Pěvecký sbor SGV

Připravované akce

1. 10. 2023   Koncert 19:00 v basilice na Velehradě

1) 11.30 - 12.30 - příprava pódia pro orchestr, rozestavění pultů, židliček, TV NOE – rozestavění světel (v 11.15 bude technika FBM připravena instalovat nástroje do baziliky)

2) 12.30 - 14.30 - zvuková příprava TV NOE (rozestavění mikrofonů k jednotlivým nástrojům)

3) 14.30 - 16.30 - pauza na občerstvení (TV NOE – oběd)

4) 16.30 - 17.30 - zvuková zkouška (sraz v 17:00 - Můj kříži v basilce 17:15-17:30)

5) 17.30 - 18.45 - vstup posluchačů koncertu 

6) 18.45 - 18.55 - ukončení prodeje vstupenek na místě, vyzvání všech posluchačů k vypnutí mobilního telefonu a příprava na přímý přenos TV NOE

7) 18.55 - příchod sboru, orchestru a pana dirigenta

8) 18.57 - ladění orchestru

9) 19.00 - Intráda k poctě českým světcům, op. 28 od Františka Macka (orchestr - 2 min.)

10) 19.02 - příchod P. Josefa Čunka SJ, administrátora velehradské farnosti – přivítání a uvedení biskupa Mons. Josefa Nuzíka (3 min.)

11) 19.05 - příchod biskupa Mons. Josefa Nuzíka – úvodní slovo (5 min.)

12) 19.10 - Můj kříži, op. 6 na slova arcibiskupa A. C. Stojana od Františka Macka (sbor SGV + orchestr - 5 min.)

13) 19.15 - odchod sboru → živý vstup (Mgr. František Macek (3 min.)

14) 19.18 - Symfonie č. 4 "Romantická" od Antona Brucknera (orchestr - 65 min.)

15) 20.23 - potlesk posluchačů, předání květiny panu dirigentovi (2 min.)

16) 20.25 - konec koncertu → titulky TV NOE

11. 10. 2023   11.-15.10.2023 - Krakow

Turné sboru do Krakowa

playlist:

PS SGV


Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Marie
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
arr. František Macek - De colores
Nikolai Kedrov - Otče náš
J. A. Komenský - Soudce všeho světa
Traditional - Ipharadisi
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
James L. Stevens/Josef Macek - Nearer, My God, to Thee
James E. Moore - Spirit of God
Zulu song - Siyahamba
Josef Olejník - Žalm 150
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Matt Maher - Because he Lives
Jay Althouse - A festive Gloria
Mite Balduzzi - Credo
John Rutter - Look at the world
William Byrd - Ave verum corpus
Gordon Young - Alleluia
anonym - Mnogaja ljeta
František Macek - Velehradské ordinarium
Marcel Šiškovič - Nech ten chrám zaplaví
František Macek – Můj kříži!
G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš

Sonja Poorman – Dona nobis pacem
Petr Chaloupský – Vítej božský Těšiteli
Jacob Narverud  - Sisi ni moja

10. 11. 2023   FDH 10.-12.11.2023 (info zatím z roku 2022)

Pro všechny zpěváky je nutné si vzít karimatku a spacák!!!!

Pátek 11. 11.

14:00-14:30 stěhování žáků SGV na DM + příprava (schody, klávesy, pulty…)

14:30-17:00 zkouška SGV ve Slovanském sále + organizační dotažení celého FDH pro SGV

16:00-17:30 příjezdy jednotlivých pěveckých sborů (Macek + Šrámková, Šťastná)
 

17:45 - usazení v basilice + domluva zpěvů – (Macek, Krause)

18:00 - zahájení v basilice mší sv. (P. Radim) – vstup?, k evangeliu Maribor, k obětování?, k přijímaní?

19:20 - porada sbormistrů v ředitelně – Macek + Krause

19:10 - večeře I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

19:40 - večeře II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

20:30 – 22:00 - společný program ve Slovanském sále – každý sbor se představí  2 písněmi v civilu + krátké (moderace + Šrámková, Šťastná)

22:00 – 23:30 – osobní volno, možnost čajovny ve sklepě…. (animátoři?)

23:30 - slovo spirituála, společná modlitba ve Sl. sále – P. Radim

24:00-06:00 noční klid, uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Sobota 12. 11.

7:30 - nabídka mše sv. v kapli – P. Radim – domluva 11.11. v 19:20 v ředitelně

8:00 - snídaně  I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:30 - snídaně  II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9:00-10:00 zkouška jednotlivých sborů s jiným sbormistrem (Hradec – Spirit of God, Velehrad – Svou pšenicí, Budějovice - ?, Miskolec - ?, Maribor - ?, Trenčín - ?)
10:00-11:00 společná zkouška všech sborů – Slovanský sál – co?

11:00-12:00  zajištění k jednotlivým aktivitám

 • zkouška pěveckého sboru ve zkušebně se svým sbormistrem (Budějovice, Velehrad, Hradec, Trenčín)
 • lapidárium + basilika ? (Miskolec?, Maribor?)

12:00 oběd I možnost jedoucí linkovým autobusem 13:00 (Velehrad, Hradec, Budějovice)

12:30 oběd II zbývající jedoucí s autobusy sborů (Maribor, Miskolec, Trenčín)
objednán autobus (Dubovský) Velehrad – UH (odjezd 13:15, 13:45)

Trenčín - Dubovský 2 (13:45) + (10 volných míst)

České Budějovice - svůj autobus (10 volných míst)
Hradec Králové - Dubovský 1 (13:15) + (10 volných míst)
Velehrad – využije volné místa v autobusech
Miskolec - svůj autobus
Maribor - svůj autobus + (10 volných míst)

DOMLUVIT ŠKOLNÍ AUTO NA ODVOZ NÁSTROJŮ KE KOSTELU

DOMLUVIT PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ (49.0700561N, 17.4721181E)

 •  možnost prohlídky galerie Joži Úprky – (vstupné 30 Kč)
 • „něco na zub“ - návštěva kavárny, rychlého občerstvení, ….
 • památky UH - Morový sloup, Stará radnice, kašna, lékárna U Zlaté Koruny, kaple sv. Šebastiána, Slovácké muzeum…..

16:30-17:30 zkouška ve frant. kostele v UH (domluva pořadí zkoušky kvůli úspoře času)
17:30 v kostele růženec (klid)
18:00 – 20.00 mše svatá se zpěvy jednotlivých sborů
18:45-20:00 festivalový koncert - každý sbor cca 10 minut (Macek+Kletvík)
objednán autobus (Dubovský) UH - Velehrad (odjezd 20:15 DUBOVSKÝ 1, 20:45 DUBOVSKÝ 2)

20:15 - večeře I (dle příjezdu)

20:45 - večeře II (dle příjezdu)
21:00 společné posezení dospělých v ředitelně (Nováková)

21:00 společný program – organizace animátorů:

 • slovanský sál: program PONTO
 • zimní sál: program PONTO
 • sklepení školy: program PONTO

23:30 – slovo spirituála, noční klid

24:00-06:00 uzamčení přepážek (Zimní sál, kancelář zástupce, hnědá přepážka do jídelny)

Neděle 12. 11.
7:30 - snídaně I (Velehrad, Trenčín, Maribor)

8:00 - snídaně II (Budějovice, Hradec, Miskolec)

9.15 – 9.45 zkouška v bazilice

9:45 - usazení na místě v basilice (Macek+Nováková)

10:00 - mše svatá v basilice

11:00 - 11:30 festivalový koncert - každý sbor cca 5 minut
11:30 – 12:00 kontrola tříd, pokojů….
12:00 oběd I (Budějovice, Hradec, Miskolec,)

12:30 oběd II (Velehrad, Trenčín, Maribor )

13:30 - rozjezd domů

Hradci odjíždí vlak ze SM v 13:32 (potřebuje odvoz do SM – linka jede 13:01-13:16 je u vlaku)

1. 12. 2023   Koncertní turné - Trenčín (Slovenko)

01.-03.12.2023

4. 12. 2023   Adventní setkání Olomouc 19:00

13:10 - ukončení výuky
13:10 - 13:40 oběd
13:45 - 15:00 zkouška ve školní kapli
15:00 - 15:20 příprava na cestu
15:30 - odjezd od morového sloupu
17:00 - 18:00 zkouška na místě
18:15 - 19:00 klid v sále
19:00 zahájení
cca 19:40 zpěv
20:00 odjezd z Olomouce
21:30 příjezd Velehrad

oblečení: bílo-černé + šály

 1. arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
 2. William Byrd - Ave verum corpus
 3. Matt Maher - Because he Lives
 4. John Rutter - Look at the world
 5. Erik Lund - Give me that old time religion
  společné:
 6. Irma Močnik - Nech ten chram

11. 12. 2023   2. termín možného adventního koncertu - Strání

Strání - potvrzeno

18. 12. 2023   3. termín možného adventního koncertu

Kde?

1. 2. 2024   Zpěv při mši sv. na Velehradě v 11:00 (pololetí)

08:00-10:40 výuka dle rozvrhu
10:45 sraz u varhan v předu v basilice

(Svátek Uvedení Páně do chrámu)

vstup: kancionál 292 (Sióne, již otvírej)
ordinárium: Velehradské (Pane, smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Svatý, Beránku)
žalm: Hospodin zástupů, on je král Slávy!
k evangeliu: schola - Chci Tě chválit
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + schola - Požehnání
na závěr: varhany

P.S. teple se obléct!

14. 2. 2024   Zpěv na popeleční středu v basilice od 8:00 - sraz v 7:55

7:55 sraz vedle hlavního oltáře (teplé oblečení)

vstup: kancionál 312
Velehradské ordinárium - Pane, smiluj se, Svatý, Beránku
žalm - Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili
k evangeliu: kancionál 312
při popelci: P. Olejník - graduál, kancionál 381
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
k přijímaní: William Byrd - Ave verum corpus
na závěr: František Macek - Můj kříži (kancionál 989 - text A. C. Stojan)

30. 5. 2024   Slavnostní vyřazení absolventů SGV v 15:00

14:30 nácvik v basilice (8h ukončena výuka pro celou školu)
14:55 úvodní slovo ředitele školy (+ organizační pokyny)
15:00 mše svatá
16:00 předání maturitních vysvědčení
17:00 přípitek v Zimním sále
program:
vstup: kancionál 523
ordinárium: Velehradské (Pane smiluj se, Sláva, Svatý, Beránku - Jakub Macek)
žalm: ze dne (Jakub Macek)
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Ave Maria - M. Schneider-Trnavský
k přijímání: William Byrd - Ave verum corpus + varhany preludium
na závěr: Gaudeamus igitur - sbor

 • projev třídního 4.A, poděkování absolventů 4.A
 • projev třídního 4.B, poděkování absolventů 4.B
 • předání pochval absolventům 4.A + 4.B
 • předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
 • závěrečné slovo P. Kuchař + pozvání na přípitek do Zimního sálu
 • následuje společné foto před hlavním oltářem – TU, obě třídy, vedení, učitelé
 • Pleno na varhany - dohra

Zajistit preludium varhan při samotném předání mat. vysvědčení!
Traditional - Ipharadisi
Jacques Berthier - O Lord hear my prayr
Zulu song – Siyahamba

14. 6. 2024   20. výročí SGV (2004-2024)

termín v jednání

28. 6. 2024   Závěrečná mše sv. v basilice v 10:00

9:30 nácvik
10:00 mše sv.

vstup: schola - Zůstaň
ordinárium: František Macek - Velehradské (Pane, smiluj se)
žalm: varhaník
k evangeliu: G. F. Handel - Aleluja z oratoria Mesiáš
k obětování: Mikuláš Schneider-Trnavský - Ave Maria
Svatý + Beránku: Velehradské ordinárium
k přijímání: William Byrd - Ave verum
schola - Pán volá nás
na závěr: Marcel Šiškovič – Nech ten chrám zaplaví
pleno varhany

Zulu song – Siyahamba
Traditional - Ipharadisi

4. 7. 2024   Koncert lidí dobré vůle

odkaz na TV 2023

5. 7. 2024   Zpěv při mši sv. na Velehradě

Velehradská pouť

9. 10. 2024   09.-14.10.2024 Španělsko

Turné sboru do Španělska + dny na cestu tam i zpět.