Pěvecký sbor SGV

Pěvecký sbor SGV

Dne 4.11. 2010 se náš sbor vydal už podruhé na návštěvu do Trnavy, kam nás pozvali na koncert tamější jezuité. Cestou tam se většina z nás učila, poslouchala muziku a podobně.

Po prohlídce hradu Červený Kámen, které byla velmi zajímavá a kde jsem si také zazpívali jsme se konečně, poněkud hladový dopravily do Trnavy na faru kostela kde jsme měli později odpoledne zpívat. Po obědě, který byl přijat se smíšenými reakcemi, jsme měli dvě hodiny rozchod a tak jsme brouzdali Trnavou. Po procházce následoval koncert.

Nejspíš jsme byli dobří, protože lidé nám tleskali ve stoje.

Po koncertě následovala vynikající večeře a po tom už hajdy domů. V autobuse pro změnu všichni spali. A tak se skončil náš jednodenní a velice zajímavý výlet do Trnavy.