Pěvecký sbor SGV

Pěvecký sbor SGV

Ve středu 3. 11. 2010 jsme vyrazili z Velehradu, mnozí z nás poprvé do Zábřehu na Moravě. Cestou jsme se zastavili v Kroměříži, kde se k nám přidal sbor z Arcibiskupského gymnázia. Společně jsem pak po dlouhé cestě dorazili do Zábřehu.

Místní nás přijali hezky. Na koncert jich sice moc nepřišlo, ale bylo vidět, že se jim naše vystopení líbí.

Celkem nás zpívalo 60, takže zvuk našich hlasů byl opravdu mohutný. Lidé byli také velmi nadšení z varhanních skladeb, které zahrála Liduška Macková.

Po koncertě nás naši posluchači chválili a děkovali nám za krásný večer. My jsme také měli z koncertu dobrý pocit, ač bylo pro nás novinkou zpívat v takovém množství. Ale všichni si koncert opravdu užili.