Pěvecký sbor SGV

Pěvecký sbor SGV

Dne 25.12.2010 jsme se sešli v kostele sv. Františka Xaverského, kde se konal Benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován Charitě, Diakonii cesta a část na opravu kostela. Mimo náš sbor vystoupila i Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Kostel byl plný ochotných posluchačů, kteří si s námi a s cimbálovou muzikou mohli na závěr zazpívat. Nakonec byla vyzvána i část zastupitelstva a zpívali jsme opravdu všichni. Myslím, že s klidem můžeme tvrdit, že koncert byl velmi vydařený, nejen díky našemu kvalitnímu výstupu, ale i vzhledem k částce, která se vybrala.