice

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
Gordon Young ? Alleluia
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

25. 6. 2014   Není zkouška PS

Z důvodu závěrečné pedagogické porady není zkouška PS - přesunuta na středu 2.7. 8:00-12:00

18. 6. 2014   Pravidelná zkouška sboru v 14:15

Přesto, že je pedagogická porada - bude zkouška sboru (tak důležitá pro nás je!!!!)

1/ program na 27.6.
2/ program na 4.7.
3/ program na 5.7.

v sekci noty ke stažení již uloženy noty

12. 6. 2014   Koncert na pražském hradě - přesunuto!!!

Z důvodů organizačních změn akce přesunuta na přelom srpna a září - přesný termín bude aktualizován dle info Kanceláře prezidenta republiky.

Soprán:
Grebíková L.
Nedomová
Šindlerová
Cihlářová
Zalubilová
Musilová
Králová
Suchánková
Pavlacká
Alt:
Šimíčková
Švecová
Orlová
Zemanová
Uřičářová
Pavlicová
Kusalíková
Pazderková
Chlupová
Tomečková
Malíková
Tenor:
Kazíková
Mikuláštiková
Jelínková
Holková
Kuchařová
Komárková
Bas:
Mička
Janošek
Holomčík
Chudík
Nedoma
Zrůna
Macek
Uher
Koukal

4. 6. 2014   Pravidelná zkouška v 14:15

1/ potřebuji ppt. akcí FDH, Olomouc, Řím - hlásí se někdo?
2/ program Velehrad 5.7.
3/ program mše sv. 27.6.
4/ ve školním roce 2014-15 zkoušky sboru: 13:45-15:15
5/ program koncertu 4.7.???

30. 5. 2014   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:00 akustická zk. ve Slovanském sále
16:00 Slavnostní vyřazení
17:45 předpokládaný konec

Sborové šály + černobílé oblečení

program:
Gordon Young - Alleluia
Hymna ČR
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Zulu song - Siyahamba

možné přídavky:
Nikolai Kedrov - Otče náš
Moore James E. - An Irish Blessing
African song - Thula baba, thula sana
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Lund Erik - Give me that old time religion

14. 5. 2014   Pravidelná zkouška v 14:15

zkoušky odpadají:
30.4. pedagogická porada
7.5. ukončeno vyučování před svátkem a ŘV

1/ nácvik velehradské poutě
2/ nácvik koncertu lidí dobré vůle
3/ doplatek Řím do 2.5.!!!!(Chudík, Kusalíková, Lovecká, Macek, Tomanová, Uher, Vagunda, Vaňková, Zemanová)
4/ slavnostní vyřazení
5/ Praha 12.6.

23. 4. 2014   Pravidelná zkouška v 14:15

1/ nácvik velehradské poutě
2/ doplatek Řím (Alagia, Hůsková, Chudík, Kuruc, Kusalíková, Lovecká, Macek, Nedomová, Orlová, Pavlicová, Škrášková, Tomanová, Tomečková, Uher, Vagunda, Vaňková, Vranková, Zalubilová, Zemanová)
3/ slavnostní vyřazení
4/

27. 3. 2014   Pravidelná zkouška sboru

Vyúčtování Řím na jednoho studenta:

doprava 1272 Kč (po odečtení příjmů z koncertu)
ubytování 2352 Kč
pojištění 72 Kč
vstup kopule 79 Kč
vstup katakomby 140 Kč
vstup Muzeum 352 Kč
průvodce 55 Kč
celkem 4322 Kč

Doplatek 320 Kč prosím uhradit do 18.4.

16. 3. 2014   Koncertní turné - Itálie (Řím)

Termín: Ne 16. 3. ? So 22. 3. 2014

Pedagogický dozor: Mgr. Michal Hegr, Mgr. Filip Macek, Bc. Petr Haloda
Odjezd: Ne 16. 3. 12:00-12:30 z parkoviště za Stojanovým gymnáziem na Velehradě (přistavení autobusu v 11:50)
Příjezd na Velehrad: So 22. 3. v dopoledních hodinách, bude upřesněno žáky formou SMS
Trasa: Ne ? noční přejezd, Po ? prohlídka Assisi a příjezd do Říma v cca 16:30, Pa ? odjezd z Říma v 9:00, prohlídka Benátek, Pa + So ? noční přejezd do ČR
Ubytování: salesiánská ubytovna Gerini - Via Tiburtina 994?00156 Roma
Stravování: součástí ubytování je snídaně (Út ? Pa), po koncertech je domluvena večeře (hradí hostitel), oběd individuálně v centru během obědové pauzy. V blízkosti ubytování je supermarket. Je možné vzít z ČR i větší množství trvanlivých potravin.

Koncerty:
1/ 17.3. v 19:15 mše sv., večeře, koncert Gerini - P. Jaromír Zádrapa
2/ 19.3. ve 20:00 - Basilica Sant?Andrea della Valle - P. Petrus Bronneberg
3/ 20.3. v 19:30 - Parrocchia san Giuda Tadddeo apostolo - P. Zdeněk Gibiec

Prohlídky Říma: zajišťuje P. Jaromír Zádrapa SJ, Ut ? ČT cca 9:00 ? 17:00
Předpokládané celkové náklady: 4000 Kč + individuální náklady na stravu cca 30Euro/osoba a celý pobyt.
Rozpočet:
1/ ubytování se snídaní 21Euro/den ? celkem 84 Euro
2/ pojištění cca 100 Kč ? zajišťuje škola
3/ doprava cca 1200 Kč (2000 Kč ? 800 Kč příspěvek školy)
4/ služby průvodce, vstupy, vjezdy a další náklady cca 10 Euro v rámci platby
5/ doporučené kapesné (nákup stravy během obědové pauzy) ? 30 Euro/pobyt

Důležité: osobní cestovní doklad (OP nebo Pas), noty + bílo-černé oblečené, sborová šála, putovní menší batoh, láhev na pití, oblečení vhodné do basilik ? ne tričko s ramínky a sukně nad kolena!!!, vlastní jídlo, např. polévka, nezapomeňte odhlásit stravu ve školní jídelně, spacák a polštářek dle potřeby do autobusu, hygiena, ručník, přezůvky, pláštěnka, roaming na telefon, drobné mince na toalety, léky, redukce na italskou zásuvku.

CM ? domluvený kroj + hudební nástroj

Nezapomenout odevzdat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti při nástupu do autobusu!!!!

Seznam:
Soprán:
Cihlářová Michaela 2.B
Janečková Michaela 1.B
Kusalíková Veronika 2.B
Marečková Tereza 1.A
Martonová Tereza 1.A
Matoušková Klára 1.B
Nedomová Klára 2.B
Tomšejová Ludmila 1.B
Zalubilová Vendula 2.B
Alt:
Alagia Nicole 1.A
Fazekašová Simona 1.A
Fojtíková Anna 1.A
Heliová Anna 1.A
Hermanová Doroty 2.A
Horáková Karolína 1.A
Orlová Iva 2.B
Osohová Aneta 1.A
Pavlicová Anežka 2.B
Prokešová Veronika 1.A
Studničková Jitka 1.B
Škrášková Renáta 1.A
Tomanová Barbora 3.A
Tomečková Veronika 2.B
Uřičářová Františka 2.B
Vranková Kateřina 1.A
Walterová Julie 1.A
Zemanová Anna 2.A
Tenor:
Janoš Petr 1.A
Kazíková Růžena 2.A
Lovecká Lucie 1.B
Mikuláštiková Anna 2.A
Vaňková Kateřina 1.B
Vašek Jiří 1.A
Bas:
Buchtík Michal 2.B
Chudík Pavel 2.A
Janošek Denis 2.A
Koukal Martin 2.B
Nedoma Petr 3.B
Uher Robin 2.A
Zrůna Michal 2.B
CM
Babáček Zdeněk 2.A
Hůsková Tereza 1.A
Jochim Vojtěch 1.B
Kebort Štěpán 1.B
Kuruc Adam 1.B
Macek Lukáš 2.A
Vagunda Vojtěch 3.A

program:
Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
František Macek - De colores
František Macek - Zdrávas Maria
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
Filip Macek - Pojď ke mně blíž
African song ? Thula baba, thula sana
Norman Luboff ? All my trials
Zulu song ? Siyahamba

12. 3. 2014   Pravidelná zkouška sboru v 14:15

1/ bezpečnostní pokyn do Říma
2/ prohlášení o bezinfekčnosti
3/ doplacení 3.000 Kč
4/ informace k Římu
5/ program koncertů
6/ zpěv nových spirituálů

účast všech "římanů" nezbytná!

26. 2. 2014   Není pravidelná zkouška

Z důvodu jednání na MŠ v Praze nebude dnes zkouška sboru.
Můžete mi nosit finance na Řím - celkem 4.000 Kč (kdo zaplatil zálohu tak 3.000 Kč)
Odjezd je prozatím plánovaný na 16.3. 12:00

30. 1. 2014   Zpěv při mši sv. na Velehradě v ?

9:40 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.
Program:
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Gordon Young ? Alleluia
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Byrd - Ave verum corpus
James E. Moore - An Irish Blessing
na závěr: William Dawson - Give Me Jesus

29. 1. 2014   odpadá pravidelná zkouška sboru

z důvodu pedagogické porady
ve čtvrtek 30.1. sraz v basilice v 9:40
program:
Program:
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Gordon Young ? Alleluia
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Byrd - Ave verum corpus
James E. Moore - An Irish Blessing
na závěr: William Dawson - Give Me Jesus

26. 1. 2014   Koncert Kyselovice

14:00 odjezd z UH (Policie u ČSAD)
15:00 akustická zkouška
16:00 koncert
17:00 pohoštění
18:30 příjezd Velehrad, UH

pozor: teplé oblečení + sborová šála

sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
František Macek - Zdrávas Maria
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

22. 1. 2014   pravidelná zkouška v 14:15

1/ možnost přepálení DVD FDH 2013
2/ program a aktualizace seznamu do Kyselovic
3/ program na 30.1.
4/ nové skladby: Macek, Dawson, Luboff

19. 12. 2013   3. Adventní koncert - Vlčnov

16:00 odjezd z Velehradu
16:30 - 17:15 akustická zkouška
17:15 - 17:45 pohoštění
18:00 - 19:00 koncert
19:30 příjezd Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

12. 12. 2013   2. Adventní koncert - Nedakonice

16:30 odjezd z Velehradu
17:00 akustická zkouška
18:00 koncert
19:00 pohoštění
20:00 návrat Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

chorál - Dej rosu, nebe nad námi
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

11. 12. 2013   Pravidelná zkouška v učebně 1 (14:15-15:45)

Zdravím,
1/ stále mám nevyzvednuté trička z FDH 2013
2/ potvrzuji termín koncertu 26.1.2014 (Kyselovice)
3/ nezapomeňte noty Rorate caeli + svíčku na adventní koncerty
4/ nové noty: Zdrávas Maria, Give me Jesus, Thula baba, All My Trials...
5/ konečně máme DVD z TV NOE - dodělávám obal
6/ bude DVD z 4. a 5. 7. 2013 (namá někdo kvalitně nahraný koncert 4.7.2013? na DVD)
7/ bude DVD z FDH 2013

5. 12. 2013   1. Adventní koncert - zrušeno!!!

akce - zrušena!!!

2. 12. 2013   Koncert AO

14:30 odjezd
16:00-16:15 přenos dig. klavíru
16:15 - 17:00 zkouška
17:00-18:00 klid
18:00 zahájení
cca 18:40 zpěv (20 min.)
19:00 odjezd Olomouc
20:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

program:
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Erik Lund - Give me that old time religion
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Ludwig van Beethoven - píseň (Marika Žáková + Alice Rajnohová)
César Franck - Panis angelicus (sbor + Marika Žáková + Alice Rajnohová)

1. 12. 2013   Koncert PSMU+SGV 16:00

15:30 sraz ve škole
16:00 koncert v basilice

15:30 sraz (zkouška s varhany - Petr Kolář)
program: (text zpaměti)

1/ Svatou dobu již tu máme z nejmilejších svátků,
protož rádi zazpíváme: "Sláva Jezulátku".

2/ Ve městě i ve vůkolí, všichni lidé spali,
pastýřové v širém poli "o své ovce dbali".

3/ Znenadání o půlnoci divné slyšet hlasy,
nebe skví se božskou mocí "radujte se s námi".

22. 11. 2013   3. ročník FDH

sborové festivalové tričko!!!
Ti, kteří nebydlí na DM si vezmou spacák!!!

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
arr. František Macek - De colores
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

3. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY NA VELEHRADĚ
22.- 24. 11. 2013
Angličani (20.-25.11.)

1/ Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad ? Macek ? 65 žáků + 10organizátoři
ubytování v prvním patře DM
2/ AVE - Arcibiskupského gymnázia Kroměříž ? Macek ? 61 + 2osob
ubytování v učebně 1 + učebna 2 (nachystání klíče ? Slavík), zkušebna v učebně č. 1
3/ Magis choire, Fenyi chamber choire of the Fenyi Gyula Jesuit Secondary School Miskolec (Maďarsko) ? Krátká ? 50 osob
ubytování na spodním patře kromě ?A? + Zimní sál jako zkušebna, klubovna
4/ Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého
?PIARISSIMO? Trenčín (Slovensko) ? Zlámalová ? 46 + 3 osob
ubytování učebna č. 3 + učena č. 4, zkušebna v jedné ze tříd
5/ Chlapecký pěvecký sbor a The Close Harmony Saint Ignatius College London (Anglie) ? Vlčková ? 33 + 4 osob
ubytování na ?A?, čajovna, poč. učebna DM, průjezd+velká klubovna DM jako zkušebna

Kroměříž, Trenčín ? karimatka + spacák
Miškolec ? spacák
SGV ? neubytovaní na DM ? karimatka + spacák
!!! garanti sborů to ještě jednou připomenou sbormistrům !!!
Středa 20.11.
15:40 přílet Angličanů do Brna ? vyzvedne pan Sedláček tel.: 608 823 560
17:30 ? 18:30 příjezd + ubytování na Velehrad (Jahn, Silvia, Zlámalová, Chytka) ? 4 x pokoj na A, 1 x průjezd pro 3 muže, 1 x čajovna pro Caroline, 1 x PC pokoj pro chlapce (zajistit převzetí klíčů od Chytky)
18:30 ? 19:00 večeře ve školní jídelně meetpoint 18:30 Klubovna DM (Silvia) ? NUTNO ZAJISTIT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ JÍDLA ? HLAVNÍ JÍDLO DNE - Ševčíková
19:00 ? 20:00 seznámení s prostorem DM (Jahn, Silvia)
20:00 ? 21:30 meeting point klubovna DM ? společný večer na DM deskové hry (Jahn + Silvia)

Čtvrtek 21.11.
7:25 ? 7:50 meetpoint Klubovna DM - snídaně ve školní jídelně (Silvia)
8:00 ? 8:45 škola (Vlčková, Krátká) ? velké třídy Macek
8:50 ? 9:35 škola (Vlčková, Krátká, Nováková) ? velké třídy + supl pro 1.A Macek
9.55 ? 10:40 škola (Vlčková, Zlámalová, Nováková) hodina ČJ supl. + větší třídy ? Macek
10:45 ? 11:30 škola 2.B (Vlčková, Krátká) ? supl. ? Macek
11:50 ? meetpoint Klubovna DM oběd - Silvia
13:00 ? 14:00 nácvik zpěvu
14:00 ? 15:30 meeting point u kašny - bazilika s pracovními listy (Jahn + Saška)
16:00 ? 18:00 meeting point v klubovně Turnaj KALČO (Jahn + elévové) ? na DM
18:00 - meetpoint Klubovna DM večeře - Silvia
19:00 ? 21:00 Futsal / Florbal (podle toho co bude v sobotu za sportovní činnost) (Jahn + Ondra/Luboš/elévové) ? meeting point v průjezdu (všichni v tělocvičně)
22:00 večerka


Pátek 22. 11.
7:25 ? 7:50 snídaně ve školní jídelně (Silvia) ? meetpoint 7:25 Klubovna DM
8:00 ? 8:45 (Vlčková, Krátká) ? velké třídy Macek
8:50 ? 9:35 (Vlčková, Krátká) ? velké třídy Macek
9.55 ? 10:40 (Vlčková, Zlámalová) hodina ČJ + větší třídy
10:45 ? 11:30 v zimním sále (Vlčková, Krátká) ? folklór (supl. ? Macek)
12:00 ? meetpoint Klubovna DM oběd ? Silvia
13.00 ? 14.00 nácvik zpěvu Londýn

I.skupina UK ? objednat autobus (Macek)
14:00 ? odjezd Angličanů + 11 žáků SGV (+Jahn + Silvia) do Zlína ZAJIŠTĚNÍ STRAVY PRO ANGLIČANY ? celkem 50 lístků
15:00-15:40 návštěva budovy 21 ve Zlíně (nutno se objednat)
15.40 ? 17.00 nakupování v NC Čepkov, přesun pěšky
17:30 ? 19:30 Hokejový zápas
20:30 ? návrat na SGV
21:00 ? zapojení se do večerního programu

II. ostatní účastníci
16:00 ? 17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (ubytování + organizační info)
17:45 ? příprava v basilice (místo, zpěvy)
18:00 ? zahájení festivalu společnou mší sv. v basilice ? celebruje Mons. Jan Graubner ? nutná účast překladatele do AJ ? Krátká nebo Vlčková
zajištění malého občerstvení (večeře) - Hegr
19:10 ? sbor SGV večeře ve školní jídelně
19:30 ? sbor Miškolec večeře ve školní jídelně
19:45 ? sbor Trenčín večeře ve školní jídelně
20:00 ? sbor AG večeře ve školní jídelně

20:45 ? 22:15 Slovanský sál, neformální seznamovací večer ? Nováková (Silvia, Kuchař)
21:00 - Velehrad prezentace jednotlivých pěveckých sborů (powerpoint)
21:15 - Kroměříž prezentace jednotlivých pěveckých sborů (powerpoint)
21:30 - Trenčín prezentace jednotlivých pěveckých sborů (powerpoint)
21:45 ? London prezentace jednotlivých pěveckých sborů (powerpoint)
22:00 - Miskolec prezentace jednotlivých pěveckých sborů (powerpoint)
22:30 ? 23:00 příprava na večerku
23:00 ? slovo spirituála ve Slovanském sále, noční klid
sbormistři zjistí zájem o ranní mši svatou ? Kuchař

Sobota 23. 11.
7:30 ? nabídka mše sv. ve školní kapli, nebo v basilice dle počtu účastníků ? nahlásit 22.11.
7:45 ? sbor SGV snídaně ve školní jídelně
8:00 ? sbor Miškolec
8:15 ? sbor Trenčín
8:30 ? sbor London
8:45 ? sbor AG
9:00 ? 10:30 ? společná zkouška všech sborů ve Slovanském sále
(společné sbory: 1/ Ad Maiorem Dei Gloriam 2/ Alleluia 3/ O Lord hear my prayr)

I skupina (MIškolec, Londýn)
10:30 ? 11:00 Miškolec akustická zkouška ve Slovanském sále, Londýn nácvik zpěvu
11:00 ? 11:30 Londýn akustická zkouška ve Slovanském sále
11:30 ? 12:30 lapidárium ? nutná účast j. Vlčkové
12:30 ? oběd Miškolec
12:50 ? oběd Londýn
II skupina (Kroměříž, Velehrad, Trenčín)
10:30 ? 11:30 lapidárium
11:30 ? oběd Kroměříž
11:50 ? oběd Velehrad
12:10 ? oběd Trenčín
12:30 ? 12:50 Kroměříž akustická zkouška ve Slovanském sále
12:50 ? 13:10 Velehrad akustická zkouška ve Slovanském sále
13:10 ? 13:30 Trenčín akustická zkouška ve Slovanském sále

?A? skupina (Miškolec, Kroměříž, Londýn)
13:30 ? 14:30 prohlídka basiliky
14:30 ? 15:30 Dům C+M
13.30 ? 14.30 Londýn ? nácvik zpěvu, účast na fotbalovém turnaji

?B? skupina (Velehrad, Trenčín)
13:30 ? 14:30 Dům C+M
14:30 ? 15:30 prohlídka basiliky

?Fotbalové týmy sborů? ? každý sbor nominuje max. 2 týmy, je to turnaj pro 8 mužstev
13.30 ? 15.30 ? fotbalový turnaj v tělocvičně ZŠ Velehrad ? zajistí Hegr

16:30 ? 18:30 festival ve Slovanském sále zahájený ředitelem školy ? pořadí sborů: SGV, AG, Trenčín, Londýn, Miškolec
18:45 ? sbor Velehrad večeře ve školní jídelně
19:05 ? sbor Miškolec večeře ve školní jídelně
19:25 ? sbor Londýn večeře ve školní jídelně
19:40 ? sbor Trenčín večeře ve školní jídelně
20:00 ? sbor Kroměříž večeře ve školní jídelně
20:30 ? diskotéka ve sklepě (vedoucí sborů + hosté posezení v ředitelně školy)
22:00 ? malé pohoštění ve vstupní hale školy
23:00 ? slovo spirituála ve Slovanském sále, noční klid

Neděle 24. 11.
7:00 ? Velehrad ? snídaně ve školní jídelně
7:15 ? sbor Trenčín
7:30 ? sbor Londýn +Miškolec
7:45 ? sbor AG Kroměříž

8:00 odjezd PS Velehrad
8:15 ? odjezd do Zlína ostatní sbory
9:00 ? zpěv k sv. přijímaní z kůru (začátek mše sv. v 8:30) ? pouze SGV
9.27 ? 9.30 ? představení festivalu v kostele - Hegr
9:30 ? Miškolec (před hlavním oltářem)
9:37 ? Trenčín (před hlavním oltářem)
9:43 ? Londýn (před hlavním oltářem)
9:50 ? Kroměříž (před hlavním oltářem)
10:00 ? mše svatá a následný koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba
11:00-11:20 ? prohlídka kostela (od 11:30 další mše sv.) ? pokud bude čas
Miškolec + Trenčín
11:50 ? 12.30 ? oběd v CZŠ Zlín, následuje odjezd
AG Kroměříž
11:30 ? 12.15 ? rozchod v centru, popř. návštěva ?21? a vyhlídka na Zlín
12.30 ? 13.00 ? oběd v CZŠ Zlín, odjezd (může následovat prohlídka muzea) ? zjistí Macek
Londýn + SGV
11.45 ? 12.45 ? prohlídka muzea
12:45 ? 13.00 ? přesun
13:00 ? 13.45 ? oběd v CZŠ Zlín
13:45 ? 17:00 ? nakupování v Golden apple, rozchod
17:00 ? odjezd na Velehrad
18:00 ? večeře na Velehradě
následuje volný program

Pondělí 25. 11.
7:25 ? 7:50 snídaně ve školní jídelně (Silvia) ? meetpoint 7:25 Klubovna DM
8:30 odjezd do Brna (včetně 3.A)
9:30 ? 13:00 ??? ? zajišťuje Zlámalová + Krátká
13:00 odjezd na letiště
13:30 letiště
16:05 odlet


Počty účastníků: 285
Ke každému učiteli bych přidělil 2 studenty ze sboru
AVE 61+2 (v neděli zůstávají na Velehradě + oběd ve škole) ? pravděp. doprovod 2 muži
Slovensko 46+3 (odjíždí po obědě ze Zlína) ? doprovod 2 muži a jedna žena
Anglie 37 ? (středa-pondělí) ? doprovod 3 muži a jedna žena
SGV 86 -
Maďarsko 50?


Zajištění:
Pitný režim po celý den ? várnice s nápojem ve sklepě - Ševčíková
Nocleh DM, nachystání ?A? ? Chytka

Nocleh školy ? učebna 1. ? 4. (chystání SGV viz. rozpis)
Plakáty ? Chvatík
vizitky ? Petruchová
trička ? Hegr
buletin - Chvatík
Slovanský sál 300 židlí ? Macek (chystání SGV viz. rozpis)
Sklep nachystání na sobotu 60 židlí + 140 ze sálu Macek (chystání SGV viz. rozpis)
Jídlo + sobotní raut ? Ševčíková (dvojitá večeře pro angličany)
Ozvučení sálu, klavír, mikrofon, schody (sobota) ? Macek
Mše sv. (pátek + sobota) ? P. Kuchař
Topení, osvětlení, úklid - Slavík
Diskotéka ? Hegr
Postarat se o biskupa (pátek) ? P. Kuchař (pozvání ? Hegr)
Dary pro sbory ? Boudová (taška, ročenka, CD, pexeso)
Články do novin, web a propagace, ado, KT? - Petruchová
Brožury do sálu - Petruchová
Pozvánka pro kněze, starostu, sponzory?.. - Hegr
Kytka pro biskupa v pátek - Boudová
Sportovní využití: tělocvična ZŠ - Hegr
Konferenciér při koncertech ? Vlčková, Nováková
Kamera, Foto ? (chystání SGV viz. rozpis)
Basilika, C+M, lapidárium- sobota ? zajistí Macek
Parkování BUS za morovým sloupem ? (Maďaři)
Povinné skladby: Aleluja, O Lord, Jana Pavla?
Přesun kalča ? Chytka, Jahn

Otevření budovy:
Sbory obdrží každý 10 karet
Uzamykání budvy od 23.00 ? 7.00

WC, sprchy ? přízemí - chlapci
1. patro ? dívky

21. 11. 2013   zpěv na vernisáži v UH

16:00 odjezd z Velehradu
16:30 UH
17:00 zpěv
17:30 odjezd na Velehrad

Sborová šála

To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21.listopadu 2013 v 17 h ve velkém sále Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179 (budova v parku)

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy

13. 11. 2013   Pravidelná zkouška

1/ Seznam na FDH
2/ Velikosti pro výrobu triček
3/ Výběr 350 Kč za FDH
4/ nácvik blížících se koncertů + Dej rosu, nebe nad námi
5/ Rozdělení "hostesek" k jednotlivým sborům: Londýn, Krakov, Trenčín, Miskolec, Prostějov, Kroměříž
6/ Rozpis pomocníků v kuchyni

nabídka koncertů v basilice na Velehradě
14.11. 18:00 - Koncert tří sborů
Chór Medici Cantates Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu,Dirigentka Agnieszka Franków-Zelazny
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, dirigent Tomáš Židek
Spevácky zbor Apollo z Bratislavy, dirigent Milan Kolena
20.11. 19:00 Moskevský synodální chór

11. 11. 2013   Žehnání vín

10:10 - odjezd autobusem z Velehradu
10:30 - pódium Masarykova náměstí UH
10:45 - 11:00 zpěv
11:00 - 11:20 proslovy, příjezd svatého Martina na bílém koni, požehnání vína panem farářem Turkem
11:20 - 11:35 zpěv
11:45 - odjezd autobusem na Velehrad
12:00 - pokračuje pravidelná výuka

Sborová šála!

program:
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Gordon Young ? Alleluia
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba

10. 11. 2013   Koncert - Hluk

9:30 odjezd autobusem z UH (Policie)
10:00 akustická zkouška v kostele
10:30 mše sv.
12:00 oběd
15:00 koncert
17:00 návrat do UH a na Velehrad

sborové šály

Seznam:
Soprán:
Elsnerová Klára 3.A
Grebíková Lucie 3.A
Hůsková Tereza 1.A
Marečková Tereza 1.A
Martonová Tereza 1.A
Matoušková Klára 1.B
Nedomová Klára 2.B
Ondrůšková Martina 1.B
Ondrůšková Zdislava 2.A
Šindlerová Marie 2.B
Tomšejová Ludmila 1.B
Alt:
Alagia Nicole 1.A
Hermanová Doroty 2.A
Horáková Karolína 1.A
Chlupová Anna 3.A
Malíková Adéla 3.A
Pazderková Kristina 3.A
Prokešová Veronika 1.A
Ryšková Romana 2.B
Škrášková Renáta 1.A
Švecová Mariana 3.A
Uřičářová Františka 2.B
Vranková Kateřina 1.A
Tenor:
Dohnalová Johana 1.B
Kazíková Růžena 2.A
Komárková Vendula 3.B
Kuchařová Kristýna 2.A
Lovecká Lucie 1.B
Mikuláštiková Anna 2.A
Bas:
Janošek Denis 2.A
Macek Lukáš 2.A
Mička Jan 3.B
Uher Robin 2.A
Urban Štěpán 1.A
Zrůna Michal 2.B


program:
František Macek - Velehradské ordinárium
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
František Macek - Pronošaše sja slovo Hospodně
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

6. 11. 2013   Pravidelná zkouška do 14:35

Z důvodu PR bude zkouška pouze do 14:35!


Potřebuji aktualizovat seznam účastníků na 10. a 11. kvůli autobusu.

24. 10. 2013   Koncert - Boskovice

11:40 ukončení vyučování (2.B píše test z D do 12:00)
12:30 odjezd z Velehradu
14:30 příjezd Boskovice
14.30 - 17.00 přijetí na radnici s prezentací města, setkání se zástupcem rodiny kardinála Špidlíka, prohlídka židovského městečka, Muzeum Boskovicka, přesun do zázemí před zkouškou
17:00 akustická zkouška
18:00 koncert
19:30 odjezd z Boskovic
21:30 UH, Velehrad

sborová šála + teplý civil
jídlo není!!!! zajištěno - každý se vemte svačinu
program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
František Macek - Pronošaše sja slovo Hospodně
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

23. 10. 2013   Zpěv v basilice pro pedagogy DUH

14:15 - pravidelná zkouška v učebně 1
(nácvik koncertu do Boskovic + upřesnění seznamu)
15:20 - odchod do baziliky (civil bez šál)
15:30 - 15:35 zpěv pro pedagogy GUH
15:40 konec

11. 10. 2013   Biřmování - Velehrad

10:30 akustická zkouška v basilice
11:00 zpěv při sv. Biřmování

program:
vstup - Ejhle oltář 828 (počet slok?)
ordinárium: Velehradské (Kyrie+Gloria)
Žalm: Sešli svého Ducha
po 2. čtení: schola - Ať požehnán je Bůh
k svátosti: Přijď o Duchu přesvatý 422 + Veni Spiritus Sanctus
odpověď přímluv?
k obětování: preludium varhany
Svatý: Velehradské
Beránku Boží: Velehradské
k přijímání: sbor - O Lord
sbor - ?
schola - Duchu Svatý přijď
Te Deum?
na závěr: schola - Žďárská hymna

29. 9. 2013   Zpěv k výročí úmrtí A.C. Stojana

pouze pro biřmovance
sraz 9:00 na faře
10:00 zpěv
Ave Maria
Aleluja....
oblečení: civil

27. 9. 2013   Národní svatováclavská pouť - Stará Boleslav

Pojedeme přes Brno a Prahu
a zpět do UH a na Velehrad!

11:30 oběd na SGV
12:00 odjezd autobusem do Staré Boleslavy
17:00 akustická zkouška
20:00 koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
21:30 odjezd na Velehrad
01:30 příjezd Velehrad, UH (předání dospělé osobě)
noclech DM

program:
1/
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy

2/
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš

3/
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia

4/
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
James E. Moore - An Irish Blessing
společný zpěv: Svatý Václave
http://www.youtube.com/watch?v=xcxLHzpDraQ

Zpíváme v bílo-černém oblečení + sborová šála

Seznam:
Soprán:
Marečková Tereza 1.A
Martonová Tereza 1.A
Janečková Michaela 1.B
Matoušková Klára 1.B
Ondrůšková Martina 1.B
Tomšejová Ludmila 1.B
Kusalíková Veronika 2.B
Nedomová Klára 2.B
Pavlacká Śtěpánka 3.B
Alt:
Heliová Anna 1.A
Osohová Aneta 1.A
Škrášková Renáta 1.A
Studničková Jitka 1.B
Hermanová Doroty 2.A
Orlová Iva 2.B
Pavlicová Anežka 2.B
Ryšková Romana 2.B
Tomečková Veronika 2.B
Uřičářová Františka 2.B
Horáčková Klára 3.A
Pazderková Kristina 3.A
Tomanová Barbora 3.A
Švecová Mariana 3.A
Šimíčková Anna 3.B
Tenor:
Lovecká Lucie 1.B
Kazíková Růžena 2.A
Mikuláštiková Anna 2.A
Holková Kristýna 2.B
Železníková Michaela 2.B
Jelínková Magdaléna 3.A
Komárková Vendula 3.B
Holomčík Libor 4.r
Chudík Pavel 2.A
Janošek Denis 2.A
Koukal Martin 2.B
Macek Lukáš 2.A
Mička Jan 3.B
Nedoma Petr 3.B
Uher Robin 2.A
Urban Štěpán 1.A
Zrůna Michal 2.B

5. 9. 2013   Vystoupení na SGV

Krátké vystoupení při příležitosti návštěvy první dámy ČR na SGV
Čas bude upřesněn.
bílo-černé oblečení + šály!!!

4. 9. 2013   Pravidelná zk. sboru

Ve školním roce 2013-2014 budou pravidelné zkoušky pěveckého sboru každou středu (14:15 - 15:45) v učebně číslo 1.
Pravidelné vyučovaní všech tříd končí ve středu v 14:05 - sboristi budou mít ten den předností právo oběda.

2. 9. 2013   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.30 zk. v basilice
10.00 mše sv.

program:
vstup: 421
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
přímulvy: Kyrie
k obětování: Nikolai Kedrov - Otče náš
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání:William Byrd - Ave verum corpus

Moore James E. - An Irish Blessing
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

5. 7. 2013   Velehradská pouť

5. 7. 2013 Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.30 h.
za účasti předních představitelů Vatikánu a ČR
Hudební program slavnostní liturgie 5. července 2013 na Velehradě

7:15 snídaně
7:45 zkouška ve Slovanském sále
9:00 akustická zkouška v basilice
10:30 produkce
12:30 oběd (na Stojanově)

oblečení: černé dlouhé šaty (černá halenka, dlouhá černá sukně), bílá košile, černé sako, černý motýlek

1. Velehradská fanfára: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 2:25
2. Předehra písně - varhany 0:15
3. Píseň 829 ? 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
4. Svjatyj Bože ? J. Zlatoústý ? jen sbor 0:50
5. Varhany ? preludium dle času
6. Pane, smiluj se ? Fr. Macek, Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje ? sóla, sbor, orchestr 1:25
7. Sláva: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 4:00
8. Žalm 116: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 1:50
9. Po 2. čtení: Aleluja, Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 1:35
10. Po evangeliu ? Allilujija - sbor, orchestr 0:45
11. Věřím: P. Olejník ? sbor, varhany
12. Přímluvy: Hospodin pomiluj - sóla, sbor, orchestr 1x 0:15
13. Obětování: Píseň č. 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
14. Svatý: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 3:15
15. Amen před Pater Noster - sóla, sbor, orchestr 0:20
16. Neboť tvé je království ? Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 0:20
17. Beránku Boží, Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 2:00
18. Sv. přijímání a) Pronošaše sja, Fr. Macek - sóla, sbor 3:30
b) Píseň 829, 1 sloka - sóla, sbor, orchestr 1:20
c) Hospodine, pomiluj ny!, Anotonín Dvořák - sóla, sbor, orchestr 4:30
d) Píseň 829 dle času
e) Preludium varhan dle času
19. Požehnání ostatky sv. Cyrila
20. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
21. Předehra písně ? žestě
22. Píseň 828 - sóla, sbor, orchestr 1:40
23. Předání cen
24. Pozdravné projevy
25. Velehradská fanfára ? sóla, sbor, orchestr 2:25
26. Glagolská mše Postludium ? Leoš Janáček ? varhany, sólo 2:50
27. Glagolská mše Intráda ? Leoš Janáček ? jen orchestr 1:50

4. 7. 2013   Velehradská pouť

9:00-12:00 společná zkouška s FBM a Hradišťanem
13:00-16:00 kamerové zkoušky
16:00 - 18:30 generálka
17:00 - zpěv (Papežská misijní díla - SGV 1. patro)
18:00 - zpěv (Cesta dvou bratří - SGV sklep)
18:30 večeře (ve školní jídelně)
19:30 - zahájení
20:00 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka
6:45 - budíček

1/ Saint-Saëns - Tollite hostias
2/ A. L. Webber - Pie Jesu (Requiem)
3/ César Franck - Panis Angelicus
4/ Jiří Pavlica - Věrozvěstové
5/ Jiří Pavlica - Sanctus (Missa brevis)

1/ http://www.youtube.com/watch?v=PK3TeWqSAZk
2/ http://www.youtube.com/watch?v=3_Jn_p2UNlM
4/ http://www.youtube.com/watch?v=YAC9vJr--Us
5/ http://www.youtube.com/watch?v=BWt2tY-4txI

oblečení: bílo-černé + šály

3. 7. 2013   Zkouška

9:00-10:00 v učebně 1
10:00-13:00 v basilice s filharmonií
13:00-15:00 volno na oběd (škola nevaří)
15:00-17:00 v učebně 1
17:00-20:00 volno na večeři (škola nevaří)
20:00-22:00 ubytování a uzamčení DM (pí Vaňková)
23:00 - večerka (možnost přespání)

Program:
1/ César Franck - Panis Angelicus
2/ Saint-Saëns - Tollite hostias
3/ Jiří Pavlica - Věrozvěstové
4/ A. L. Webber - Pie Jesu (Requiem)
5/ Jiří Pavlica - Sanctus (Missa brevis)

1. Velehradská fanfára: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 2:25
3. Píseň 829 ? 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
4. Svjatyj Bože ? J. Zlatoústý ? jen sbor 0:50
6. Pane, smiluj se ? Fr. Macek, Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje ? sóla, sbor, orchestr 1:25
7. Sláva: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 4:00
8. Žalm 116: Fr. Macek ? sóla, sbor, orchestr 1:50
9. Po 2. čtení: Aleluja, Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 1:35
10. Po evangeliu ? Allilujija - sbor, orchestr 0:45
11. Věřím: P. Olejník ? sbor, varhany
12. Přímluvy: Hospodin pomiluj - sóla, sbor, orchestr 1x 0:15
13. Obětování: Píseň č. 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
14. Svatý: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 3:15
15. Amen před Pater Noster - sóla, sbor, orchestr 0:20
16. Neboť tvé je království ? Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr 0:20
17. Beránku Boží, Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 2:00
18. Sv. přijímání a) Pronošaše sja, Fr. Macek - sóla, sbor 3:30
b) Píseň 829, 1 sloka - sóla, sbor, orchestr 1:20
c) Hospodine, pomiluj ny!, Anotonín Dvořák - sóla, sbor, orchestr 4:30
d) Píseň 829 dle času
22. Píseň 828 - sóla, sbor, orchestr 1:40
25. Velehradská fanfára ? sóla, sbor, orchestr 2:25

30. 6. 2013   Koncert - Strážnice přímý přenos do ČT a ČRo

7:20 odjezd autobusu z UH (Policie)
8:00 zkouška
10:30 - 12:00 (host Hradišťanu)
12:15? - oběd
13:00 - návrat autobusem do UH

Program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
P. J. Křížkovský - Ejhle, oltář (1+3 sloka)
varhany Liduška - Leoš Janáček (Postludium - Glagolská mše)
František Macek - Pronošaše sja
Jiří Pavlica - Věrozvěstové
Polská píseň - Bože, cos ráčil (1+2 sloka)

oblečení: bílo-černé + šály (ten den mají účinkující vstup zdarma)

28. 6. 2013   Závěrečná mše sv.

9:30 zkouška v basilice
10:00 mše sv.

Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
Gordon Young ? Alleluia
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr

26. 6. 2013   Zkouška s Pavlicou

Zkouška celého PS

8:00 - 12:00

22. 6. 2013   Kněžské svěcení - Olomouc

6:00 - odjezd ČSAD UH stanoviště 26
7:45 - 8:00 rozezpívání v katedrále
8:00 - 8:30 zkouška s orchestrem
8:30 - růženec
9:30 - Slavnostní svěcení novokněží v katedrále sv. Václava v Olomouci
12:00 - oběd v semináři
13:30 - odjezd z Olomouce

zpíváme: bílý vrch a černý spodek

Program:
8:00 ? 8:30 zkouška v katedrále
8:30 ? růženec
9:20 ? komentář
po komentáři: Bože cos ráčil (828 - sloky dle času)
9:28 ? ticho
9:30 ? po zazvonění: J. Strejc - Ecce sacerdos magnus
ordinárium ? P. J. Olejník (Pane smiluj se, Sláva)
po 1. čtení: Žalm: Pán je můj pastýř
po 2. čtení: Zaznělo nám slovo (829 - třetí sloka)
po promluvě, komentář a hned: Přijď, ó Duchu přesvatý (422 - 5 slok)
litanie
Veni sancte spiritus
Sacerdotes tui
Iže cheruvimi
k obětování: Příjmi, Otče, oběť (829 - čtvrtá sloka)
k přijímání: Fr. Macek - Pronošaše sja
Otevřela se již nebes brána (829 - šestá sloka)
Ježíši Králi (707 - dle času)
po přijímání: Te Deum (928 - 4 sloky)
chorál: Svatý Václave (830 - 3 sloky)
Velehradská fanfára (Všichni svatí)
Chválu vzdejme (802 - 2 sloky)

17. 6. 2013   Soustředění Velehrad

8:00-15:45
program:
svěcení (22.6.)
závěrečná mše sv. (28.6.)
Strážnice (30.6.)
Velehrad - koncert (4.7.)
Velehrad - mše sv. (5.7.)

6. 6. 2013   Vyhlášení II. ročníku Velehradské kamery

Basilika 18:00
je nutné domluvit program:

vstup: Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
ordinarium: Velehradské
k evangeliu: schola
k obětování: Jacob Arcadelt - Ave Maria
k přijímaní: schola
na závěr: sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže

James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

Sbor + schola 1.r

31. 5. 2013   Slavnostní vyřazení absolventů SGV - termín v jednání!

15:30 akustická zk. ve Slovanském sále
16:00 Slavnostní vyřazení
17:00 raut v zimním sále
18:00 předpokládaný konec

Sborové šály

program:
Gordon Young - Alleluia
Hymna ČR
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Zulu song - Siyahamba

možné přídavky:
Nikolai Kedrov - Otče náš
Moore James E. - An Irish Blessing
African song - Thula baba, thula sana
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Lund Erik - Give me that old time religion

24. 5. 2013   Koncert - Mikulčice (celý den)

Protože, se Anička Chlupová dnes odhlásila - mám ještě volné místo? - neváhejte mě ještě dnes kontaktovat!

Kdo z děvčat má krbce - ať si je vezme.
(Produkce nepředpokládala tak málo chlapců ve sboru)

Koncert s Danem Bártou a dalšími hosty

1/ Dan Bárta: O Maria o felix
(ke stažení: server student-složka materiály Macek-Dan Bárta)
2/ Svjatyj Bože (staroslověnsky, česky)


8:00 - 11:30 nácvik v hudebně SGV
11:40 -oběd ve škole (pro Ty, kdo si objednaly)
12:00 odjezd autobusem do Mikulčic
zvuková zkouška
herecká zkouška
efektová a světelná zkouška
kamerová zkouška
19:00 generálka
21:00 produkce
22:15 odjezd z Mikulčic
23:00 Velehrad

(Jste omluveni z výuky!)

Soprán:
Cihlářová Michaela 1.B
Kusalíková Veronika 1.B
Nedomová Klára 1.B
Šindlerová Marie 1.B
Zalubilová Vendula 1.B
Alt:
Hermanová Doroty 1.A
Horáčková Klára 2.A
Malíková Adéla 2.A
Orlová Iva 1.B
Paichlová Kristýna 4.r
Švecová Mariana 2.A
Tomanová Barbora 2.A
Tomečková Veronika 1.B
Uřičářová Františka 1.B
Tenor:
Chudíčková Terezie 2.B
Jelínková Magdaléna 2.A
Kazíková Růžena 1.A
Komárková Vendula 2.B
Mikuláštiková Anna 1.A
Bas:
Holomčík Libor 3.r
Janošek Denis 1.A
Macek Lukáš 1.A
Nedoma Petr 2.B
Blažek Jan
Mařák František

23. 5. 2013   odpadá pravidelná zk. sboru

Jsem u maturit.
V pátek 24.5. je zkouška od 8:00 jen pro Ty, kteří jedou do Mikulčic.

13. 5. 2013   Vystoupení v rámci kongresu výročí 1150. let

Kongres k sv. Cyrilu a Metoději - 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu

Jelikož mají první ročníky ředitelské volno - očekávám 100% účast druhých a třetího ročníku!!!!

Slovanskáý sál SGV
zpěv v bílo-černém + sborové šály
12:30 - 13:00 akustická zkouška
13:00 - 13:15 zpěv
program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Nikolai Kedrov - Otče náš
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song - Siyahamba

11. 5. 2013   Pozvánka na mši sv. s hudebním doprovodem

Velehrad - basilika v 17:00 za účasti otce arcibiskupa Graubnera
Benedictus Messe - projekt pěveckého sboru AG a orchestru z Munsterschwarzachu

9. 5. 2013   Není pravidelná zkouška sboru

Zdůvodu pedagogické rady odpadá pravidelní zkouška sboru!

Mimořádná zkouška proběhne v pátek 10.5. od 13:40 do 15:10 v hudebně SGV
a) program Velehrad
b) program Mikulčice - seznam + míry na kostým ČT
c) program Strážnice
d) program kněžského svěcení

29. 4. 2013   Koncert - Zlín

16:30 - odjezd z Velehradu
17:30 - akustická zkouška ve Zlíně
18:30 - zpěv při mši sv.
19:15 - koncert
20:00 - odjezd zpět přes UH
21:00 - předpokládaný návrat

Zpěv ve sborových šálách

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Franc Anérius - Dilexisti iustitiam
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)
František Macek - Pronošaše sja slovo Hospodně
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba
František Macek - Můj kříži

28. 4. 2013   Koncert - Malenovice

13:30 odjezd autobusem z UH
14:00 akustická zkouška
15:00 koncert (Pocta sv. Cyrilu a Metoději)
17:00 návrat na Velehrad

zpíváme ve sborových šálách
Soprán: Elsnerová, Pavlacká, Šindlerová
Alt: Hermanová, Horáčková, Malíková, Orlová, Rachůnková, Švecová, Tomanová, Uřičářová, Zemanová
Tenor: Holková, Jelínková, Kazíková, Komárková, Mikuláštiková
Bas: Janošek, Uher, Mička

Kdo není zapsaný a pojede, ať se mi ozve:-)
Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže Cheruvimy
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

11. 4. 2013   2. setkání vdov na Velehradě - zpěv PS

Setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
15:30 - zpěv ve Slovanském sále SGV při výstavu nejsvětější svátosti

zpěv ve sborových šálách!!!

program:
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
aGordon Young ? Alleluia
rr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

20. 3. 2013   Krakow - XX. ročník přehlídky Odry

Cena:
200 Kč - příspevěk na autobus
65 Kč - oběd v Odrách
265 Kč vybírám do 14.3.2013!

20.3.
8:00 odjezd do Krakowa
12:00 příjezd do Krakowa
oběd z vlastních zásob
prohlídka školy: http://www.liceum.pijarzy.pl/
program zajišťuje partnerská škola
19:00 mše sv. v kostele ul. Pijarskiej (1-2 zpěvy)
19:45 koncert v kostele
ubytování a večeře v rodinách
21.3.
7:30 vystoupení CM, nebo PS pro studenty ve vestibulu školy
7:45 odjezd z Krakowa do Oder
10:45 vystoupení CM (10 min.)
11:00 možné vystoupení sboru
oběd
16:00 výstava - sbor (přímý přenos do TV NOE)
17:00 galaprogram - zpěv sboru (záznam TV NOE)
21:00? návrat na Velehrad

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba
František Macek - Můj kříži
Seznam:
Soprán:
Cihlářová Michaela 1.B
Grebíková Lucie 2.A
Habartová Veronika 3.r
Juříková Lucie 3.r
Musilová Dominika 1.A
Nedomová Klára 1.B
Ondrušková Zdislava 1.A
Pavlacká Štěpánka 2.B
Sochorová Tereza 3.r
Alt:
Horáčková Klára 2.A
Chlupová Anna 2.A
Krystýnová Silvie 3.r
Mašková Barbora 3.r
Adéla Malíková
Orlová Iva 1.B
Pavlicová Anežka 1.B
Ryšková Romana 1.B
Seménková Kristýna 2.A
Šimíčková Anna 2.B
Švecová Mariana 2.A
Tomanová Barbora 2.A
Tomečková Veronika 1.B
Uřičářová Františka 1.B
Zámečníková Helena 4.r
Tenor:
Halamíčková Aneta 2.A
Holková Kristýna 1.B
Hrbáček Jan 4.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 2.A
Jelínková Magdaléna 2.A
Kazíková Růžena 1.A
Komárková Vendula 2.B
Mikuláštiková Anna 1.A
Skalková Kristýna 1.B
Ševčíková Lucie 1.B
Železníková Michaela 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.A
Chudík Pavel 1.A
Janošek Denis 1.A
Kněžíček Jan 1.B
Koukal Martin 1.B
Macek Lukáš 1.A
Nedoma Petr 2.B
Skalka Jakub 1.B
Uher Robin 1.A
Zrůna Michal 1.B
CM
Babáček Zdeněk 1.A
Vagunda Vojtěch 2.A
Kristová Eliška 1.B

Sebou: OP nebo PAS, kartičku pojištěnce, cestovní pojištění zajištěno, teplé oblečení, bílo-černé+šála pro zpěv v Odrách, noty, jídlo, kapesné pro vlastní potřebu, léky, dárek do rodiny, telefon s roamingem, deštník, dobré boty a dobrou náladu:-)

13. 2. 2013   zpěv při setkání na schodech v 9:35

zpěv při setkání na schodech - vstup do doby postní

sraz na schodech 9:33
Svjatýj Bóže (sbor)
Můj kříži (text A.C. Stojan)

6. 2. 2013   Zpěv při celostátním kole - Bible a my

11:15 sraz před Slovanským sálem
11:20 - 11:35 vystoupení ve sborových šálách!!!

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba

3. 2. 2013   Biřmování - Lipov

Zpěv při svátosti biřmování - Lipov

8:00 odjezd autobusem z UH
8:45 akustická zk.
10:00 slavnostní mše sv. Lipov
12:00 oběd
14:30 Lipov požehnání se zpěvem
15:30 Louka požehnání se zpěvem
16:30 odjezd
17:15 příjezd Velehrad

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

30. 1. 2013   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 12:00

11:30 sraz u varhan v basilice
12:00 mše sv.
Program:
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Gordon Young ? Alleluia
k obětování: Jacob Arcadelt - Ave Maria
k přijímání:William Byrd - Ave verum corpus
Nikolai Kedrov - Otče náš
James E. Moore - An Irish Blessing
na závěr: arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

13. 12. 2012   2. Adventní koncert - Bojkovice

15:30 odjezd z Velehradu
16:15 akustická zkouška
17:00 mše sv.
18:00 koncert
19:00 pohoštění
20:30 návrat Velehrad

oblečení: teplé + sborové šály
(nezapomeňte na svíčky!)

program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

3. 12. 2012   Koncert AO

14:30 odjezd
16:00-17:00 zkouška
17:00-18:00 klid
18:00 zahájení
cca 18:40 zpěv (20 min.)
19:00 odjezd Olomouc
20:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
William Byrd - Ave verum corpus
James E. Moore - An Irish Blessing
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba
+ http://www.youtube.com/watch?v=MEvJzvAsO20
s Eliškou Mrázovou

2. 12. 2012   Pitín - koncert

9:00 odjezd z Velehradu autem pro nahlášené
autobus pojede až z UH!!!
9:10 odjezd UH (u policie naproti ČSAD)
10:00 příjezd Pitín
10:30 mše sv. - zpěv
12:00 oběd
14:30 - koncert
17:00 příjezd Velehrad

teplé nedělní oblečení + šály

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

22. 11. 2012   Koncert Velehrad

18:30 akustická zkouška v basilice
19:30 koncert
teplé oblečení (cca 11 stupňů) + šála

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius - Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
William Byrd - Ave verum corpus
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

9. 11. 2012   II. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY VELEHRAD 2012

9.-11.11.2012
program vystoupení 10.11.

ve čtvrtek budu vybírat za stravu a manipulační poplatek (250 Kč)
v pátek od 14:00 budeme chystat sály na festival.

anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
William Byrd - Ave verum corpus
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - An Irish Blessing

http://tourism.olomouc.eu/welcome/en

prosím, aby si našli materiály v angličtině na Internetu k následujícím místum v Olomouci a připravili si krátké povidáni o Olomouci:

- Palacky University
- kostel Pany Marie Sněžné (Church of St. Mary of the Snow)
- Upper Square (Horni namesti)
- Town Hall (radnice) with Information Centre
- Town Astronomical Clock (orloj)
- Holy Trinity Column (Sloup Svate Trojice)
- Minuature model of Olomouc at the square
- Church of St. Moritz
- Church of St. Michael
- Archbishop's Theological Seminary
- Lower square (Dolní náměstí)
- Náměstí Národní hrdinů (Square of National Heroes)
- Vědecká knihovna (Reseach Library)
- Caffe Mahler at Upper Square (Horní náměstí)

24. 10. 2012   Koncert v basilice Velehrad

14:00 - 16:00 soustředění v hudebně
16:00 - 17:00 volno
17:00 - 17:15 večeře v jednání
18:00 - akustická zkouška v basilice
18:30 - 19:30 koncert

zpíváme všichni v šálách

program:
1/ zhasnuto - preludium varhany (na pokyn)
2/ sbor za chorovými lavicemi:
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
3/ sbor před svatostánkem:
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Nikolai Kedrov - Otče náš
4/ sbor před svatostánkem - závěr:
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Gordon Young ? Alleluia

15. 10. 2012   články o Londýně

Zdravím,
do dněšního dne odevzdali písemný příspěvek:
Grebíková, Holomčík, Horáčková, Ilík, Jelínková, Malínková, Nedoma, Paichlová, Pavlacká, Suchánková, Švecová, Tomanová - tito zpěváci mají prominutou platbu za ubytování.
Ostatní přinesou ve čtvrtek 18.10. 40 liber za ubytování - dle domluvy.

11. 10. 2012   Londýňané

Zdravím,
jako výraz vděčnosti za zdařilou akci mi každý z Vás odevzdá článek do pátku 12.10. 14:00 ve wordu na celou A4 velikost písma 12.
V opačném případě zaplatí ubytovaní 40 liber na osobu, které škola hradila z jiných zdrojů.
výběr z témat:
1.Londýn - stručné shrnutí pobytu (jak jsme se tam dostali a co jsme tam dělali, od pátku do úterý popsat naše veškerou aktivitu, památky atd...)
2. Londýnský trhák - můj největší zážitek
3. Naši přátele, aneb jaké bylo setkání s partnerskou školou
4. Londýňané - lidé mnoha tváří, úvaha (jak na mě působilo město a lidé, které v něm žijí)
5. dle domluvy se mnou.
Odevzdávejte na email: filip.macek@sgv.cz
Nejlepší budou otištěny v periodikách, v novém školním časopise, či ročence.
Vyrovnání akce
letenky: 28.416 Kč
doprava na letiště po Anglii: 23.900 Kč
pojištění: 709 Kč
společné jídlo: 2.938 Kč
metro a autobus: 4.236 Kč
ubytování: 3.200 Kč
celkem: 63.399 Kč - na osobu 3.019 Kč (19 Kč doplaceno z fondu PS)

5. 10. 2012   Koncertní turné - Londýn (5.-9.10.)

London
5.- 9.10.2012

Noty:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba


předběžný program:

pátek 5.10.
sraz na letišti v Brně 17:30 (občanský průkaz - nebo pas, osobní léky, kartičku pojištěnce - pojištění je pro všechny již zaplaceno!)
odlet Brno 19:30
přílet London 20:40
odvoz ? Taxi (3x dodávka)
večeře ? každý sám ze zásob

sobota 6.10.
snídaně ? Velehrad (vaří alt)
10-12 hod. ? zkouška v St Ignatius College
prohlídka Londýna (možné, že spolu se studenty z college)
oběd v centru (nákup v obchodě cca 5 liber)
návrat večer na Velehrad
společná večeře (vaří soprán)

neděle 7.10.
snídaně na Velehradě (vaří tenor)
8-9.15 hod. ? zkouška v St Peter-in-Chains church, 12 Womersley Road, London, N8 9AE
9.15-9.45 hod. ? přestávka
9.45-11 hod. ? mše
oběd v centru (nákup v obchodě cca 5 liber)
prohlídka Londýna
společná večeře (vaří bas)

pondělí 8.10.
snídaně na Velehradě (vaří alt)
8.30 hod. ? příjezd na St Ignatius College
8.45-9 hod. ? studenti z college si vyzvednou naše studenty do hodin
11.50 ? studenti budou zpívat v kapli (pro publikum vybrané školou)
12.40 odjezd do centra
oběd v centru (nákup v obchodě cca 5 liber)

prohlídka Londýna
společná večeře (vaří bas)

úterý 9.10.
snídaně na Velehradě (vaří tenor)
krátká procházka
oběd ? svačina od snídaně
odjezd na letiště
13:40 odlet London Stansted (Ryanair)
16:40 přílet Brno

Info:
doporučené kapesné na osobní potřebu (15- 20 jídlo) a 20 ostatní Liber
Cestující si s sebou na palubu letadla mohou vzít pouze jeden kus příručního zavazadla o maximálních rozměrech 55x40x20 cm a maximální hmotnosti 10 kg.
Tekutiny v příručních zavazadlech podléhají následujícím omezením předepsaným státními úřady:
Tekutiny musí být v obalu o maximálním objemu 100 ml.
Všechny obaly s tekutinami splňující požadavek na maximální objem 100 ml se musí pohodlně vejít do průhledného, uzavíratelného plastového sáčku o maximálním objemu 1 litr a rozměrech 20x20 cm.
Tento plastový sáček je třeba předložit při bezpečnostní prohlídce odděleně.
ubytování: Velehrad (London)
www.velehrad.org.uk
oblečení:
sborové tričko, slušné černé kalhoty-sukni, sborovou šálu, 2 x boty, deštník, teplé oblečení, sborové noty


Soprán:
Elsnerová Klára 1.A
Měrková Markéta 3.r
Pavlacká Štěpánka 1.B
Grebíková Lucie 1.A
Suchánková Anna 1.B
Alt:
Horáčková Klára 1.A
Malíková Adéla 1.A
Paichlová Kristýna 3.r
Šimíčková Anna 1.B
Tomanová Barbora 1.A
Švecová Mariana 1.A
Pazderková Kristýna 1.A
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Ilík Jan 1.A
Bas:
Holomčík Libor 2.r
Mička Jan 1.B
Nedoma Petr 1.B

Info letecké společnosti:
Cestující si s sebou na palubu letadla mohou vzít pouze jeden kus příručního zavazadla o maximálních rozměrech 55x40x20 cm a maximální hmotnosti 10 kg. Kromě toho mohou cestující přepravovat níže uvedené předměty:kabát nebo přikrývku, mobilní telefon, čtení na dobu letu, pro děti mladší než dva roky: jídlo, skládací dětský kočárek nebo malou postýlku, pár berlí pro tělesně postižené cestující.
Pokud hmotnost nebo rozměry příručního zavazadla překročí výše stanovené limity, bude zavazadlo přepravováno jako odbavené a bude účtován poplatek za zavazadlo.
Cestující, kteří přepravují více než jeden kus příručního zavazadla, nebudou připuštěni k bezpečnostní prohlídce a budou vráceni k odbavovací přepážce, kde budou muset přebalit nebo odevzdat další kusy příručních zavazadel.
Tekutiny v příručních zavazadlech podléhají následujícím omezením předepsaným státními úřady:
Tekutiny musí být v obalu o maximálním objemu 100 ml. Všechny obaly s tekutinami splňující požadavek na maximální objem 100 ml se musí pohodlně vejít do průhledného, uzavíratelného plastového sáčku o maximálním objemu 1 litr a rozměrech 20x20 cm. Tento plastový sáček je třeba předložit při bezpečnostní prohlídce odděleně.

4. 10. 2012   Letenky

Zdravím,
kdo my nepošle číslo cestovního dokladu (z těch co tak ještě neučinili) tak ať si vytisknou letenku sami!!!

4. 10. 2012   Nutné!!!

Pro tiskuntí letenek potřebuji ještě datum vypršení cestovního dokladu.
1/ poslat emailem
2/ budu Vás nahánět zítra
Macek

3. 10. 2012   Mše sv. ve školní kapli v 8:00

Pravidelná školní mše sv. v 8:00 bude 3.10. za cestu a pobyt pěveckého sboru SGV v Londýně.

Očekávám 100% účast "Londýňanů" a ostatních sboristů.

Při mši budeme také společně zpívat sborové skladby.

3. 10. 2012   Info London

Prosím všechny "Londýňany" o:

1/ během dneška nahlásit číslo cestovního dokladu kvůli tisku letenek (SMS, emailem, osobně)
2/ vyzvednout a podepsat zákoným zástupcem čestné prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat nejpozději ve čtvrtek ve sboru)
3/ podepsat poučení o bezpečnosti (proběhne ve čtvrteční zkoušce)
4/ pročíst aktualizovaný program na sborovém webu
5/ nezapomět noty, šálu, sborové triko, teplé oblečení

Pokud nebude něco splněno - student zůstává doma!!!

29. 9. 2012   Soustředění sboru 29.-30.9.

28. 9. volno (státní svátek)
29. 9.
14:00 soustředění v hudebně SGV
17:30 příprava na mši sv.
18:00 pontifikální mše sv. k 89. výročí úmrtí A.C. Stojana
večeře na faře
21:00 večerka
30. 9.
snídaně - každý sám
9:00 odjezd autobusem do Velkého Ořechova
10:30 poutní mše sv. (sv. Václava)
oběd
16:00 koncert
18:30 příjezd na Velehrad

určeno všem zpěvákům 1.-4. ročník
nezapomět na "nedělní" oblečení + šálu

Seznam:
Grebíková Lucie 2.A
Juříková Lucie 3.r
Musilová Dominika 1.A
Nedomová Klára 1.B
Pavlacká Štěpánka 2.B
Sochorová Tereza 3.r
Elsnerová Klára 2.A - jen S
Alt:
Blažková Veronika 3.r - jen S
Hermanová Doroty 1.A
Horáčková Klára 2.A
Paichlová Kristýna 4.r
Ryšková Romana 1.B - jen S
Švecová Mariana 2.A
Uřičářová Františka 1.B
Zámečníková Helena 4.r - jen S
Tenor:
Halamíčková Aneta 2.A - jen S
Holková Kristýna 1.B
Hrbáček Jan 4.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 2.A
Jelínková Magdaléna 2.A
Kazíková Růžena 1.A
Mikuláštiková Anna 1.A
Ševčíková Lucie 1.B
Železníková Michaela 1.B - jen S
Bas:
Holomčík Libor 2.A - jen S
Macek Lukáš 1.A
Mička Jan 2.B
Nedoma Petr 2.B

A co ostatní? - pošlete email abych věděl počty na večeři a objenání velikosti autobusu!!!


1/ nácvik koncertního programu (Velký Ořechov)
2/ nácvik programu do Londýna
3/ nácvik na FDH
4/ nácvik na přímý přenos TV NOE 30.11.
5/ nácvik adventních koncertů

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
František Macek - Můj kříži
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

3. 9. 2012   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.30 zk. v basilice
10.00 mše sv.

program:
vstup: 421
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
přímulvy: Kyrie
k obětování: Nikolai Kedrov - Otče náš
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání:William Byrd - Ave verum corpus

Moore James E. - An Irish Blessing
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

1. 9. 2012   odkaz na internet 4. + 5. 7. 2012

Koncert lidí dobré vůle:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396405091-vecer-lidi-dobre-vule-velehrad-2012/31229838006/

Poutní mše sv.:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396407031-bohosluzba-z-velehradu/31229838007/

18. 8. 2012   Pouť na svatém Hostýně

Oslavy 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
Sobota 18. srpna 2012 ? 10:15

8:00 ? 9:15 zkouška všech zpěváků a hudby na tribuně (venku vedle basiliky)
9:15 ? 9:40 pauza
9:50 ? 10:00 společný nácvik: ordinária, žalmu, přímluv..
(zpěváci a hudba již na tribuně)
10:00 ? 10:10 zpěv písně 817 ? Zdrávas, Maria! (nápěv 828 ? Bože, cos ráčil)
10:10 ? 10:15 ticho přede mší sv.
10:15 ? zahájení slavnostní liturgie ? záznam TV NOE
11:45 ? předpokládané ukončení
1/ vstup: František Macek ? Fanfára (žestě, timpani)
2/ vstupní zpěv: Mariánská píseň (2 sloky)
3/ Pane, smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
4/ Sláva: Velehradské ordinárium
5/ žalm 44: František Macek - Po své pravici máš královnu...
6/ před evangeliem: Mariánská píseň (1 sloka)
7/ po evangeliu: František Macek - Aleluja II
8/ Věřím: Velehradské ordinárium
9/ přímluvy: František Macek - Kyrie II
10/ k obětování: Jacob Arcadelt - Ave Maria
11/ Svatý: Velehradské ordinárium
12/ Beránku Boží: Velehradské ordinárium
13/ k sv. přijímání: a) César Franck - Panis angelicus (verze: sólo a sbor)
b) Ježíši Králi 707 (7 slok)
c) J. P. Lécot ? Hymna velkého jubilea
d) Te Deum ? 982 (4 sloky)
14/ po mši sv.: a) František Macek - Svatohostýnské Zdrávas
b) František Macek ? Fanfára (žestě, timpani)
c) Chválu vzdejme 802 (5 slok

http://www.sgv.cz/?ukaz=60_noty_-_sv._hostyn_2012&IdMenu=60&grafika=0

17. 8. 2012   Nácvik na sv. Hostýně

Individuální cesta - např. vlakem
14:31 - SM
15:06 - Hulín
15:33 - Bystřice pod Hostýnem

15:31 - SM
16:10 - Hulín
16:36 - Bystřice pod Hostýnem

16:00 - 19:00 zkouška v Jurkovičově sále na sv. Hostýně
21:00 - 7:00 spaní ve svém spacáku a karimatce v Jurkovičově sále

Seznam:
Habartová, Juříková, Suchánková
Blažková, Krystýnová, Malíková, Paichlová, Švecová, Pazderková
Halamíčková, Chudíčková, Jelínková
Mařák, Nedoma

5. 7. 2012   5. 7. 2011 Velehradská pouť

7:15 snídaně
7:30 pomoc (kluci) při přípravě nástrojů a pódia
8:00 akustická zkouška na tribuně
9:35 - 9:55 pauza
9:55 nácvik pro lid
10:30 zahájení mše sv.
12:15 sv. přijímání na SGV (hudebna)
12:30 všichni - úklid 100 ks židlí z pódia do SGV (před Zimní sál)
12:55 oběd na Stojanově
14:00 uvolnění všech osobních věcí ze SGV pro nově ubytované hosty

oblečení: bílo-černé

program:
1. Velehradská fanfára: Fr. Macek - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony....................2:25
2. Předehra písně - varhany..................................................................................................................................0:15
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid..............................2:30
4. Varhany - preludium podle času

5. Pane, smiluj se - Poutní mše: Fr. Macek - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, lid............................0:55
6. Sláva - začne sbor, Poutní mše - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid...............3:50

7. Žalm: Fr. Macek - sbor, sólo bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid....................................................1:50

8. Po 2.čtení předehra písně ? varhany................................................................................................................0:10
9. Píseň č. 829 - jedna sloka - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony lid........................1:15

10. Po evangeliu - Aleluja II. - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány,zvony.............................0:55

11. Věřím - P. Olejník -sbor, varhany a lid..........................................................................................................2:30
12. Přímluvy (přinášení darů) - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: Kyrie II - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................................................................................................1x 0:20

13. Obětování ? Svatohostýnské zdrávas Fr. Macek - sbor, sólo soprán a tenor, žestě, varhany I, II, tympány, zvony,...................................................................................................................................................................2:50
14. Varhany - preludium podle času

15. Svatý - Poutní mše: Fr. Macek - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid.............2:50

16. 3x Amen před modlitbou Pater noster ? sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, lid..................................0:20
17. Neboť tvé je království - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................0:20

18. Beránku Boží - Poutní mše: Fr. Macek - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid..........................................................................................................................................................................1:00
19. Sv. přijímání: a) Svou pšenicí mě nasytíš J. Rusek - sbor, sólo soprán, žestě, varhany I, II, tympány, zvony .............................................................................................................................................3:30
b) píseň č. 829 - dvě sloky - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid.......................................................................................................................................2:50
c) Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, 5 slok Fr. Macek - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány,zvony,............................................................................................................ 1:40
d) píseň č. 829 - dvě sloky - sbor, sólo soprán a bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid.......................................................................................................................................2:50
e) Preludium varhan podle času

20. Požehnání ostatky sv. Cyrila

21. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

22. Předehra písně ? žestě
23. Píseň č.828 - jedna sloka - sbor, sólo bas, žestě, lid, varhany I, II, tympány, zvony, lid...............................1:40
24. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

25. Pozdravné projevy
26. Velehradská fanfára: Fr. Macek ? žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony
27. Předehra písně ? varhany
28. Píseň č.828 - jedna sloka - sbor, sólo bas, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, lid

4. 7. 2012   zpěv při Večeru lidí dobré vůle - 19:00

8:00 - snídaně
8:30 - zkouška v učebně 1
11:20 - zvuková zkouška na tribuně Gloria (FBM)
11:45 Můj svět (Chinaski)
12:00 Sanctus, Tobě patří chvála (Hradišťan)
13:00 Píseň o slzách (Anna K)
13:30 - oběd
14:00 - 16:00 kamerové zkoušky
16:00 - 18:00 generálka
18:00 večeře
16:30 - zpěv na vernisáži?
17:30 - zpěv na vernisáži?
20:00 - koncert
21:15 - příprava na noc
22:00 - bezpodmínečná večerka!!!!

na koncertě a při vernisáži bílo-černé oblečení

program vernisáž:
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

program:
1/ Antonio Vivaldi - Gloria (1. část)
http://www.youtube.com/watch?v=XQx2TWgxX14
2/ Jiří Pavlica - Missa brevis (Sanctus)
http://www.youtube.com/watch?v=BWt2tY-4txI
3/ Bohuslav Fliedr - Tobě patří chvála
http://www.youtube.com/watch?v=ApSEcrFIkFQ
4/ Anna K - Píseň o slzách
http://www.youtube.com/watch?v=XQ_WT_jX6iw
5/ Chinaski - Můj svět
http://www.youtube.com/watch?v=XHjnGR8iAi8

za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

3. 7. 2012   Nácvik + koncert

13:00 zkouška v učebně 1
16:00 nácvik (koncert 4.7., mše sv. 5.7.) + Svatopluk
18:00 večeře
20:30 konec vycházek
22:00 večerka

spacák, karimatka

29. 6. 2012   Závěrečná školní mše sv. v basilice 10:00

9:25 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.
Program:
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek - Velehradské ordinárium
Gordon Young ? Alleluia
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Nikolai Kedrov - Otče náš
William Byrd - Ave verum corpus
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
František Macek - Můj kříži
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

23. 6. 2012   23. 6. 2012 Zpěv při kněžském svěcení - Olomouc

5:45 - odjezd z Velehradu
6:00 - odjezd od policie (naproti ČSAD UH)
7:45 - 8:00 rozezpívání v katedrále
8:00 - 8:30 zkouška s orchestrem
8:30 - růženec
9:30 - Slavnostní svěcení novokněží v katedrále sv. Václava v Olomouci
12:00 - oběd v semináři
13:00 - odjezd z Olomouce

zpíváme: bílý vrch a černý spodek

Program:
Bože cos ráčil (kancionál 828 sloky dle času)
Ecce sacerdos magnus
Ordinárium ? P.J. Olejník (Pane smiluj se, Sláva)
Žalm: Pán je můj pastýř
Zaznělo nám slovo (po druhém čtení 829 - třetí sloka)
Přijď, ó Duchu přesvatý (422 - 5 slok)
Veni sancte spiritus
Sacerdotes tui
Dilexisti iustitiam
Quid retribuam Domino
Tebe poem
Příjmi, Otče, oběť (829 - čtvrtá sloka)
Otevřela se již nebes brána (829 - šestá sloka)
Jako laň prahne po vodních bystřinách
Ježíši Králi (707 - dle času)
Te Deum (928 - 4 sloky)
Svatý Václave (830 - 3 sloky)
Velehradská fanfára (Všichni svatí)
Chválu vzdejme (802 - 2 sloky)

22. 6. 2012   Soustředění sboru

8:00 - 14:00

20. 6. 2012   Natáčení pro TV NOE

10:45 - zkouška všech v basilice
12:30 - oběd ve školní jídelně
13:00 - kamerové zkoušky
14:30 - natáčení koncertu
18:00 zpěv v přímém TV přenosu při mši sv.

Samozřejmě v plném počtu a ve slušném koncertním oblečení

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
František Macek - Můj kříži
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

17. 6. 2012   Hlavní pouť ke cti sv. Antonína - 10:30

8:00 odjezd autobusu z Velehradu
8:10 odjezd od policie (naproti ČSAD UH)
8:20 odjezd Kunovice u lékárny
9:00 zkouška
10:30 hlavní mše sv. - venku
12:00 oběd
14:00 adorace v kapli
14:30 koncert - venku

oblečení: bílo-černé + sborové šály, trika na oběd

program na mši sv.
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Gordon Young ? Alleluia
Jacob Arcadelt - Ave Maria
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - An Irish Blessing

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

1. 6. 2012   Koncert Zlín 20:00-20:45

15:00 - 18:00 soustředění sboru v hudebně SGV
18:00 - odjezd autobusem z Velehradu
19:00 - prohlídka věže a dalších nepřístupných míst
20:00 - koncert
21:00 - odjezd do Štípy

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

1. 6. 2012   Koncert Štípa 21:50-22:30

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

31. 5. 2012   Pravidlená zk. v 13:45

1/ vybírám zálohu na London září 2012 - 2.000 Kč na letenku (celkově bychom se měli vejít do 3.500 Kč)
2/ domluva 1.6. Zlín - návrat okolo 24:00
3/ 17.6. - Blatnice
4/ kněžské svěcení + pouť

prosím o 100% účast

27. 5. 2012   Koncert v Malenovicích - pro nemoc zrušeno!!!

Malenovice

25. 5. 2012   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

15:30 akustická zk. ve Slovanském sále
16:00 Slavnostní vyřazení
17:00 předpokládaný konec

Sborové šály

program:
Gordon Young - Alleluia
Hymna ČR
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Zulu song - Siyahamba

možné přídavky:
Nikolai Kedrov - Otče náš
Moore James E. - An Irish Blessing
African song - Thula baba, thula sana
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Lund Erik - Give me that old time religion

24. 5. 2012   pravidelná zkouška sboru 13:45

1/ domluva na neděli - koncert v Malenovicích
2/ domluva slavnostního vyřazení - pátek
3/ domluva soustředění 2.6.?
4/ domluva natáčení pro TV NOE (20.6.)
5/ domluva soustředění 3.7.?

těším se na 100% účast včetně maturantů!!!

27. 4. 2012   Víkend gregoriánského chorálu - Velehrad

27.-29.4.2012

Pro zájemce info + přihláška:
http://www.maticevelehradska.cz/dokument/Gregoriansky-choral-93/

Skvělá akce pro pochopení a prohloubení tajemství gregoriánského chorálu - základu evropského hudebního myšlení a projevu.

14. 4. 2012   Koncertní turné - Řím

Informace - ŘÍM 13. - 21.4. 2012

Pátek 13.4.
13:45-17:30 povinná zkouška všech zpěváků v hudebně SGV (prodej šál á 100 Kč)
18:00 zpěv při mši sv. v basilice
18:45 večeře na SGV (prosím o emailové nahlášení filip.macek@sgv.cz do 12.4. 12:00)
21:00 večerka na SGV (AG + Ti, co nebydlí na DM spí ve vlastním spacáku)
Sobota 14.4.
8:00 snídaně na SGV (prosím o emailové nahlášení filip.macek@sgv.cz do 12.4. 12:00)
8:30-10:30 zkouška v hudebně SGV
11:00 zpěv při mši sv. v basilice
12:00 oběd na SGV mají všichni (platí FÚ Velehrad)
13:30 zpěv při zahájení výstavy Amici di Velehrad na Velehradě
15:00 odjezd autobusem do Říma (vlastní jídlo během cesty)
Neděle 15.4. (2 lístky MHD - 2?)
8:00 mše svatá v kapli poutního doma Velehrad (snídaně)
9:30 Andělský hrad a Andělský most
12:00 bazilika svatého Petra - Angelus s Papežem, (hrob, kupole), (oběd vlastní)
15:00 Koloseum a Konstantinův oblouk
15:30 kostel sv. Klementa
18:45 koncert ve farnosti sv. Ilaria z Poitiersa (večeře)
Pondělí 16.4. (4 listky MHD - 4?)
7:30 snídaně
9:00 Centro Aletti /místo působení a smrti kard.Špidlíka, atelier P.Rupnika/
10:00 Bazilika Panny Marie Větší či Sněžné
10:30 kostel sv. Praxědy
11:15 Svaté Schody
11:45 Lateránski Baptisterium
12:00 Bazilika sv. Jana Lateránského
13:00 (oběd vlastní)
14:15 coleggio Nepomuceno
15:30 poutní dům Velehrad
17:00 Benátské náměstí, Kapitolské náměstí
17:30 kostel sv. Marka
18:00 Requiem za p. Špidlíka + večeře?
úterý 17.4. (1 listek MHD -1?)
7:30 snídaně
9:00 Katakomby sv. Kalista a mše svatá (vstupné 5?)
10:30 Bazilika sv. Šebestiána
11:00 kostel Quo vadis Domine
13:00 kaple papeže Redemptoris Mater
14:00 (oběd vlastní) a volno
15:30 návštěva Radia Vatican + nahrávání
17:30 Navonské náměstí a kostel sv. Anežky Řimské
18:00 Panteon
18:30 Fontána di Trevi
19:00 Španělské schody
20:00 večeře na Velehradě za 5?
Středa 18.4.
7.30 mše svatá v kapli poutního doma Velehrad
8:00 snídaně
10.00 bazilika svatého Pavla za hradbami + odjezd do Modeny (vlastní oběd)
(AG odlet z Říma Fiumicino terminál 2 - 17:15 přílet do Brna 19:10 ? dále každý sám po vlastní ose!)
14:00 příjezd autobusem do Modeny
18.00 zpěv při mši sv. v katedrále
19:30 večeře Citta dei ragazzi
Čtvrtek 19.4.
8:00 snídaně + prohlídka města (oběd vlastní)
večer koncert + večeře ? Sassuolo sporting club
Pátek 20.4.
8:00 snídaně + odjezd do Benátek
odpoledne prohlídka města (oběd + večeře vlastní)
21:00 noční přejezd do ČR
Sobota 21.4.
8:00 příjezd na Velehrad

Důležité: osobní cestovní doklad (OP nebo Pas), vstupy a MHD cca 20?, noty + bílo-černé oblečené + boty, sborová šála, sluneční brýle, putovní menší batoh, láhev na pití, oblečení vhodné do basilik ? ne tričko s ramínky a sukně, či kalhoty nad kolena!!!, vlastní jídlo, např. polévka, salám atd. pečivo lze zakoupit v Kauflandu u Velehradu, nebo v rychlých občerstveních cca 50?, nezapomeňte odhlásit stravu ve školní jídelně, spacák dle potřeby do autobusu

Potřebná osobní data k připojištění a přihlášení k pobytu zaslat na adresu: filip.macek@sgv.cz do 11.4. 15:00
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo cestovního dokladu.
Potvrzení o bezinfekčnosti (formulář je k vyzvednutí u zástupce SGV) a podpis rodičů u nezletilých, že můžete absolvovat rozchod na délku max. 2 hodin po skupinkách nejméně 3 studentů ? lze dopsat i do formuláře o bezinfekčnosti a odevzdat nejpozději při nástupu do autobusu.


max počet sboristů - 30
Soprán:
Měrková Markéta 3.r
Juříková Lucie 2.r
Pavlacká Štěpánka 1.B
Grebíková Lucie 1.A
Suchánková Anna 1.B
Králová Štěpánka 1.B
Habartová Veronika 2.r
Sochorová Tereza 2.r
Elsnerová Klára 1.A
Alt:
Malíková Adéla 1.A
Paichlová Kristýna 3.r
Blažková Veronika 2.r
Krystýnová Silvie 2.r
Zámečníková Helena 3.r
Tomanová Barbora 1.A
Švecová Mariana 1.A
Mašková Barbora 2.r
Horáčková Klára 1.A
Tenor:
Ilík Jan 1.A
Halamíčková Aneta 1.A
Komárková Vendula 1.B
Chudíčková Terezie 1.B
Jelínková Magdaléna 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Bas:
Mařák František 4.A
Holomčík Libor 2.r
Nedoma Petr 1.B
Blažek Jan 4.B
Mička Jan 1.B

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
William Byrd - Ave verum corpus
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
František Macek - Můj kříži
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

13. 4. 2012   Soustředění sboru 13:45 - 17:30

Pro všechny ( i to, co nejedou do Říma) v hudebně SGV.

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
William Byrd - Ave verum corpus
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
František Macek - Můj kříži
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

30. 3. 2012   Soustředění sboru 13:45 - 17:30

Pro všechny ( i to, co nejedou do Říma) v hudebně SGV.

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jo. Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Jo. Franc Anerius: Dilexisti iustítiam
William Byrd - Ave verum corpus
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Nikolai Kedrov - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
František Macek - Můj kříži
Zulu song - Siyahamba
Kennedy J. B.: Good - bye Brother

27. 2. 2012   zpěv při setkání na schodech v 9:35

pěv při setkání na schodech - vstup do doby postní

sraz na schodech 9:33

Svjatýj Bóže (sbor)

Svatý Bože (všichni - kancionál 315)

16. 2. 2012   pravidelná zk. v 13:45

jelikož mé školení končí ve Zlíně ve 13:00 - může se zk. o pár minut opozdit, ale určitě bude. Další týden jsou jarní prázdniny a Řím se blíží!!!

program:
William Byrd: Ave verum corpus
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Nikolai Kedrov: Otče náš
Jo. Franc. Anerius: Quid retribuam Domino
Jo. Franc. Anerius: Dilexisti iustítiam
César Franck: Panis angelicus
František Macek: Svatohostýnské Zdrávas
František Macek: Můj kříži

2. 2. 2012   Pravidelná zk. sboru

Přesto, že 3.2. jsou pololetní prázdniny, si dovoluji uspořádat sborovou zkoušku, kdy je potřeba docvičit několik skladeb do Říma:

William Byrd: Ave verum corpus
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Nikolai Kedrov: Otče náš
Jo. Franc. Anerius: Quid retribuam Domino
Jo. Franc. Anerius: Dilexisti iustítiam

1. 2. 2012   Zpěv při mši sv. - basilika Velehrad 9:55

Sraz všech zpěváků u varhan v 9:40

Zpěv při mši sv. na poděkování 1. pololetí škol. roku 2011-2012

Program:
vstup: sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Gordon Young ? Alleluia
k obětování: Jacob Arcadelt - Ave Maria
k přijímání:arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores?
James E. Moore - An Irish Blessing
na závěr?

26. 1. 2012   odpadá pravidelná zk. sboru

z důvodu pedagogické porady učitelů SGV.

Ve středu 1.2. zpíváme na mši sv., která je pro celou školu v basilice.

Další zkouška se uskuteční ve čtvrtek 2.2.
Program:
William Byrd: Ave verum corpus
Kennedy J. B.: Good - bye Brother
Nikolai Kedrov: Otče náš
Jo. Franc. Anerius: Quid retribuam Domino
Jo. Franc. Anerius: Dilexisti iustítiam

26. 12. 2011   Svatoštěpánský koncert v 16:30 - basilika Velehrad

13:00 - 13:30 příchod do jídelny SGV hlavním vchodem školy (od 13:30 bude vchod uzamčen - v nutném případě tel: 608 619 602)
13:30 zkouška sboru v jídelně SGV
14:20 společná zkouška s Hradišťanem v jídelně SGV
15:00 společná akustická zkouška v basilice
15:30 příchod posluchačů na koncert (nácvik koled)
16:30 zahájení koncertu
18:00 pohoštění v jídelně školy
18:30 odchod hlavním chodem ze školy

průchod přes sakristii z basiliky do školy a opačně - jen společně na a z koncertu!!!

Program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba

Jiří Pavlica: Missa brevis (Sanctus)

jednohlasé koledy nakopíruji na zkoušku

Nezapomeňte teplé oblečení - šály zajistím!

16. 12. 2011   Zpěv ve škole

při přivítání hostů z Maďarska

9:55 sraz v hudebně
10:10 zpěv v učebně 4.
10:20 zpátky ve výuce

omluvte se prosím vyučujícím před danou hodinou

15. 12. 2011   III adventní koncert - Prakšice

13:45 - poslední zk. v hudebně na koncert s Hradišťanem!
15:30 - odjezd autobusem do Prakšic
16:30 - zpěv při mši sv.
17:15 - koncert
18:00 - pohoštění
19:30 - návrat na SGV

šály, noty, teplé oblečení, svíčka!

program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (nezapomeňte na svíčky!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

11. 12. 2011   Ostrava - pozor změna odjezdu (7:00!!!)

7:00 odjezd z autobusového nádraží stanoviště 26
10:30 mše sv. v přímém přenosu
12:00 prohlídka studií NOE
14:00 Hornické muzeum
20:00 návrat do UH

šály a pěkné oblečení!

1/ Vstup a) Ejhle, Hospodin přijde (101 C) ? sbor + lid + varhany
b) sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže ? sbor (40 vteřin)
2/ Pane, smiluj se ? František Macek: Velehradské ordináriům - sbor + lid + varhany
3/ Žalm: P. J. Olejník (86) ? sólo (varhanice) + varhany + lid
4/ Po druhém čtení - Gordon Young: Alleluia ? sbor (1,5 min.)
5/ Věřím ? recitace ? lid
6/ K obětování - Jacob Arcadelt: Ave Maria ? sbor
7/ Svatý - František Macek: Velehradské ordináriům ? sbor + lid + varhany
8/ Beránku Boží - František Macek: Velehradské ordináriům ? sbor + lid + varhany
9/ K přijímání:
a) arr. Jiří Rusek: Svou pšenicí mě nasytíš ? sbor (2.min)
b) Vítej, milý Jezu Kriste (106) ? sbor + lid + varhany
c) James E. Moore: An Irish Blessing ? sbor (2.min)
d) dle času: arr. František Macek: De colores (2.min)
10/ Na závěr: Rodičko Boží vznešená (117) ? sbor + lid + varhanySeznam:
Soprán:
?Adámková Kateřina 3.r
Elsnerová Klára 1.A
Habartová Veronika 2.r
Chlupová Kateřina 4.A
Juříková Lucie 2.r
Králová Štěpánka 1.B
Pavlacká Štěpánka 1.B
Sochorová Tereza 2.r
Suchánková Anna 1.B
Vybíralová Štěpánka 4.B
Alt:
Blažková Veronika 2.r
Horáčková Klára 1.A
Chlupová Anna 1.A
Krystýnová Silvie 2.r
Malíková Adéla 1.A
Paichlová Kristýna 3.r
Pazderková Kristýna 1.A
Zámečníková Helena 3.r
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Vrzalová Denisa 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.r
?Mařák František 4.A
Tibenský Maťej 1.A
Mička Jan 1.B
Nedoma Petr 1.B
Blažek Jan 4.B

8. 12. 2011   II adventní koncert - farní kostel UH

15:29 pravidelnou autobusovou linkou do UH (nebio dřívějším spojem)
15:30 akustická zkouška
16:00 koncert ve farním kostele sv. Františka Xaverského
16:45 pohoštění na faře

program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (nezapomeňte na svíčky!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

1. 12. 2011   I adventní koncert - Kostelany

16:30 odjezd od školy
17:00 zpěv při mši sv.
17:45 adventní koncert
19:00 odjezd na Velehrad

šály, noty, teplé oblečení

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (nezapomeňte na svíčky!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Soprán:
Adámková Kateřina 3.r
Elsnerová Klára 1.A
Grebíková Lucie 1.A
Habartová Veronika 2.r
Chlupová Kateřina 4.A
Juříková Lucie 2.r
Králová Štěpánka 1.B
Měrková Markéta 3.r
Pavlacká Štěpánka 1.B
Radochová Kateřina 4.A
Sochorová Tereza 2.r
Suchánková Anna 1.B
Vybíralová Štěpánka 4.B
Šimčíková Kristýna 4.A
Alt:
Blažková Veronika 2.r
Horáčková Klára
Chlupová Anna 1.A
Krystýnová Silvie 2.r
Malíková Adéla 1.A
Mašková Barbora 2.r
Nejeschlebová Hana 1.B
Paichlová Kristýna 3.r
Pazderková Kristýna 1.A
Říhová Eva 4.B
Seménková Kristýna 1.A
Šimíčková Anna 1.B
Tomanová Barbora 1.A
Zámečníková Helena 3.r
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Maňák Ondřej 4.A
Martišková Laura 4.A
Vrzalová Denisa 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.r
Mařák František 4.A
Mička Jan 1.B
Tibenský Maťej 1.A
Nedoma Petr 1.B
Fornůsek Martin 1.A
Blažek Jan 4.B

28. 11. 2011   Koncert pro Petarda production - Arcibiskupský palác Olomouc

15:00 - odjezd z Velehradu do Olomouce
16:30 - 17:00 akustická zk.
18:00 - zahájení Adventního setkání za účasti premiéra ČR a dalších hostů
18:40 - zpěv
19:00 - odjezd z Olomouce
20:30 - Velehrad

Černo-bílé oblečení, šály, noty

Program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba

Soprán:
? Adámková Kateřina 3.r
Elsnerová Klára 1.A
Grebíková Lucie 1.A
Habartová Veronika 2.r
Chlupová Kateřina 4.A
Juříková Lucie 2.r
Králová Štěpánka 1.B
Měrková Markéta 3.r
Pavlacká Štěpánka 1.B
Radochová Kateřina 4.A
Sochorová Tereza 2.r
Suchánková Anna 1.B
Vybíralová Štěpánka 4.B
? Šimčíková Kristýna 4.A
Alt:
Blažková Veronika 2.r
Horáčková Klára
Chlupová Anna 1.A
Krystýnová Silvie 2.r
Malíková Adéla 1.A
Mašková Barbora 2.r
? Nejeschlebová Hana 1.B
Paichlová Kristýna 3.r
? Pazderková Kristýna 1.A
Říhová Eva 4.B
Seménková Kristýna 1.A
Šimíčková Anna 1.B
Tomanová Barbora 1.A
Zámečníková Helena 3.r
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Maňák Ondřej 4.A
Martišková Laura 4.A
? Vrzalová Denisa 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.r
Mařák František 4.A
Mička Jan 1.B
Tibenský Maťej 1.A
Nedoma Petr 1.B
Fornůsek Martin 1.A
Blažek Jan 4.B

27. 11. 2011   Slovanský sál SGV

Zpěv při předávání církevního grantu nadací DKS.

13:30 rozezpívání v hudebně SGV
14:00 zahájení ve Slovanském sále
14:30 předpokládané ukončení vystoupení sboru
16:00 předpokládané ukončení celé akce

zpěv v bílo-černém oblečení a sborových šálách (zpěv na sborové tribuně - pozor na boty!)

Program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Zulu song - Siyahamba

Soprán:
Grebíková Lucie 1.A
Habartová Veronika 2.r
Chlupová Kateřina 4.A
Radochová Kateřina 4.A
Sochorová Tereza 2.r
Vybíralová Štěpánka 4.B
? Šimčíková Kristýna 4.A
Alt:
Blažková Veronika 2.r
Horáčková Klára
Chlupová Anna 1.A
Malíková Adéla 1.A
Mašková Barbora 2.r
Nejeschlebová Hana 1.B
? Paichlová Kristýna 3.r
? Pazderková Kristýna 1.A
Říhová Eva 4.B
Seménková Kristýna 1.A
Tomanová Barbora 1.A
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Bas:
Mařák František 4.A
Mička Jan 1.B
Tibenský Maťej 1.A
Nedoma Petr 1.B
Blažek Jan 4.B

21. 11. 2011   Koncert Zlín

16:00 - odjezd z Velehradu
17:00 - akustická zk.
18:30 - zpěv při a po mši sv.
19:45 - prohlídka kostela
21:00 - návrat na Velehrad

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 3.r
Elsnerová Klára 1.A
Grebíková Lucie 1.A
Habartová Veronika 2.r
Chlupová Kateřina 4.A
Juříková Lucie 2.r
Králová Štěpánka 1.B
Palacká Štěpánka 1.B
Radochová Kateřina 4.A
Sochorová Tereza 2.r
Suchánková Anna 1.B
Vybíralová Štěpánka 4.B
Zimčíková Kristýna 4.A
Alt:
Blažková Veronika 2.r
Chlupová Anna 1.A
Krystýnová Silvie 2.r
Malíková Adéla 1.A
Mašková Barbora 2.r
Nejeschlebová Hana 1.B
Paichlová Kristýna 3.r
Pazderová Kristýna 1.A
Říhová Eva 4.B
Seménková Kristýna 1.A
Tomanová Barbora 1.A
Zámečníková Helena 3.r
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Maňák Ondřej 4.A
Martišková Laura 4.A
Vrzalová Denisa 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.r
Mařák František 4.A
Tibenský Maťej 1.A
Nedoma Petr 1.B
Fornůsek Martin 1.A
Blažek Jan 4.B

20. 11. 2011   setkání schol - Tvarožní Lhota (změna ze 4.12.)

8:45 - odjezd (policie UH, naproti ČSAD)
10:00 - mše sv. + koncert Kněždub
12:00 - oběd
14:00 - setkání schol (Tvarožní Lhota) - ukázka zkoušky sboru, nácvik
16:00 - odjezd UH + Velehrad
17:00 - příjezd Velehrad

sborové trička na odpoledne a šály

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 3.r
Elsnerová Klára 1.A
Habartová Veronika 2.r
Juříková Lucie 2.r
Králová Štěpánka 1.B
Pavlacká Štěpánka 1.B
Sochorová Tereza 2.r - tam
Suchánková Anna 1.B
Vybíralová Štěpánka 4.B
Zimčíková Kristýna 4.A
Alt:
Malíková Adéla 1.A
Mašková Barbora 2.r - tam
Nejeschlebová Hana 1.B - tam
Pazderková Kristýna 1.A - tam
Říhová Eva 4.B
Seménková Kristýna 1.A
Tenor:
Halamíčková Aneta 1.A
Hrbáček Jan 3.r
Chudíčková Terezie 1.B - tam
Ilík Jan 1.A
Jelínková Magdaléna 1.A
Komárková Vendula 1.B
Maňák Ondřej 4.A
Vrzalová Denisa 1.B
Bas:
Holomčík Libor 2.r
Mařák František 4.A
Tibenský Maťej 1.A
Nedoma Petr 1.B
Fornůsek Martin 1.A
Blažek Jan 4.B

4. 11. 2011   I. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY VELEHRAD 2011

I. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
VELEHRAD 2011

ve dnech 4. ? 6. 11. 2011

Program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana

Zítra vyberu po 300 Kč a Ti, kteří nejsou na internátě, si nachystají spacák

Předběžná organizace, časy se mohou měnit ? aktualizované info 734 435 467

Pátek 4. 6.
13:00 - příjezdy jednotlivých sborů (ubytování + organizační info)
AVE ? příjezd 15:05
Maďaři ? příjezd ideální je do 15:00
16:00 ? 18:00 akustická zkouška sborů ve Slovanském sále dle domluvy
18:00 ? večeře pro všechny v jídelně školy
19:00 ? příprava na festival ve zkušebnách (třídách)
19:30 ? zahájení otcem biskupem, ředitelem školy
19:45 ? koncert dle brožury
20:30 ? sklep ? raut, hudba, slovo spirituála
23:00 ? slovo spirituála, noční klid

Sobota 5. 6.
7:30 ? nabídka mše sv. ve školní kapli
8:00 ? snídaně
9:00 ? prohlídka basiliky, archeoskanzenu
10:30 ? 12:00 ? společná zkouška ve Slovanském sále
12:00 ? oběd
14:00 ? možnost sportovního využití: procházka, tělocvična v ZŠ, koloběžky, posilovna
14:30 ? příjezd folklórního souboru Holúbek (Uherský Brod ? šatna)
14:30 ? 15:00 akustická zkouška UB ve Slovanském sále
15:00 ? příjezd pěveckého sboru - Broučci (Valašské Meziříčí)
15:00 ? 15:30 akustická zkouška ve Slovanském sále (VM)
15:00 ? 15:30 prohlídka školy (UB)
15:30 ? příjezd pěveckého sboru ? Veselí nad Moravou
15:30 ? 16:00 prohlídka školy (VM)
15:30 ? 16:00 akustická zkouška ve Slovanském sále (Veselí)
16:00 -16:30 prohlídka školy (Veselí)
16:30 ? zahájení 2. festivalového koncertu (UB ? cca 20 min.)
16:50 ? (VM)
17:05 vystoupení (Veselí)
17:15 ? přestávka
17:45 ? pokračování dle brožury
18:45 ? ukončení
19:00 ? večeře
20:00 ? diskotéka ? Lukáš Koutník
22:00 ? malé pohoštění
23:00 ? slovo spirituála, noční klid

Neděle 6. 6.
8:00 ? snídaně
9:00 ? nácvik na mši svatou v basilice
10:00 ? mše svatá
11:30 ? oběd
12:30 ? rozjezdy
13:07 ? odjezd AVE z Velehradu

Otevření budovy:

Pátek:
Hlavní vchod 18:30 ? 20:30
Vedlejší vchod 13:00 ? 18:00

Sobota:
Hlavní vchod 14:00 ? 18:45
Vedlejší vchod 9:00 ? 10:30, 14:00 ? 18:45

Neděle:
Hlavní vchod uzamčen
Vedlejší vchod 8:00 ? 9:00, 12:30 ? 13:30

Organizace sociálního zařízení:

WC, sprchy ? přízemí - chlapci
1. patro ? dívky

30. 10. 2011   Koncertní turné - Vsetín, Lidečko

Pozor na změnu času!! (Ať tam někdo nestojí hodinu dopředu!)
6:45 odjezd z UH (u policie naproti ČSAD)
8:35 mše sv. + koncert - Vsetín
10:30 mše sv. + koncert - Lidečko
14:00 příjezd UH + Velehrad

šály, noty, teplé oblečení


Soprán: Elsnerová, Juříková?, Sochorová, Pavlacká, Grebíková, Chlupová K., Chlupová A., Vybíralová, Měrková, Šimčíková

Alt: Malíková, Mašková, Paichlová, Seménková?, Pazderková?, Krystýnová?, Horáčková, Říhová

Tenor: Halamíčková, Vrzalová?, Komárková, Jelínková, Maňák, Hrbáček?, Ilík

Bas: Holomčík, Mařák, Blažek, Nedoma?, Tibenský, Mička

Prosím, aby se mi otázníky ozvaly a potvrdili svou účast kvůli objednání autobusu!!!

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

9. 10. 2011   Koncertní turné - Zlín

7:30 odjezd z UH (od policie naproti ČSAD)
8:30 hodin - mše svatá ve farním kostele
(Gloria, žalm, k přijímání a po mši sv.)
11:30 hodin - zpívání při mši sv. na Jižních svazích u salesiánů
13:00 studený oběd + teplý čaj
14:30 zpívání při mši sv. na Provodově + koncert
18:00 návrat na Velehrad

Seznam:
Soprán: Elsnerová, Juříková, Sochorová, Králová, Suchánková, Pavlacká, Grebíková
Alt: Malíková, Blažková, Mašková, Nejeschlebová, Paichlová
Tenor: Halamíčková, Vrzalová, Komárková, Chudíčková, Martišková
Bas: Holomčík, Mařák, Blažek

Program:
František Macek - Velehradské ordinárium
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

6. 10. 2011   Pravidelná zk. sboru

1/ nácvik na neděli 9.10.
2/ přineste sborové šály (mám jich málo) ať máme v neděli všichni!
3/ domluva vánočního koncertu
4/ info Řím

29. 9. 2011   Slavnostní koncert k výročí AG

Slavnostní koncert k výročí AG na kroměřížském zámku v 18:30
u příležitosti 150. výročí založení Arcibiskupského chlapeckého semináře, 100. výročí založení školy, 20. výročí obnovení AG a 20. výročí založení sboru AVE

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříží, čtvrtek 29. září 2011 v 18:30 hodin

Seznam:
soprán: Juříková, Sochorová, Habartová, Radochová, Vybíralová, Měrková
alt: Mašková, Krystýnová, Blažková, Říhová, Paichlová, Ryšavá
tenor: Maňák, Hrbáček, Martišková, Kovaříková
bas: Holomčík, Mařák, Blažek

prosím o aktualizaci do 25.9. kvůli objednání počtu večeří, nezapomeňte si odhlásit večeře na SGV a srovnat noty!

13:30 - rozdání not v hudebně!!!
14:00 - odjezd autobusem z Velehradu
15:00 ? 15:30 vyzvednutí úborů, aula AG
15:30 ? 16:30 zkouška ? aula AG
16:00 zkouška ? sbor a lesní rohy
16: 40 večeře
17:00 ? 18:00 generální zkouška na zámku
17:45 zkouška i s bývalými členy sboru
18:30 koncert
21:00 raut (je nutné mít slušné oblečení!)
22:30 příjezd Velehrad

Program

Fr. Macek: Svatohubertská mše :
Vstupní fanfára
Pane, smiluj se
Sláva
Aleluja
Jako laň prahne po vodních bystřinách
Svatý
Beránku Boží
Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji
Nejvyšší a mocný, dobrý Pane
Hymna ke sv. Hubertu
Fanfára

Přestávka

Dvě skladby sboru ze SRN
arr. Fr. Macek: De colores
D.Bortniansky: Tebe poem
Gordon Young: Alleluia
James E. Moore: An Irisch Blessing
arr. Jiří Rusek: Svou pšenicí mě nasytíš
Vangelis: Conquest of Paradise
Jiří Strejc: Ecce sacerdos magnus

Ke sboru se připojí i bývalí členové sboru
Sv. Jan Zlatoústý: Svjatyj Bóže
Fr. Macek Zdrávas Maria
arr. Fr. Macek: Fatimské AVE
Fr. Macek: Velehradská fanfára (horny)
jako přídavek :
Mnogaja ljeta (horny)
Dorren Rao : Siyahamba

22. 9. 2011   zpěv při kněžském dvojpohřbu

15:00 basilika Velehrad (slušné oblečení - zpíváme u oltáře!)
výběr z:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

8. 9. 2011   Zpěv - jednání UTB ve Slovanském sále

9:35 sraz v hudebně
9:40 zpěv cca 5. min.

program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Zulu song - Siyahamba

sborové, či školní trika + šály

7. 9. 2011   Žehnání nového CD sboru při školní mši sv.

7:50 sraz všech sboristů před školní kapli a domluva zpěvů
8:00 zpěv při školní mši sv.
v průběhu mše - žehnání nového CD

program?

4. 9. 2011   Koncertní turné - Veselí nad Moravou

8:00 odjezd z UH (u policie), nebo dle domluvy
9:00 zpěv při mši sv. a krátce po mši v Kuželově
10:30 zpěv na konci mše sv. a krátký koncert Velká nad Veličkou
15:00 koncert u Blatnice
auta:
1/ Macek
2/ Kuchař
3/ Hegr (pojede ze Strážnice)
4/ Blažek

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Sochorová - Hegr
Radochová - Hegr
Habartová - Blažek
Šimčíková - sama
Vybíralová - UH
Alt:
Zámečníková? - UH
Mašková - Hegr
Ryšavá - Blažek
Somogyiová - Hegr
Říhová - UH
Tenor:
Maňák - Macek (kostel Louka)
Hrbáček - Macek (kostel Louka)
Vasková - Macek (Veselí nádraží)
Bas:
Blažek - Blažek
Holomčík - Blažek

1. 9. 2011   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.30 zk. v basilice
10.00 mše sv.

program:
vstup: 421
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
přímulvy: Kyrie
k obětování: Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání:
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Moore James E. - An Irish Blessing
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

27. 8. 2011   Poděkování

Dííííííííííííííííííííííííííííky Všem:-)


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318003246-bohosluzba-z-velehradu/

5. 7. 2011   Velehradská pouť

Seznam:
Soprán:
Adámková, Habartová, Chlupová, Juříková, Měrková, Radochová, Vybíralová, Šimčíková
Alt:
Blažková, Krystýnová, Ryšavá, Mašková, Říhová
Tenor:
Hrbáček, Maňák, Vasková
Bas:
Blažek, Holomčík, Mařák, Škrášek, Konečný

Program liturgické hudby - Velehrad 5.července 2011 - začátek 10:30 h.


1. Velehradská fanfára: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony.....................2:20
2. Předehra písně - varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid...............................2:50
4. Varhany - preludium podle času

5. Pane, smiluj se- třetí způsob- recitace
6. Sláva - začne sbor, Mše B-dur: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................................................................................................................................................................3:30

7. Žalm: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid....................................................1:45

8. Píseň č. 829 - 1 sloka - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid...............................1:25

9. Po evangeliu - Aleluja - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony....................................1:50

10. Věřím ?obnova- recitace
11. Přinášení darů - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: ?Kriste, vyslyš nás? ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid...........................................................................................................1 x 0:25

12. Obětování - Píseň č. 829 dvě sloky - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid......2:50
13. Varhany - preludium podle času

14. Svatý ? Mše B-dur: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.............1:35

15. 3x Amen před modlitbou Pater noster ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, lid..................................0:15
16. Neboť tvé je království - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................0:15

17. Beránku Boží - Mše B-dur: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................................................................................................................................................................1:40
18. Sv. přijímání: a) Fr. Macek: Pane, Ty víš všechno ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, , varhany I, II, tympány, zvony....................................................................................................................................................................6:00
b) píseň č. 829 - dvě sloky - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány,zvony, lid...........................2:50
c) Fr. Macek: Nejvyšší a mocný, dobrý Pane (4 sloky) ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, , varhany I, II, tympány, zvony........................................................................................................................................(čas dle potřeby) 1:20

19. Požehnání ostatky sv. Cyrila

20. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

21. Předehra písně ? žestě
22. Píseň č.828 - jedna sloka ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid.......................1:20
23. Předání cen

Konec přímého vysílání televize
24. Pozdravné projevy
25. Velehradská fanfára: Fr. Macek ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony
26. Předehra písně ? varhany
27. Píseň č.828 - jedna sloka - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid

28. Dohra- varhany

4. 7. 2011   Velehradská pouť - nácvik

13:00 gymnázium Velehrad - učebna 106 zk.
15:00 zkouška i se sóli
17:00 zpěv na schodišti
17:45 večeře
18:30 zpěv ve sklepě

Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!
Pro nocleh: spacák, karimatku a polštářek!

30. 6. 2011   Závěrečná školní mše sv. v basilice 10:00

9:25 sraz u varhan v basilice
10:00 mše sv.

Všichni sboristi jsou zváni!!!
noty sebou!

program:
vstup: Bože, cos ráčil 828
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu: Gordon Young - Alleluia
přímulvy: Kyrie
k obětování: Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání:
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Moore James E. - An Irish Blessing
závěr: Svatý Václave 830

25. 6. 2011   Zpěv při kněžském svěcení - Olomouc

Seznam:
Soprán:
Habartová, Chlupová, Juříková, Měrková
Alt:
Blažková, Paichlová, Ryšavá, Zámečníková
Tenor:
Vasková
Bas:
Blažek, Mařák

sobota 25.6.
5:45 - odjezd z Velehradu
6:00 - odjezd od policie (naproti ČSAD UH)
7:45 - 8:00 rozezpívání v katedrále
8:00 - 8:30 zkouška s orchestrem
8:30 - růženec
9:30 - Slavnostní svěcení novokněží v katedrále sv. Václava v Olomouci
12:00 - oběd v semináři
13:00 - odjezd z Olomouce

zpíváme: bíly vrch a černý spodek

Program:
Bože cos ráčil (kancionál 828 sloky dle času)
Ecce sacerdos magnus
Ordinárium ? P.J. Olejník (Pane smiluj se, Sláva)
Žalm: Pán je můj pastýř
Zaznělo nám slovo (po druhém čtení 829 - třetí sloka)
Přijď, ó Duchu přesvatý (422 - 5 slok)
Veni sancte spiritus
Sacerdotes tui
Dilexisti iustitiam
Quid retribuam Domino
Tebe poem
Příjmi, Otče, oběť (829 - čtvrtá sloka)
Otevřela se již nebes brána (829 - šestá sloka)
Jako laň prahne po vodních bystřinách
Ježíši Králi (707 - dle času)
Te Deum (928 - 4 sloky)
Svatý Václave (830 - 3 sloky)
Velehradská fanfára (Všichni svatí)
Chválu vzdejme (802 - 2 sloky)

23. 6. 2011   Koncert Hodonín

17:00 odjezd z Velehradu
18:00 akustická zk. Hodonín
19:00 Koncert
20:00 pohoštění
21:30 návrat na SGV

černé trička + šály

1/ sbor gymnázia Hodonín
2/ sbor SGV
3/ společné sbory:
Václav Ptáček - Ave Maria
Zulu song - Siyahamba


Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana

22. 6. 2011   Sborové CD - termín a místo potvrzeno!!!

Sraz před ZUŠ ve Veselí nad Moravou v 7:45!!!

Natáčení CD (Veselí nad Moravou)

Středa 22.6. 8:00-13:00
čtvrtek 23.6. 8:00-13:00
Pátek 24.6. 8:00-13:00

Soprán:
Jakubíková, Měrková, Chlupová, Voglová, Sochorová, Radochová, Adámková, Hlaváčová, Habartová, Juříková
Alt:
Paichlová, Zámečníková, Mašková, Krystýnová, Ryšavá, Blažková
Tenor:
Maňák, Hrbáček, Hrnčiříková, Kovaříková, Vasková, Martišková
Bas:
Blažek, Mařák, Holomčík, Konečný, Škrášek

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

20. 6. 2011   Slavnostní vyřazení absolventů SGV ve Slovanském sále

16:00 akustická zk. ve Slovanském sále
16:30 Slavnostní vyřazení
17:30 předpokládaný konec

Sborové šály

program:
Hymna ČR
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Gordon Young - Alleluia
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Moore James E. - An Irish Blessing
Lund Erik - Give me that old time religion
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

13. 6. 2011   Zpěv při otevření domu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Pozor v ten den není vyučování, ale divadlo! - v případě potřeby pro Vás přijedu autem - je nutné se domluvit!

14:30 akustická zk. v domě sv. Cyrila a Metoděje
15:00 zpěv
15:15 konec
Soprán:
Jakubíková, Sochorová, Radochová
Alt:
Zámečníková, Ryšavá, Mašková
Tenor:
Maňák, Hrbáček
Bas:
Blažek, Mařák

Slavnostní otevření domu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasto otce arcibiskupa a zástupců ministerstva kultury a zlínského kraje.

program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride

zpěv ve sborových tričkách a šálách

Všem děkuji k získání zlatého pásma a ceny za repertoárový přínos

10. 6. 2011   Festival Dr. Antonína Tučapského 10:00

FAT - Vyškov

Soprán:
Jakubíková, Chlupová, Voglová, Sochorová, Radochová, Habartová
Alt:
Paichlová, Zámečníková, Mašková, Krystýnová, Ryšavá, Blažková
Tenor:
Maňák, Vasková, Kovaříková, Hrnčiříková
Bas:
Blažek, Holomčík, Konečný (nástup v KM)

7:30 odjezd od školy
8:00 nástup sboru GO u Besedy v Otrokovicích
9:00 akustická zk.
10:00 soutěž BD
11:15 oběd v restauraci
12:00 vyhlášení výsledků
12:15 odjezd z Vyškova přes Otrokovice
13:30 příjezd na Velehrad

18:00 festivalový koncert skvělého sboru SYNERGY z Malajsie - pro Ty, kdo bydlí v okolí Vyškova:-)

soutežní program:
1/ Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
2/ Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
3/ arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
4/ Antonín Tučapský - Tristis est anima mea
5/ arr. František Macek - De colores
6/ James E. Moore - An Irish Blessing

Sbory: PS SGV, PS gymnázia Otrokovice, RE-Canto Vyškov

účastnický poplatek 30 Kč na osobu budu vybírat v autobuse, nezapomeňte si odhlásit oběd!

Zpíváme v černých tričkách a šály vezmu.

4. 6. 2011   soustředění - Velehrad

kvůli nácviku na CD (účast všech nutná!)

sobota
8:30 - 12:00 zkouška
12:00 - 13:00 osobní volno (oběd)
14:00 - 15:00 zkouška
15:15 koncert ve Slovanském sále (děkanát UH)

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

3. 6. 2011   soustředění - Velehrad

kvůli nácviku na CD (účast všech nutná!)

Prozatimní seznam - Ti, kteří tu nejsou - ať dají vědět!

Soprán:
Jakubíková (so odpol.), Juříková (pá), Habartová (nespí), Hlaváčová (pá), Sochorová (pá)
Alt:
Paichlová (nespí), Zámečníková, Mašková (pá), Krystýnová (pá), Ryšavá (pá), Blažková (nespí)
Tenor:
Maňák (pá), Martišková (pá)
Bas:
Blažek, Holomčík, Škrášek (so), Konečný

pátek
13:00 - 13:30 zkouška
13:30 - 15:45 jsem u maturit
15:45 - 17:30 zkouška
18:00 - 18:45 mše v basilice
19:30 - 21:30 osobní volno
22:00 - 7:00 noční klid

Program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. František Macek - De colores
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

8. 5. 2011   Koncert Strážnice

9:00 odjezd auty z UH (u policie) do Strážnice
9:45 sraz u farního kostela
Loc: 48°54'4.019"N, 17°18'40.826"E
10:00 příprava na liturgii
10:30 mše sv.
12:00 oběd
13:30 májová pobožnost
14:00 koncert pěveckého sboru SGV
15:30 odjezd auty na Velehrad

Auta: Macek, P. Šálek, Blažek, Mařák

Soprán:
Adamková Kateřina 2.r (Veselí - Macek)
Radochová Kateřina 3.A (Ostrožská N.V.- Blažek)
Voglová Anna 1.r (Veselí - Macek)
Habartová Veronika 1.r - Blažek
Sochorová Tereza 1.r (Strážnice)
Šimčíková Kristýna 3.A (vlakem)
Juříková Lucie 1.r - P. Šálek
Alt:
Zámečníková Helena 2.r (Veselí - Macek)
Mašková Barbora 1.r (Strážnice)
Paichlová Kristýna - Blažek
Krystýnová Silvie 1.r - P. Šálek
Ryšavá Denisa (Ostrožská N.V. - Mařák)
Tenor:
Hrbáček Jan 2.r (vlakem)
Maňák Ondřej 3.A (vlakem)
Kovaříková Lucie 2.r (Uherský Ostroh - Mařák)
Vasková Marie 2.r (Veselí - Macek)
Martišková Laura 3.A - Mařák
Bas:
Mařák František 3.A - Mařák
Blažek Jan 3.B - Blažek
Holomčík Libor 1.r - Mařák

program koncertu:
František Macek ? Velehradské ordinárium

anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

28. 4. 2011   Pravidelná zk. ve 14:05

Očekávám 100% účast:

1/ domluva natáčení CD! (termín a program!!!!)
2/ domluva Strážnice (8.5.)
3/ domluva festival (10.6.)
4/ domluva Velehrad (13.6.)
5/ domluva soustředění (22.-25.6.)
6/ domluva Hodonín (23.6.)
7/ domluva Olomouc (25.6.)
8/ domluva pouť (4.-5.7.)
9/ domluva škola schol (5.-10.7.)

9. 4. 2011   Koncert pro abiturienty SGV

15:00 koncert ve Slovanském sále
15:30 prohlídka školy

Získání informací od abiturientů pro seminární práce z historie školy.

8. 4. 2011   Soustředění sboru 8. - 10. dubna

Co se děje?? Další se nenahlásí?
Očekává se 40 členná delegace z Říma - tak to musí klapnout!!!
Prosím o nahlášení do úterý 5.4. ať mohu ve středu řešit ještě letošní koncerty v Římě.

Prozatimní seznam:
a co ostatní???

Soprán:
Měrková (jen Pá)
Jakubíková (jen Pá)
Chlupová
Sochorová
Juříková
Habartová (jen Pá)
Voglová
Alt:
Paichlová
Krystýnová
Ryšavá
Blažková
Mašková
Tenor:
Maňák
Martišková
Bas:
Blažek
Provazník
Mařák
Konečný
Holomčík


návrh programu:
MOŽNÉ ZMĚNY!!!

pátek
14:00 - 17:30 zkouška
15:00 - 17:30 (10 min. setkání) u hrobu T. Špídlíka
18:00 - 18:45 mše v basilice na Velehradě - zpěv
program:
vstup: sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
k obětování: Václav Ptáček - Ave Maria
k přijímání: Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
závěr: Erik Lund - Give me that old time religion
19:30 - 21:30 osobní volno
22:00 - 7:00 noční klid

sobota
8:30 - 12:00 zkouška (nachystání jídelny:aparatura, věšáky, stoly)
12:00 - 13:00 osobní volno (oběd)
13:00 - 14:30 zkouška
14:45 koncert ve Slovanském sále
15:05 prohlídka školy a získání informací od abiturientů pro seminární práce z historie SGV.
16:00 - koncert ve SS pro děkanát VK
18:00 - mše v basilice
22:00 - 7:30 noční klid

neděle
8:30 - 9:00 zkouška
10:00 zpěv při mši sv. v basilice
12:00 osobní volno
15:00 východní liturgie v basilice - doporučuji!!!

8. 4. 2011   Zpěv v basilice na Velehradě v 18:00

mše sv. k 1. výročí úmrtí kardinála Špidlíka za účasti otce biskupa

program:
vstup: sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
František Macek - Velehradské ordinárium
k evangeliu: Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
k obětování: Václav Ptáček - Ave Maria
k přijímání: Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
závěr: Erik Lund - Give me that old time religion

29. 3. 2011   London

Koncertní turné Sboru SGV do Londýna 24.-28.3.2011

Program:

ČT:
20.20- přílet Luton (čekání na autobus)
21.00- odjezd na Velehrad
22.30- příjezd na Velehrad (přivítání, polévka, ubytování, spinkání)
23.00- kaple, modlitba a zahájení

PÁ:
7.30- snídaně
8.30- plánovaný odchod
8.45- skutečný odchod
9.04- ujeté metro
9.15- ujetý vlak
9.45- konečně odjezd směr Enfield
10.15- St.Ignatius College
přivítání na nádraží
přivítání ve škole
občerstvení, předání darů, neformální seznámení
prohlídka školy po skupinách (cca 90min.)
meditace (15min.)
koncert (15min.)
mše svatá (25min)
oběd (hamburger, fish and chips, pizza)
odchod (13.45)
odjezd (14.05)
14.40- 15.10 metro Circu, zajížďka na Tower
15.40- zpět metrem na Velehrad
16.30- Velehrad
16.50- první plánovaný termín odchodu na ambasádu
17.00- druhý plánovaný odchod
17.16- konečně odchod
17.30- zkouška na ambasádě
18.15- začátek koncertu
19.15- recepce
21.15- odchod z Velehradu
22.15- odchod na metro směr Temple- Waterloo Bridge (Barča a Anička zapomenuté lístky, Westminster)
23.40- chytání posledního metra
00.09- příjezd na Nothing Hill
00.25- všichni unaveni spinkají

SO:
8.30- snídaně
9.30- odjezd autobusová prohlídka Londýna- průvodce Michael Voggenauer, řidič busu poprvé v Londýně, velké demonstrace, postupné uzavírání centra
1.výsadek- Westminster Cathedral
2. Westminster grammar school, Westminster Abbey, Big Ben, House of Parliament
Tower Bridge, St.Paul Cathedral, ,,Okurka??, London Eye, Albert Hall + všechny další památky L.
12.40- návrat
13.00- super guláš
15.00- koncert Velehrad- uvádí Milan Kocourek
16.00- posezení s krajany
19.00- odchod do města- Westfield
22.30- návrat
23.00- spinkání

NE:
7.45- snídaně
8.30- odjezd taxíkem na Farm Street
9.00- zkouška
9.30- mše svatá- koncert
10.30- 11.30- Tea and cookies
11.30- prohlídka jezuitské rezidence- zastavení v kapli, kde otec Lang sloužil 50 let českým krajanům českou mši svatou, vzpomínky otce Neela
12.00- loučení s Trustees
12.15- sihtseeing tour on foot- Green park, Buckingham Palace, Queen Victoria statue, The Mall, Trafalgar square, National galery, Piccadelli Circus, National Britishe museum, Cafe v Pret a mange
19.00- odjezd Double deckerem na Velehrad
19.30- grilovací párty
21.10- setkání s Peterem Gabrielem, párty
22.30- zakončení v kapli, modlitba
23.00- večerka

PO:
8.30- snídaně, balení
9.30- poslední procházka (nákupy, nasávání atmosféry)
11.00- příchod a oběd, úklid
12.00- odjezd na letiště, poslední loučení s Velehradem
13.30- příjezd na letiště, odbavení
15.30- odlet
18.15- přistání a koncert pro posádku

Co si přivážíme:
-pozvání na příští rok
-nabídku na koncert ve Westminster Cathedral
-mnoho úžasných zážitků
-nezapomenutelná setkání s mnoho osobnostmi
-pochvalu za odvedené výkony
- ..DÚ:
Zašlete e-mailem na adresu: michal.hegr@sgv.cz nejpozději do středy 9.55
-1. téma zadáno v letadle
-2. téma- vyberte alespoň jedno z následujících 4: partnerská škola
ambasáda, krajané
česká kaple u jezuitů, krajané
prohlídka Londýna

Bylo to s vámi super :-)

P.S. veškerý text neprošel jazykovou (čj a aj) cenzurou a byl psán na koleni v letadle během zpátečního letu.

24. 3. 2011   LONDON

Prosím o zaslání čísla cestovního dokladu (na který pojedete do Londýna) - buď občanky, nebo pasu ve tvaru:

Pas číslo platný do...
OP číslo platný do ...

na email řediteli školy: gym-velehrad@sgv.cz - co nejdříve, nejpozději však osobně v pondělí kvůli tisku letenek!!!!

předběžný program:

čtvrtek 24.3.
sraz na letišti v Brně 17:30 (občanský průkaz - nebo pas, osobní léky, kartičku pojištěnce - pojištění je pro všechny již zaplaceno!)
odlet Brno 19:05
přílet London 20:20
odvoz jen pro nás sólo objednaným autobusem na Velehrad
večeře (zajištěna - polévka a chleba)

pátek 25.3.
snídaně na Velehradě (zajištěna)
návštěva partnerské školy
oběd v partnerské škole (zajištěn)
návrat na Velehrad okolo 16:00
koncert na velvyslanectví ČR v Londýně (večer)
hosté:
českého velvyslance Michaela Žantovského
Dvořákovy společnosti
Českého centra
Emma Destinn foundation
BCSA - British Czech and Slovak Association
Czech school without borders
SVU - Společnost pro vědu a umění
The Friends of Czech historic buildings
a dalších
na velvyslanectví po koncertě "malá" večeře (zajištěno chlebíčky a pití)
pak možnost noční prohlídky Londýna z autobusu, nebo v sobotu ráno?? - dle hostů

sobota 26.3.
snídaně na Velehradě (zajištěna)
dopoledne prohlídka Londýna
(je možné jít na mši do Westminsterské katedrály - 8.00, 10.30)
návrat do 13:00 (zajištěn - guláš)
koncert na Velehradě ve 14:30
beseda s hostiteli, pudink, opékání klobásek

neděle 27.3.
snídaně na Velehradě (zajištěna)
zpěv při mši sv. Farm Street, Mayfair (metro Bond St.) v 9:30
návštěva muzea
svačina za své! v nějakém bufetu (je možné si vzít i něco s sebou z Velehradu)
návrat na Velehrad až v podvečer
závěrečná společná večeře na Velehradě - zajištěn dovoz pizz, pro každého 1 kus

pondělí 28.3.
snídaně na Velehradě (zajištěna)
úklid a balení, odjezd objednaným autobusem na letiště
odlet London 15:35
přílet Brno 18:40

odvoz na letiště do Brna
1 auto - Macek (Hrbáček, Voglová, Špačková)
2 auto - Hegr (ještě volné 3 místa!!!)

kufry:
1 - Jakubíková Klára (Jakubíková H., Radochová, Zámečníková)
2 - Měrková Markéta (Paichlová, Ryšavá, Kovaříková, Hrnčiříková)
3 - Martišková Laura (Somogyová, Ksiazkiewiczová)
4 - Hlaváčová Anna (Škrášek, Konečný)
5 - Habartová Veronika (Voglová, Mašková, Špačková)
6 - Holomčík Libor (Hrbáček, Blažek, Mařák, Maňák)

platba za jeden kufr tam i zpět bude vybrána na letišti (810 Kč)

vstupy 10 Liber (vyberu na místě v Londýně)
doporučené kapesné na osobní potřebu 40 Liber
všechny cesty po Londýně zajištěny!

oblečení:
sborové tričko, slušné černé kalhoty-sukni, šály beru já, 2 x boty, deštník, teplé oblečení

je nutné vzít 5 spacáků - prosím ozvěte se kdo má, ať to dáme dohromady, klidně je vezmu k sobě do kufru!

1 - Jakubíková
2 - Hlaváčová
3 - Konečný
4 - Macek
5 - Hegr

Protože beru PC, tak kdo bude chtít spojení s fotoaparátem a uložit si data, nezapomeňte USB kabel - nemám čtečku karet!!!

sborové noty!

doporučené jídlo do kufru bych vzhledem k změně okolnostem zvážil???
štangla salámu, marmeláda, 3 x polévka na zalití horkou vodou, tang - šumák na pití, prázdnou pet láhev

pozor na změnu času!
ubytování: Velehrad (London)
www.velehrad.org.uk
http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=CZ
příruční zavazadlo (do letadla) max. 10 kg (55x20x40cm) - v ceně letenky
spoluzavazadlo max. do 32 kg za příplatek (2 x 405 Kč při rezervaci přes web), jinak na letišti 2 x 810 Kč
příruční (kabinové) zavazadlo
Cestující si s sebou na palubu letadla mohou vzít pouze jeden kus příručního zavazadla o maximálních rozměrech 55x40x20 cm a maximální hmotnosti 10 kg. Kromě toho mohou cestující přepravovat níže uvedené předměty:

* kabát nebo přikrývku,
* mobilní telefon,
* čtení na dobu letu,
* pro děti mladší než dva roky: jídlo, skládací dětský kočárek nebo malou postýlku,
* pár berlí pro tělesně postižené cestující.

Pokud hmotnost nebo rozměry příručního zavazadla překročí výše stanovené limity, bude zavazadlo přepravováno jako odbavené a bude účtován poplatek za zavazadlo .
Cestující, kteří přepravují více než jeden kus příručního zavazadla, nebudou připuštěni k bezpečnostní prohlídce a budou vráceni k odbavovací přepážce, kde budou muset přebalit nebo odevzdat další kusy příručních zavazadel.
Tekutiny v příručních zavazadlech podléhají následujícím omezením předepsaným státními úřady:

* Tekutiny musí být v obalu o maximálním objemu 100 ml.
* Všechny obaly s tekutinami splňující požadavek na maximální objem 100 ml se musí pohodlně vejít do průhledného, uzavíratelného plastového sáčku o maximálním objemu 1 litr a rozměrech 20x20 cm.
* Tento plastový sáček je třeba předložit při bezpečnostní prohlídce odděleně.

Při bezpečnostní prohlídce budete vyzváni k odevzdání všech tekutin, které nesplňují výše uvedené předpisy.
zpátky nahoru
odbavené (odevzdané) zavazadlo
Z bezpečnostních důvodů nebude společnost Wizz Air přepravovat žádná zavazadla, jejichž majitelé se nebudou nacházet na palubě letadla (s výjimkou chybně uložených zavazadel).
Maximální rozměry jednoho kusu zavazadla, tak aby se vešlo do dvířek nákladového prostoru:

Šířka: 1,499 m
Výška: 1,194 m
Délka: 1,715 m
Z bezpečnostních a zdravotních důvodů nesmí hmotnost žádného kusu odbaveného zavazadla překročit hodnotu 32 kg.
Je plnou zodpovědností cestujícího splnit všechny případné požadavky bezpečnostního personálu. Pokud zavazadlo nebude přepraveno, protože cestují nesplní požadavky stanovené bezpečnostním personálem, nenese společnost Wizz Air žádnou zodpovědnost za jakékoli vzniklé náklady.
Odbavené zavazadlo bude (pokud to bude možné) přepravováno stejným letadlem jako cestující, kterému patří. Pokud se jej z bezpečnostních nebo provozních důvodů rozhodneme přepravit jiným letem, neneseme žádné závazky vyplývající ze zpoždění jeho přepravy. Za účelem vrácení chybně přepraveného zavazadla majiteli v co nejkratším možném čase musí být všechna zavazadla před předáním k odbavení označena visačkou se jménem a adresou cestujícího. Dětské kočárky budou odbaveny společně s ostatními zavazadly a přepraveny zdarma.
Předměty, které nelze přepravovat v odbavených zavazadlech:

* peníze a cennosti,
* klenoty, vzácné kovy, drahokamy a polodrahokamy,
* počítače, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a ostatní elektronická a elektrotechnická zařízení a jejich příslušenství,
* úřední, obchodní a soukromé doklady,
* cestovní nebo jiné identifikační průkazy,
* klíče,
* tekutiny (s výjimkou: elektrolytické baterie pro elektrický invalidní vozík),
* léky,
* umělecká díla,
* rychle se kazící předměty.

Pokud bude odbavené zavazadlo obsahovat jakýkoli z výše uvedených předmětů, společnost Wizz Air nenese zodpovědnost za jejich ztrátu, zničení, zpoždění nebo poškození během letu.

Seznam účastníků:

Soprán:
Jakubíková Hedvika 2.r
Měrková Markéta 2.r
Špačková Marie 4.B
Radochová Kateřina 3.A
Hlaváčová Anna
Voglová Anna 1.r
Habartová Veronika 1.r
Alt:
Zámečníková Helena 2.r
Ryšavá Denisa 2.r
Somogyová Adéla 3.A
Jakubíková Klára 4.B
Mašková Barbora 1.r
Paichlová Kristýna
Tenor:
Kovaříková Lucie 2.r
Hrbáček Jan 2.r
Hrnčiříková Jana 2.r
Ksiazkiewiczová Jana 3.A
Martišková Laura 3.A
Maňák Ondřej 3.A
Bas:
Mařák František 3.A
Škrášek Roman 4.A
Blažek Jan 3.B
Holomčík Libor 1.r
Konečný Jakub 4.B

aktualizovaný program koncertů:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Václav Ptáček - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Povídání o sboru do programu:
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia byl založen v září 2004, kdy bylo na Velehradě obnoveno (po 54. letech) gymnázium. Sbor se věnuje především interpretaci duchovní hudby a capella v dějinném kontextu od gregoriánského chorálu až po současné hudební skladatele. Ve svém repertoáru má však také populární spirituály, gospely apod. Velký díl přípravy na jednotlivá vystoupení je věnován hlasové výchově.
Prvním vystoupením sboru bylo Vánoční zpívaní v prosinci 2004 na školních schodech a hned v dubnu 2005 se konal první koncert spolu s Concord-Carlisle Concert Chorus z Massachusettes (USA) v basilice na Velehradě. V roce 2008 podnikl pěvecký sbor své první zahraniční turné do Chorvatska. Ve své krátké historii reprezentoval pěvecký sbor své gymnázium na několika festivalech: Otrokovice, Odry, Brno (kde získal v celostátním kole soutěžního festivalu Gymnasium Cantant roce 2010 stříbrnou medaili). Pravidelně zpívá: na školních mší svatých v basilice na Velehradě, při kněžském svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci, při kněžských primicí, pořádá adventní a velikonoční koncerty duchovní hudby.
Velkou ctí je zajištění hudebního doprovodu oslav u příležitosti státního svátku slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. na Velehradě. Tato národní pouť je pravidelně přenášena v přímém přenosu ČT a ČRo. V loňském roce se již po druhé pěvecký sbor SGV účastnil česko-německého hudebního týdne mladých v klášteře Teplá, kde společně s německým sborem nastudoval hudební díla českých a německých autorů a provedl je v několika městech ČR. (Mariánské Lázně, Brno, Kroměříž atd.) Jen v minulém roce měl pěvecký sbor na svém kontě přes 35 vystoupení. V tomto roce se rozhodl uspořádat na Velehradě 1. ročník nesoutěžního Festivalu duchovní hudby (4.- 6.11.) pro pěvecké sbory církevních škol ČR.

20. 3. 2011   zkouška - video

http://www.slovackodnes.cz/?topic=kam-dat-dite-na-stredni-skolu-treba-na-cirkevni-gymnazium-na-velehrad-cirkevni-nezblaznil-jsem-se

17. 3. 2011   III. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

6:50 - přistavení autobusu Velehrad
7:00 - odjezd z Velehradu
7:20 - nástup sboru z Otrokovic
8:45 - Litovel
9:15 - 9:30 - akustická zk.
10:05 - zahájení přehlídky
10:20 - 10:35 soutěž SGV
11:00 - 11:20 - nácvik společného zpěvu po jednotlivých hlasech
11:50 - 12:10 - nácvik společného zpěvu dohromady
12:30 - ukončení přehlídky
15:00 - příjezd na Velehrad

svačina, sborové tričko, noty, učení do autobusu

soutěžní program:
1/ Gordon Young - Alleluia
2/ Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
3/ Franc Anérius - Quid retribuam Domino
4/ Václav Ptáček - Ave Maria
5/ Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 2.r
Chlupová Kateřina 3.A
Jakubíková Hedvika 2.r
Juříková Lucie 1.r
Měrková Markéta 2.r
Radochová Kateřina 3.A
Sochorová Tereza 1.r
Špačková Marie 4.B
Voglová Anna 1.r
Alt:
Blažková Veronika 1.r
Jakubíková Klára 4.B
Krystýnová Silvie 1.r
Paichlová Kristýna 2.r
Ryšavá Denisa 2.r
Somogyová Adéla 3.A
Tenor:
Hrbáček Jan 2.r
Kovaříková Lucie 2.r
Maňák Ondřej 3.A
Martišková Laura 3.A
Ondrejková Radka 3.B
Vasková Marie 2.r
Bas:
Blažek Jan 3.B
Holomčík Libor 1.r
Konečný Jakub 4.B
Provazník Josef 4.A
Škrášek Roman 4.A

Časový harmonogram

8:30 ? 9:00 příjezd sborů a jejich registrace
Parkování autobusů je zajištěno u sokolovny. Pro vstup do budovy použijte hlavní vchod a zvoňte na B 20 nebo na B 22 ? kanceláře školy. Aula a třídy/šatny se nacházejí v prvním patře budovy. Před aulou bude stále přítomna služba, která vás zaregistruje a podá vám všechny potřebné informace.

Zde Vás požádáme o zapůjčení tří exemplářů notových záznamů Vašich vystoupení porotě, která Vám je po ukončení přehlídky vrátí. Pro práci poroty jsou notové záznamy Vámi prováděných skladeb důležitou pomůckou,
ale pokud někdo z vás nebude ochoten k zapůjčení, je to rozhodnutí, které nezbývá než respektovat.

09:00 ? 09:40 zvukové zkoušky soutěžních sborů v aule
09:00 ? 09:15 první zvuková zkouška
09:20 ? 09:35 Gymnázium Otrokovice

10:05 zahájení regionální přehlídky
Prosím, aby se na zahájení dostavily do sálu všechny sbory se sbormistry. Proběhne zde přivítání účastníků, představení poroty i sborů a sbormistrů a společný zpěv studentské hymny.
Přehlídku zahájí RNDr. Jitka Krausová, ředitelka gymnázia.

10:15 ? 11:00 přehlídka soutěžících sborů
Při vcházení do sálu nebo vycházení z něj dbejte pokynů pořadatelské služby. Nerušte průběh soutěže!
10:15 ? 10:30 první sbor ? zatím nepřihlášen
10:30 ? 10:45 PS Gymnázia Otrokovice
10:45 ? 11:00 PS PALORA Gymnázia Jana Opletala,Litovel ? kategorie I.

11:05 ? 11:45 nácvik společné skladby ve zkušebnách po jednotlivých hlasech
aula GJO - 1. a 2. hlas, zkušebna PS PALORA -3. a 4. hlas
Zkušebny vyhledejte včas!! Na nácvik máme jen velmi málo času.

11:45 ? 12:15 pohovory sbormistrů s porotou ve studovně
porota v jednání

12:15 ? 12:35 společná zkouška v aule ? posaďte se jako sbor do celých řad, ale po hlasech tak, aby první hlas byl vlevo (zády ke dveřím), vedle druhý, třetí a čtvrtý hlas úplně vpravo.

12:40 ? 13:00 slavnostní ukončení přehlídky

16. 3. 2011   Zpěv při mši sv. ve školní kapli

Pravidelná mše sv. ve školní kapli za zpěváky, kteří odlétají do Londýna.

Účast všech zpěváků žádoucí:
zpěv:
čtení: Roman Škrášek
přímluvy:
obětní dary:

11. 3. 2011   soustředění sboru (soutěž, London)

13:00 - 17:00 ve zkušebně SGV

soutěž:
1/ Gordon Young - Alleluia
2/ Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
3/ Franc Anérius - Quid retribuam Domino
4/ Václav Ptáček - Ave Maria
5/ Zulu song - Siyahamba

London:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

10. 3. 2011   Koncert - Slovanský sál SGV v 9:45

akustická zk. v sále 9:37 (všichni!!!)
zpíváme ve sborových (nebo školních) tričkách

zpěv pro starosty obcí (cca 90 starostů)

program:
1/ Gordon Young - Alleluia
2/ Petr Iljič Čajkovskij - Otče náš
3/ Franc Anérius - Quid retribuam Domino
4/ Václav Ptáček - Ave Maria
5/ Zulu song - Siyahamba

P.S. ze začátku 3. hodiny budete omluveni!

6. 2. 2011   Koncertní turné - Hodonínsko-Kyjovsko

8:00 odjezd z UH (Autobusové nádraží - stanice číslo 26)

SEZNAM:
Soprán:
Adámková Kateřina 2.r
Habartová Veronika 1.r
Jakubíková Hedvika 2.r
Juříková Lucie 1.r
Měrková Markéta 2.r (Kunovice)
Radochová Kateřina 3.A (Ostrožská Nová Ves)
Sochorová Tereza 1.r
Šimčíková Kristýna 3.A (Veselí nad Moravou)
Špačková Marie 4.B
Voglová Anna 1.r
Alt:
Blažková Veronika 1.r???
Jakubíková Klára 4.B
Krystýnová Silvie 1.r
Mašková Barbora 1.r (Veselí nad Moravou)
Paichlová Kristýna 2.r
Ryšavá Denisa 2.r???
Somogyová Adéla 3.A???
Tenor:
Hrbáček Jan 2.r (Veselí nad Moravou)
Hrnčiříková Jana 2.r
Ksiazkiewiczová Jana 3.A
Maňák Ondřej 3.A (Veselí nad Moravou)
Martišková Laura 3.A
Oslzlová Veronika 4.B???
Bas:
Blažek Jan 3.B (Kunovice)
Holomčík Libor 1.r
Konečný Jakub 4.B
Mařák František 3.A
Provazník Josef 4.A???


??? - ať se ozvou, jestli pojedou!!!

u všech (kromě vypsaných) předpokládám nástup v UH, v opačném případě dejte vědět!!!

zpíváme v civilu (teplé oblečení)

9:00 Kyjov farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
11:00 Mutěnice kostel sv. Kateřiny
15:00 Vacenovice kostel Božského Srdce Páně
17:45 Hodonín

program:

anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
P.I. Čajkovskij - Otče náš
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Zdrávas Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

povídání o sboru:
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia byl založen Filipem Mackem při znovuotevření
školy v září 2004. Prvním větším koncertem bylo společné vystoupení v dubnu
2005 s Concord-Carlisle Concert Chorus z Massachusettes (USA) v basilice na
Velehradě. Studenti se pravidelně účastní sborových festivalů v ČR (Brno,
Otrokovice, Odry atd.) V loňském roce sbor získal stříbrnou medaili v
celostátním kole festivalu Gymnasia Cantant. Své první zahraniční turné sbor
absolvoval v Chorvatsku. V letošním roce se již po druhé ve své krátké historii
účastnil projektu česko-německého týdne mladých v klášteře Teplá. V březnu 2011 se sbor chystá na koncertní turné do Londýna. Velkým povzbuzením pro zpěváky je i pravidelná účast na Velehradské pouti, která je přenášena v přímém přenosu ČT a ČRo. Sbor se věnuje především interpretaci duchovní hudby a capella v dějinném kontextu od gregoriánského chorálu až po současné hudební skladatele. Ve svém repertoáru má také populární spirituály, gospely apod.

31. 1. 2011   Zpěv při mši sv. - basilika Velehrad v 10:00

Zpěv při mši sv. na poděkování 1. pololetí škol. roku 2010-2011

9:30 akustická zk.
10:00 mše sv.

program:
vstup: píseň 513 (2 sloky)
ordinarium: Velehradské (Kyrie, Gloria)
žalm: varhaník
k evangeliu: Pojď ke mně blíž (všichni)
přímluvy: Kyrie, Kyrie eleison (všichni)
k obětování: Ave Maria (Arcadelt)
Svatý: Velehradské ord.
Baránku: Velehradské ord.
k přijímání: Laudate omnes gentes (všichni)
dle času: Tebe poem (Bortňanskij)
závěr: píseň 828 (2 sloky)

6. 1. 2011   zpěv při žehnání školního klubu

9:35 sraz ve školním klubu SGV
9:37 zpěv
9:55 předpokládaný konec akce

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

25. 12. 2010   Benefiční koncert UH

Koncert v kostele sv. Františka Xaverského v 15:00
13:50 - sraz v kostele (teplý civil)
14:00 - 14:15 akustická zk.
15:00 - koncert

Jedná se čistě o charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován Charitě,
Diakonii cesta a část na opravu kostela.
Celou akci organizuje místní
Charita a Cimbálová muzika Stanislava Gabriela.

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. František Macek - De colores
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán: Sochorová, Špačková, Jakubíková
Alt: Blažková, Krystýnová, Paichlová, Ryšavá, Jakubíková
Tenor: Juříková, Martišková, Ksiazkiewiczová
Bas: Blažek, Holomčík, Provazník, Mařák
Další se ozvěte ať je nás co nejvíc:-)

Koledy ke společnému zpívání: (zpaměti, nebo si to vytiskněte!)
1) Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny , pozor dejte
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

2) Syna porodila čistá Panna
v jesličky vložila Krista Pána
/: Jej ovinula a zavinula:/ plenčičkama.1)Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy,
/:o tom, co se vskutku stalo,
že selidem narodilo děťátko.:/

2) Potmě leží, nemá svíčičky,
ne nebi mu svítí hvězdičky,
ty, jenž všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.1) Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda
na ní koza rohatá, hej, hej koleda.

2) Přišel tě k ní kmotr vlk, hej, hej, koleda
natahoval na ni krk, hej, hej, koleda

3) Paní kmotra, poď dolů, hej, hej, koleda
a já dolů nepujdu , hej, hej, koleda

4) Ty máš velké zubiska, hej, hej, koleda
natáh bys mi kůžiska, hej, hej, koleda1) /:Štědrej večer nastal:/ /:koledu přichystal:/
2) /:Panímámo vstaňte:/ /:koledu nám dejte:/
3) /: Panímáma stala:/ /: koledu nám dala:/1) Na vánoce dlúhé noce, nepřeletí křepelice hej, hej, koleda, hej koleda, koleda.
2) Pacholek v stodole mlátí, až sa celý zimú klátí.....
3) Dívka v stavu šaty pere, naříká si , že ju zebe.....
4) A hospodář s hospodyňú schovali sa pod peřinu.....

22. 12. 2010   Vánoční akademie - Slovanský sál

Program:
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

pak společný zpěv koled

16. 12. 2010   Adventní koncert - Kostelany nad Moravou

15:30 odjezd os SGV
16:00 akustická zk.
16:30 volno (růženec)
17:00 zpěv při mši sv.
17:30 koncert po mši sv.

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

3. 12. 2010   Zpěv a koncert v UH 18:00 - patrocinium kostela sv. Františka Xaverského

Farní kostel sv. Františka Xaverského
(vedle radnice, reduty na Masarykově náměstí)

17:30 sraz na kůru kostela
18:00 zpěv při mši
18:45 koncert (výběr)
19:30 pohoštění na faře

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:Chlupová, Měrková, Radochová, Sochorová, Špačková
Alt: Blažková, Jakubíková, Krystýnová, Mašková
Tenor: Hrbáček, Kovaříková, Juříková, Vyskočilová
Bas: Blažek, Holomčík, Mařák, Konečný

2. 12. 2010   Adventní koncert Uherský Brod

14:40 zk. sboru v Hudebně (od 14:00 do 14:40 volno!!!!)

16:15 odjezd od SGV
17:00 akustická zk.
17:30 zpěv při mši sv.
18:15 koncert

oblečení: civil

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

29. 11. 2010   Vstup do adventu - školní schody 8:00

7:50 - sraz na schodech

program:
píseň na záčátek (sbor)
promluva
přímluvy
požehnání adventního věnce
Ejhle, Hospodin příjde (sbor)
info - ředitel
závěrečné požehnání

18. 11. 2010   Koncert pro ČBK - Kroměříž

POZOR!!!!!
Koncert bude!!!!

Pro Českou biskupskou konferenci v Kroměříži

14:05 zk. sboru v hudebně SGV

15:45 odjezd autobusem do Kroměříže
16:45 - 17:30 zkouška v aule AG
18:00 koncert v aule AG ve sborových tričkách!!
18:45 pohoštění
20:30 zpět na Velehradě

Program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
anonym - Alta Trinita beata
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Prosím o rozšíření info - je to velmi akutní!!!!
Díky

14. 11. 2010   Koncert - Horní Lideč

7:30 odjezd od SGV
9:00 zpěv při mši sv.
10:00 koncert

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

14. 11. 2010   Koncert UH

18:00 mše sv.
18:45 koncert po mši sv.

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

14. 11. 2010   Koncert Luhačovice

15:00 akustická zk.
15:30 koncert

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

13. 11. 2010   Zpěv ve Slovanském sále SGV

15:00 - 15:30 - zpěv ve Slovanském sále

zpíváme ve sborových tričkách!!!

výběr z proramu:
Jacques Berthier - Laudate omnes gentes
Bortňanskij Dmitrij Stěpanovič - Tebe poem
František Macek - De colores
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - An Irish Blessing
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu Song - Siyahamba

12. 11. 2010   soustředění sboru SGV na Velehradě

návrh programu:
MOŽNÉ ZMĚNY!!!

pátek
14:00 - 17:30 zkouška
18:00 - 18:45 mše v basilice na Velehradě
19:00 - 21:30 osobní volno
22:00 - 7:00 noční klid

sobota
8:00 - 11:30 zkouška
12:00 - 13:45 osobní volno
14:00 - 15:00 zkouška ve Slovanském sále
15:00 - 15:30 zpěv ve Slovanském sále
16:00 - 18:00 zkouška (zpěv v basilice)
18:00 - 21:30 osobní volno
22:00 - 7:30 noční klid

neděle
7:30 odjezd od SGV
9:00 mše sv. Horní Lideč
10:00 koncert
12:00 oběd
13:30 odjezd do Luhačovic
15:00 zkouška Luhačovice
15:30 koncert v Luhačovicích
16:30 odjezd do Napajedel
17:00 zkouška Napajedla
17:30 koncert v Napajedlích
18:30 odjezd
19:30 Velehrad

Zvažte stravu ve školní jídelně (pá, so) - do pátku (5.11.)12:00

4. 11. 2010   Koncert Trnava SK včetně 1. ročníku!!!

9:00 odjezd od SGV
11:00 návštěva hradu - Červený Hrádok (zdarma)
13:00 malý oběd - Trnava
14:00 prohlídka Trnavy s průvodcem (zdarma)
16:00 zkouška
17:00 zpěv při mši sv.
18:00 koncert
19:00 pohoštění
20:00 odjezd domů
22:00 příjezd na Velehrad

časy jsou pouze orientační!

Nezapomeňte: teplé oblečení, koncert se zpívá v civilu, svačinu, dobré boty, O.P. (jedeme přes hranice), kartičku pojištění, dobrou náladu!

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 2.r
Habartová Veronika 1.r
Hlaváčová Anna 4.A
Chlupová Kateřina 3.A
Jakubíková Hedvika 2.r
Juříková Lucie 1.r
Měrková Markéta 2.r
Radochová Kateřina 3.A
Sochorová Tereza 1.r
Šimčíková Kristýna 3.A
Špačková Marie 4.B
Voglová Anna 1.r
Vybíralová Štěpánka 3.B
Alt:
Andrýsková Kristýna 4.A
Blažková Veronika 1.r
Jakubíková Klára 4.B
Krystýnová Silvie 1.r
Paichlová Kristýna 2.r
Podrazilová Klára 2.r
Ryšavá Denisa 2.r
Somogyová Adéla 3.A
Zámečníková Helena 2.r
Žurmanová Barbora 2.r
Tenor:
Hrbáček Jan 2.r
Hrnčiříková Jana 2.r
Kovaříková Lucie 2.r
Ksiazkiewiczová Jana 3.A
Maňák Ondřej 3.A
Martišková Laura 3.A
Ondrejková Radka 3.B
Oslzlová Veronika 4.B
Vasková Marie 2.r
Bas:
Blažek Jan 3.B
Holomčík Libor 1.r
Konečný Jakub 4.B
Mařák František 3.A
Provazník Josef 4.A
Škrášek Roman 4.A

Kdo zajistí prezentaci (článek) a fotky z akce???

3. 11. 2010   Dušičkový koncert - Zábřeh na Moravě

14.30 - odjezd z Velehradu
17.30 - generálka v kostele
18.00 - koncert ve farním kostele
19.00 - pohoštění
20.00 - odjezd
23.00 - pravděpodobný příjezd na Velehrad

oblečení: teplý civil!

program:
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Zlatoústý - Svjatyj Bóže

Dimitrij Stepanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino

František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus
Vangelis ? Conquest of Paradise

Johann Sebastian Bach - Toccata und fuge ?in d dorisch? BWV 538
René Vierne ? Carillon

arr. František Macek - De colores
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicín mě nasytíš
Gordon Young ? Alleluia
James Moore - An Irisch Blessing
Dorren Rao ? Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 2.r
Habartová Veronika 1.r
Hlaváčová Anna 4.A
Chlupová Kateřina 3.A
Jakubíková Hedvika 2.r
Juříková Lucie 1.r
Měrková Markéta 2.r
Radochová Kateřina 3.A
Sochorová Tereza 1.r
Šimčíková Kristýna 3.A
Špačková Marie 4.B
Voglová Anna 1.r
Vybíralová Štěpánka 3.B
Alt:
Andrýsková Kristýna 4.A
Blažková Veronika 1.r
Jakubíková Klára 4.B
Krystýnová Silvie 1.r
Paichlová Kristýna 2.r
Podrazilová Klára 2.r
Ryšavá Denisa 2.r
Somogyová Adéla 3.A
Zámečníková Helena 2.r
Žurmanová Barbora 2.r
Tenor:
Hrbáček Jan 2.r
Hrnčiříková Jana 2.r
Kovaříková Lucie 2.r
Ksiazkiewiczová Jana 3.A
Maňák Ondřej 3.A
Martišková Laura 3.A
Ondrejková Radka 3.B
Oslzlová Veronika 4.B
Vasková Marie 2.r
Bas:
Blažek Jan 3.B
Holomčík Libor 1.r
Konečný Jakub 4.B
Mařák František 3.A
Provazník Josef 4.A
Škrášek Roman 4.A

Kdo zajistí prezentaci (článek) a fotky z akce???
Je nutné si osobně domluvit neubytovaných přespání na DM!

9. 10. 2010   Zpěv ve Slovanském sále SGV

13:30 - sraz před školou SGV, odvoz na pohřeb do Tupes
14:00 - zpěv na pohřbu v Tupesích, odvoz na Velehrad
15:00 - 15:15 - zpěv ve Slovanském sále

ve Slovanském sále zpíváme ve sborových tričkách!!!

program Tupesy:
Bortňanskij Dmitrij Stěpanovič - Tebe poem
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - An Irish Blessing

proramu Velehrad:
Bortňanskij Dmitrij Stěpanovič - Tebe poem
František Macek - De colores
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
James E. Moore - An Irish Blessing
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu Song - Siyahamba

Zatím se přihlásili - další jsou vítáni!!!
Adámková, Měrková, Sochorová, Voglová, Podrazilová, Hrnčiříková, Blažek, Provazník

30. 9. 2010   Není zk. sboru

Jsem na sborové soutěži ve Španělsku.
Těším se na 7.10. (9.10. je soustředění!!!)

16. 9. 2010   Pravidelná zk. sboru v 14:05

Zkušební plán pěveckého sboru SGV
2010 ? 2011

program velehradské poutě 2011
Vangelis ? Conquest of Paradise
Gordon Young ? Alleluia
Jasques Berthier ? Laudate omnes gentes
James E. Moore - An Irisch Blessing
Bortňanskij Dmitrij Stěpanovič - Tebe poem
František Macek - De colores
Dorren Rao ? Siyahamba
Sv. Jan Zlatoústý - Svjatyj Bóže
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
František Macek - Zdrávas Maria
Antonín Dvořák ? Mše D-dur (Credo)
Otto Kaufmann ? Go douwn, Moses
Zulu song ? Tshotsholosa
Negro spiritual ? Go tell it on the mountain
Wolfgang Amadeus Mozart - Halleluja (Kanon)
Dona nobis pacem (Kanon)
Sv. Jan Zlatoústý - Mnogaja ljeta
A. Gretchaninoff ? Cantate Domino
J. Strejc: Ecce sacerdos magnus
Hymny (ČR, studentská)

(další skladby v jednání)

11. 9. 2010   Slavnostní koncert - Velehrad (sobota)

14:50 - rozezpívání
15:15 - 15:30 - zpěv ve vestibulu školy

zpíváme ve sborových tričkách!!!

výběr z proramu:
Jacques Berthier - Laudate omnes gentes
František Macek - De colores
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu Song - Siyahamba

9. 9. 2010   pravidelná zk. sboru do 14:10

Z důvodu mého odjezdu do Rajnochovic bude zk. pouze 10 min.

Příjďte všichni včas - domluva na sobotu!!!!!

1. 9. 2010   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10.00 h.

9.00 zk. v basilice
10.00 mše sv.

31. 8. 2010   koncert v katedrále (Brno) 17.30 h.

8.00 - odjezd společně autobusem: Sloup, jeskyně, Brno
16.30 - zk. v katedrále sv. Petra a Pavla
17.30 - koncert
18.30 - večeře
20.30 - návrat společně autobusem na Velehrad

30. 8. 2010   Koncert u sv. Mořice v Kroměříži - 17.30 h.

16.00 - příjezd na místo (individuálně)
16.30 - zk. na místě
17.30 - koncert
19.00 - večeře
přespání na AG

21. 8. 2010   Česko-německý hudební týden mladých v klášteře Teplá

Vážení,
není možné se na poslední chvíli odhlašovat (Měrková, Špačková, Šimčíková, Vybíralová?, Jakubíková) ze společného týdne česko-německého přátelství. Omlouvám pouze nemoc podloženou lékařským potvrzením.
Uvědomte si, že celá akce se připravuje 1 a půl roku a všichni jste odevzdali přihlášku podepsanou rodiči.
Já sám si musím vzít neplacenou dovolenou, sestra vše pečlivě připravovala, psala žádosti o grant atd. Je za tím spousta práce a celá akce i když to neplatíte stojí hodně financí. Není možné německé straně oznámit 1 den před zahájením akce, že nás přijede o 5 osob méně. (zajištěno stravování, ubytování atd.)

Prosím o přehodnocení hodnot ve Vašem žebříčku a podporu celé akce. Ti , co tam byli Vám potvrdí úžasný týden, plný skvělích zážitků.

Prosím někoho o fotodokumentaci celé akce. (Nezapomeňte na foťák)

Ostatní info, jste dostali od s. Charitas a co se týče cesty a organizačních věcí - obraťte se na ni.

Cena jízdného tam (bude vrácena v Teplé) je 460 a 200 Kč poplatek.
Nezapomeňte, tedy si nachystat ve SM 660 Kč

Vše dobré
Filip


V termínu 21.8.2010 - 29.8.2010
Sraz bude ve SM v 7:00 !!! v SOBOTU DNE
21. SRPNA 2010.
Odjezd celého sboru bude v 7.12 hod. směr Praha
Nástup do vlaku v jiném místě, či času osobně domluvit se s. Charitas a odevzdat rodiči podepsanou návratku!

Hudební tělesa, která se účastní:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad, vedoucí p. Mgr. Filip Macek
schóla mládeže z Bad Mergentheimu, (Baden-Würtermberg),
vedoucí p. Michael Müller, varhaník katol. farnosti
Bad Mergentheim a vedoucí několika dětských a mládežnických,
sborů, jakož i dvou chrámových sborů a nadto i mužského sboru
nebo vokální skupiny.
Kontaktní adresa: m.mueller@st-johannes-mgh.de
Tel. 0049 / 7931 / 46 949
Herr Michael Müller, St. Rochusstr. 7/1,
D-979 80 Bad Mergentheim

28.8. slavnostní koncert v klášterním kostele Teplá (černobílý oděv!!!)
29.8. zpěv při mši sv.
odjezd cca 13.00 (příjezd do SM cca 20.30 h.)

Potvrzený seznam sboristů:
Soprán:
Hlaváčová Anna 3.A
Měrková Markéta 1.r
Radochová Kateřina 2.A
Šimčíková Kristýna 2.A
Špačková Marie 3.B
Vašťáková Magdaléna
Vybíralová Štěpánka 2.B

Alt:
Andrýsková Kristýna 3.A
Paichlová Kristýna 1.r
Ryšavá Denisa 1.r
Říhová Eva 2.B
Zámečníková Helena 1.r

Tenor:
Hrbáček Jan 1.r
Hrnčiříková Jana 1.r
Kubalová Šárka
Maňák Ondřej 2.B

Bas:
Blažek Jan 2.B
Konečný Jakub 3.B
Mařák František 2.A
Provazník Josef 3.A

Stále volná místa - urgentně se hlaste!!

nezapomeňte: černobílý oděv (saka), karimatku, spacák

Předběžný seznam repertoáru v Teplé
(noty budou pro všechny zajištěny na místě)


Jacques Berthier - Laudate omnes gentes
František Macek - De colores
Wolfgang Amadeus Mozart - O du eselhafter Martin
Zulu Song - Siyahamba
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. S.A. Men ? Gaudete! Christus est natus
Georg Friedrich Handel - Denn die Herrlichkeit Gottes des Heren (Messias)
Daniel A. Schmidt - Here we are
Arr. Carsten Gerlitz - Early one morning
Emily Crocker - Adoramus te
Emily Crocker - Jubilate deo
Dietrich Buxtehude - Cantate domino
Dona nobis pacem (Kanon)
Wolfgang Amadeus Mozart - Halleluja (Kanon)
Antonín Dvořák - Messe in D-Dur: Credo
Antonín Dvořák ? Zpívejte Hospodinu píseň novou (Singet dem Herrn ein neues Lied)
Antonín Dvořák ? Bože, Bože! Píseň novou (Gott, ich sing Dir neue Lieder)
Gordon Young ? Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing

Ještě dopis od sestry (komu to nepřišlo)
Vážení a milí p? vci a p? vkyn? , už je to tady!

Odjezd do Teplé znáte, nutno být na nádraží ? D v 7 hod., tedy
15 min. p? edem kvůli zakoupení skupin. jízdného. Pokud
nastupujete JINDE NEŽ VE St. M? st? , NAPI? TE EMAIL NA MOJI
ADRESU, jinak si hradíte celé jízdné sami!!! Zakupte si jí
zdenku s cíl. stanicí STAR0 M? STO U UH, a to pouze v p? ípad? ,
že nastupujete ve Veselí ? i jinde na Slovácku! Od St. M? sta
máme skupinové jízdné až do stanice Teplá u Mar. Lázní.

NEZAPOME? TE RODI? I VYPLN? N? POTVRZEN? O BEZINFEK? NOSTI,
eventueln? POTVRZEN? O VA? EM ODPOJEN? OD SKUPINY SCHV? LEN? RODI?
i, jestliže jste nedosáhli plnoletosti. (V p? ípad? , že
cestujete odjinud než ze St. M? sta anebo p? i návratu vystupujete
jinde než ve St. M? st? ? tam odpov? dnost ped. dozoru dne 21.8.
za? íná a dne 29.8. okolo 21 hod. kon? í).

Protože jedeme do oblasti nazývané ? eská Sibi? , (ranní rosa
má v Teplé vzhled i teplotu jinovatky), po? ítejte rad? ji s
UZAV? ENOU OBUV? , teplejší mikina nebo svetr není žádný luxus
navíc! KDO ZAPOMENE SLAVNOSTN? SBOROV? OBLE? EN? (bílo-? erná),
NEZP? V? P? I KONCERTECH ? ANI NA KOLON? D? V MAR.L? ZN? CH ANI
JINDE!!! Ovšem plavky a sportovní oble? ení i pohodlné sportovn?
? obutí užijeme také, snad bude podobný výlet jako posledn?
vodácký? ?Areál v Teplé je v rozsáhlém parku, je dost místa i
na mí? . Ubytování ale není hotelového typu: já sama beru
karimatku i spací pytel, postele ve staré lékárn? ani v
chlapecké ubytovn? byly pov? stné zrádnou tvrdostí nebo prohnut?
?m. (Abyste nem? li o jednu skoliózu ? i lordózu víc...). Obchod
je ve vesnici vzdálené asi 2 km, hygienické minimum radši m? jte
z domova. Hladem jsme zde nikdy netrp? li, hotelová kuchyn? byla
známá obrovskými a chutnými porcemi jídel. Nápoje si hradíte
sami. Menší batoh a plášt? nka se ur? it? hodí na zájezd (1-2
bývají pravidlem).

POKUD BERETE PRAVIDELN? N? JAK? L? KY, NEZAPOME? TE JE DOMA NA KLAV?
RU! Jídlo a tekutiny na 1 den s sebou, není jisté, zda bude v
Praze možno nakupovat, musíme po? ítat i se zpožd? ním vlaků!
(Ostatní lahvinky nechte ur? it? doma, školní akce má parametry
nastaveny p? ísn? !) P? i cca 20 osobách, které ze SGV jedou
nezbytn? musíme dodržovat b? hem cesty všechny instrukce pana
sbormistra nebo jiných dosp? lých z pedag. doprovodu: t? ším se,
že m? mile p? ekvapíte a budete mít všichni s sebou OP i
studijní průkaz nebo jiné potvrzení, že jste studenti (pro
studentské slevy).

P? íjezd v ned? li 29.8. neznáme p? esn? , plánujeme okolo 21
hod. ve St. M? st? , upozorn? te rodi? e, že Vás, kte? í nemáte
18 let, by m? li vyzvednout, že jim tedy budete po 20. hod.
telefonovat, jak vypadá aktuální situace s naší p? epravou.
Dojezd na koncert konaný 30. 8. v Krom? ? íži do? ešíme cestou,
po? ítejte s tím, že v pond? lí 30.8. máte volné jen DOPOLEDNE
? zkouška sboru bude v 16 hod., docestovat musíte na vlastní p?
st - zbude-li n? co ze spole? ných financí, jízdenky si pro
jistotu schovejte. P? enocovat musí všichni v KM, protože odjezd
bude v ? t 31.8. po osmé ráno do Mor. Krasu a Brna, návrat: lze
domluvit zast. busu ve St. M? st? , p? ípadn? i jiné zastávky.
Nocleh možný na Velehrad? je, ale v KM nikoli (jen pro zahrani? n?
? ú? astníky). ? kolní akce sboru kon? í v poledne 1.9. ob? dem
s n? m. sborem na Velehrad? ve škole.

Pro Vaše p? ípadné dotazy (i Vašich rodi? ů) jsem dostupná na
? . mobilu

739 188 975

Sr. Charitas ;-)

14. 8. 2010   zpěv ve škole

Nezapomeňte na zítřejší sobotu!!!!
15:00 - přesně! sraz v sobotu 14. srpna (rozezpívání a domluva pouze 15 minut
15:15 - 15:30 - zpěv ve stibulu školy

zpíváme ve sborových tričkách!!!

proram:
Moore James E. - An Irish Blessing
Gordon Young - Alleluia
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Zulu song - Siyahamba
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana

Sopranistky příjďte alespoň 2!!!

Kdo bude moci pomoct ve škole s hlídáním dětí (3-7 let) do 18:00 - tak s tím počítejte!
Dík

5. 7. 2010   Velehradská pouť

Zkouška v 8:00 na tribuně
Program liturgické hudby - začátek 10:30 h.

1.Velehradská fanfára: Fr. Macek - žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony...2:15
2. Předehra písně - varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid.............2:50
4. Varhany - preludium podle času

5. Pane, smiluj se - Poutní mše: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, lid...........................0:50
6. Gloria - začne sbor, Poutní mše - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.............4:50

7. Žalm: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid...................................................1:45

8. Po 2.čtení předehra písně - varhany
9. Píseň č. 829 - jedna sloka - žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony lid.......1:25

10. Po evangeliu - Aleluja I - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony..............................0:45

11. Věřím - Poutní mše: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid...........2:30
12. Přímluvy (přinášení darů) - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: Kyrie II ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid...........................................................................................................1x 0:20

13. Obětování - Píseň č. 829 dvě sloky - žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid........................................................................................................................................................................2:50
14. Varhany - preludium podle času

15. Svatý - Poutní mše: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid............2:25

16. 3x Amen před modlitbou Pater noster ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, lid.................................0:15
17. Neboť tvé je království - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.........................0:15

18. Beránku Boží - Poutní mše: Fr. Macek - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid........................................................................................................................................................................0:50
19. Sv. přijímání: a) James Moore: An Irisch Blessing ? žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II...............2:50
b) píseň č. 829 - dvě sloky - žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid................................................................................................................................2:50
c) J.P.Lécot: Kriste náš - žestě, sbor, sólo soprán a bas, varhany I, II, tympány, zvony, lid.......................................................................................................................................až 6:00
d) preludium varhan podle času

20. Požehnání ostatky sv. Cyrila

21. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky

22. Předehra písně - varhany
23. Píseň č.828 - jedna sloka - žestě, dechovka, sbor, sólo bas, lid, varhany I,II, tympány, zvony, lid.........................................................................................................................................................................1:20
24. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

25. Pozdravné projevy
26. Velehradská fanfára: Fr. Macek ? žestě, dechovka, sbor, sólo soprán a bas, varhany I,II, tympány, zvony
27. Předehra písně ? varhany
28. Píseň č.828 - jedna sloka - žestě, dechovka, sbor, sólo bas, varhany I,II, tympány, zvony, lid

29. Pochod - dechovkaSeznam:

Soprán:
+Adámková Kateřina 1.r
+Hlaváčová Anna 3.A (nemoc)
+Chlupová Kateřina 2.A
+Jakubíková Hedvika 1.r
+Měrková Markéta 1.r
+Radochová Kateřina 2.A
+Šimčíková Kristýna 2.A
+Vybíralová Štěpánka 2.B
Marie Němcová
Špačková Marie

Alt:
+Andrýsková Kristýna 3.A
+Jakubíková Klára 3.B ?
+Paichlová Kristýna 1.r
+Podrazilová Klára 1.r
+Říhová Eva 2.B
+Zámečníková Helena 1.r

Tenor:
+Hrbáček Jan 1.r
+Hrnčiříková Jana 1.r
+Ksiazkiewiczová Jana 2.A
+Kubalová Šárka
+Maňák Ondřej 2.B
+Martišková Laura 2.A
+Oslzlová Veronika 3.B
+Vasková Marie 1.r

Bas:
+Blažek Jan 2.B
+Hochman Jakub 4.C
+Konečný Jakub 3.B
+Mařák František 2.A
+Provazník Josef 3.A
Škrášek Roman

4. 7. 2010   Velehradská pouť - nácvik

Sraz ve 13.00 h.
Gymnázium Velehrad - učebna 106

Vystoupení v 16:00 a 18:30
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
James E. Moore - An Irish Blessing

Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

Pro nocleh: spacák, karimatku a polštářek!

program koncertu:
Jiří Pavlica s Hradišťanem
Hana a Petr Ulrychovi a Kateřina Štruncová
Petr Bende
Dominika Stará
Markéta Konvičková
Oktoich (Polsko)
Kantiléna ? dětský sbor

30. 6. 2010   Zpěv při mši sv. v basilice (závěr roku) v 9:30

zk. v 8:45 !!!
MŠE V 9:30

Všichni sboristi jsou zváni!!!:-)
noty sebou!

program:
vstup: Bože, cos ráčil 828
Pane smiluj se: František Macek - Velehradské ordinárium
Sláva: František Macek - Velehradské ordinárium
žalm: varhaník
k evangeliu: Gordon Young - Alleluia
přímulvy: Kyrie
k obětování: Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
Svatý: František Macek - Velehradské ordinárium
Beránku Boží: František Macek - Velehradské ordinárium
k přijímání: Moore James E. - An Irish Blessing
závěr: Svatý Václave 830

4. 6. 2010   Slavnostní vyřazení absolventů SGV

Termín se bude upřesňovat cca 13:30
akustická zk. 13:00

Slavnostní vyřazení absolventů SGV. Slovanský sál

zpíváme ve sborových tričkách!

Program:
Hymna ČR
Studentská hymna - Gaudeamus igitur
Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
Gordon Young - Alleluia
Zulu song - Siyahamba
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Moore James E. - An Irish Blessing
Lund Erik - Give me that old time religion
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

3. 6. 2010   Slavnost Těla a Krve Páně v Kroměříži

Akce pro sbor zrušena!!!!
Pořadatel přesunul z vážných důvodů slavnost na neděli.

Pěvecký sbor bude ve škole mít soustředění sboru v hudebně školy 8:05 - 13:00
Program:
1/ Slavnostní vyřazení absolventů
2/ Velehrad pouť
3/ Koncert (Teplá, Mariánské lázně, Kroměříž, Brno)
4/ nový program 2010-2011

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 1.r
Chlupová Kateřina 2.A
Jakubíková Hedvika 1.r
Měrková Markéta 1.r
Radochová Kateřina 2.A
Šimčíková Kristýna 2.A
Špačková Marie 3.B
Vybíralová Štěpánka 2.B

Alt:
Andrýsková Kristýna 3.A
Jakubíková Klára 3.B
Paichlová Kristýna 1.r
Podrazilová Klára 1.r
Ryšavá Denisa 1.r
Říhová Eva 2.B
Somogyová Adéla 2.A
Zámečníková Helena 1.r
Žurmanová Barbora 1.r

Tenor:
Hrbáček Jan 1.r
Hrnčiříková Jana 1.r
Ksiazkiewiczová Jana 2.A
Maňák Ondřej 2.A
Martišková Laura 2.A
Ondrejková Radka 2.B
Oslzlová Veronika 3.B
Vasková Marie 1.r

Bas:
Blažek Jan 2.B
Haloda Josef 3.B
Konečný Jakub 3.B
Mařák František 2.A
Provazník Josef 3.A

23. 5. 2010   pozvánka na koncert - Velehrad

Neděle 23.5. 18:30 v bazilice na Velehradě

účinkuje: orchestr Holst

na programu: Scarlatti, Sammartini, Elgar, Holst, Suk

řídí: František Macek

6. 5. 2010   Pravidelná zk. ve 14:05

program:
Velehrad

odkazy GC 2010 Brno:
http://www.youtube.com/watch?v=Jfdvrw1en74
http://www.youtube.com/watch?v=Ohpkzle5I4k
http://www.youtube.com/watch?v=c-uSjFbVC6s

čakám na další videa a fotky:-)

2. 5. 2010   Velké poděkování

Všem zpěvákům upřimně děkuji za skvělou a exkluzivní reprezentaci sboru a školy na celostátní soutěži pěveckých sborů.

Získání stříbra jsem za okolností se soubojem s gymnázii s hudebním zaměřením, či konzervatoři - kde jsou hudební výchovy v daleko větší míře, než naše 2 hodiny - je super výkon při věkové kategirii, kterou ve sboru máme.

Všem děkuji a užijte si radost ze 4. místa (celkem 13 sborů).

Díky:-)

P.S. už se těším na čtvrteční zk. s nácvikem na Velehradskou pouť
Kdo má foto - ať mi ho pošle - dám ho na web

29. 4. 2010   CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 29.4.-1.5.

Celostátní kolo - Brno 29.4.-1.5.

čtvrtek 29.4.
7.45 - sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě (29.4.)
7.55 - odjezd vlaku do Brna
9.24 - příjezd do Brna
10.00 - zk. na gymnáziu

sobota 1.5.
12.00-12.30 v Brně bude ukončení akce (domů každý sám)

Harmonogram Gymnasia cantant
(organizátor si vyhrazuje právo na dílčí úpravy časového plánu)

čtvrtek 29.dubna
10.00 ? 14:00 zk. na gymnáziu s přestávkou na oběd
14:15 - organizační schůze sbormistrů
15:00 ? 16:30 - nácvik v ateliérech I
17:00 ? 18:30 - večeře
19:00 - koncert Sbory sborům ve Dvoraně Centra VUT, Antonínská 1.

pátek 30.dubna
7.00 ? 8.30 - snídaně
8.00 ? 10.00 - akustické zkoušky
10.00 ? 13.00 - dopolední program přehlídky
11.00 - naše soutěžní vystoupení
12.00 ? 14.00 - oběd
14.00 ? 15.30 - odpolední program přehlídky
16.00 ? 17.30 - nácvik v ateliérech II
17.30 ? 18.30 - večeře
18.30 ? 20.30 - společný program pro účastníky v KC Semilasso, nácvik společné skladby, Cool-time band - profesionální bigband. Zpěv: Otto Kollmann - finalista soutěže Elán je Elán (TV Markíza), Ivana Skálová-sólistka Městského divadla Brno
20.00 ? 22.00 - setkání sbormistrů s porotou a následné pohovory poroty, dirigentů a dalších zájemců.

sobota 1.května
7.30 ? 8.30 snídaně a odjezdy na Novou radnici
9.30 - společný Zpěv pro Brno
10.00 ?12.00 - slavnostní závěrečný program v Besedním domě


oblečení: sborové trička! a "černý spodek" (slušné kalhoty, sukně) dále: vlastní karimatku, spacák (spí se ve třídách na zemi), přezůvky, jídlo - které není v seznamu, noty na soutěž a na pouťPovinná skladba:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
James E. Moore - An Irish Blessing
Zulu song - Siyahamba

aktuální seznam:

Soprán:
Adámková Kateřina 1.r
Hlaváčová Anna 3.A
Jakubíková Hedvika 1.r
Radochová Kateřina 2.A
Šimčíková Kristýna 2.A
Vybíralová Štěpánka 2.B


Alt:
Andrýsková Kristýna 3.A
Jakubíková Klára 3.B
Paichlová Kristýna 1.r
Podrazilová Klára 1.r
Ryšavá Denisa 1.r
Říhová Eva 2.B
Somogyová Adéla 2.A
Zámečníková Helena 1.r

Tenor:
Hrbáček Jan 1.r
Hrnčiříková Jana 1.r
Ksiazkiewiczová Jana 2.A
Maňák Ondřej 2.B
Martišková Laura 2.A
Ondrejková Radka 2.B
Oslzlová Veronika 3.B
Vasková Marie 1.r

Bas:
Blažek Jan 2.B
Haloda Josef 3.B
Hochman Jakub 4.C
Konečný Jakub 3.B
Mařák František 2.A
Provazník Josef 3.A
Výstup Ervín 4.C

21. 4. 2010   Slavnostní koncert - Velehrad v 11.00 h.

Slavnostní koncert k ukončení 1. etapy rekostrukce basiliky za účasti velvyslanectví a ministerstva kultury

10.00 - akustická zkouška v basilice
11.00 - slavnostní koncert

program:
J. Stanley : Trumpet Voluntary
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
J. S. Bach : Preludium a fuga a moll
Jacob Arcadelt - Ave Maria
J. Bölmann : Gotická suita -Pri?re ? Notre?Dame
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
James E. Moore - An Irish Blessing
Zulu song ? Siyahamba
J. Macek ? improvizace

15. 4. 2010   41. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2010

Sraz na vlakovém nádraží ve SM 15. 4. v 7.45 h.
odjezd vlaku směr Otrokovice 8.03 h.
(autobus z Velehradu jede 7.15 h.)

Nutné: noty (I PROGRAM NA VELEHRAD), svačinu, sborové tričko, tmavé sukně - kalhoty, budu vybírat 220 Kč na festival celostátního kola GC Brno

předpokládaná cesta zpět:
1/ NAJDEME MÍSTNOST NA ZK. V OTKROKOVICÍCH
2/ POJEDEME UŽ V 12.39 Z OTROKOVIC A NÁSLEDUJE ZK. NA VELEHRADĚ
Otrokovice 14.39 h.
Staré Město 14.49 h. (zde bude rozchod - ukončení akce)
(autobus na Velehrad jede v 14.53 h.)

Program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
James E. Moore - An Irish Blessing
Zulu song - Siyahamba

Seznam:
Soprán:
Adámková Kateřina 1.r
Hlaváčová Anna 3.A
Chlupová Kateřina 2.A
Jakubíková Hedvika 1.r
Měrková Markéta 1.r
Němcová Marie 4.C ?
Oslzlová Kateřina ZŠ
Radochová Kateřina 2.A
Šimčíková Kristýna 2.A
Špačková Marie 3.B
Vybíralová Štěpánka 2.B

Alt:
Andrýsková Kristýna 3.A
Jakubíková Klára 3.B ?
Paichlová Kristýna 1.r
Podrazilová Klára 1.r
Ryšavá Denisa 1.r
Říhová Eva 2.B
Somogyová Adéla 2.A
Zámečníková Helena 1.r
Žurmanová Barbora 1.r
Žurmanová Lenka 4.C ?

Tenor:
Hrbáček Jan 1.r
Hrnčiříková Jana 1.r
Janáková Simona 3.B
Ksiazkiewiczová Jana 2.A
Ladýřová Karolína 3.B ?
Maňák Ondřej 2.B
Martišková Laura 2.A
Ondrejková Radka 2.B
Oslzlová Veronika 3.B
Vasková Marie 1.r

Bas:
Blažek Jan 2.B
Haloda Josef 3.B
Hochman Jakub 4.C
Konečný Jakub 3.B
Mařák František 2.A
Provazník Josef 3.A
Škrášek Roman 3.A
Výstup Ervín 4.C

Program:
Velký sál

900 Slavnostní zahájení

910 G Uherské Hradiště Národopisný soubor G UH Lidové písně a tance z Moravy a Slovenska Mgr. Karel Rajmic, Lenka Kraváčková
930 Stojanovo G Velehrad Pěvecký sbor SGV Mgr. et MgA. Filip Macek

945 G Uničov Pěvecký sbor G Uničov Filmové a folkové ukázky PaedDr. Marta Rábková

1010 G a J škola Zlín Komorní pěvecký sbor Ing. Karel Dvořáček

1025 Matiční G Ostrava Pěvecký sbor MGO Mgr. Zdena Švrčková

1040 G Otrokovice Pěvecký sbor GO Mgr. Jakub Macek

1100 G Hejčín Taneční skupina Hejčín Mgr. Ivan Studnička

1120 G Blansko Perličky ? pěvecký sbor Peprný ro(c)k Mgr. Vladimír Šenkýř
Antiperle ? kapela
1200 G J.Á. Komenského Jakub, národopisný soubor Písně a tance z Pomezí Mgr. Roman Vrba, Petr Pomajbík
Uherský Brod
1225 G Otrokovice Divadlo Variace V. K. Klicpera: Rohovin Čtverrohý Mgr. Jana Formánková

1310 Slavnostní zakončení 41. festivalu gymnaziálních souborů

1. 4. 2010   zk. odpadá :-)

Přeji Všem požehnané velikonoční svátky plné klidu, naděje a hudbou umocněné radosti do dalších tvůrčích úspěchů.

Další pravidelná zk. bude ve čtvrtek 8.4. v 14.05 h.
program:
1/ soutěž Brno
2/ festival Otrokovice
3/ koncert Velehrad
4/ svěcení Olomouc
5/ pouť Velehrad

P.S. domácí úkol: Dilexisti iustitiam, Quid retribuam Domino

17. 3. 2010   CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Všem blahopřeji k postupu do celostátního kola - jen tak dál!!!
Díky za skvělou spolupráci
FilipPostupové kolo - Brno

inspirace:
http://www.youtube.com/watch?v=x8q45c5vVZg

7.20 - sraz na parkovišti (Velehrad)
7.30 - odjezd autobusem do Brna
8.30 - registrace
8.45 - 10.00 - akustická zk. (Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 1)
11.10??? - soutěžní vystoupení
12.30 - 13.30 - přestávka na oběd
14.00 - 15.30 - vyhlášení výsledků
16.00 - předpokládaný návrat na Velehrad

oblečení: sborové trička! a "černý spodek" (mohou být i tmavé ryfle)


Povinná skladba:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Vytautas Miškinis ? Ave Regina coelorum
James E. Moore - An Irish Blessing
Zulu song - Siyahamba

Celkem 12 pěveckých sborů
soutěžní program v kategorii smíšený sbor:
gymnázia: Velehrad, Znojmo a Valašské Meziříčí

Seznam:

Soprán:
Adámková Kateřina 1.r
Hlaváčová Anna 3.A
Chlupová Kateřina 2.A
Jakubíková Hedvika 1.r
Měrková Markéta 1.r
Němcová Marie 4.C
Oslzlová Kateřina ZŠ
Radochová Kateřina 2.A
Šimčíková Kristýna 2.A
Špačková Marie 3.B
Vybíralová Štěpánka 2.B

Alt:
Andrýsková Kristýna 3.A
Jakubíková Klára 3.B
Paichlová Kristýna 1.r
Podrazilová Klára 1.r
Říhová Eva 2.B
Somogyová Adéla 2.A
Zámečníková Helena 1.r
Žurmanová Barbora 1.r
Žurmanová Lenka 4.C

Tenor:
Hrbáček Jan 1.r
Hrnčiříková Jana 1.r
Janáková Simona 3.B
Ksiazkiewiczová Jana 2.A
Ladýřová Karolína 3.B
Maňák Ondřej 2.B
Martišková Laura 2.A
Ondrejková Radka 2.B
Oslzlová Veronika 3.B
Vasková Marie 1.r

Bas:
Blažek Jan 2.B
Haloda Josef 3.B
Hochman Jakub 4.C
Konečný Jakub 3.B
Mařák František 2.A
Provazník Josef 3.A
Škrášek Roman 3.A
Výstup Ervín 4.C

26. 2. 2010   soustředění sboru 26.-27.2.

čtvrtek - budu nahlašovat počty pro ubytování, Ti co nebydlí na domově si zajistií spacák!!!
jídlo - každý sám
Pátek:
14.00 - 17.15 h. zkouška, sraz v hudebně
18.00 - mše sv. v basilice (pro zájemce)
22.00 - noční klid
Sobota:
9.00 - 12.00 h. zkouška v hudebně
odjezd domů!

Program:
1/ soutěž
2/ svěcení Olomouc
3/ pouť

17. 2. 2010   zpěv na schodech v 8.05 h.

Zpěv při setkání na schodech - popeleční středa

sraz na schodech v 7.55 h


Svjatýj Bóže (sbor)
Ave crux (všichni - hosana 10)
Svatý Bože (všichni - kancionál 315)

28. 1. 2010   Zpěv při mši sv. - basilika Velehrad v 10.00 h.

Sraz u oltáře v basilice 9.30 h.

Zpěv při mši sv. na poděkování 1. pololetí škol. roku

program:
1/ Vstup: Hleď, mocný Hospodine (2 sloky 513)
2/ Kyrie: Velehradské ordinárium
3/ Gloria: Velehradské ordinárium ?
4/ žalm: varhaník
5/ k evangeliu: Pojď ke mně blíž (sbor)
6/ přímluvy: Kyrie (sbor)
7/ k obětování:Tebe poem (sbor)
8/ Svatý: Velehradské ordinárium
9/ Beránku Boží: Velehradské ordinárium
10/ k přijímání: Svou pšenicí mě nasytíš (sbor),
dle potřeby Laudate omes gentes
11/ závěr: Bože, cos ráčil (2 sloky 828)

7. 1. 2010   První zkouška v roce 2010

Přeji všem zpěvákům v novém roce 2010 hodně Božího požehnání, zdraví, štěstí, hlasových úspěchů, pohody, klidu, radosti a neutuchající trpělivosti - Filip

program:
Brno
Svěcení
Pouť

22. 12. 2009   Vánoční zpívání na schodech

Vánoční zpívání na schodech
sraz v 10.40 h.

Program:
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

pak společný zpěv koled

17. 12. 2009   Adventní koncert - Veselí nad Moravou

14.05 - pravidelná zk. v hudebně SGV
15.15 - odjezd autobusem z Velehradu
16.00 - akustická zk. - Veselí
17.00 - koncert
18.00 - pohoštění
19.00 - návrat na Velehrad

Adventní koncert
Veselín nad Moravou (Anička)

program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (nezapomeňte na svíčky!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino ?
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

6. 12. 2009   Adventní koncert - Topolná (neděle!)

13.30 - odjezd autobusu z UH, parkoviště mezi gymnáziem a policií naproti autobusového nádraží
14.00 - akustická zkouška v kostele
15.00 - koncert
16.30 - pohoštění
18.00 - cca návrat autobusem na Velehradprogram:

J. S. Bach : Preludium a fuga G dur (varhany)


anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž

J. Stanley : Trumpet voluntary (varhany)
J. K. Kuchař: Pastorale C dur (varhany)

James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

J. Seger : Fuga (varhany)
J. K. Kuchař : Pastorela D dur (varhany)


Pěvecký sbor Stojanova gymnázia
řídí - Mgr., MgA. Filip Macek
varhanní sólo - Mgr. Jakub Macek

3. 12. 2009   Nebude pravidel. zk. sboru!

Zkouška odpadá!!!

Informace k 6.12. budou včas na sborovém webu.

30. 11. 2009   Zpěv na záčátek adventu na škol. schodech v 8.05 h.

program:

Ejhle, Hospodin příjde
Připravujte cestu
(Josefe drž se!!!)

http://www.youtube.com/watch?v=2DsUdhPvKT8&feature=PlayList&p=DD2C70FD25A04DCE&playnext=1&playnext_from=PL&index=14

25. 10. 2009   zpěv při sv. Biřmování 15.00 h. Velehrad

Návrh programu
Vstup:
Jiří Strejc - Ecce Sacerdos Magnus
kancionál - 421 (1-2 sloky, varhany)
Ordinárium:
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria)
Žalm:
Sešli svého Ducha
po druhém čtení:
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
při biřmování:
kancionál - 422 B + Veni spiritus sanctus (sbor)
Přímluvy:
Kyrie
Obětování:
James E. Moore - An Irish Blessing
Svatý - Velehradské ordinárium
Beránku Boží - Velehradské ordinárium
K svatému přijímání:
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
kancionál - 707
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
Te Deum (982)
Po mši svaté:
kancionál 802 + varhany

25. 10. 2009   zpěv při mši sv. v 10.00 h. Velehrad

k obětování:
James E. Moore - An Irish Blessing
k přijímání:
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš

24. 10. 2009   Dušičkový koncert

9.00 - odjezd z Velehradu (teplé oblečení!!!)
12.00 - oběd v Trnavě
13.00 - prohlídka města
16.00 - akustická zk.
17.00 - zpěv při mši sv.
18.00 - koncert
19.00 - pohoštění
22.00 - předpokládaný příjezd na Velehrad


Dušičkový koncert v Trnavě na Slovensku

program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

23. 10. 2009   soustředění sboru - pátek

14.00 - 17.15 h. zkouška, sraz v hudebně
18.00 - mše sv. v basilice (pro zájemce)
22.00 - noční klid

cena stravy: S - 22, O - 55, V - 50 Kč
peníze budu vybírat ve čtvrtek 22.10.

nezapomeňte na spacák!!!

Objednání noclehu a stravy:
nocleh z Pá na So, nocleh ze So na Ne, So - snídaně , Ne - snídaně - oběd - večeře.

Soprán:
Adámková: A,A,N,N,A,N (55)
Chlupová: A,A,A,N,A,N (77)
Jakubíková H:A,A,N,N,N,N
Hlaváčová: A,A,A,A,A,N (99)
Měrková: A,A,N,N,A,N (55)
Němcová L: N,N,N,N,A,N (55)
Němcová M: N,N,N,N,A,N (55)
Radochová: A,A,A,A,A,N (99)
Šimčíková: A,A,A,A,A,N (99)
Špačková: A,A,A,A,A,A (149)
Vlčková: N,N,N,N,N,N
Vybíralová: N,A,N,A,A,N (77)

Alt:
Andrýsková: N,A,N,A,A,N (77)
Jakubíková K: A,A,N,N,N,N
Paichlová: N,N,N,N,N,N
Podrazilová: A,A,N,N,N,N
Říhová: N,A,N,A,A,N (77)
Zámečníková: A,A,N,N,A,N (55)

Tenor:
Fišerová: A,A,N,N,N,N
Hrnčiříková: A,A,N,N,A,N (55)
Hrbáček: A,A,N,N,A,N (55)
Kubalová: A,A,A,A,N,N (44)
Maňák: A,A,A,A,A,N (99)
Martišková: A,A,A,A,A,N (99)
Oslzlová: N,N,N,N,N,N
Vasková:A,A,N,N,N,N

Bas:
Blažek: A,A,A,A,A,N (99)
Haloda: N,N,N,N,N,N
Hochman: N,N,N,N,N,N
Konečný: A,A,A,A,N,N (44)
Mařák: N,A,N,A,A,N (77)
Provazník: A,A,A,A,A,N (99)
Výstup: A,A,A,A,N,N (44)

20. 9. 2009   Koncert - Lipov

8.30 - odjezd autobusem z Velehradu do Lipova
9.30 - 9.45 akustická zkouška
10.00 - zpěv při mši sv.: k obětování - Svou pšenicí
10.30 - prohlídka kostela
12.00 - oběd
14.30 - akustická zk.
15.00 - koncert
16.00 - pohoštění
18.00 - předpokládaný návrat na DM SGV

Program koncertu:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Mnogaja ljeta

19. 9. 2009   soustředění sboru

9.00 - 12.00 v hudebně SGV
15.00 - 18.00 v hudebně SGV

18. 9. 2009   Soustředění sboru - Velehrad

15.00 - 18.00 v hudebně SGV

Předběžný program:
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dietrich Buxtehude - Cantate Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
František Macek ? Velehradské ordinárium
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

18. 9. 2009   soustředění sboru SGV

seznam sboristů:

Soprán: Pá So
Hlaváčová Anna 3.B Ne Ne
Chlupová Kateřina 2.A Ne Ne
Jakubíková Hedvika 1.r Ne Ano
Měrková Markéta 1.r Ano Ano spacák
Šimčíková Kristýna 2.A Ne Ne jen koncert
Špačková Marie 3.B Ano Ano

Alt:
Andrýsková Kristýna 3.ANe Ne
Jakubíková Klára 3.B Ne Ano
Paihlová Kristýna 1.r Ne Ne
Podrazilová Klára 1.r Ne Ne jen pátek
Říhová Eva 2.B Ne Ano spacák

Tenor:
Fišerová Eliška 3.B Ne Ne jen koncert
Ladýřová Karolína 3.B Ne Ne jen koncert
Maňák Ondřej 2.A Ano Ano
Vasková Marie 1.r Ne Ano sobota, neděle

Bas:
Blažek Jan 2.B Ano Ano spacák
Hochman Jakub 4.C Ne Ne jen koncert
Konečný Jakub 3.B Ne Ne jen koncert
Mařák František 2.A Ne Ano
Provazník Josef 3.A Ne Ano
Škrášek Roman 3.A Ne Ne
Štípský Pavel 4.A Ne Ne jen kocert
Výstup Ervín 4.C Ne Ne jen kocert

11. 9. 2009   Pozvánka - Carmina Burana

Kdo má chuť na nevšední zážitek?

Dnes ve Vyškově na náměstí ve 20.00 h.

Carmina Burana
pro sóli, sbor, orchestr (celkem 200 účinkujících)

laserová a ohnivá podívaná zajištěna!

10. 9. 2009   odpadá zkouška sboru!!!

Odpadá zkouška sboru, další pravidelná zk. sboru bude 17.9.2009

3. 9. 2009   První zkouška ve školním roce 2009/2010

14.05 - 15.35 h. v hudebně

Už se těším!!

1. 9. 2009   Zpěv při slavnostní mši sv.

9.00 h. - zk. v basilice na Velehradě (vpředu)
9.30 h. - začátek mše sv.

Program:
vstup - píseň 421 (Kristus seslal Těšitele 1 - 2 sloky)
ordinárium - K. Bříza
Gloria?
žalm - varhaník
2. čtení ?
k evangeliu - 422 (Příjď, ó Duchu přesvatý 5 slok)
k obětování -James E. Moore: An Irish Blessing (421 3 sloka)
k přijímání - Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij: Tebe poem
arr. Jiří Rusek: Svou pšenicí mě nasytíš
na závěr - 802 (Chválu vzdejme 1 - 9? slok)

5. 7. 2009   Velehradská pouť

Zkouška v 8.00 h.
začátek v 10.30 h.

Program liturgické hudby -Velehrad 5.července 2009 - začátek 10.30 h.

1. Velehradská fanfára - Fr. Macek: žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I+II, tympány, zvony................2,15
2. Předehra písně - varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I+II, tympány, zvony...........................................2,50
4. Varhany - preludium podle času

5. Pane, smiluj se - Mše B dur - Fr. Macek: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I+II, flétna, lid..................0,50
6. Gloria ? (začne sbor), Mše B dur: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I, II, flétna, tympány, zvony, lid..2,50

7. Žalm - Fr. Macek: žestě, sbor, lid, bas sólo, varhany I+II, flétna, tympány, zvony .......................................1,45

8. Po 2.čtení předehra písně - varhany
9. Píseň č. 829 - 1 sloka: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I+II, tympány, zvony..........................................1,25

10. Po evangeliu - Aleluja II - Fr. Macek: žestě, sbor, varhany I+II, flétna, tympány, zvony, soprán a bas sólo.......................................................................................................................................................................0,40

11. Věřím - Mše B dur: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I+II, flétna, tympány, zvony, lid......................4,20

12. Přímluvy (přinášení darů) - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: Kyrie III: sbor, sólo soprán a
bas, lid, žestě, varhany I+II, flétna, tympány, zvony................................................................................1x 0,25
13. Obětování - Píseň č. 829 2 sloky: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony....................2,50
14. Varhany - preludium podle času

15. Svatý - Mše B dur: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I+II, flétna, tympány, zvony, lid ......................1,20

16. Beránku Boží - Mše B dur: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I+II, flétna, tympány, zvony, lid..........1,30

17. Sv. přijímání: a) J.S.Bach ? chorál 147: žestě, sbor, soprán sólo, varhany I+II, flétna,..????.??.....3.30
b) píseň č. 829 - 2 sloky: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I+II, tympány, zvony..............2,50
c) L.van Beethoven - Sláva Boží: žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I+II, flétna, tympány, zvony........................................................................................................................................3,20
d) preludium varhan podle času

18. Požehnání ostatky sv. Cyrila

19. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
20. Předehra písně - varhany
21. Píseň č.828 - 1 sloka: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony...........................................1,20

22. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

23. Pozdravné projevy

24. Velehradská fanfára - Fr. Macek: žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I+II, tympány, zvony
25. Předehra písně ? varhany
26. Píseň č.828 - 1 sloka: dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I+II, tympány, zvony

27. Pochod - dechovka

4. 7. 2009   Ořechov - primiční mše sv. Radima Kuchaře - 10.00 h.

4.7. (sobota)

7.00 ? snídaně (zdarma)
7.30 ? 9.00 akustická zk. na hřišti
9.45 ? příprava na hřišti
10.00 ? mše sv.
12.00 ? oběd (zdarma)
12.45 ? společný odjezd autobusem (zdarma) na Velehrad

13.00 ? společná zk. na VelehraděPříprava na Velehradskou pouť - přímý přenos ČT a Čro

Sraz v 13.00 h ve škole - učebna 106, je zajištěno ubytování - nutný spacák.
Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

Seznam:
Soprán:
Hlaváčová Anna 2.B
Hubáčková Tereza 2.A
Chlupová Kateřina 1.A
Němcová Marie 3.C
Radochová Kateřina 1.A
Šimčíková Kristýna 1.A
Špačková Marie 2.B
Vašťáková Magdaléna 3.A
Vlčková Martina 1.B
Vybíralová Štěpánka 1.B
Alt:
Andrýsková Kristýna 2.A
Hermanová Dominika 2.A
Jakubíková Klára 2.B
Říhová Eva 1.B
Zouharová Kristýna 1.B
Tenor:
Fišerová Eliška 2.B
Janáková Simona 2.B
Kubalová Šárka 3.A
Maňák Ondřej 1.A
Ondrejková Radka 1.B
Oslzlová Veronika 2.B
Ladýřová Karolína 2.B
Bas:
Blažek Jan 1.B
Haloda Josef 2.B
Konečný Jakub 2.B
Mařák František 1.A
Provazník Josef 2.A
Škrášek Roman 2.A
Výstup Ervín 3.C
Hochman Jakub 3.C

3. 7. 2009   Primice P. Radima Kuchaře

3.7. (pátek) v 16.00 h. - sraz ve škole v Ořechově
autobus z Nedakonic žel. zastávky do Ořechova jede v 15.42 h.

16.15 ? 18.30 zkouška ve škole
18.30 ? večeře (zdarma)
19.00 ? 20.30 zkouška ve škole

Sebou: spacák, oblečení jako na Velehrad, noty

Seznam pouť 2009

Soprán:
Hlaváčová Anna 2.B
Hubáčková Tereza 2.A
Chlupová Kateřina 1.A
Němcová Marie 3.C
Radochová Kateřina 1.A
Šimčíková Kristýna 1.A
Špačková Marie 2.B
Vašťáková Magdaléna 3.A
Vlčková Martina 1.B
Vybíralová Štěpánka 1.B
Alt:
Andrýsková Kristýna 2.A
Hermanová Dominika 2.A
Jakubíková Klára 2.B
Říhová Eva 1.B
Zouharová Kristýna 1.B
Tenor:
Fišerová Eliška 2.B
Janáková Simona 2.B
Kubalová Šárka 3.A
Maňák Ondřej 1.A
Ondrejková Radka 1.B
Oslzlová Veronika 2.B
Ladýřová Karolína 2.B
Bas:
Blažek Jan 1.B
Haloda Josef 2.B
Konečný Jakub 2.B
Mařák František 1.A
Provazník Josef 2.A
Škrášek Roman 2.A
Výstup Ervín 3.C
Hochman Jakub 3.C

30. 6. 2009   Zpěv při mši sv. v basilice

Sraz v 9.00 h. u oltáře
začátek liturgie v 9.30 h.

Předběžný program:
Ejhle oltář
ordinárium: Mše B dur, nebo P.J. Olejník (Gloria)
Apoštolská, nebo (Pojď ke mně blíž)
k přímluvám Laudate omnes gentes
Svou pšenicí
Cantate Domino
O Bone Jesu
Buď světlem nám
Bože, cos ráčil

27. 6. 2009   Zpěv při kněžském svěcení

6.00 - odjezd autobusem do Olomouce od kostela sv. Jana (Kroměříž)
7.15 - 7.45 rozezpívání
7.45 - 8.30 zkouška s orchestrem
8.30 - růženec
9.30 - Slavnostní svěcení novokněží v katedrále sv. Václava v Olomouci
12.30 - 13.00 oběd v semináři
poté domů každý po vlastní ose

Program:
J. Strejc: Ecce sacerdos magnus
Ejhle, oltář (píseň č. 829)
Žalm: Pán je můj pastýř
Zaznělo nám slovo (píseň č. 829)
Sacerdotes tui
Dilexisti iustitiam
Veni sancte spiritu
Quid retribuam Domino
Tebe poem
Chorál 147
Te Deum (jednohlas)
Velehradská fanfára

Seznam SGV Olomouc 2009

Soprán:
Chlupová Kateřina 1.A
Němcová Marie 3.C
Špačková Marie 2.B
Vašťáková Magdaléna 3.A
Tenor:
Janáková Simona 2.B
Kubalová Šárka 3.A
Bas:
Haloda Josef 1.B
Konečný Jakub 2.B
Mařák František 1.A
Provazník Josef 2.A
Výstup Ervín 3.C

26. 6. 2009   Program soustředění sboru SGV (Kroměříž)

Sraz v aule Arcibiskupského gymnázia - Kroměříž (vrátnice bude mít Váš seznam osob)

Jelikož kuchyň AG nevaří - večeře není zajištěna!!!

Noclech je zajištěn - není nutné spacák!

15.00 - 17.00 zkouška v aule AG (Kroměříž)
17.00 - 18.00 přestávka
18.00 - 20.30 zkouška
22.00 - noční klid - spíme na AG

Seznam SGV Olomouc 2009

Soprán:
Chlupová Kateřina 1.A
Němcová Marie 3.C
Špačková Marie 2.B
Vašťáková Magdaléna 3.A
Tenor:
Janáková Simona 2.B
Kubalová Šárka 3.A
Bas:
Konečný Jakub 2.B
Haloda Josef 1.B
Mařák František 1.A
Provazník Josef 2.A
Výstup Ervín 3.C

Program:
J. Strejc: Ecce sacerdos magnus
Ejhle, oltář (píseň č. 829)
Žalm: Pán je můj pastýř
Zaznělo nám slovo (píseň č. 829)
Sacerdotes tui
Dilexisti iustitiam
Veni sancte spiritu
Quid retribuam Domino
Tebe poem
Chorál 147
Te Deum (jednohlas)
Velehradská fanfára

25. 6. 2009   Mimořádná zk. sboru SGV

Pro všechny, kteří zpívají na letošní pouti a nejsou na výletech je ve čtvrtek mimořádná zk. v HV od 8.05 do 12.00 h.

29. 5. 2009   Slavnostní vyřazení absolventů SGV 13.30 h.

akustická zk. ve Slovanském sále 6. vyučovací hodinu (dle rozvrhu)

Slavnostní vyřazení absolventů SGV 13.30 h. Slovanský sál

zpíváme ve sborových tričkách!

Program:
Hymna ČR
Macek arr. František - Gaudeamus igitur
Grootes Jurriaan - Atoelomble
Wayne Lil - Lollipop
Zulu song - Siyahamba
spirituál - Give Me Jesus
Moore James E. - An Irish Blessing
Lund Erik - Give me that old time religion
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

10. 5. 2009   Pozvánka na koncert

Koncert duchovní hudby

A. Dvořák - Te Deum
J. Rutter - Magnificat

účinkuje: PS Smetana Hulín
SPS Konzervatoře Kroměříž
orchestr pedagogů a absolventů Konzervatoře Kroměříž

řídí: Lenka Polášková

Bazilika 10.5. v 17.00 h.

dobrovolné vstupné na opravy baziliky

7. 5. 2009   Nebude zk. PS SGV

Z důvodu pedagogické porady a informačního odpoledne odpadá zk. PS SGV.

Na příští zk. (14.5.) si připravte program na pouť!

23. 4. 2009   40. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2009

Sraz na vlakovém nádraží ve SM 23. 4. v 7.45 h.
odjezd vlaku směr Otrokovice 8.O3 h.
(autobus z Velehradu jede 7.15 h.)

Nutné: noty, svačinu, sborové tričko, tmavé sukně - kalhoty,

předpokládaná cesta zpět:
Otrokovice 14.37 h.
Staré Město 14.48 h. (zde bude rozchod - ukončení akce)
(autobus na Velehrad jede v 14.53 h.)

Program:
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Africansong - Thula baba, thula sana
James E. Moore - An Irish Blessing
Lund Erik - Give me that old time religion
spirituál - Give Me Jesus
Jurriaan Grootes - Atoelomble
Lil Wayne - Lollipop
Zulu song - Siyahamba


9.30 Slavnostní zahájení

9.40 G Zlín ? Lesní čtvrť Jazzový bigband a pěvecký sbor Pocta D. Ellingtonovi Mgr. et Mgr. Lubomír Kovařík
Gymnázia Zlín ? Lesní čtvrť
10.05 G Uherské Hradiště Národopisný soubor G UH Lidové písně a tance z Moravy a Slovenska Mgr. Karel Rajmic, Lenka Kraváčková

10.30 G Blansko Perličky, pěvecký sbor Časy se mění aneb dějiny popu v kostce Mgr. Vladimír Šenkýř
bigbeat Antiperle
11.05 G Hejčín Taneční skupina Hejčín Mgr. Ivan Studnička

11.20 G Uničov Pěvecký sbor G Uničov Falling Slowly PaedDr. Marta Rábková

11.40 Matiční G Ostrava Pěvecký sbor MGO Mgr. Zdena Švrčková

12.05 G J.Á. Komenského Jakub, národopisný soubor Písně a tance z Uherskobrodska Roman Vrba, Petr Pomajbík
Uherský Brod
12.25 G Boskovice NOTA, pěvecký sbor PhDr. Lenka Bařinková, Mgr. Martin Nerud

12.45 Stojanovo G Velehrad Pěvecký sbor SGV Mgr. et MgA. Filip Macek

13.05 G Otrokovice Divadlo Variace Komedie - ukázka Mgr. Jana Formánková

13.30 G Otrokovice Pěvecký sbor GO Mgr. Jakub Macek

13.50 G J. Pivečky Slavičín Manteca, latin band GJP Jak jsme sekali latinu Jaroslav Maryáš

14.25 Slavnostní zakončení 40. festivalu gymnaziálních souborůVečerní akademie

18.45 G Otrokovice Pěvecký sbor GO Mgr. Jakub Macek

G Otrokovice Divadlo poezie Variace Máj Mgr. Jana Formánková

G Otrokovice Prezentace výtvarných prací MgA. Lukáš Psík

G Otrokovice Divadlo poezie Variace Úžasná svatba Mgr. Jana Formánková

19. 3. 2009   Odpadá pravidelná zkouška sboru

Odpadá pravidelná zkouška sboru SGV

29. 1. 2009   Zpěv při mši sv. - basilika Velehrad 10.15 h.

sraz v basilice u hlavního oltáře v 9.45 h. (nácvik)

program:
1/ Vstup: Hleď, mocný Hospodine (2 sloky 513)
2/ Kyrie: P. Bříza
3/ Gloria: P. Bříza
4/ žalm: varhaník
5/ k evangeliu: Pojď ke mně blíž (sbor)
6/ přímluvy: Kyrie
7/ k obětování:Tebe poem (sbor)
8/ k řijímání: Svou pšenicí mě nasytíš (sbor),
dle potřeby Laudate omes gentes
9/ závěr: Bože, cos ráčil (2 sloky 828)

8. 1. 2009   První zkouška v roce 2009

Přeji všem zpěvákům v novém roce 2009 hodně Božího požehnání, zdraví, štěstí, hlasových úspěchů, pohody, klidu, radosti a neutuchající trpělivosti - Filip:-)

19. 12. 2008   Vánoční zpívání na schodech

Vánoční zpívání na schodech

18. 12. 2008   Adventní koncert - Zlechov

15.30 - odjezd z Velehradu
16.00 - akustická zk.
17.00 - mše sv.
17.30 - koncert
18.30 - pohoštění
19.30 - návrat na Velehrad

Jiné místo nástupu, či výstupu studentům do 18 let bude povoleno na písemnou žádost rodičů!

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (se svíčkou v ruce a zpaměti!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dietrich Buxtehude - Cantate Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Jan Dismas Zelenka - Qui Lazarum resuscitasti
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Graham Kendric - Buď světlem nám

11. 12. 2008   Adventní koncert - Ořechov

16.30 - odjezd autobusem z Velehradu
17.00 - akustická zk.
18.00 - koncert
19.00 - pohoštění
20.30 - návrat na Velehrad

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (se svíčkou v ruce a zpaměti!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dietrich Buxtehude - Cantate Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Jan Dismas Zelenka - Qui Lazarum resuscitasti
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Graham Kendric - Buď světlem nám

7. 12. 2008   Adventní koncert - Blatnice

15.15 - sraz na autobusovém nádraží UH (stanoviště 26)
15.30 - odjezd autobusem z autobusovém nádraží UH (stanoviště 26)
16.00 - akustická zk.
17.00 - koncert
18.00 - pohoštění
19.30 - návrat na Velehrad (přes UH)
oblečení: civil (teplé)

Jiné místo nástupu, či výstupu studentům do 18 let bude povoleno na písemnou žádost rodičů!

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi (se svíčkou v ruce a zpaměti!)
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Dietrich Buxtehude - Cantate Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
Jan Dismas Zelenka - Qui Lazarum resuscitasti
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

přídavek:
Graham Kendric - Buď světlem nám

Seznam účastníků:
Hlaváčová Anna 2.A
Hubáčková Tereza 2.A
Chlupová Kateřina 1.A
Martásková Julie 4. r.
Němcová Marie 3.C
Radochová Kateřina 1.A
Strachotová Zdenka 3.A
Šimčíková Kristýna 1.A
Špačková Marie 2.B
Vašťáková Magdaléna 3.A
Vlčková Martina 1.B
Vybíralová Štěpánka 1.B
Andrýsková Kristýna 2.A
Fryštáková Zuzana 1.B
Hermanová Dominika 2.A
Jakubíková Klára 2.B
Janásová Nela 3.A
Mašková Tereza 3.B
Říhová Eva 1.B
Somogyová Adéla 1.A
Trňáková Kristýna 1.B
Veselá Kamila 3.A
Zouharová Kristýna 1.B
Žurmanová Lenka 3.C
Fišerová Eliška 2.B
Hrabcová Adéla 4.r.
Ksiazkiewiczová Jana 1.A
Kubalová Šárka 3.A
Ladýřová Karolína 2.B
Maňák Ondřej 1.A
Martišková Laura 1.A
Ondrejková Veronika 2.B
Oslzlová Veronika 2.B
Blažek Jan 1.B
Haloda Josef 2.B
Hochman Jakub 3.C
Konečný Jakub 2.B
Mařák František 1.A
Provazník Josef 2.A
Škrášek Roman 2.A
Štípský Pavel 3.A
Výstup Ervín 3.C

4. 12. 2008   Velehrad 14.00 h. - zpěv při pohřební mši sv.

14.00 - sraz před hudebnou ve venkovním oblečení
14.05 - kůr basiliky
15.00 - pokračuje zkouška ve zkušebně HV

program:
přede mši sv. - píseň 901
vstup ? proprium P. Olejníka
Kyrie ? P. Olejník
žalm ? P. Olejník číslo 35 (Jako laň prahne po vodních bystřinách..)
po 2. čtení: Aleluja. To je vůle mého otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den, praví Pán. Aleluja.
přímluvy: odpověď Kyrie
k obětování: Ave Maria (Arcadelt) ? sbor SGV
Svatý, Beránku Boží ? P. Olejník
k přijímání: O bone Jesu (Palestrina) ? sbor SGV
píseň 712
Věřím, že můj vykupitel žije...
při vynášení rakve: píseň 401
na hřbitově: píseň 929
píseň 922

19. 9. 2008   soustředění sboru (19.-20.9.)

program:
pátek 14.00 - 17.15 h. zkouška, sraz v hudebně
17.30 - večeře
18.00 - mše sv. v basilice
22.00 - noční klid
sobota 8.00 - snídaně
8.30 - 11.30 h. zkouška
12.00 - oběd
15.30 - akustická zk. v basilice
16.00 h. - Investitúra
17.30 h. ukončení soustředění

Program Investitúry na Velehradě
20. 9. 2008 v 16 hod.
Vstup: F.X. Thuri - Intrada (varhany, trubka)
Dohra varhany
Ordinárium: P. Eben (Kyrie, Gloria)
Žalm: ?
Po 2. čtení: verš před evangeliem (varhaník)
Přímluvy: Kyrie (sbor)
k obětování: J.D. Zelenka - Qui Lazarum resuscitasti (sbor)
k přijímání: G. P. da Palestrina - O Bone Jesu
A. Gretchaninoff - Cantate Domino
Závěr: F.X. Thuri - Ritornello (varhany, trubka)
Dohra varhany

Seznam:
Soprán: Špačková, Hlaváčová, Hubáčková, Chlupová, Radochová
Alt: Veselá, Andrýsková, Hermanová, Jakubíková, Mašková
Tenor: Oslzlová, Hrabcová, Kubalová
Bas: Haloda, Konečný, Škrášek, Hochman, Blažek, Výstup

Jídlo (kdo si objednal) - budu vybírta 127 Kč
snídaně 22 Kč, oběd 55 Kč, večeře 50 Kč

Nezapomeňte spacák na spaní a slušné oblečení do basiliky!

4. 9. 2008   První zkouška sboru SGV ve školním roce 2008-09

První zkouška sboru SGV ve školním roce 2008-2009 v hudebně SGV
(14.05 h. - 15.35 h.)

Na setkání všech nadšených zpěváků se těší
Filip

24. 8. 2008   Česko-německý hudební týden mladých v klášteře Teplá

Uskuteční se 24. 8. 2008 - 31. 8. 2008
Hudební tělesa, která se účastní:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad, vedoucí p. Mgr. Filip Macek
schóla mládeže z Bad Mergentheimu, (Baden-Würtermberg),
vedoucí p. Michael Müller, varhaník katol. farnosti
Bad Mergentheim a vedoucí několika dětských a mládežnických,
sborů, jakož i dvou chrámových sborů a nadto i mužského sboru
nebo vokální skupiny.
Kontaktní adresa: m.mueller@st-johannes-mgh.de
Tel. 0049 / 7931 / 46 949
Herr Michael Müller, St. Rochusstr. 7/1,
D-979 80 Bad Mergentheim
program:
G.Ph.Telemann Ich will den Herrn loben
G.P. da Palestrina O bone Jesu
D. Scarlatti Exultate Deo
D. Buxtehude (Bearb,) Cantate Domino
K. Nystadt Laudate Dominum
Anton Bruckner Locus iste
Gregorianisch Kyrie VIII (Missa de angelis)
A. Dvorak Gloria und Agnus Dei aus Messe op.86
F. Mendelssohn-Batholdy Hebe deine Aus (aus: ?Elias?)
A. Dvorak 2-3 Biblische Lieder op 99
W.A. Mozart Ave verum
Gregorianisch Cantate DominoDa pacem Domine
M. Franck Da pacem Domine
Jacob Arcadelt Ave maria
G.F. Händel ?Halleluja?
Frantisek Macek De Colores

Seznam:
Soprán: Němcová, Strachotová, Vašťáková
Alt: Jakubíková, Veselá, Žurmanová
Tenor: Hrabcová, Kubalová, Oslzlová, Tomešek, Zbořilová
Bas: Škrášek, Hochman, Výstup

ODJEZD na Týden hudby v Teplé:
NEDĚLE 24. 8. 2008 v 7.17 ze Starého Města
(odtud platí společná jízdenka,
přistupujete-li ve Veselí nebo Uh. Hradišti, doplácíte si sami!)
Expres ?Mojmír? vyjíždí z Veselí nad Moravou, dojezd do Prahy v 11 hod.

Veselí nad Moravou: 6.42

Uherské Hradiště: 6.57

Hulín: ________________

Olomouc: 8.07

V PRAZE BUDE 30 ? 60? NA OBČERSTVENÍ, PŘÍPADNĚ PRO ZÁJEMCE V POLEDNE ORLOJ, METREM Z NÁM. REPUBLIKY NA NÁDRAŽÍ PRAHA-SMÍCHOV. ODJEZD 12.24 DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, PŘÍJEZD 15.22, ODTUD BUDEME KYVADLOVĚ DOPRAVENI DO TEPLÉ K UBYTPOVÁNÍ. POKUSÍME SE ZAJISTIT NEDĚLNÍ MŠI SV. PRO ZÁJEMCE V TEPLÉ NA 18 HOD.

Kvůli zpoždění je možné, že přestávka v Praze bude jen na přesun do nádraží Praha Smíchov, jídlo si vezměte na celý den s sebou!
ODJEZD na Týden hudby v Teplé:NEDĚLE 24. 8. 2008 v 7.17 ze Starého Města
(odtud platí společná jízdenka,
přistupujete-li ve Veselí nebo Uh. Hradišti, doplácíte si sami!)
Expres ?Mojmír? vyjíždí z Veselí nad Moravou, dojezd do Prahy v 11 hod.

Veselí nad Moravou: 6.42

Uherské Hradiště: 6.57

Hulín: ________________

Olomouc: 8.07

V PRAZE BUDE 30 ? 60? NA OBČERSTVENÍ, PŘÍPADNĚ PRO ZÁJEMCE V POLEDNE ORLOJ, METREM Z NÁM. REPUBLIKY NA NÁDRAŽÍ PRAHA-SMÍCHOV. ODJEZD 12.24 DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, PŘÍJEZD 15.22, ODTUD BUDEME KYVADLOVĚ DOPRAVENI DO TEPLÉ K UBYTPOVÁNÍ. POKUSÍME SE ZAJISTIT NEDĚLNÍ MŠI SV. PRO ZÁJEMCE V TEPLÉ NA 18 HOD.

Kvůli zpoždění je možné, že přestávka v Praze bude jen na přesun do nádraží Praha Smíchov, jídlo si vezměte na celý den s sebou!

5. 7. 2008   Velehradská pouť

Zkouška v 8.00 h. začátek v 10.30 h.

Program liturgické hudby - Velehrad 5.července 2008 - začátek 10.30 h.

1. Velehradská fanfára ? Fr. Macek ? žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I,II, tympány, zvony
2. Předehra písně ? varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
4. Varhany - preludium podle času
5. Pane, smiluj se ? Poutní mše ? Fr. Macek - žestě, sbor, bas sólo, varhany I, lid
6. Gloria - začne sbor, Poutní mše - žestě, sbor, soprán a bas sólo, varhany I, II, tympány, zvony, lid
7. Žalm - Fr. Macek ? žestě, sbor, lid, bas sólo, varhany, tympány, zvony
8. Po 2.čtení předehra písně - varhany
9. Píseň č. 829 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
10. Po evangeliu - Aleluja I - Fr. Macek ? žestě, sbor, varhany, tympány, zvony,bas sólo
11. Věřím
12. Přímluvy (přinášení darů) - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: Kyrie II ? sbor, sólo soprán a bas, lid, žestě, varhany I, II, tympány, zvony
13. Obětování - Píseň č. 829 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
14. Varhany - preludium podle času
15. Svatý - Poutní mše - žestě, sbor, soprán sólo, varhany I,II, tympány, zvony, lid
16. 3x Amen před modlitbou Otče náš
17. Beránku Boží - Poutní mše - žestě, sbor, soprán sólo, varhany I,II, lid
18. Sv. přijímání:
a) Svou pšenicí mě nasytíš - žestě, sbor, soprán sólo, varhany, klávesy, flétna,varhany, tympány, zvony
b) píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
c) Chvalte Pána ? žestě,sbor, bas sólo, varhany I,II, lid,tympány
d) preludium varhan podle času
19. Požehnání ostatky sv. Cyrila
20. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
21. Předehra písně - varhany
22. Píseň č.828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
23. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

24. Pozdravné projevy
25. Velehradská fanfára: Fr. Macek - žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I,II, tympány, zvony
26. Předehra písně ? varhany
27. Píseň č.828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
28. Pochod - dechovka

4. 7. 2008   Soustředění sboru

Příprava na Velehradskou pouť - přímý přenos ČT a Čro

Sraz v 13.00 h ve škole - učebna 106, je zajištěno ubytování - nutný spacák.
Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

27. 6. 2008   Mše na ukončení roku

Sraz v basilice v 8.00 h.
začátek mše sv. v 8.30 h.

Budu vybírat od účastníků do Teplé 200 Kč (bude vráceno tam)!!!

Program:
Ejhle oltář
ordinárium: P.J. Olejník
Apoštolská
Laudate omnes gentes
Svou pšenicí
Cantate Domino
O Bone Jesu
Buď světlem nám
Bože, cos ráčil

6. 6. 2008   Koncertní turné - Chorvatsko

CHORVATSKO 2008
Koncertní soustředění sborů
Pěveckého sboru Gymnázia Otrokovice a Stojanova gymnázia Velehrad
6. ? 15. června 2008 (10 dní / 7 nocí)
Zaostrog ? kemp ?Dalmácia?

Sraz 6. června 2008 v 18.00 hod. na parkovišti ve Velehradě (autobusová zastávka). Odjezd v 18.40 hodin.
Před vstupem do autobusu bude provedena kontrola cestovních dokladů (OP nebo pas, evropský průkazu zdrav. pojištění a písemné prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem.

Veškeré doklady, teplé oblečení, hygienické potřeby ( léky) a jídlo na cestu budou mít studenti v příručním zavazadle v autobuse ! ! !
Během cesty jsou naplánované hygienické přestávky.

Limit zavazadel je 1 velké ? max. 20 kg/os. + 1 menší příruční do autobusu. CK si vyhrazuje právo nepřiměřená zavazadla nepřepravovat. Přeprava zavazadel nad povolený limit je zpoplatněna 50,-Kč za každý kilogram navíc.
Doba cesty je cca 14-15hod. Na cestu si nezapomeňte vzít s sebou drobné EUR na poplatky za použití WC.

Stravování (polopenze) začíná večeří 7. 6. a končí snídaní 14. 6.

Nezapomeňte na sborové noty a sborové triko SGV.

Potraviny
V blízkosti ubytování jsou obchody s potravinami, ovocem a zeleninou. Orientační ceny: v obchodech - chleba 6 Kn, 1 vejce 2,40 Kn, 1 kg ryb 30-100 Kn, 1 l mléka 5 Kn, 1 kg zeleniny a ovoce 5 - 15 Kn dle sezóny, 1 kopeček zmrzliny 5 Kn.

Zdravotní zajištění:
Nezapomeňte si vzít osobní léky, účinné ochranné krémy proti intenzivnímu slunečnímu záření, sluneční brýle, pokrývku hlavy a obuv do vody.


V plánu je pro zájemce celodenní lodní výlet s fisch piknikem na poloostrov Pelješac: (Trpanj, Duba) a ostrov Hvar (Sućuraj) v ceně 500,- Kč (výběr až na místě).

Důležité upozornění! - Do chatek je nutné vzít si vlastní povlečení !!!

Škody způsobené klienty na ubytovacím zařízení se hradí přímo v místě pobytu delegátovi v Kč oproti vystavenému dokladu

Příjezd zpět do ČR je plánován 15. června v dopoledních hodinách.

Poučení o bezpečnosti bude provedeno při odjezdu v autobuse.

Vedoucí zájezdu: Mgr. Jakub Macek (tel. +420 777 149 081) - GO
Mgr., MgA. Filip Macek (tel. +420 608 619 602) - SGV

Seznam notového materiálu:

Arcadelt Jakob: Ave Maria
Gretchaninoff Alexandr: Cantate Domino
Chrysostomos Jan: Svjatýj Bóže
Macek Filip arr.: Pojď ke mně blíž
Macek Filip arr.: Pouze ty
Macek František arr.: De colores
Moore James E.: An Irish Blessing
Palestrina Giovanni Pierluigi da: O Bone Jesu
Rusek Jiří arr.: Svou pšenicí mě nasytíš
Macek František: Poutní mše
Tučapský Antonín: V tej naší studni
African song: Thula baba, thula sana
Castro César arr.: Every time I feel the Spirit
Hamilton Gregory arr.: Ride On, Jesus Ride
Lund Erik: Give me that old time religion
Spirituál: Give Me Jesus
Zulu song: Siyahamba
Macek František: Velehradská fanfára
Macek František: Jděte do celého světa?
Macek František: Aleluja I
Macek František: Kyrie II
Macek František: Chvalte Pána
Bříza Karel P.: Ejhle, kněz veliký
Anerius Jo. Franc.: Sacerdotes tui
Anerius Jo. Franc.: Dilexisti iustítiam
Macek František: Veni sancte spiritu
Anerius Jo. Franc.: Quid retribuam Domino
Dimitrij Stepanovič Bortňanskij: Tebe poem
Camille Saint- Saëns: Tollite hostias

29. 5. 2008   Mše sv. ? basilika Velehrad v 10.00 h.

Mše sv. ? basilika Velehrad
29.5. v 10.00 h. (celá škola)

9.40 h. - sraz sboru SGV v basilice!

vstup: sbor SGV (Gretchaninoff Alexandr: Cantate Domino)
ordinarium: sbor SGV
žalm: sbor SGV
k evangelium: všichni Hosana 268 (Velehrad víry)
k obětování: sbor SGV (Macek František arr.: De colores)
k přijímání: sbor SGV (Rusek Jiří arr.: Svou pšenicí mě nasytíš)
všichni Hosana 615 (Laudate omnes gentes)
závěr: všichni Hosana 68 (Chceme Ti zazpívat)

29. 5. 2008   Slavnostní vyřazení prvních novodobých absolventů SGV

Hymny: česká, studentská a papežská
Gretchaninoff Alexandr - Cantate Domino
Zlatoústý Jan - Svjatyj Bože
Zulu song - Siyahamba
spirituál - Give Me Jesus
Lund Erik - Give me that old time religion

24. 4. 2008   XXXIX. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2008

XXXIX. festival gymnaziálních souborů
Otrokovice

Sraz na vlakovém nádraží ve SM 24. 4. v 7.35 h.
odjezd vlaku směr Otrokovice 7.47 h.
(autobus z Velehradu jede 7.15 h.)

Nutné: noty, svačinu, sborové tričko, tmavé sukně - kalhoty,

předpokládaná cesta zpět:
Otrokovice 14.31 h.
Staré Město 14.42 h. (zde bude rozchod - ukončení akce)
(autobus na Velehrad jede v 14.53 h.)

Program:
Gretchaninoff Alexandr - Cantate Domino
Chrysostomos sv. Jan - Svjatýj Bóže
Macek Filip arr. - Pojď ke mně blíž
Macek František arr. - De colores
Palestrina Giovanni Pierluigi da - O Bone Jesu
Rusek Jiří arr. - Svou pšenicí mě nasytíš
Lund Erik - Give me that old time religion
spirituál - Give Me Jesus
Zulu song - Siyahamba
Africansong - Thula baba, thula sana

společné sbory:
J.S. Bach - Da nobis pacem
anonym - Alta Trinita beata
Tielman Susato - Cum decore
Michael Praetorius - Audite silete

1. 4. 2008   1.-3. 4. Odry

15. ročník Celostátní přehlídky
středních církevních škol v zájmové umělecké činnosti.

7.15 - přistavení autobusu
7.30 - odjezd
9.00 - příjezd Odry
9.15 - 9.40 rozezpívání
9.45 - vystoupení
následně poslech ostatních sborů
14.30 - odjezd z Oder
16.00 - příjezd na Velehrad

sebou: sborové trička, noty, svačinu, teplé oblečení a dobrou náladu

P.S. nazapomeňte si odhlásit oběd!

21. 12. 2007   Vánoční zpívání na schodech

Vánoční zpívání na schodech

16. 12. 2007   Adventní koncert - basilika Velehrad

zkouška v 15.30 h. - hudebna SGV
akustická zk. v 16.10 h. - basilika
koncert v 16.30 h. - basilika


Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi
J. Berthier ? Laudate omnes gentes
Jan Zlatoústý - Svjatyj Bože
Giovani Pierlugi da Palestrina - O Bone Jesu
A. Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. František Macek - Decolores
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. Josef Fojta - Buď světlem nám
arr. Gregory Hamilton - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu Song ? Siyahamba

P.S. nazapomeňte na svíčky

2. 12. 2007   Adventní koncert

Adventní koncert pěveckého sboru SGV
2. 12. 2007 v 17.00 h.
v kostele Nejsvětější Trojice ? Kuželov

13.45 h. - sraz na parkovišti u kina Hvězda (UH)
14.00 h. - odjezd autobusem od kina Hvězda (mercedes - p. Hanáček)
15.00 h. - soukromá prohlídka mlýna
16.00 h. - akustická zkouška
17.00 h - koncert v kostele Nejsvětější Trojice
18.00 h. - pohoštění
20.00 h. - předpokládaný návrat do UH a Velehradu

Nutné: noty, teplé oblečení, svíčku s ochranou proti kapajícímu vosku

Program:
chorál - Dej rosu, nebe nad námi
J. Berthier ? Laudate omnes gentes
Jan Zlatoústý - Svjatyj Bože
Giovani Pierlugi da Palestrina - O Bone Jesu
A. Gretchaninoff - Cantate Domino
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. František Macek - Decolores
arr. Filip Macek - Pouze ty
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. Josef Fojta - Buď světlem nám
arr. Gregory Hamilton - Ride On, Jesus Ride
African song - Thula baba, thula sana
Zulu Song ? Siyahamba

13. 9. 2007   První zkouška sboru SGV ve školním roce 2007-08

První zkouška sboru SGV ve školním roce 2007-08 ve 14.05 h. - hudebna SGV

Na setkání všech nadšených zpěváků se těší
Filip

5. 7. 2007   5. 7. 2006 Velehradská pouť

Zkouška v 8.00 h. začátek v 10.30 h.

1. Velehradská fanfára ? Fr. Macek ? žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I,II, tympány, zvony
2. Předehra písně ? varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
4. Varhany - preludium podle času
5. Pane smiluj se - Velehradské ordinárium ? Fr. Macek - žestě, sbor, bas sólo, varhany I, lid
6. Gloria - začne sbor, Velehradské ordinárium - žestě, sbor, bas sólo, varhany I, II, tympány, zvony, lid
7. Žalm - Fr. Macek ? žestě, sbor, lid, bas sólo, varhany, tympány, zvony
8. Po 2.čtení předehra písně - varhany
9. Píseň č. 829 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
10. Po evangeliu - Aleluja - Fr. Macek ? žestě, sbor, varhany, tympány, zvony
11. Věřím ?začne sbor,Velehradské ordinárium - žestě, sbor, bas sólo, varhany I, II, tympány, zvony lid
12. Přinášení darů - sbor po jednotlivých prosbách - odpověď: Gospodi pomiluj ? sbor, bas sólo, lid, žestě, varhany I, tympány, zvony
13. Obětování - Píseň č. 829 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
14. Varhany - preludium podle času
15. Svatý - Velehradské ordinárium - žestě, sbor, bas sólo, varhany I,II tympány, zvony, lid
16. Beránku Boží - Velehradské ordinárium - žestě, sbor, bas sólo, varhany I,II, lid
17. Sv. přijímání:
a) Panis Angelicus -César Franck- žastě, sbor, sólo, varhany I,II, tympány, zvony
b) píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
c) Tollite hostias ? Camille Saint-Saëns - žastě, sbor, varhany I, tympány, zvony
d) preludium varhan podle času
18. Požehnání ostatky sv. Cyrila
19. Jděte ve jménu Páně- Bohu díky
20. Předehra písně - varhany
21. Píseň č.828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
22. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

23. Pozdravné projevy
24. Velehradská fanfára: Fr. Macek - žestě, dechovka, sbor, bas sólo, varhany I,II, tympány, zvony
25. Předehra písně ? varhany
26. Píseň č.828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I,II, tympány, zvony
27. Pochod - dechovka

4. 7. 2007   Soustředění sboru

Příprava na Velehradskou pouť - přímý přenos ČT a Čro

Sraz v 13.00 h ve škole - učebna 106, je zajištěno ubytování - nutný spacák.
Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

26. 4. 2007   XXXVIII. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2007

XXXVIII. festival gymnaziálních souborů
Otrokovice 26. 4. 2007

Program:

arr. Fojta Josef - Buď světlem nám
Gretchaninoff A. - Cantate Domino
arr. Macek Filip - Pouze ty
Tučapský Antonín - V tej naší studni
Moore James E. - An Irish Blessing
Zulu song - Siyahamba

Sraz na vlakovém nádraží ve SM 26. 4. v 7.35 h.
odjezd vlaku směr Otrokovice 7.47 h.
(autobus z Velehradu jede 7.15 h.)

Nutné: noty, svačinu, bílé košile a halenky, tmavé sukně, kalhoty, sako a vázanku

předpokládaná cesta zpět:
Otrokovice 14.10 h.
Staré Město 14.25 h.
autobus na Velehrad jede v 14.53 h.

Velký sál

9.00 Slavnostní zahájení
9.10 G Otrokovice Pěvecký sbor GO Mgr. Jakub Macek
9.25 G Uherské Hradiště Národopisný soubor GUH Lidové písně a tance z Moravy a Slovenska Lenka Kraváčková, Mgr. Karel Rajmic
9.50 Stojanovo G Velehrad Pěvecký sbor SGV Mgr. MgA. Filip Macek
10.10 G a ZUŠ Šlapanice Pěvecký sbor GŠ Ad fontes Mgr. Petr Urík
10.40 G Uničov Pěvecký sbor GU DOO-BA párty PaedDr. Marta Rábková
11.05 G Frenštát Pěvecký soubor Mgr. Ivana Klvaňová
11.25 Matiční G Ostrava Komorní sbor MGO Mgr. Zdena Švrčková
11.40 G Mikulov Pěvecký sbor GAUDIUM Mgr. Dagmar Valová
12.00 G J.A.Komenského Jakub, folklórní soubor Písně a tance z Uherskobrodska Vrba Roman, Pomajbík Petr
Uherský Brod
12.25 G Boskovice Pěvecký sbor NOTA PhDr. Lenka Bařinková, Mgr. Martin Nerud
12.45 G Blansko Pěvecký sbor PERLIČKY Lotyšské reminiscence Mgr. Vladimír Šenkýř
13.20 G Zlín ? Lesní čtvrť Hudební soubor G2 Mgr. Lubomír Kovařík
13.40 G Kroměříž Pěvecký sbor GK Šárka Motalová
14.00 SOŠ a G Staré Město Studentský pěvecký sbor Miroslava Rohelová
14.15 G Otrokovice Divadlo poezie Variace Kytice Mgr.Jana Formánková
14.50 G J. Pivečky Slavičín Manteca, bigband GJP Hity nejen z OSTROVA SVOBODY Jaroslav Maryáš

Malý sál

11.35 G Frenštát Divadelní soubor Don Šajn (lidová hra) Mgr. Pavel Vojtek
Večerní akademie

18.30 G Otrokovice Pěvecký sbor GO Mgr. Jakub Macek

G Otrokovice Divadlo poezie Variace Kytice (Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat) Mgr. Jana Formánková

ZUŠ Otrokovice Klavírní trio Křičkovo klavírní trio paní Irena Pařenicová

G Otrokovice Divadlo poezie Variace Účastníci zájezdu trochu jinak Mgr. Jana Formánková
(autorky Jana Knapíková, Petra Michálková, absolventky G Otrokovice 2006)

21. 3. 2007   regionální kolo Gymnasia Cantant - Brno

XIII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant - regionální kolo (Brno)
program:
1/ Chorál ? Salve Regina 2,30
2/ Jacob Arcadelt ? Ave Maria 2,00
3/ Leoš Janáček ? Ty ukvalský kostelíčku! 1,00
4/ Arr. James E. Moore ? An Irisch Blessing 1,30
5/ Antonín Tučapský ? V tej naší studni 1,30
6/ Zulu Song ? Siyahamba 1,30

Časový plán přehlídky:

7.15 odjezd sboru SGV autobusem z Velehradu
8:00 ? 8:30 příjezd a prezence mimobrněnských sborů
8:30 ? 9:40 akustické zkoušky mimobrněnských sborů v přehlídkovém sále

9.50 slavnostní zahájení přehlídky
10:00-13:00 přehlídková vystoupení
13:00-14:15 polední přestávka
od 14:15 hodnocení jednotlivých vystoupení, beseda členů poroty se sbormistry a dalšími zájemci, vyhlášení postupu do finále
15.00 předpokládaný odjezd z Brna
16.00 předpokládaný příjezd na Velehrad

22. 12. 2006   Vánoční zpívání na schodech

Vánoční zpívání na schodech SGV

11. 10. 2006   Přehlídka pěveckých sborů církevních škol

Přehlídka pěveckých sborů církevních škol - Brno 2006

7.15 h. odjezd autobusem z Velehradu
přehlídka v kostele sv. Augustina
oběd
zakončení mší sv.
po 14.00 h. odjezd směr domů

Oběd - 46 Kč (vyberu v autobuse)
cestovné hradí škola

sebou bílou halenku (košili) a tmavou sukni (kalhoty)

Program:
Berthier J. - Laudate omnes gentes
Chrysostomos sv. Jan - Svjatýj Bóže
Macek Filip arr. - Pouze ty
Rusek Jiří arr. - Svou pšenicí mě nasytíš
Zulu song - Siyahamba

informace: http://www.cmsps.cz/aktivity/prehlidka.html

23. 9. 2006   Zlín

Zpěv na arcidiecézním setkání na stadióně ve Zlíně

Sraz (pátek 22.9.) na autobusové zastávce - Velehrad v 11.20 h.
odjezd autobusem (11.29 h.) do SM, pak vlakem (13.17 h.) do Kroměříže.
Zkouška se sborem AVE v aule AG od 14.15 do 20.00 h.
Nocleh na AG
23.9. odjezd autobusem do Zlína
Ze Zlína po vlastní ose po 12.00 h.

přihlášeni: Sedlářová, Sýkorová, Ševečková, Dřínková, Hlaváčová, Hrabcová, Tomešek, Zbořilová, Knot

Sebou: noty, spacák, jídlo a bílou košili-halenku

23.9. - Zlín
7.00 zkouška aparatury scholy
7.15 zkouška scholy s hudbou
8.00 zkouška sboru s hudbou
10.00 mše sv.

Program:
1. přede mši sv. píseň: 817 - Zdrávas Maria (4-5 slok) spojené dechové orchestry + žestě + lid
2. vstupní zpěv a) M.A. Charpentier: Fanfára Te Deum žestě
b) píseň: 707 - Ježíši Králi (1 sloka) spojené dechové orchestry + žestě + lid
c) píseň: Buď světlem nám spojené scholy
3. Pane, smiluj se Fr. Macek: Velehradské ordinarium spojené scholy + spojené sbory + žestě + lid
4. Sláva Fr. Macek: Velehradské ordinarium spojené scholy + spojené sbory + žestě + lid
5. žalm Fr. Macek: Pán je můj pastýř spojené scholy + žestě + lid
6. k evangeliu píseň: 707 - Ježíši Králi (1-2 sloky) spojené dechové orchestry + žestě + lid
7. po evangeliu Fr. Macek: Aleluja II spojené sbory + žestě
8. Věřím Fr. Macek: Velehradské ordinarium spojené scholy + spojené sbory + žestě + lid
9. přinášení darů odpověď: "Kyrie" spojené scholy + žestě + lid
10. k obětování a) píseň: 707 - Ježíši Králi (1-2 sloky) spojené dechové orchestry + žestě + lid
11. Svatý Fr. Macek: Velehradské ordinarium spojené scholy + spojené sbory + žestě + lid
12. Beránku Boží Fr. Macek: Velehradské ordinarium spojené scholy + spojené sbory + žestě + lid
13. k přijímání a) W.A. Mozart - Ave verum spojené sbory + varhany
b) píseň: 707 - Ježíši Králi spojené dechové orchestry + žestě + lid
c) hymna Velkého jubilea (nejméně 5 slok) spojené sbory + spojené scholy + žestě + lid
d) Te Deum: 982 (4 sloky) spojené dechové orchestry + žestě + lid
14. na závěr a) M.A. Charpentier: Fanfára Te Deum žestě
b) píseň: 811- Slyš, jaký to (2 sloky) spojené dechové orchestry + žestě + lid
c) píseň č. 802 - Chválu vzdejme (2-3 sloky) spojené dechové orchestry + žestě + lid

7. 9. 2006   První zkouška sboru SGV ve školním roce 2006-07 ve 14.05 h.

program:

Zlín

4. 9. 2006   Zpěv při mši sv. na zahájení škol. roku

Zpěv při mši sv. na zahájení škol. roku 2006-2007 (9.15 h.) Zkouška přede mši sv. v basilice od 8.30 h.!!!
Už se těším vemte i prváky!

5. 7. 2006   Velehradská pouť

Zkouška v 8.00 h. začátek v 10.30 h.

Program liturgické hudby -Velehrad 5.července 2006 - začátek 10.30 h.

1. Velehradská fanfára ? Fr. Macek ? žestě, dechovka, sbor, varhany I, II, tympány, zvony
2. Předehra písně ? varhany
3. Píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
4. Varhany - preludium podle času
5. Pane,smiluj se - Studentské ordinárium ? Fr. Macek - žestě, sbor, soprán sólo, varhany I, klávesy, kytary, housle, flétna, tympány, zvony, lid
6. Sláva - začne sbor, Studentské ordinárium - žestě, sbor, soprán sólo, varhany I, klávesy, kytary, tympány, housle, flétna, zvony, lid
7. Žalm - Fr. Macek ? žestě, sbor, lid, varhany, tympány, zvony
8. Po 2.čtení předehra písně - varhany
9. Píseň č. 829 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
10. Po evangeliu ? Aleluja - Fr. Macek - žestě, sbor, varhany, tympány, zvony
11. Věřím bude jako při křtu
12. Přinášení darů - po jednotlivých prosbách: Sbor - Prosíme tě - odpověd lidu - Pane vyslyš nás, soprán, sólo, sbor, žestě, varhany I, II, tympány, zvony, flétna, housle
13. Obětování - Píseň č. 829 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
14. Varhany - preludium podle času
15. Svatý - Studentské ordinárium - sbor, soprán, sólo, žestě, varhany I, II, housle, flétna, tympány, zvony lid
16. Beránku Boží - Studentské ordinárium - žestě, sbor, soprán, sólo, varhany I, klávesy, kytary, tympány, zvony, housle, flétna, lid
17. Sv. přijímání:
a) Svou pšenicí mě nasytíš - zestě, sbor, soprán sólo, varhany, kytary, klávesy, housle, flétna, varhany, tympány, zvony
b) píseň č. 829 - 2 sloky - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
c) Boží Beránku: žestě, sbor, soprán sólo, lid varhany I, II, tympány, flétna, housle, zvony
d) preludium varhan podle času
18. Požehnání ostatky sv. Cyrila
19. Jděte ve jménu Páně ? Bohu díky
20. Předehra písně - varhany
21. Píseň č.828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
22. Předání cen

Konec přímého vysílání televize

23. Pozdravné projevy
24. Velehradská fanfára: Fr. Macek - žestě, dechovka, sbor, varhany I, II, tympány, zvony
25. Předehra písně ? varhany
26. Píseň č. 828 - 1 sloka - dechovka, žestě, sbor, lid, varhany I, II, tympány, zvony
27. Buď světlem nám ? Graham Kendrick, arr. Josef Fojta ? sbor, klávesy, baskytara
28. Pochod - dechovka

4. 7. 2006   Soustředění sboru

Příprava na Velehradskou pouť - přímý přenos ČT a Čro

Sraz v 13.00 h ve škole - učebna 106, je zajištěno ubytování - nutný spacák.
Nazapomeňte na 5.7. bílé košile, halenky a černé sukně a kalhoty!!!

29. 6. 2006   Mimořádná zkouška sboru

V dopoledních hodinách - dle rozpisu na nástěnce

26. 6. 2006   Zpěv při mši sv. v basilice v 11.30 h.

Sraz ve vestibulu školy v 10.45 h. a společný odchod do basiliky.

Nezapomeňte na slušné oblečení

program:
Ordinarium
Laudate omnes gentes
Svou pšenicí mě nasytíš
Pouze ty
Mnogaja ljeta

18. 6. 2006   Koncert PSMU - basilika na Velehradě 19.00 h. (neděle)

Všechny zvu na koncert PSMU - dir. Lubomír Mátl
Velehrad, basilika 19.00 h.

20. 4. 2006   XXXVII. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2006

XXXVII. festival gymnaziálních souborů ? Otrokovice 2006
Program:
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Petr Eben - Nuž, křesťané, radujte se
sv. Jan Chrysostomos - Svjatýj Bóže
arr.František Macek - Decolores
arr.Filip Macek - Pouze ty
Zulu song - Siyahamba

Sraz na vlakovém nádraží ve SM 20.4. v 7.45 h.
odjezd vlaku směr Otrokovice 7.52 h.
Program:
Velký sál
8.45 Slavnostní zahájení
9.00 G J. Pivečky Slavičín
9.35 G J.A.Komenského Uh. Brod 10.00 G Frenštát 10.20 G Šternberk 10.40 G Kroměříž 10.55 G Uničov 11.20 G Šternberk 11.40 G Uherské Hradiště 12.05 G Kroměříž
12.25 G Otrokovice 13.05 Matiční G Ostrava 13.25 G Hejčín 13.45 G Petra Bezruče FM 14.05 G Mikulov 14.25 G Blansko 14.50 G Šlapanice 15.25 G Otrokovice 15.35 Stojanovo G Velehrad

Odjezd z Otrokovic: 15.56, nebo 16.25 h.
Příjezd do SM a rozchod v 16.11, nebo 16.34 h.
Sebou: noty, svačinu, bílé košile a halenky, tmavé sukně, kalhoty, sako a vázanku

S pozdravem, mnoho štěstí na festivalu a požehnané velikonoce přeje
Filip Macek

8. 3. 2006   Festival Gymnasium Cantant

Program:
1/ Chorál ? Salve Regina
2/ Jacob Arcadelt ? Ave Maria
3/ Petr Eben ? Nuž, křesťané, radujte se
4/ Arr. Gregory Hamilton ? Ride On, Jesus Ride
5/ Zulu Song ? Siyahamba

2. 3. 2006   Akce ve školním klubu SGV ve 14.00 h.!!!

Sborová vložka ve školním klubu pro postižené z ústavů.
program:
Chorál ? Salve Regina
Jacob Arcadelt ? Ave Maria
Arr. Gregory Hamilton ? Ride On, Jesus Ride
Zulu Song ? Siyahamba
+ písně z Hosany