Pěvecký sbor SGV

Připravované akce

21. 4. 2023   Koncertní turné Praha 21.-23.04.

Každý účastník si sám koupí lístek na vlak tam i zpět + místenku ve voze 366! (cca 500 Kč)
pátek 21.04. SM 07:33 - Praha 11:05 - místenka vůz číslo 366
neděle 23.04. Praha 13:03 - SM 16:20 - místenka opět vůz číslo 366
Proto, abychom mohli být všichni v jednom voze (366) - nakupte lístky během 1-3 dnů.

 

pátek:
vlakem do Prahy: SM 7:33 - Praha 11:05 (dořešit dopravu Velehrad-Staré Město)
14:00 - 17:00 společná zkouška na AG
18:45 - 21:30 akustická zkouška na místě
sobota:
08:30 - 09:30 akustická zkouška na místě
10:00 - slavnost
11:45 - společný raut
volnější program
neděle:
09:00 zpěv při mši svaté u sv. Ludmily
vlakem do SM: Praha 13:03 - SM 16:20

Sebou: karimatku, spacák, polštář, černé teplé oblečení, sborovou šálu, noty, jídlo
platba: vlak (cca 500 Kč) + 100 Kč za ubytování + MHD

 • 120 Kč na 24 hodin
 • 130 Kč na měsíc - profil na DPP + digitální foto + číslo ISIC, nebo O.P. průkaz totožnosti věku 15-18 let
 • 130 Kč na měsíc - profil na DPP + potvrzení o studiu schválený DPP + číslo ISIC, nebo O.P. průkaz totožnosti věku 18-26 let
 • 30 Kč na 30 minut - platba formou SMS - musí být povoleny platby, nebo kartou přes aplikaci pidlitacka.cz

předběžně v pořadí:
Petr Chaloupský - Vítej, božský Těšiteli
Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus
Rich Mullins - Náš Pán
Petr Eben - ordninárium (kancionál 504 včetně Sláva)
George Friedrich Händel - Aleluja z oratoria Mesiáš
přímluvy - Hospodi pomiluj
kancionál - 839 (4.+5. sloka)
Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Amen
Chris Tomlin - Větší je náš Bůh
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
Hillsong - Oceány
Mnogaja ljeta
Hospodine pomiluj ny
Regina coeli
Jakub Blycharz - Blahoslavení

 

Traditional - Ipharadisi
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song - Siyahamba

 

21. 5. 2023   15:00 basilika Velehrad - 172.výročí narození A.C.Stojana

proram v jednání:

14:00 zkouška v basilice
15:00 zpěv při slavnostní mši sv.
16:00 kavárna na SGV - společné setkání v rámci oslav A.C. Stojana (2023 rok 100. výročí úmrtí - 29.09.1923)

William Byrd - Ave verum
František Macek - Velehradské ordinarium
Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
kancionál 989 - Můj kříži!
Mite Balduzzi - Credo
John Rutter - Look at the world
Matt Maher - Because he Lives
Marcel Šiškovič – Nech ten chrám zaplaví

 

25. 5. 2023   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:00

14:30 nácvik v basilice (8h ukončena výuka pro celou školu)
14:55 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení
17:00 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 523
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku - Jakub Macek)
žalm: ze dne (Jakub Macek)
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Ave Maria - M. Schneider-Trnavský
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + varhany preludium
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

9. 6. 2023   Zpěv při svátosti Biřmování v basilice - pátek 09.06.2023 od 11:00

oblečení: bílo-černé + sborová šála

pravidelná výuka do 10:25  - výuku omlouvá škola
10:30 sraz v basilice
11:00 mše sv.

vstup - schola Hymnus k Duchu sv.
ordinárium: Velehradské ordinárium (+Sláva)
žalm - varhaník
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
při udělování svátosti: 422 varhany + lid (preludium)
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý: Velehradské ordinárium
Beránku Boží: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + schola
Te deum 982 (Te Deum) varhany + lid
na závěr: 802 (Chválu vzdejme) varhany + lid
varhany pleno

29. 6. 2023   Závěrečná mše sv. v basilice v 10:00

9:30 nácvik
10:00 mše sv.

vstup: schola - Zůstaň
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum
schola - Pán volá nás
na závěr: Marcel Šiškovič – Nech ten chrám zaplaví
pleno varhany

Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi

4. 7. 2023   Koncert lidí dobré vůle (info z roku 2022)

8:00 - 10:15 sraz v U1 + nachystání židlí na pódium + zkouška

08:00 – 09:15 - stavba židlí, pultů a mikrofonů pro ORCHESTR a SBOR
09:15 – 10:00 – příprava mikrofonů pro ORCHESTR, SBOR a HRADIŠŤAN
10:00 – 10:30 – zvuková zkouška HRADIŠŤAN
10:30 – 12:00 - zvukové zkoušky HRADIŠŤAN,ORCHESTR, SBOR - skl .1,3,4,5,6,7 (zvuková zkouška skladby č.10 až v rámci kamerovek)
12:00 – 12:30 - zapojení a zvuková zkouška M. Žbirka - technici
12:30 – 13:30 – pauza oběd
13:30 – 13:45 - kamerová zkouška s moderátory
13:45 – 17:00 - kamerové zkoušky (nejdříve všichni interpreti, poté s filharmonií)

13:45 - 16:30 zkouška v U1 pro sólisty, PS SGV, Svatopluk na 5. 7.

17:00 – 18:30 – GENERÁLKA
18:30 – 18:45 - schůzka - zhodnocení generálky (režisér + kameramani + střihač + as. režie)
18:45 – 19:30 – pauza večeře
19:30 - začátek koncertu (fotografování před služebním vchodem)
20:00 – 21:15 – KONCERT
23:00 - uzamčení DM
24:00 - večerka

5. 7. 2023   Zpěv při mši sv. na Velehradě

7:00 - 7:15 snídaně ve školní jídelně
7:00 - 7:30 příprava pódia – (varhany, klávesy, pulty, zvony, židle, tympány)
7:30 - 8:00 zvuková zkouška mikrofonů - pouze orchestr a sóli
8:00 - 9:30 zvuková zkouška všech hudebníků a zpěváků
9:30 - 10:25 časová rezerva na přípravu TV přenosu
10:25-12:10 TV přenos
12:25-12:30 možnost přijetí sv. přijímání před hlavním oltářem v basilice
12:45-13:15 oběd na Stojanově - stravenky budu rozdávat po generálce kolem 9:30.
13:30 uzamčení DM

oblečení bílo-černé (tak jako vždy)

Program:
1   Velehradská intráda: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr                                        2:45
2   Předehra písně - varhany                                                                                     0:15
3   Píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                       2:50
4   Varhany - preludium dle času
5   Pane, smiluj se - Fr. Macek: Missa solemnis Sancti Cyrille et Methodii  - sóla, sbor, orchestr, lid                                                                                                              1:30
6   Sláva - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                                4:00
7   Žalm 116: Fr. Macek - sóla, sbor, orchestr, lid                                                   2:15
8   Po 2. čtení - Fr. Macek: Allilujija - sóla, sbor, orchestr, lid                                2:30
9   Po evangelium - Fr. Macek: Allilujija s VI-DE - sóla, sbor, orchestr, lid          1:20
10 Věřím: P. Josef Olejník  - sóla, sbor, lid                                                            2:40
11 Přímluvy - zpívané: Hospodi, pomiluj - sóla, sbor, orchestr, lid                   1x 0:15
12 Varhany modulace
13 Přinášení darů a obětování:
a/ píseň 829 - 2 sloky - sóla, sbor, orchestr, lid                                                       2:50
b/ varhanní modulace As-C
c/ Fr. Macek: Bogorodice Děvo (dohra) – Trombone I., II., Tuba  (čas dle potřeby)
14 Svatý - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                                3:50
15 Proměnění: a/ Těla Páně - zvony                                                                         0:08 
                        b/ Krve Páně - zvony                                                                       0:08
16 Zpěv po  proměnění - sóla, sbor, orchestr, lid                                                     0:30
17 Amen před Pater noster - sóla, sbor, orchestr, lid                                               0:20
18 Neboť tvé je království: Fr. Macek - sóla sbor, orchestr, lid                              0:20
19 Beránku Boží - Missa solemnis - sóla, sbor, orchestr, lid                                   2:00
20 Sv. přijímání:
a/ Předehra písně 829 – Oboe a varhany                                                                  0:30
b/ Píseň 829, 4 sloky, sóla, sbor, orchestr, lid (4x 1:25)                                          5:20
c/ varhanní modulace As-B
d/ Fr. Macek - Nejvyšší a mocný dobrý Pane - sóla, sbor, orchestr, lid (čas dle potřeby)
21 Požehnání ostatky sv. Cyrila
22 Jděte ve jménu Páně,  Bohu díky
23 Píseň 828 1 sloka s předehrou -  sóla, sbor, orchestr, lid                                    1:40
24 Předání cen
25 Pozdravné projevy
26 Fr. Macek: Intráda - orchestr                                                                               1:40
27 Varhany modulace a píseň 828, 4 sloky s předehrou - sóla, sbor, orchestr lid                                                                                                                6:40

19. 8. 2023   5. Deutsch-Tschechischen Jugendchorwoche 19.-27.8.2023 Kláštěr Teplá

Kontakt na vedoucého akce: Mgr. Filip Macek - tel.: 608 619 602
19.8. sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě nejpozději v 9:15 (odjezd vlaku je v 09:33)
jídlo na celý den sebou!
Cesta zpět:
27.8. odjezd z Teplé v 11:46 a příjezd do SM v 19:37
Není potřeba spacák ani karimatka!!!
Hudební tělesa, která se účastní projektu:
sbor Stojanova gymnázia Velehrad - výběr
schóla mládeže z Bad Mergentheimu - výběr
Nezapomenout:
noty, bílo-černé oblečení na vystoupení (sborová šála není potřeba!), OP, kartičku pojišťovny, jídlo na cestu, kapesné, léky, plavky, psací potřeby, hygienické potřeby, krém proti intenzivnímu slunečnímu záření, osušku, sportovní oblečení, papuče.....
Obchod je ve vesnici vzdálené asi 2 km

Noty sebou - seznam bude aktualizován!
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
Nikolai Kedrov - Otče náš
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
William Dawson - Give Me Jesus
James E. Moore - Spirit of God
František Macek - Zdrávas Maria
Mite Balduzzi - Credo
Christopher Tin - Baba Yetu

5. německo-český týden sborů mládeže v klášteře Teplá

 Uprostřed kopcovité krajiny západních Čech, 14 km od světově známého lázeňského města Mariánské Lázně, se nachází  klášter premonstrátů Teplá. „Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historii osídlení a církve v srdci Evropy, v západočeském trojúhelníku. Jedná se o celoevropsky významný klášter, kde se spojuje historie umění a kultury, vzdělávání a věda, zdravotní a pastorační péče.Této historii hrozil konec zvláště v období 2. světové války. Vyhoštění, vyvlastnění a cizí užívání celého klášterního prostoru jako kasáren československé armády dokazují až doposud zlé následky. Avšak Teplá se stále znovu a znovu zvedá ze stavu bezmocí a zpustošení. Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal v klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Nyní chceme již popáté (2008, 2010, 2015, 2018) uspořádat německo- české setkání mládežnických sborů. Pozvání jsou mladí lidé (nejnižší věk 13 let). Partnerem sborového projektu je vedle premostrátského kláštera, jakožto místa konání, také Sdružení přátel des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.. Jako pořadatelé a organizátoři jsou:
1/ Stojanovo gymnázium Velehrad, církevní gymnázium Metropolitní diecéze Olomouc s paní Evou Ertlovou a panem Filipem Mackem.
2/ Mládežnický sbor katolické obce Sv. Jana v Bad Mergentheim s jejich vedoucím a ředitelem Michaelem Müllerem. Pan Macek a pan Müller jsou sbormistři (hudební vedoucí) těchto mládežnických sborů. Hledají atraktivní a různorodou sborovou literaturu, pocházející z oblasti populární hudby, která spojuje mladé lidi ze všech zemí, ať už se jedná o oblast klasické hudby nebo folklóru. Určují denní program a vedou sborové zkoušky. V sobotním odpoledni, 26. srpna 2023, se uskuteční sborový koncert v modrém sále kláštera v Teplé. (S sebou si vezměte černobílé koncertní oblečení). V neděli ráno, 27. srpna 2023, proběhne bohoslužba v chrámu, kterou doprovodí pěvecké sbory. Kromě hudebních zkoušek vám toto místo nabízí také dostačující čas na rekreační aktivity v krásných lesích nebo při jezeře. Během týdne jsou naplánovány celodenní výlety nebo polodenní výlety do okolí a projížďky na kanoích. Západočeský lázeňský trojúhelník nabízí dostatek atraktivních destinací(cílů)! Proto doporučujeme přivést si i sportovní oblečení, plavky a tak dále. Náklady na ubytování, stravu a výlety jsou hrazeny spolkem a štědrými partnery. Doporučujeme si vzít i menší kapesné pro osobní potřeby (např. na nápoje atd.). V Hotelu Klášter Teplá bude možnost proměnit €. Vzhledem k tomu, že je možné pouze celkem 40 účastníků celkově, tj. 20 na národnost, doporučujeme, abyste se brzy zaregistrovali (viz adresy apod.). Po registraci následuje písemné potvrzení o registraci. Podrobnější informace budou kdispozici před letními prázdninami.

Rodiče můžou přijet na soustředění za stejných podmínek, pokud by se podíleli na organizování volného času mladých.

Informace o příjezdu, celotýdenním programu, výběru akcí atd. budou zaslány včas přihlášeným účastníkům. Těšíme se na společný týden mládežnického sboru!

Hudební vedoucí týdnního sborového víkendu:
Filip Macek a Eva Ertlova, Stojanovo gymnazium, Velehrad
Michael Müller, Bad Mergentheim

4. 9. 2023   Zpěv při zahájení školního roku v basilice

9:30 akustická zkouška v basilice
10:00 začátek mše sv.

program:
vstup - pleno varhany + 421 (možnost až 2 slok)
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se + Sláva)
žalm: ze dne (slavnost Ducha Svatého cyklus C - varhaník)
po druhém čtení: 422 B (Příjď, ó Duchu přesvatý - 5 slok)
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus
František Macek - Můj kříži
na závěr - pleno varhany

1. 10. 2023   Koncert 19:00 v basilice na Velehradě

PS SGV + FBM

16:30 - sraz + rozezpívání
17:00 - 18:00 akustická zkouška
19:00 koncert

10. 11. 2023   FDH 10.-12.11.2023 (info zatím z roku 2022)

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Pátek 11. 11.

14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (schody, klávesy, pulty…)

14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH pro SGV

16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (Macek + Šrámková, Šťastná)
 

17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů – (Macek, Krause)

18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim) – vstup?, k evangeliu Maribor, k obětování?, k přijímaní?

19:20 - porada sbormistrů v ředitelně – Macek + Krause

19:10 - večeře I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

19:40 - večeře II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

20:30 – 22:00 - společný program ve Slovanském sále – každý sbor se představí  2 písněmi v civilu + krátké (moderace + Šrámková, Šťastná)

22:00 – 23:30 – osobní volno, možnost čajovny ve sklepě…. (animátoři?)

23:30 - slovo spirituála, společná modlitba ve Sl. sále – P. Radim

24:00-06:00 noční klid, uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Sobota 12. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli – P. Radim – domluva 11.11. v 19:20 v ředitelně

8:00 - snídaně  I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:30 - snídaně  II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9:00-10:00 zkouška jednotlivých sborů s jiným sbormistrem (Hradec – Spirit of God, Velehrad – Svou pšenicí, Budějovice - ?, Miskolec - ?, Maribor - ?, Trenčín - ?)
10:00-11:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál – co?

11:00-12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně se svým sbormistrem (Budějovice, Velehrad, Hradec, Trenčín)
 • lapidárium + basilika ? (Miskolec?, Maribor?)

12:00 oběd I možnost jedoucí linkovým autobusem 13:00 (Velehrad, Hradec, Budějovice)

12:30 oběd II zbývající jedoucí s autobusy sborů (Maribor, Miskolec, Trenčín)
objednán autobus (Dubovský) Velehrad – UH (odjezd 13:15, 13:45)

Trenčín - Dubovský 2 (13:45) + (10 volných míst)

České Budějovice - svůj autobus (10 volných míst)
Hradec Králové - Dubovský 1 (13:15) + (10 volných míst)
Velehrad – využije volné místa v autobusech
Miskolec - svůj autobus
Maribor - svůj autobus + (10 volných míst)

DOMLUVIT ŠKOLNÍ AUTO NA ODVOZ NÁSTROJŮ KE KOSTELU

DOMLUVIT PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ (49.0700561N, 17.4721181E)

 •  možnost prohlídky galerie Joži Úprky – (vstupné 30 Kč)
 • „něco na zub“ - návštěva kavárny, rychlého občerstvení, ….
 • památky UH - Morový sloup, Stará radnice, kašna, lékárna U Zlaté Koruny, kaple sv. Šebastiána, Slovácké muzeum…..

16:30-17:30 zkouška ve frant. kostele v UH (domluva pořadí zkoušky kvůli úspoře času)
17:30 v kostele růženec (klid)
18:00 – 20.00 mše svatá se zpěvy jednotlivých sborů
18:45-20:00 festivalový koncert - každý sbor cca 10 minut (Macek+Kletvík)
objednán autobus (Dubovský) UH - Velehrad (odjezd 20:15 DUBOVSKÝ 1, 20:45 DUBOVSKÝ 2)

20:15 - večeře I (dle příjezdu)

20:45 - večeře II (dle příjezdu)
21:00 společné posezení dospělých v ředitelně (Nováková)

21:00 společný program – organizace animátorů:

 • slovanský sál: program PONTO
 • zimní sál: program PONTO
 • sklepení školy: program PONTO

23:30 – slovo spirituála, noční klid

24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 12. 11.
7:30 - snídaně I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:00 - snídaně II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9.15 – 9.45 zkouška v bazilice

9:45 - usazení na místě v basilice (Macek+Nováková)

10:00 - mše svatá v basilice

11:00 - 11:30 festivalový koncert - každý sbor cca 5 minut
11:30 – 12:00 kontrola tříd, pokojů….
12:00 oběd I (Budějovice, Hradec, Miskolec,)

12:30 oběd II (Velehrad, Trenčín, Maribor )

13:30 - rozjezd domů

Hradci odjíždí vlak ze SM v 13:32 (potřebuje odvoz do SM – linka jede 13:01-13:16 je u vlaku)

1. 2. 2024   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 11:00 (pololetí)

08:00-10:40 výuka dle rozvrhu
10:45 sraz u varhan v předu v basilice

(Svátek Uvedení Páně do chrámu)

vstup: kancionál 292 (Sióne, již otvírej)
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Svatý, Beránku)
žalm: Hospodin zástupů, on je král Slávy!
k evangeliu: schola - Chci Tě chválit
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + schola - Požehnání
na závěr: varhany

P.S. teple se obléct!

14. 2. 2024   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Pane, smiluj se, Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímaní: William Byrd - Ave verum corpus
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

30. 5. 2024   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:00

14:30 nácvik v basilice (8h ukončena výuka pro celou školu)
14:55 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení
17:00 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 523
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku - Jakub Macek)
žalm: ze dne (Jakub Macek)
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Ave Maria - M. Schneider-Trnavský
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + varhany preludium
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Sbor nachystá hudební vložky dle potřeby při prostojích!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

14. 6. 2024   20. výročí SGV (2004-2024)

termín v jednání

28. 6. 2024   Závěrečná mše sv. v basilice v 10:00

9:30 nácvik
10:00 mše sv.

vstup: schola - Zůstaň
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum
schola - Pán volá nás
na závěr: Marcel Šiškovič – Nech ten chrám zaplaví
pleno varhany

Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi