Pěvecký sbor SGV

Připravované akce

25. 6. 2020   8:00 - 13:00 zkouška sboru ???

Všichni nahlášení sboristé budou mít obhajobu 24. 6., aby 25. 6. se mohli účastnit povinné sborové zkoušky

26. 6. 2020   Závěrečná mše sv. v basilice v 15:00

14:30 nácvik v basilice
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení

vstup: vahany + schola
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
k evangeliu: schola
Věřím - P. Olejník
k obětování: František Macek - Pronošaše sja
Svatý + Beránku: Velehradské
k přijímání - František Macek - Chléb, hle svatých nebešťanů
na závěr - varhany

program:
vstup: Duchem svatým - schola
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku)
k evangeliu: sekvence 717B + Gordon Young – Aleluja
k obětování: František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání: William Byrd -  Ave verum corpus,  James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor
předávání vysvědčení:  po skončení mše

 • ředitel – organizační pokyny + krátký projev
 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A, projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání maturitního vysvědčení a pochval 4.A + 4.B - Zde jsem schola
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé

Pleno na varhany!!
Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!

arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Traditional - Ipharadisi

Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
Jake Runestad - Nyon Nyon

26. 6. 2020   Společná zkouška na 4. a 5. 7. ???

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají sportovní den)

29. 6. 2020   Společná zkouška na 4. a 5. 7. ??? (ostatní žáci mají úklidový den)

Společná zkouška na 4. a 5. 7. (ostatní žáci mají úklidový den)

29. 6. 2020   Mimořádná zkouška sboru v 18:45 ???

18:45 - 20:45 v U1 + PS Svatopluk

program Velehrad

1. 7. 2020   Zpěv při primiční mši svaté - akce potvrzena!

předběžný harmonogram:

13:00 - 13:30 zkouška mikrofonů
13:30 - 14:30 zkouška sboru a varhan (od 14:30 růženec)
15:03 (po vypnutí zvonů a začátku průvodu)
1/ Intrada??
2/ Ejhle Oltář 829 1 a 2  sloka (dle času)

3/ Otvírejte brány Kristu
4/ Ordinárium: Velehradské - Pane smiluj se, Sláva
5/ Žalm po druhém čtení: Pán je můj pastýř
6/ Před Evangelie: Irské aleluja - https://www.youtube.com/watch?v=AFvdHcrPhkw
7/ Po Evangeliu při odnášení Evangeliáře: stejné  https://www.youtube.com/watch?v=AFvdHcrPhkw
8/ K obětování -  Henryk Jan Botor - Misericordias Domini in aeternum cantabo
9/ Přijímání: Jesus bleibet meine Freude" BWV 147, Ježíši Králi
10/ Přijímání: Ejhle oltář 829 sloky k přijímání: 6, 7, 8
11/ po svatém přijímání: předehra varhany, notace novokněz, mezihra a Te Deum 982 (4 sloky)
12/ Intrada??
13/ Závěr: Chválu vzdejme 802 (až 11 slok)

4. 7. 2020   Koncert lidí dobré vůle ???

8:00 - 10:45 zkouška v učebně 1
8:15 - stavba sborových židlí na pódium (60 ks)
11:00 - 11:45 zvuková zkouška na tribuně
11:45 - 12:15 zvuková zkouška na tribuně
12:15 - 12:30 zvuková zkouška na tribuně
12:30 - oběd z vlastních zásob
13:30 - 17:15 zkouška v  U1 pro sólisty (od 16:00 pak + PS SGV + Svatopluk)
13:30 - 16:50 kamerové zkoušky ČT
17:00 - 18:30 generální zkouška
17:30 - 17:45 zpěv 2x píseň ve sklepení školy - výstava Cesta dvou bratří (ve sborovém!)
17:40 - zpěv sboru Svatopluk v basilice (Modlitba za vlast)
18:30 - večeře (na SGV)
19:30 - začátek koncertu (fotografování před služebním vchodem)
20:03 - přímý přenos
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

5. 7. 2020   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 7:45 na místě (tribuna)

7:00 - 7:15 snídaně (SGV)
7:15 - 7:45 stěhování z přízemí DM na tribunu (všichni kluci) varhany, zvony, klávesy, pulty, tympány, židle....
7:45 - 9:30 zvuková zkouška na tribuně
9:30 - 10:15 čas na přípravu přenosu TV
10:25 - 12:10 TV přenos
12:25 - 12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
do 12:45 možnost zanechání všech věcí na předem určeném místě - pokoje jsou již uklízeny zaměstanci SGV
12:45-13:15 oběd (na Stojanově)
do 13:45 vyklidit DM - bude uzamčena budova

Předběžný program:

1.  Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                                                    2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                                 0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                  2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                               1:20
6   Sláva - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                                              3:20
7   Žalm 116 - Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                              2:15
8   Po 2. čtení: píseň 829 - 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                                1:25
9   Po evangelium: Fr. Macek - Aleluja (Mše B-dur) sóla, sbor, orchestr                           0:50
10 Věřím - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr, lid                                            3:40
11 Přímluvy - zpívané: Kyrie - arch. č. 142  sóla, sbor, orchestr, lid                             1x 0:15
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů a obětování - Fr. Macek: Modlitba umírajícího K. Cyrila za Církev a vlast -sóla, sbor, orchestr
                                                                                                                4:20
14 Svatý - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr                                                    1:20
15 Proměnění: a/ Těla Páně - Zvony                                                                                               0:08                        
b/ Krve Páně - Zvony                                                                                   0:08
16 Zpěv po  proměnění - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                 0:30
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                                           0:20
18 Neboť tvé je království: Fr. Macek - sóla sbor, orchestr, lid                                          0:20
19 Beránku Boží - Fr. Macek: Missa brevis - sóla, sbor, orchestr                                       1:25
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                              0:30
b/ Píseň 829, 4 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid                                                                      5:40
c/ Fr. Macek - Nejvyšší a mocný dobrý Pane - sóla, sbor, orchestr  čas podle potřeby              
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                     1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intrada, sóla, orchestr                                                                                    1:40
27 Varhany modulace a Píseň 828, 2 sloky s předehrou sóla, sbor, orchestr, lid                3:20
28 Varhanní dohra

15. 8. 2020   5. Deutsch-Tschechischen Jugendchorwoche Teplá přesunuto na 2021

PŘESUNUTO NA 2021 !!!

 

Kontakt na vedoucého akce: Mgr. Filip Macek - tel.: 608 619 602

Není potřeba spacák ani karimatka!!!
Hudební tělesa, která se účastní projektu:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad - výběr
schóla mládeže z Bad Mergentheimu - výběr
Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení na vystoupení (sborová šála není potřeba!), OP, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, plavky, psací potřeby, hygienické potřeby, krém proti intenzivnímu slunečnímu záření, osušku, sportovní oblečení, papuče.....
Obchod je ve vesnici vzdálené asi 2 km

Noty sebou!
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Nikolai Kedrov - Otče náš
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
František Macek - Zdrávas Maria
Mite Balduzzi - Credo
Christopher Tin - Baba Yetu

Pozvánka na

4. německo-český týden sborů mládeže v klášteře Teplá

 Uprostřed kopcovité krajiny západních Čech, 14 km od světově známého lázeňského města Mariánské Lázně, se nachází  klášter premonstrátů Teplá. „Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historii osídlení a církve v srdci Evropy, v západočeském trojúhelníku. Jedná se o celoevropsky významný klášter, kde se spojuje historie umění a kultury, vzdělávání a věda, zdravotní a pastorační péče.Této historii hrozil konec zvláště v období 2. světové války. Vyhoštění, vyvlastnění a cizí užívání celého klášterního prostoru jako kasáren československé armády dokazují až doposud zlé následky. Avšak Teplá se stále znovu a znovu zvedá ze stavu bezmocí a zpustošení. Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal v klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Nyní chceme již počtvrté (2008, 2010, 2015) uspořádat německo- české setkání mládežnických sborů. Pozvání jsou mladí lidé (nejnižší věk 14 let). Partnerem sborového projektu je vedle premostrátského(řád) kláštera, jakožto místa konání, také Sdružení přátel des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.. Jako pořadatelé a organizátoři jsou:
1/ Stojanovo gymnázium Velehrad (v Brně), církevní gymnázium Metropolitní diecéze Olomouc(Morava) s paní Evou Ertlovou a panem Filipem Mackem.
2/ Dětský(mládežnický) sbor katolické obce Sv. Jana v Bad Mergentheim s jejich vedoucím a ředitelem Michaelem Müllerem. Pan Macek a pan Müller jsou sbormistři (hudební vedoucí) těchto mládežnických sborů. Hledají atraktivní a různorodou sborovou literaturu, pocházející z oblasti populární hudby, která spojuje mladé lidi ze všech zemí, ať už se jedná o oblast klasické hudby nebo folklóru. Určují denní program a vedou sborové zkoušky. V pátečním odpoledni, 24. srpna 2018, se uskuteční sborový koncert v kolonádách Mariánských Lázní. (S sebou si vezměte černobílé koncertní oblečení). Koncert v sobotu, 25. srpna, je stále v plánování. V neděli ráno, 26. srpna 2018, proběhne bohoslužba v chrámu, kterou doprovodí pěvecké sbory. Kromě hudebních zkoušek vám toto místo nabízí také dostačující čas na rekreační aktivity v krásných lesích nebo při jezeře. Během týdne jsou naplánovány celodenní výlety nebo polodenní výlety do okolí a projížďky na kanoích. Západočeský lázeňský trojúhelník nabízí dostatek atraktivních destinací(cílů)! Proto doporučujeme přivést si i sportovní oblečení, plavky a tak dále. Náklady na ubytování, stravu a výlety jsou hrazeny spolkem a štědrými partnery. Doporučujeme si vzít i menší kapesné pro osobní potřeby (např. na nápoje atd.). V Hotelu Klášter Teplá bude možnost proměnit €. Vzhledem k tomu, že je možné pouze celkem 40 účastníků celkově, tj. 20 na národnost, doporučujeme, abyste se brzy zaregistrovali (viz adresy apod.). Po registraci následuje písemné potvrzení o registraci. Podrobnější informace budou kdispozici před letními prázdninami.

Rodiče můžou přijet na soustředění za stejných podmínek, pokud by se podíleli na organizování volného času mladých.

Informace o příjezdu, celotýdenním programu, výběru akcí atd. budou zaslány včas přihlášeným účastníkům. Těšíme se na společný týden mládežnického sboru!

Hudební vedoucí týdnního sborového víkendu:
Filip Macek a Eva Ertlova, Stojanovo gymnazium, Velehrad u Brna
Michael Müller, Bad Mergentheim a pro organizaci: Andrea Schmid, 1. předsedkyně

1. 9. 2020   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

09:30 akustická zkouška
10:00 zpěv

program:
vstup - kancionál 421
ordinárium - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne
k evangeliu  - kancionál 422 (Příjď, ó Duchu - přesvatý všech 5 slok)
k obětování - František Macek - Zdrávas Maria
k přijímání - František Macek - Chléb, hle svatých nebešťanů
na závěr - varhany

2. 9. 2020   1. zkouška školního roku 2020/2021

Pravidelné zkoušky jsou v U1 13:45 - 15:15
(pravidelná linka autobusu do UH bude jezdit v 15:30)

program:
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Traditional - Ipharadisi
Zulu song – Siyahamba
Mnogaja ljeta

P. Josef Olejník - Žalm 150
Františk Macek - Velehradské ordinárium
Franišek Macek - Můj kříži
František Macek - Zdrávas Maria
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee

7. 10. 2020   Gymnasia Cantant - proběhne v prvním říjnovém týdnu

oblečení: bílo-černé + sborová šála!!! (sál má teplotu 22 stupňů)
nezapomeňte si odhlásit na Velehradě oběd:-)

Program:
7:00 odjezd z parkoviště u Morového sloupu
8:30 příjezd do Brna (Vídeňská 47)
7:45 - 9:50 akustická zkouška
10:00 zahájení přehlídky
? vystoupení PS SGV
13:00 ukončení přehlídky
13:30 - 14:45 setkání sbormistrů s porotou
14:30 odjezd z Brna
15:45 příjezd na Velehrad

program 2020:
1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/
Ernaniho Aguiara - Žalm 150
3/ Lau Heinz - Príjdi ty, šuhajko
4/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
5/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)

 

22. 10. 2020   Gymnasia cantant - celostátní kolo - Brno 22.-24.10.2020

Poplatek za stravu je 300 Kč - prosím nejpozději do ?

Nezapomeňte: sborové oblečení, festivalové tričko pro pohyb mimo vystoupení, karimatku, spacák, hygienické potřeby, léky, pyžamo!!!!

program 2020:
1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/
Ernaniho Aguiara - Žalm 150
3/ Lau Heinz - Príjdi ty, šuhajko
4/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
5/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)


oblečení: bílo-černé + sborová šála!!!

Čtvrtek
8:00 - 12:00 zkouška ve Slovanském sále
12:00 - oběd ve školní jídelně
12:30 - odjezd vlastním autobusem do Brna (z parkoviště u morového sloupu)
14:00 - 15:00 zkouška
14:20 - organizační schůze sbormistrů
15:00 - 17:00 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:00  - večeře
18:20 - odjezd na zahajovací slavnostní koncert Sbory sborům v sále Dělnického domu Židenice, fotogalerie prostor a adresa zde: http://www.delnickydumbrno.cz/
pátek
7:00 - snídaně
8:00 - akustická zkouška
? - soutěžní vystoupení
11:30 - oběd
13:30 - 15:30 -  účast na přehlídce
16:00 - 17:30 - nácvik společných skladeb a ateliér
17:00 - večeře
17:50 - odjezd do klubu KS Omega na společný program, nácvik společné skladby, doprovodná hudební vystoupení, více informací o sále KS Omega: http://www.ksomega.cz/
22:15 - odjezd zpět
sobota
7:30 - snídaně
9:10 - odjezd historickými tramvajemi a zvláštními tramvajemi na Náměstí Svobody
9:30 - společný Zpěv pro Brno na Náměstí Svobody
10:00 - 12:00 - slavnostní závěrečný program v Besedním domě + vyhlášení výsledků
12:15 - odjezd vlastním autobusem na Velehrad (UH)

6. 11. 2020   IX. ročník Festivalu duchovní hudby Velehrad 6.-8.11.

1/ Josef Olejník - Žalm 150
2/ James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
3/ František Macek - Zdrávas Maria
4/ Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
společená skladba: Josef Fojta - Anežka Česká

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Pátek 6. 11.

14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (schody, klávesy, pulty…)
14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH
16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (Macek, Burgetová)
Hradec okolo 17:00, Miskolec 17:00-18:00,
17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů – (Macek, Kletvík)
18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim)
19:20 - porada sbormistrů v ředitelně - Macek
19:30 - večeře I (Velehrad, Trenčín, London)
20:00 - večeře II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
20:30 - společný program ve Slovanském sále – Cesta světla – Tidit, P. Radim (Nesrsta, Janíková, Fojtíková, Brunclíková)
23:00 - slovo spirituála, noční klid – P. Radim
24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Sobota 7. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli – P. Radim – domluva 8.11. v 19:20 v ředitelně
8:00 - snídaně  I (Velehrad, Trenčín, London)
8:30 - snídaně  II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
9:00-10:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál – Macek+Černý (Červínková, Žižlavský, Nevřivý)
10:00-12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně (Trenčín, Velehrad)
 • prohlídka muzea bible a domu C+M (nikdo – zrušeno!)
 • sportovní hry na školní zahradě, nebo v tělocvičně (možnost posilovny pod dozorem)
 • procházka + skanzen (Miskolec + Londýn) skanzen je domluven na 10:30
 • lapidárium (nikdo – zrušeno!)
 • basilika (nikdo – zrušeno!)

12:00 oběd I (Velehrad, Trenčín, Hradec)
13:30 oběd II (Korměříž, London, Miskolec)
13:15-14:45 akustické zkoušky jednotlivých sborů v basilice dle pořadí: (Nováková)
13:15 Velehrad (nachystat klávesy + schody)
13:30 Trenčín
13:45 Hradec
14:00 Miskolec
14:15 Kroměříž
14:30 Londýn
15:00 – 17:00 Festivalový program v basilice – všechny sbory přítomné po celou dobu koncertu! (moderace Valovič, Skopalová + Nováková)
1/ Velehrad
2/ Londýn
3/ Kroměříž
4/ Miskolec
5/ Hradec
6/ Trenčín
18:00 - večeře I (Velehrad, Trenčín, London)
18:30 - večeře II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
20:00 společné posezení dospělých v ředitelně
20:00 společný program: (Flekačová, Piknová, Berková)

 • slovanský sál: cimbálka
 • zimní sál: diskotéka
 • sklepení školy: čajovna
 • tělocvična pouze s dozorem a ve sportovním oblečení

23:00 – slovo spirituála, noční klid
24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 8. 11. (Vaculínová)
7:15 mše svatá ve školní kapli pro účastníky zájezdu do Říma – P. Radim
7:30 - snídaně + balíček I (Velehrad, Trenčín, London)
8:00 - snídaně + balíček II (Kroměříž, Hradec, Miskolec)
8:30 - kontrola tříd, pokojů….
9:00 - odjezd do Starého Města (farní kostel sv. Ducha) – Velehrad, Kroměříž
9:30 - odjezd do Starého Města (farní kostel sv. Ducha) – Londýn, Hradec
9:45 - usazení na místě
10:00 - mše svatá 
11:15 - 11:45 krátký koncert
Autobus ze SM na vlakové nádraží (Hradec, Kroměříž) -  Londýn na Velehrad
12:00 - rozjezd domů

Servis:
Focení: Matějek
Natáčení: Matějek
aparatura SS: Tidit
Společné noty – Anežka Česká (zahraniční stačí refrén): Macek
Klíče pro dospělé (U7, Jaz5, PC2): školník
rozpis sboristů SGV pomoci v refektáři:
pátek večeře: Klečková, Urbánková
sobota snídaně: Ambrozková, Jankůjová
sobota oběd: Gieslová, ?
sobota večeře: ?
neděle snídaně: ?

 

10. 1. 2021   Vánoční děkování 18:00 - sraz v 17:30 (sborové oblečení)

Harmonogram Vánočního poděkování:

Neděle 10. 1. 2021

17:00 otevření školy
18:00 - 18:10 - úvodní slovo moderátora (pozve pana ředitele)
18:10 - 18:25 - třída 1 A politický horor
18:25 - 18:40 - třída 1. .B balet z prostředí SGV
18:40 - 18:45 - třída 2.A + 2.B vánoční tanec
18:45 - 18:55 - tanec (Strachotová Helena...)
18:55 - 19:15 - Pauza na občerstvení, víno, zákusek (účinkující v U8, rodiče + učitelé v klubu)
19:15 - 19:25 - folklórní sbor
19:25 - 19:35 - CM
19:35 - 19:45 - vychovatelé (divadlo)
19:45 - 19:55 - pěvecký sbor
19:55 - 20:00 - závěrečné slovo + modlitba o. Radim

program zpívání PS:
Josef Olejník - Žalm 150
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
František Macek - Zdrávas Maria
William Dawson - Give Me Jesus
Zulu song – Siyahamba

28. 1. 2021   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 10:00

9:40 sraz u varhan v předu v basilice

vstup: schola Duchem Svatým + Josef Olejník - Žalm 150
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Svatý, Beránku) - sbor
k evangeliu: Ernaniho Aguiara - Žalm 150
k obětování: Jay Althouse – A Festive Gloria (doprovod klavír)
k přijímání: schola Plný rozporu, James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
na závěr: varhany

17. 2. 2021   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Pane, smiluj se, Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili (tříhlas - Václav a spol.)
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: James L. Stevens - Nearer, My God, to Thee
k přijímaní: Nikolai Kedrov - Otče náš, VG 6
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

2. 5. 2021   Koncert Dolní Benešov

Mariánský koncert + výstav a sv. požehnání
12:30 odjezd autobusem
15:00 zkouška
16:00 koncert